Překyselení organismu

Překyselení organismu a jeho vliv na zdraví

Jak se pozná překyselení organismu? Jaké zdravotní potíže způsobuje?

Mnozí lidé se cítí unaveně a bez energie. Navíc trpí různými zdravotními problémy. K tomu se někdy přidá i podrážděnost až agresivita. Zvětšuje se zapomnětlivost a roztržitost…

Bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti svalů a kloubů, špatný spánek, alergie, záněty, ekzémy atd. Každý z výše uvedených příznaků může signalizovat tzv. překyselení organismu (překyselení mezibuněčného prostoru). Pokud máte tyto příznaky, je váš organismus s největší pravděpodobností překyselen. Velkým omylem lidí je to, že se domnívají, že překyselení organismu se jednoduše určuje indikačním papírkem z moči. Kyselost moči totiž během dne kolísá i v závislosti na tom, co jste snědli. Kyselost moči však není skutečným překyselením organismu (překyselením mezibuněčného prostoru). 

Co je překyselení organismu podle lékařů západní přírodní medicíny

Západní přírodní medicína pod překyselením organismu chápe znečištění mezibuněčného prostoru. To je prostor mezi buňkami, ve kterém se odehrává mnoho biochemických reakcí. Za normálních okolností zde průběžně probíhá detoxikace organismu (zplodiny buněčného metabolismu jsou odváděny do krevního oběhu). Zde také přechází živiny z krevního oběhu do buněk. Pokud je těchto zplodin buněčného metabolismu mnoho, organismus “nestíhá” vyskladňovat a tyto toxiny se hromadí v mezibuněčném prostoru.

K tomuto jevu dochází hlavně proto, že organismus jako velkou prioritu udržuje stálé pH krve a může proto odpadové produkty (toxiny) vyskladňovat postupně. Tento jev narušuje pH mezibuněčného prostoru. Dochází tak k jeho překyselení. Tím je narušena zejména činnost hormonů, které jsou velice citlivé na pH prostředí, ve kterém fungují. Hormony se pak nemohou navázat na receptory buněk. Tím dochází k narušení činnosti těchto buněk, které se pak projevuje v různých systémech organismu. Překyselení organismu – mezibuněčného prostoru – se dá změřit pouze obtížně (v Německu je několik laboratoří, které to umí, v ČR neexistuje žádná laboratoř). Němečtí lékaři přírodní medicíny (v Německu teorie překyselení vznikla) určují překyselení hlavně podle příznaků. 

Jak nahlíží na překyselení organismus klasická medicína

Oficiální medicína „překyselení“ zatím většinou ignoruje. Lékařská biochemie, která klasickou medicínu v mnoha směrech předbíhá, ho už umí vysvětlit až do buněčné úrovně. Lékaři přírodní medicíny považují acidobazickou nerovnováhu (tzv. překyseleni mezibuněčného prostoru) za význačného činitele mnoha zdravotních problémů, např. akné, alergie, apatie, artritida, arterioskleróza, bolesti hlavy, celulitida, cukrovka, dna – podagra, dvanáctníkový vřed, ekzémy, gastritida, chronický únavový syndrom, infarkt myokardu, kloubní onemocnění, kolitida, ledvinové kameny, migrény, narušení správné funkce meziobratlových plotének, neuralgie (bolesti nervů), neuropatie, osteoporóza, pálení žáhy, paradontóza, pocení a tělesný zápach, podráždění rohovky, poruchy spánku, průduškové astma, psychické poruchy (vznětlivost, neklid, neurózy, deprese), revmatismus, schizofrenie, srdeční arytmie, světloplachost, vypadávání vlasů, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, záněty nosních a čelních dutin, zánět očních víček, záněty močového měchýře a různé další záněty v organismu, žlučové kameny a další. Je třeba upozornit, že překyselení organismu není obvykle jedinou příčinou, která způsobuje výše uvedené zdravotní problémy.

V tomto směru se dále zkoumá a lze předpokládat, že seznam zdravotních problémů, které souvisí s překyselením, ještě není konečný. Např. existují hypotézy, že právě dlouhodobě překyselený organismus ovlivňuje vznik a rozvoj rakovinných buněk. Zejména se to přisuzuje nerovnováze mezi koncentracemi sodíku a draslíku v buňkách a mezibuněčném prostoru. Německá přírodní medicína považuje za druhou a velmi podstatnou příčinu zdravotních problémů nedostatek esenciálních živin ve výživě (podrobněji se můžete dočíst v článku Plnohodnotná výživa).

Dá se překyselení organismu nějak odstranit?

Překyselení organismu je stav, který se dá vhodným působením dobře odstranit. Především odlehčením organismu a dostatkem pohybu. Pro odlehčení organismu zahraniční lékaři přírodní medicíny (tzv. naturopaté) používají půsty a výrazně odlehčenou zásaditou stravu. Ty nejlépe pomáhají zastavit řetězec překyselení: přijímání potravy → metabolismus potravy → vznik kyselin. Jedině tehdy, pokud se přestane přijímat strava (nebo se výrazně omezí), v organismu přestanou vznikat škodlivé kyseliny. Tím má organismus šanci zbavit se starých uložených kyselin a lépe fungovat.

Použití půstů pro odkyselení

V tom je i hlavní smysl půstů. Tento řetězec se ale nezastaví tím, že se jenom k běžné potravě přidá nějaký potravinový doplněk. Pokud totiž původní strava zůstává v nezměněném rozsahu, vznikají nadále jedovaté kyseliny a jen odkyselovací přípravek by působil hodně pomalu. Účinnost půstů a odlehčovacích zásaditých kúr je dána tím, že lidské detoxikační orgány (plíce, játra, střevní trakt, pokožka atd.) v době odlehčení stravy nemusí detoxikovat běžnou stravu, ale mají kapacitu na odstraňování starých zátěží.

Striktní půsty nejsou pro každého. Např. intenzivní lékařský Půst pro zdraví, který naše klienty učíme, nemohou absolvovat lidé trvale závislí na lécích. Mnoho lidí půst nechce absolvovat také proto, že se ho bojí a domnívají se, že ho nevydrží (zde jen podotýkáme, že obava není na místě, s naší metodikou ho může zvládnout každý).

Speciální odkyselovací program – šance pro každého

Ale i tak, pro všechny, kdo nechtějí, nebo nemohou projít půstem, nabízíme profesionální německý odkyselovací Zásaditý ozdravný program. Není to jen nějaká dieta, program je mnohem širší a proto mnohem lépe funguje. Zahrnuje převážně zásaditou stravu, speciální přípravky podporující odkyselení, přiměřený pohyb a detoxikační praktiky. Program působí proti překyselení komplexně, a proto je mnohem intenzivnější než třeba na trhu nabízené samostatně užívané nejrůznější doplňky na odkyselení. Program se provádí po dobu 14 dnů. Po skončení Zásaditého ozdravného programu – pokud si to klient přeje – pomáháme individuálně přejít na ozdravnou, tzv. plnohodnotnou výživu, která obsahuje všechny nezbytné esenciální živiny.

Jak vůbec překyselení organismu vzniká, co se v organismu odehrává?

Veškeré překyselení organismu je výsledkem špatného stravování, nekvalitního dýchání, nezpracovaných stresů a nedostatku pohybové aktivity.

Strava a její kyselinotvorné součásti

Naše strava předurčuje, kolik tzv. kyselinotvorných a zásadotvorných potravin se dostane do našeho organismu. Každá potravina se při metabolismu rozkládá a jednotlivé složky potravy, v daném případě minerály (zejména vápník, hořčík, draslík, sodík, chlór, fosfor, síra a další), vstupují do chemických reakcí. Tím vzniká v organismu mnoho různých mezilátek. Za zvlášť škodlivé lze považovat kyselinu močovou, kyselinu sírovou, kyselinu dusičnou (hlavně z masa a masných výrobků), kyselinu octovou (z cukrovinek, moučných výrobků), kyselinu fosforečnou (ze sýrů, nealkoholických nápojů). Kyseliny vznikají i z různých léků, např. kyselina acetylsalicylová (z léků tišících bolest).

Strava a její zásadotvorné součásti

Pro neutralizaci těchto kyselin organismus potřebuje zásadité soli. Ty vznikají ze zásadotvorných prvků – sodík (Na), draslík (K) vápník (Ca), hořčík (Mg) a železo (Fe). Pokud má organismus dostatek zásaditých minerálů, může dojít k neutralizaci všech anorganických kyselin. Pak hovoříme o acidobazické rovnováze. Pokud má organismus málo zásaditých solí, mluvíme o tzv. acidóze – překyselení. Pro úplnost ještě uvádíme, že existuje i tzv. alkalóza, kdy je v organismu převaha zásaditých prvků, ale ta nastává opravdu zřídka. K zásadotvorným potravinám patří především ovoce a zelenina. Proto je konzumace těchto potravin tak důležitá pro zdraví.

Systém plnohodnotné výživy na rozdíl od různých diet či ochuzených „zdravých výživ“ je „plnokrevná“ výživa. Žádné potraviny se nevylučují, nebudete trpět hlady. Jde hlavně o úpravu proporcí, ve kterých konzumujete jednotlivé skupiny potravin. Důležité je, že plnohodnotná výživa obsahuje také dostatečné množství zásadotvorných potravin (ovoce a zeleniny), a proto také pomáhá udržovat tkáně nezakyselené.

Snadno se dodržuje. Dá se dokonce říci, že vás dodržování tohoto systému nezatíží více, než běžné stravování. Co je ale velice důležité, Plnohodnotná výživa pomáhá zbavit se zdravotních problémů a celkově se ozdravit. Podrobnosti o tomto systému výživy najdete v článku Plnohodnotná výživa.

Proč j nutné při překyselení výrazně omezit stravu?

Dlouhou dobu se nevědělo, že pojivová tkáň je také orgánem, který je ve svých vláknech (jsou tvořena především odolným kolagenem a elastinem) schopen vázat přebytečné kyseliny. Pokud je překyselení trvalého rázu, ani tyto mezisklady nestačí svou kapacitou a kyseliny se šíří dál. Často zasahují klouby, kde způsobují záněty (artritida, revma) a tím i bolest. Zde docházíme i k logickému vysvětlení, proč jsou tolik důležité půsty nebo odlehčovací zásadité kúry. A proč nepomohou jen odvary z bylin či různé doplňky, které se přidají k běžné stravě? Jednoduše proto, že organismus potřebuje zastavit přívod jídla, aby přestaly vznikat škodlivé kyseliny. Pak teprve organismus může pomaličku vyskladnit staré uložené kyseliny z meziskladů. Proto třeba delší půsty pomáhají i při bolestech kloubů (kyseliny se vyloučí do krevního oběhu, pomocí zásaditých minerálů se neutralizují a postupně odcházejí z organismu).

Překyselení a jeho vliv na fungování buněk

Překyselení má i další souvislosti. V těle máme přibližně 200 typů buněk, kde se produkují např. všechny enzymy, hormony a mnoho dalších látek. Jejich fungování může být překyselením výrazně potlačeno. To má pak dalekosáhlé důsledky na mnoho pochodů v organismu. Proto je i výčet zdravotních problémů, který souvisí s překyselením, tak veliký. Překyselení není většinou jen jediná příčina zdravotních problémů, další významnou příčinou může být nedostatek esenciálních minerálů a vitamínů. Právě proto půst nebo Zásaditý ozdravný program ve spojení s plnohodnotnou výživou patří k významným ozdravným metodám.

Překyselení je poměrně rozšířený jev – přírodní medicína tvrdí, že až 80% populace v našich podmínkách může v nějaké míře trpět skrytou – latentní acidózou. Je to dáno naší běžnou stravou. Ta je bohužel z valné většiny tvořena převážně kyselinotvornými potravinami – maso, uzeniny, sýry, obilné výrobky, alkohol a sladkosti. Menší poměr tvoří zásadotvorné potraviny, což jsou převážně ovoce a zelenina. 

Dýchání, pohyb – vliv na překyselení

Významný vliv na acidobazickou rovnováhu má také dýchání, dostatek kyslíku, který se účastní mnoha chemických reakcí v organismu. Proto je velice důležitá fyzická aktivita zejména aerobního charakteru, který zvyšuje přísun kyslíku do organismu. Hlavně jde o to, že správně volenou fyzickou aktivitou se zkvalitňuje dýchání a organismus lépe vylučuje kysličník uhličitý, který organismu škodí (vzniká kyselina uhličitá). Zároveň kvalitní dýchání přivádí do organismu více kyslíku, který je potřebný pro metabolismus. Správně prováděné dýchání tak snižuje překyselení organismu. Proto v našem Zásaditém ozdravném programu má přiměřená fyzická aktivita významnou úlohu.

Psychické napětí a stres – vliv na překyselení

Jsou také významnou příčinou překyselení. I strach. Vysvětlení je jednoduché. Při stresu obyčejně dochází k povrchnímu dýchání. Tím se zmenší objem přívodu kyslíku do organismu a dochází ke zvýšení obsahu kysličníku uhličitého v něm. To vede k překyselení, v organismu vznikne více kyseliny uhličité, která musí být eliminována. Proto se lidé, které trápí stres, potřebují naučit relaxovat a stres zvládat. Tím pak mohou zlepšovat i své biochemické prostředí organismu. V našich regeneračních programech máme několik metod ke zvládání stresů i dosažení dobrého spánku. 

Pokud jste při čtení tohoto článku došli k závěru, že vaším problémem je překyselení, můžeme vám pomoci. Máme pro tyto případy k dispozici Zásaditý ozdravný program, který se provádí podle metodiky německých lékařů přírodní medicíny.

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2016, revize 2023

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá od roku 1990, z větší části profesionálně. Deset let pracoval v rodinné firmě vyrábějící přípravky přírodní medicíny. Od roku 2013 řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Soustavně studuje regenerační metody lékařů západní přírodní medicíny. Publikuje především na internetu. V mnoha odborných článcích se zabývá vlivem výživy a životního stylu na vznik nejrůznějších zdravotních problémů.