Základní informace o individuálním postupu regenerace podle typizovaných regeneračních programů

Individuální postup regenerace – základní informace

Regenerační program vám umožní individuální postup při regeneraci.

  • Regenerační program obsahuje soubor konkrétních cílových podmínek, které potřebujete vytvořit pro svůj organismus. K tomu se používají jednotlivé regenerační metody (každá z nich nějak napravuje chyby ve stravování a životním stylu)
  • Je to váš „domácí úkol“. Konkrétní plán, podle kterého budete postupovat
  • Tento „domácí úkol“ je vlastně ideální cíl, shodný pro všechny klienty s konkrétním zdravotním problémem:
  • Např. dosáhnout určitou hladinu vitaminu D v krvi, vynechat některé potraviny, zajistit si konkrétní příjem zeleniny a ovoce/den, porcí masa a ryb/týden apod.
  • V průměru se jedná o 10 až 20 různých podmínek v závislosti na zdravotním problému
  • Všechny tyto dobré podmínky pomáhají zlepšit zdravotní stav. Pokud v těchto nových podmínkách vytrváte, organismus se jim přizpůsobuje, postupně odchází zdravotní problém
  • Na začátku regenerace má každý klient nějaké své individuální životní a stravovací podmínky. Mezi klienty jsou velké rozdíly. Proto je i zdravotní stav každého klienta – byť i se stejným zdravotním problémem – trochu jiný
  • Každý klient proto postupuje individuálně a řeší hlavně ty podmínky, které se právě u něho liší od ideálních. Programy tak pomáhají každému, nezávisle na výchozím zdravotním stavu