O centru

Zde se dozvíte základní informace o Centru řízené regenerace s.r.o.

Centrum řízené regenerace s.r.o. působí jako poradna pro užívání účinných lékařských regeneračních metod, které se používají již mnoho let na německých klinikách přírodní medicíny a v praxi lékařů přírodní medicíny (USA, Německo). Využíváme jen ty metody, které mají univerzální pozitivní působení na organismus a které klienti mohou bez obav používat v domácích podmínkách. Regenerační metody jsou lékařsky prověřeny. Naši pracovníci získali v těchto metodách certifikované vzdělání a klientům tak erudovaně pomáhají zbavovat se přirozenou cestou zdravotních potíží. Reference na prověřené metody německých lékařů přírodní medicíny najdete v článku REFERENCE.

Co je podstatné – neděláme žádné zázraky!!! Regenerační metody lékařů přírodní medicíny fungují velice dobře, ale pouze za aktivní účasti našich klientů. Klienti musí postupovat podle návodů. Pak jim metody pomohou, a to výrazně. Regenerační programy naši klienti absolvují v domácích podmínkách, nikam nemusí jezdit. My jsme s nimi po celou dobu v kontaktu.

V Centru řízené regenerace působí:

Ing. Vladimír POPOV – jednatel společnosti Centrum řízené regenerace s.r.o., kouč zdravého životního stylu a poradce v plnohodnotné výživě a regeneračních programech při různých zdravotních problémech

Dlouhodobě ho zajímá vše, co se týká návratu a udržování pevného zdraví, stejně jako to, co vede k dlouhověkosti. K tomuto tématu neustále sbírá a studuje potřebnou literaturu. Snad nejpříhodněji se jeho profese dá nazvat „trenér zdraví“ nebo „kouč zdravého životního stylu“. Soukromě se tímto koníčkem a sebevzděláváním na profesi „trenéra zdraví“ zabývá již od roku 1990. (Do oblasti zdraví byl tak nějak směřován od dětství. Děda byl lékař, otec velký znalec bylin a přírodní léčitel). Rozsah literatury, kterou na toto téma vystudoval a má ve své soukromé knihovně, určitě přesahuje několikrát rozsah toho, co se studuje na běžné vysoké škole. Jeho koníček se postupně stal i hlavní profesí. Od roku 1999 se zdravím zabývá profesionálně, pracoval mimo jiné ve firmě svého bratra vyrábějící produkty pro zdraví v pozici ředitele marketingu. Zde se prakticky denně setkával s tím, co má vliv na zdraví. Podílel se i na vývoji řady výrobků zdravé výživy.

V roce 2013 v Německu úspěšně zakončil studium na Německé půstovní akademii (DfA) a získal zkouškou před lékařskou komisí certifikát trenéra Půstu pro zdraví a Plnohodnotné výživy. Tím se stal jedním ze dvou (druhá je jeho kolegyně) certifikovaných specialistů na Půsty pro zdraví a Plnohodnotnou výživu v ČR. Pravidelně se dále vzdělává a znalosti cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština) mu umožňují získávat nové informace v zahraničí. Účastní se mimo jiné také mezinárodních konferencí na téma zdraví, výživa a hladovění. Získává, studuje a připravuje k užívání pro české klienty Protokoly lékařů přírodní medicíny. Zahrnuje je do regeneračních programů při různých zdravotních problémech. 

Centrum řízené regenerace ve spolupráci s partnerskými českými farmaceutickými a potravinářskými firmami vyvíjí nové doplňky stravy pro regenerační programy Centra řízené regenerace s.r.o.

Léčebné hladovění a léčebné půsty jsou ve spojení s následnou Plnohodnotnou výživou a zlepšením životního stylu skutečným pokladem, které mohou navrátit zdraví mnoha lidem.Protože v České republice se léčebným hladověním a léčebnými půsty prakticky nikdo profesionálně nezabýval, rozhodl se založit společnost, která bude tyto metody v ČR prosazovat. Cílem bylo, aby se čeští klienti mohli pomocí těchto metod ozdravovat a tím se i přirozeně zbavovat zdravotních problémů. V roce 2013 proto založil Centrum řízeného hladovění s.r.o. (Poznámka: od 1.9.2016 vzhledem k výraznému rozšíření regeneračních programů se společnost přejmenovala na Centrum řízené regenerace s.r.o.). Zajímá se o nové a prověřené ozdravné – regenerační metody a zavádí je do programu společnosti.

Dlouhodobě se zajímá zejména o plnohodnotnou výživu, různé způsoby detoxikace a různé struktury výživy (včetně eliminace potravin) a jak tato ovlivňuje vnitřní biochemické prostředí organismu. Společně s kolegyní – klinickou psycholožkou – je autorem komplexních regeneračních programů při různých zdravotních problémech. Pomáhá klientům při používání lékařských regeneračních metod, které vedou k celkovému ozdravení organismu.

Mgr. Věra Husáková – klinická psycholožka, kouč a lektorka intenzivního Půstu pro zdraví, Zásaditého ozdravného programu a typizovaných regeneračních programů při různých zdravotních problémech

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor klinická psychologie. Absolvovala speciální výcvik – Rogersovská psychoterapie. Základem této terapie je empatie a otevřenost ke klientovi. Učí ho vztahům, které on ve svém životě může využít nejenom k osobnímu růstu, ale k trvale lepší kvalitě svého života. Dále se účastnila speciálního výcviku v provádění hypnózy podle H. Erikcsona. Erikcson měl hlavní podíl na tom, že se hypnoterapie stala regulérním nástrojem v klinické praxi. V Lisabonu se prakticky podílela na semináři ohledně smyslových vad. V této oblasti rovněž absolvovala několikatýdenní stáž v Itálii a účastnila se významných mezinárodních konferencí vždy s praktickou částí. Má bohaté zkušenosti v práci s lidmi. Zejména v oblasti prevence a zvládání stresu a v oblasti využití přirozených psychických schopností. V roce 2013 zakončila zkouškou před německou Lékařskou komisí vzdělání v oblasti půstů a výživy v Německu. V současnosti se věnuje problematice zdravého životního stylu a možnostem udržení či posílení celkového zdraví až do vysokého věku. Je přesvědčena, že stáří nemusí znamenat nemoc, ale že stáří ukazuje každému jednotlivci, jak o sebe dosavadní život pečoval anebo také ne. Jednoznačně zastává dlouhodobě udržitelný systém plnohodnotné výživy, který považuje za potřebný pro každého. V této oblasti své vzdělání stále rozvíjí. Podílí se na zpracování regeneračních programů.