Zákony regenerace – vycházejí z fungování lidského organismu

 • V lidském organismu působí mnoho různých zákonitostí, které jsou popsány v učebnicích biologie a biochemie člověka. 
 • Lékaři přírodní medicíny objevili řadu metod, které pomáhají zlepšovat zdraví. Hlavně proto, že jsou v souladu se těmito zákony fungování organismu. To jsou vlastně zákony, podle kterých funguje regenerace (a největší záruka pro vás, že regenerace bude probíhat):
  • Zákon genetické informace – organismus je ve svých v genech (v každé buňce) již naprogramován na dobré fungování. Tak např. když se říznete do prstu, organismus umí sám ránu zahojit (a nemusí číst žádné příručky). Žena zplodí potomka a jejímu organismu taky nikdo neradí. Tyto programy v genech jsou vlastně, tím co nazýváme “sebeléčebné” síly organismu. Při regeneraci se snažíme tyto síly využít
  • Zákon homeostázy – organismus se stále snaží udržet uvnitř stálé podmínky (např. teplotu, pH uvnitř buněk) a přizpůsobuje se podmínkám, kterými na něj působíme (např. se potíme, pokud je venku horko). Organismus tak reaguje na léky, ale i na regenerační metody, kterými na něj působíme 
  • Zákon výživy – organismus pro své fungování potřebuje 46 esenciálních živin, které neumí vyrobit. To jsou základní stavební kameny pro milióny různých dalších látek. Snažíme se o to, dodat do organismu všech 46 esenciálních živin, pak lépe funguje
  • Zákon rychlosti regenerace – změny v organismu probíhají většinou pomalu, podobně pomalu jako v přírodě (ani brambory na poli nevyrostou hned, chce to pár měsíců péče…). I při regeneraci je třeba počítat s tím, že zabere pár měsíců, než organismus zareaguje 
  • Existují ještě další zákony…
 • Při regeneraci se vlastně vychází z toho, co organismus potřebuje pro své dobré fungování. To mu dáváme. Organismus na to pozitivně reaguje a zlepšuje se zdravotní stav. To je i cílem regeneračních programů.