Zde se dozvíte základní informace o Centru řízené regenerace s.r.o. .

Centrum řízené regenerace s.r.o. působí jako  poradna pro užívání účinných lékařských regeneračních metod, které se používají již mnoho let na německých klinikách přírodní medicíny a v praxi lékařů přírodní medicíny (USA, Německo). Využíváme jen ty metody, které mají univerzální pozitivní působení na organismus a které klienti mohou bez obav používat v domácích podmínkách. Regenerační metody jsou lékařsky prověřeny. Nejedná se tedy o nějaké naše výmysly, naši pracovníci získali v těchto metodách certifikované vzdělání a tyto metody jen pomáháme našim klientům aplikovat. Reference na tyto lékařsky prověřené metody německých lékařů přírodní medicíny najdete v článku REFERENCE.

 

Co je podstatné – neděláme žádné zázraky!!! Regenerační metody lékařů přírodní medicíny fungují velice dobře, ale pouze za aktivní účasti našich klientů. Klienti musí musí postupovat podle návodů. pak jim metody pomohou, a to výrazně. Regenerační programy naši klienti absolvují v domácích podmínkách, nikam nemusí jezdit.   My jsme s nimi po celou dobu v kontaktu.

V  Centru řízené regenerace působí:

Ing. Vladimír POPOV – jednatel společnosti Centrum řízené regenerace s.r.o., kouč zdravého životního stylu a poradce v plnohodnotné výživě,  regeneračních programech při různých zdravotních problémech

 

Dlouhodobě ho zajímá vše, co se týká udržování pevného zdraví a co vede k dlouhověkosti. Sbírá k tomu potřebnou literaturu a studuje ji. Snad nejpříhodněji se tato nová profese dá nazvat např. „trenér zdraví“ nebo „kouč zdravého životního stylu“.  Soukromě se tímto koníčkem a sebevzděláváním na profesi „trenéra zdraví“ zabývá již více než 30 let. Rozsah literatury, které na toto téma vystudoval a má ve své soukromé knihovně, určitě přesahuje několikrát rozsah toho, co se studuje na běžné vysoké škole. Jeho koníček se postupně stal i hlavní profesí. Od roku 2002 do roku 2013 se zdravím zabývá profesionálně, pracoval ve firmě vyrábějící produkty pro zdraví v pozici ředitele marketingu. V roce 2013 získal studiem v Německu zkouškou před lékařskou komisí certifikát trenéra Půstu pro zdraví a Plnohodnotné výživy. Tím se stal jedním ze dvou (druhá je jeho kolegyně) certifikovaných specialistů na Půsty pro zdraví   a Plnohodnotnou výživu v ČR. Pravidelně se dále vzdělává a znalosti cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština) mu umožňují získávat nové informace v zahraničí. Účastní se mimo jiné také mezinárodních konferenci na téma zdraví, výživa a hladovění. Získává, studuje a připravuje k užívání pro české klienty Protokoly amerických lékařů přírodní medicíny. Zahrnuje je do regeneračních programů při různých zdravotních problémech. 

 

Do oblasti zdraví byl tak nějak směřován od dětství.  Děda byl lékař, otec velký znalec bylin a přírodní léčitel.  Soukromý koníček vyústil také v to, že se zdravím posledních 14 let zabývá profesionálně. Z toho více než 12 let pracoval jako ředitel marketingu v  rodinné firmě svého bratra, která je zaměřena na výrobu bylinných čajů, bylinných mastí, doplňků stravy. Zde se prakticky denně setkával s tím, co má vliv na zdraví.  Podílel se i na vývoji řady výrobků. Má přehled o mnoha výrobcích zdravé výživy na trhu. V Centru řízené regenerace ve spolupráci s partnerskou českou farmaceutickou firmou vyvíjí nové doplňky stravy pro regenerační programy Centra řízené regenerace s.r.o.

Při studiu literatury o zdraví a zdravém životním stylu studoval i přírodní léčebné metody. Z nich ho zaujaly – snad pro svou jednoduchost, rychlost a prokázanou funkčnost – léčebné hladovění a léčebné půsty.  Ve spojení s následnou Plnohodnotnou výživou a zlepšením životního stylu, jsou tyto metody skutečným pokladem, které mohou navrátit zdraví mnoha lidem.  Protože v České republice se léčebným hladověním a léčebnými půsty prakticky nikdo profesionálně nezabýval, rozhodl se založit společnost, která bude tyto metody v ČR prosazovat. Jde mu o to, aby čeští klienti se mohli pomoci těchto metod ozdravovat a tím se i přirozeně zbavovat zdravotních problémů. V roce 2013 založil Centrum řízeného hladovění s.r.o.. (Poznámka: od 1.9.2016 vzhledem k výrazné změně programu se společnost přejmenovala na Centrum řízené regenerace s.r.o.). Zajímá se o nové a prověřené ozdravné  – regenerační metody a zavádí je do programu společnosti.

 

Protože léčebné hladovění a léčebné půsty lékaři v České republice jako léčebnou metodu zatím nevyužívají, navázal kontakty s několika klinikami přírodní a celostní medicíny v Německu a Ruské federaci, specializovanými na léčebné půsty a hladovění. Účastní se mezinárodních konferencí v oboru.  Dlouhodobě se zajímá zejména o plnohodnotnou výživu, různé způsoby detoxikace a různé struktury výživy (včetně eliminace potravin) a jak tato ovlivňuje vnitřní biochemické prostředí organismu. Vede Půsty pro zdraví. Poskytuje konzultace na téma Plnohodnotná výživa. Společně s kolegyní – klinickou psycholožkou připravuje komplexní regenerační programy při různých zdravotních problémech. Pomáhá klientům při používání lékařských regeneračních metod, které vedou k celkovému ozdravení organismu.

 

Mgr. Věra Husáková – klinická psycholožka, kouč a lektorka intenzivního Půstu pro zdraví, Zásaditého ozdravného programu, typizovaných regeneračních programů při různých zdravotních problémech

 

Vystudovala filosofickou fakultu Karlovy University v Praze, obor klinická psychologie. Absolvovala speciální výcvik – Rogersovská psychoterapie. Základem této terapie je empatie a otevřenost ke klientovi. Učí ho vztahům, které on ve svém životě může využít nejenom k osobnímu růstu, ale k trvale lepší kvalitě svého života. Dále se účastnila speciálního výcviku v hypnóze podle H. Erikcsona. Erikcson měl hlavní podíl na tom, že se hypnoterapie stala regulérním nástrojem v klinické praxi. V Lisabonu se prakticky podílela na semináři ohledně smyslových vad. V této oblasti rovněž absolvovala několikatýdenní stáž v Itálii a účastnila se významných mezinárodních konferencí vždy s praktickou částí. Má bohaté zkušenosti v práci s lidmi. Zejména v oblasti prevence a zvládání stresu a v oblasti využití přirozených psychických schopností. V roce 2013 zakončila zkouškou před německou Lékařskou komisí vzdělání v oblasti půstů a výživy v Německu. V současnosti se věnuje problematice zdravého životního stylu a možnostem udržení či posílení celkového zdraví až do vysokého věku. Je přesvědčena, že stáří nemusí znamenat nemoc, ale že stáří ukazuje každému jednotlivci, jak o sebe dosavadní život on pečoval anebo také ne. Není stoupencem žádných dogmat a fanatismu. Jednoznačně zastává dlouhodobě udržitelný systém plnohodnotné výživy, který považuje za potřebný pro každého. Především zde také svoje vzdělání v současnosti stále rozvíjí. Všechny svoje znalosti uplatňuje nejenom ve formě kursů a přednášek, ale také při individuálním koučování. Účastní se zahraničních konferencí na téma zdraví, výživa a hladovění v zahraničí. Podílí se na zpracování regeneračních programů. 

 

Poznámka: Společnost do 31.8.2016 používala název Centrum řízeného hladovění s.r.o.. Nový název lépe odpovídá charakteru poskytovaných služeb. Společnost se zaměřuje na pomoc klientům v oblasti řízené regenerace organismu