Zdravý životní styl – kvalitní rady od lékařů přírodní medicíny

Zdravý životní styl je téma, které doslova „hýbe světem“. Existuje spousta informací, rad. Některé dobré, ale jsou i špatné. Jak se v tom vyznat? V tomto článku se budu zabývat pohledem na zdravý životní styl, který vychází z poznatků lékařů přírodní medicíny.

Určitě si říkáte, proč by vás měly zajímat metody lékařů přírodní medicíny? Ale brzy poznáte, že právě tyto rady mohou být pro vás velmi cenné. Metody lékařů přírodní medicíny se totiž výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu. Hledají regenerační metody, které obnovují správné fungování organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny.

Pro tyto lékaře přírodní medicíny  zdravý životní styl není tedy jen nějaký obecný pojem, ale vždy naprosto konkrétní soubor regeneračních metod – změn v životním a stravovacím stylu, které ve formě tzv. protokolu předepisují svým klientům. Pokud klienti tento protokol dodrží, zlepšuje se jim zdraví. Proto se o těchto regeneračních metodách dá říci, že to je to pravé „jádro“ zdravého životního stylu. Ukážu vám, jaké oblasti podle lékařů přírodní medicíny do zdravého životního stylu patří.

Také bych vám chtěl předvést, že obecné rady pro zdravý životní styl, kterých je plný internet, nepomáhají. Naopak mohou uškodit. Abyste skutečně dosáhli zdraví, k čemuž by rady pro zdravý životní styl měly vést, musí být konkrétní, prověřené a snadno proveditelné.

V oblasti zdravého životního a stravovacího stylu existuje mnoho špatných informací

Mnoho lidí si myslí, že oblasti stravování a životního stylu rozumí a že tam nemůže být nic složitého. Na internetu je přeci spousta různých článků, které vysvětlují, co je to zdravý životní styl a dávají v tomto směru rady a návody. 

Ukážu vám, že obecné rady z internetu, ze kterých čerpá většina populace, jsou nedostatečné a nekonkrétní. Jejich dodržováním se nejen nedočkáte lepšího zdraví, ale naopak si můžete i uškodit. Také nestačí zabývat se jen jednou oblastí – např. jen zdravou výživou. Podle lékařů přírodní medicíny se k dosažení skutečného zdraví většinou musí zkombinovat více regeneračních metod, které oslovují všechny hlavní chyby, které lidé v péči o své zdraví dělají. A všechny tyto změny dohromady vlastně i tvoří zdravý životní a stravovací styl.

Obecné rady v oblasti zdravého životního stylu nepomáhají

Ukážu vám několik příkladů rad, o kterých tvrdím, že jsou polovičaté, příliš obecné a prakticky nepoužitelné. Ty se však objevují téměř ve všech článcích o zdravém životním stylu, což znamená, že jsou široce rozšířené. Vysvětlím vám, proč lidé potřebují kvalitnější a lepší rady. Ty pak má cenu zavést do života.

Nejčastěji používané obecné rady v oblasti zdravého stravování jsou:

 1. Jezte hodně ovoce a zeleniny

Tato rada má reálný podklad, ale slovo „hodně“ může pro někoho znamenat 100 g a pro někoho 2 kg za den.  Dále se stále směšuje ovoce a zelenina do jedné kategorie.  Přitom toto jsou dvě rozdílné kategorie potravin, každá má jiné vlastnosti a v organismu působí trochu odlišně. Například podle vědeckých poznatků příliš mnoho ovoce se nedoporučuje pro vysoký obsah fruktózy, která ve větším množství škodí játrům. Takže, aby se tato obecná rada dala skutečně používat a přispívala ke zdraví, musí být nějak stanoveno množství ovoce a zeleniny. Jinak je tato obecná rada prakticky bezcenná. To už většina článků o zdravém stravovacím stylu neuvádí.  Proto například německá přírodní medicína ve svém modelu plnohodnotné výživy, který se hodí pro zdravý stravovací styl, stanovuje přesně kolik zeleniny a kolik ovoce by se mělo denně konzumovat.

Jak můžete dopadnout, když přehnaně jíte mnoho zeleniny? Už jsem se ve své praxi setkal s paní, která si vzala obecnou radu k srdci a tvrdila mi, že až 90% z její potravy tvoří zelenina. Přesto tímto extrémem zdraví nedosáhla (a dost se divila, a proto k nám přišla pro radu). Naopak tato paní trpěla artritidou a dalšími zdravotními problémy. Dá se to snadno vysvětlit. Paní neměla celkově vyváženou stravu. Tím, že ve své potravě podcenila další složky jako maso, ryby, luštěniny, sýry a další potraviny, které konzumovala v podlimitním množství, její tělo celkově nemělo všechny důležité živiny.  Chyběl ji stavební materiál pro mnoho procesů, probíhajících v organismu. Projevilo se to těžkými zdravotními problémy.

Jiný příklad. V praxi se velice často setkáváme s opačným případem. Někteří lidé jí zeleniny třeba jen 100 g a považují to za dostatečné množství (to je ta relativita). Domnívají se, že to stačí. Tvrdí: já přeci jím zeleninu. Ale při tak nízké konzumaci zeleniny, zcela zákonitě musí jíst jiné potraviny tj. více obilovin, chleba, masa, ryb, sýrů. Tato vysoká převaha tzv. kyselinotvorných potravin vede k tzv. překyselení, což je podle německé přírodní medicíny stav narušeného biochemického prostředí mezi buňkami. Narušuje příjem živin buňkami, fungování hormonů a enzymů. Stav tzv. překyselení organismu se navenek projevuje častou nemocností, únavou, bolestmi svalů i kloubů nebo např. i nespavostí.  Tím chci demonstrovat, že jen obecná rada: Jezte hodně zeleniny a ovoce, je v podstatě nepoužitelná. Pokud se ale stanoví množství např. zeleniny, které je potřeba pro vyváženou výživu konzumovat např. denně, pak je rada správná a použitelná. Lékaři přírodní medicíny k užívání zeleniny navíc vedle množství stanoví, jak přistupovat k jednotlivým druhům zeleniny, kolik syrové a vařené zeleniny. Teprve když rada k užívání zeleniny dostane takovou konkrétní podobu, vede takové doporučení skutečně ke zdraví, pokud je klienti dlouhodoběji dodržují. Podobně je třeba stanovit i pro ovoce.

 1. Jezte pestrou a vyváženou stravu

I tato rada na první pohled vypadá rozumně, ale jak dále poznáte, vůbec nemusí vést ke zdraví. Jde o to, že pestrou a vyváženou stravu si každý může představovat jinak. Kolik má být v týdnu porcí masa či ryb? Stačí jeden jogurt denně nebo obden? Kolikrát týdně si mohu dát pivo, aby moje strava byla ještě vyvážená? Co to vlastně je vyvážená – co si pod tím představit? Sami vidíte, že nevyjasněných bodů je mnoho. Navíc tato rada jen podporuje chaotický systém stravování, kterým se stravuje 95 % populace. Lidé jí podle chuti, vybírají si různá jídla a všelijak je kombinují. Tak nějak může opravdu vypadat pestrá strava. V praxi se setkávám s mnoha lidmi, kteří tvrdí, že jí pestrou a vyváženou stravu, a přesto mají celou řadu zdravotních problémů. Kde je problém? Podle současných vědeckých poznatků je potřeba, abychom ve své stravě přijali všech 46 životně nenahraditelných živin tzv. esenciálních živin v dostatečném množství. Bez nich organismus nemůže dobře fungovat.  Tyto esenciální živiny jsou lékařskou biochemií poměrně dobře prozkoumány, dokonce jsou pro všechny tyto živiny určeny i tzv. denní doporučené dávky, což je množství živiny, které by měl každý konzumovat, aby se vyhnul zdravotním problémům. Výživa, která všechny tyto potřebné živiny obsahuje minimálně v úrovni 100 % doporučených denních dávek je tzv. plnohodnotná. Právě taková by se z mého pohledu dala nazvat vyváženou – protože obsahuje vyváženě všech 46 potřebných živin.  Pokud jenom chaoticky střídáme potraviny, máme sice pestrou, ale už ne vyváženou stravu. Proto je rada „jezte pestrou a vyváženou stravu“ nedostatečná a nevede ke zdraví. Proto v našich regeneračních programech, které vždy obsahují plán plnohodnotné výživy v normální a redukční variantě, vždy dáváme jednoduchý plán, kde se i stanoví jaké množství (to je velice důležité) jednotlivých typů potravin (např. maso, ryba, zelenina, mléčné výrobky, luštěniny, oříšky, semínka, oleje) je třeba konzumovat za týden. Tento plán střídá všechny běžné potraviny a navíc je propočítaný na obsah 46 esenciálních živin.  Dá se tedy považovat za pestrou a vyváženou stravu. Proto z mého pohledu by správná a konkrétní rada zněla: „Jezte pestrou a vyváženou stravu, kterou vám někdo odborně propočítal na obsah všech 46 esenciálních živin. Sami to nezvládnete.“

 1. Nestresujte se

I tato rada je do jisté míry příliš obecná a vlastně nijak nepomáhá. Každý intuitivně chápe, že stresovat by se neměl. Ale tato rada mu nedává do ruky žádný nástroj k tomu, aby skutečně stres mohl zvládnout.  Člověk se do stresových situací dostává prakticky stále – ujede vám před nosem autobus, právě když spěcháte do práce. Propustili vás z práce a musíte si hledat jiné zaměstnání. Je i tzv. vnitřní stres – kdy člověk v myšlenkách probírá různé situace (ať už ty, které nastaly nebo ty, které teprve nastanou) a tyto situace mohou vyvolávat různé emoce včetně stresu. K zvládání stresů – ať už těch, které nastávají vnějšími okolnostmi (ujetý autobus) nebo vnitřními myšlenkami, je třeba být vybaven určitými technikami a životním nadhledem.  Pokud takové techniky ovládnete, pak teprve jste vybaveni k tomu, abyste zvládali stres. Proto součástí všech našich regeneračních programů je i několik jednoduchých technik k tomu, aby naši klienti byli skutečně schopni zvládat stres. I to je podle našeho názoru nezbytná výbava člověka pro to, aby mohl mít skutečně zdravý životní styl. Takže rada. „ Musíš zvládnout stres“, je tak bez praktických návodů příliš obecná a vlastně nepoužitelná. My  v našich regeneračních programech dáváme několik konkrétních rad, jak zvládat stresy v konkrétních situacích. Zpracovala naše klinická psycholožka.

 1. Musíte pravidelně spát

Do oblasti zdravého životního stylu patří samozřejmě i kvalitní spánek. Rada typu „Musíš denně spát 7 až 8 hodin“ je absolutně neužitečná pro někoho, kdo nemůže spát (a intenzivně se snaží každou noc včas ulehnout a beztak nespí). Takový člověk také potřebuje mnohem komplexnější postupy k tomu, aby dosáhl denního kvalitního spánku. A také by vyvážil zlatem, kdyby mu někdo takovou radu dal.  Proto třeba i naše společnost – v týmu působí i klinická psycholožka –  všem našim klientům, kteří špatně spí, v našich regeneračních programech poskytuje naprosto konkrétní postupy pro to, aby lidé dosahovali dobrého spánku. Dobrý spánek potřebuje vyřešit více oblastí – včetně plnohodnotné nezakyselující výživy, zvládání stresů i spánkové hygieny. Právě komplexním přístupem dosahují naši klienti dobrých výsledků.  

Co zahrnuje zdravý životní styl?

Cílem toho článku není popsat všechny oblasti životního stylu a všechny špatné obecné rady, které se v nich udělují. Je jich samozřejmě mnohem více.   Ale aby byl článek komplexní, sluší se jistě pro úplnost doplnit oblasti, ve kterých přírodní medicína dává konkrétní doporučení, aby docházelo ke změnám zdraví. My v našich regeneračních programech doporučení týkající se všech níže uvedených oblastí dáváme také.  Jsou to:

 • Správné pohybové aktivity
 • Správný rytmus denních jídel
 • Psychohygiena – směřující k dobré náladě
 • Správné dýchání
 • Omezení negativních vlivů (alkohol, kouření, drogy, cukr)
 • Jak dobře, účinně a bezpečně provést detoxikaci organismu (Němečtí lékaři přírodní medicíny doporučují použít Půst pro zdraví nebo odkyselovací Zásaditý ozdravný program).
 • Správný výběr potravin
 • Vyhýbání se chemickým vlivům
 • Správná úprava potravin
 • Jak eliminovat léky
 • Jak spolupracovat s lékařem při regeneraci
Zdravý životní styl má vždy více složek

Zde je třeba zmínit, že každá jednotlivá položka z výše uvedeného seznamu je důležitá a nějakým způsobem přispívá k upevnění zdraví. Některá přispěje třeba jen 5 %, jiná 3 % atd. Pro to, aby člověk byl zdravý – a to fyzicky i psychicky, potřebuje v nějaké míře správně řešit všechny uvedené oblasti.

Lidé se dost často soustřeďují např. na zdravou výživu. Pokud ale budou jen jíst i třeba podle zásad plnohodnotné výživy, budou si nakupovat zdravé potraviny, je to určitě dobrý příspěvek ke zdraví. Ale nestačí. Pokud mají vypjaté vztahy na pracovišti či doma a neumějí je zvládat, vlivem trvalého stresu mohou být stejně nemocní. Trvalý stres (i v podobě špatných myšlenek) je například jednou z příčin autoimunitních onemocnění.

Podobně nestačí, když člověk zdravé jí, ale špatně spí nebo chodí na noční směny. Tito lidé často tvrdí, že si na režim denního spánku zvykli. K tomu je třeba říci, že spát se sice ve dne dá, ale některé biorytmy organismu tzv. cirkadiální cykly, se přerušit nedají. Ty probíhají v souladu se slunečním svitem. Takže noční spánek se nedá úplně nahradit. V USA přírodní lékaři považují zaměstnání, kde se musí v noci bdít, za zaměstnání, která živí hrobníky.  V těchto případech se nedostatek přirozeného nočního spánku nedá dohnat jen výživou, i kdyby byla sebezdravější.

Protože zdraví je vícesložkové, je třeba počítat s tím, že je třeba v nějaké míře dát do pořádku všechny oblasti, které ovlivňují zdraví. Jak jste asi z výše uvedeného článku pochopili, ne každá rada je dobrá a že potřebujete dobré rady. Podle mého názoru je pro běžného člověka, který se oblastí zdraví hlouběji nezabývá, prakticky nemožné, aby všechny oblasti dobře znal a mohl si sám stanovit, jak dlouhodobě postupovat, aby dosáhl zdraví (minimálně oblast výživy potřebuje odborné propočty).

Proto poskytujeme lidem regenerační programy, které poskytují poměrně komplexní a odborné informace, jak změnit svůj životní a stravovací styl. Nebál bych se naše regenerační programy nazvat „manuálem pro údržbu organismu“ nebo dokonce „kuchařkou zdravého životního stylu“.

Jak rychle zavádět změny v životním a stravovacím stylu?

Každý člověk prakticky žije určitým zaběhlým stylem. Pokud se zavádí nějaké novinky do životního a stravovacího stylu, je to vždy změna, na kterou je třeba si zvyknout.  Např. lékaři přírodní medicíny v Německu, kteří na klinikách přírodní medicíny poskytují klientům instruktáž, jak zavést do svého života plnohodnotnou výživu, mají vysledováno, že přechod na tento systém může trvat i 3 měsíce. Naše zkušenost s využitím našich regeneračních programů je podobná.  Někomu se podaří hned, někomu později. Nemá smysl tzv. tlačit na pilu. Přechod na nový stravovací a životní styl nesmí lidi stresovat, to by se minul svým účinkem (zavedl by vám do života další stres, což je nežádoucí). Regenerační programy jsou koncipovány tak, že umožňují zavádět změny v životním a stravovacím stylu postupně. Nejste na závodech.  Náš regenerační program je pro naše klienty spíše vodítkem, majákem k tomu, kam svůj životní a stravovací styl zaměřit, na co se soustředit.

Kdy uvidím výsledky změn životního a stravovacího stylu?

Lidé se nás často ptají, jak dlouho to trvá, než se projeví zdravé změny, které zavedeme do života. Případně za jak dlouho se tímto způsobem uzdravíme (pokud máme nějaký zdravotní problém). Zde musím konstatovat, že obvykle po 2- 3 měsících naši klient pocítí, že se v jejich organismu něco děje. Obvykle jsou méně unaveni, lépe spí, cítí se silní. Pokud hubnou (hubnutí je u nás ten nejsnadnější zdravotní problém, který řešíme), pak za 3 měsíce ztratí obvykle cca 10 kg a i to se vždy projeví na zdraví. Obecně se dá říci, že organismus se opravuje želvím tempem – pomalu. To je prakticky jediná nevýhoda našich programů. Je třeba si uvědomit i v době internetu naše buňky fungují stejně, jako před tisícem let. I želva i v době internetu chodí stejně rychle jako před desítkami tisíc let. Možná právě toto pomalé tempo způsobuje, že např. želva galapážská je jedno ze zvířat, které se dožívá nejvyššího věku. Naše regenerační programy jsou proto určeny pro trpělivé a svým zaměřením systematické jedince. Ti dosahuji nejlepších výsledků a vůbec nezáleží na tom, jaké datum narození mají ve svém občanském  průkazu. 

Komplexní rady pro změny v životním a stravovacím stylu

Naše společnost ve svých regeneračních programech používá prověřené regenerační metody lékařů přírodní medicíny.  My jejich metody – protokoly z celého světa –  studujeme a přinášíme do ČR. Lidé se tak rychle dostanou ke komplexním a naprosto konkrétním pokynům, které pro změnu životního a stravovacího stylu potřebují. Regenerační programy máme jak pro zdravé, tak i pro ty, kteří trpí některými zdravotními problémy (např. vysoký tlak, cholesterol, dna, cukrovka, neuropatie a další).

Upozornění: Pokud máte zdravotní problémy, i pro vás máme řešení v podobě specializovaného regeneračního programu.  Popište nám své zdravotní problémy v emailu (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program.

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2018.

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá celý život, od roku 1992 profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 80 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.