Časté dotazy klientů

Mohu se s vámi regenerovat, když už se léčím u lékaře?

Naše regenerační programy se zaměřují na změny ve výživě, posílení příjmů vitaminů a minerálů a některé změny ve vašem životním stylu. Tyto oblasti váš lékař zpravidla neřeší. Proto můžete začít s regenerací kdykoliv, regenerační program vhodně doplňuje vaši léčbu u lékařů. Léky předepsané lékařem na začátku regenerace vždy užíváte, postupně se eliminují.  Vhodné je oznámit vašemu lékaři, že jste se začali regenerovat. S lékařem dále spolupracujete.  

Je regenerační program složitý? Bojím se, že nezvládnu?

Naše regenerační programy nejsou na provádění složité. Změny ve stravování životním stylu je možné zavádět postupně. Jde spíše o systematičnost – drobnosti, které provádíte pravidelně. Není ani časově náročné ani náročné na vaření. Nemusíte se bát, že nebudete moci jíst vaše oblíbená jídla, oslavovat či grilovat. Program je možné narušit. Jde o dlouhodobost, občasné narušení nevadí. Zvládne každý. Jediné, co je opravdu důležité, je dobře se seznámit s metodikou programu.

Jak mi dokážete, že nejste podvodníci?

Na rozdíl od tzv. šmejdů, si nás i naši společnost můžete dobře prověřit. Na našich www stránkách najdete veškeré kontakty, každý k nám může zajít do naší kanceláře či zatelefonovat. Nijak se neskrýváme, na You Tube můžete najít naše prezentace (i tváře a jména). Naše společnost působí na trhu již od roku 2013 a jde nám o pomáhat klientům dlouhodobě. Pokud bychom byli podvodníci, média by nás už dávno “roznesla na kopytech”.  Naši existenci a zaměření si můžete nezávisle ověřit i v médiích, kde jsme vystupovali – viz Média o nás.  Myslíte si, že takto by se chovali podvodníci?   

Proč mám věřit vašim metodám?

Metody, které doporučujeme k regeneraci, jsme si sami nevymysleli. Používají je lékaři západní přírodní medicíny. Regenerační metody, i když se považují za tzv. přírodní,  jsou vědecky prověřené a jsou založeny na přírodních zákonech, které fungují v organismu. Např. jak fungují jednotlivé živiny, k čemu dochází při půstu, jak ke zdraví přispívá pohyb, správné zvládnutí stresu či správná struktura stravy z hlediska kyselinotvorných a zásadotvorných potravin a další.  Jedná se většinou o snadno pochopitelné a zvládnutelné změny ve stravování a životním stylu. My jsme tyto metody vystudovali a zpřístupňujeme českým klientům.    Mnohé z nich jsou potvrzeny i Nobelovými cenami.  Např. nezbytnost esenciálních živin ve výživě, omlazování buněk při půstech,  fungování hormonů a enzymů v organismu.  Nepoužíváme žádné tajemné a neznámé síly a tzv. energie. Vše v našich programech si můžete ověřit i z nezávislých zdrojů. Naše společnost poskytuje své služby již od roku 2013 a pokud by regenerační metody nefungovaly, už bychom asi dávno zkrachovali. 

Jak může probíhat regenerace “na dálku”?

Výhodou našich regeneračních programů je to, že se regenerujete sami v domácích podmínkách podle našich písemných pokynů. Změny ve stravování a životním stylu však do svého života zavádíte sami. Nemusíte na to být ani nikde v lázních. (Tak by to ani nešlo provádět, protože regenerace trvá vždy více měsíců a tak dlouhý lázeňský pobyt by si nikdo ani nemohl dovolit.)  Protože programy jsou typizované, ale každý člověk je jiný, klienti často mají dotazy. Naši specialisté  na regenerační metody vám  na ně odpovídají – telefonicky nebo mailem. Nic jiného ani nepotřebujete.  Tento způsob spolupráce “na dálku” se nám velice osvědčil. To je také podstata řízené regenerace.

Proč vaše programy fungují?  Jaké jsou základní principy?

Podle lékařů přírodní medicíny mají všechny zdravotní problémy v podstatě 2 hlavní příčiny: 1/ nedostatky ve výživě, t.j.  ve stravě chybí nebo strava obsahuje jen malé množství  některé ze 46 esenciálních živin, které organismus nutně potřebuje, neumí vyrobit a musí být dodány potravou (esenciální živiny jsou základní stavební prvky organismu) 2/ různé překážky, kterými organismu ať už vědomě nebo nevědomě bráníme v dobrém fungování (např. překyselení mezibuněčných prostor, nedostatek spánku, pohybu, dlouhodobé užívání léků, opakované stresy apod.). Regenerační programy jsou založeny na souboru změn, které směřují ke zkvalitnění výživy (na rozdíl od běžné chaotické stravy je doporučen jednoduchý plán tzv. plnohodnotné výživy, která dodává všech 46 životně nezbytných živin) a k postupnému odstranění všech překážek, které brání dobrému zdraví. Organismus na tyto změny pozitivně reaguje (je v podstatě naprogramován na dobré fungování) a zlepšuje se celkové zdraví. V důsledku těchto systematických změn postupně mizí zdravotní problémy. Podrobně se o tom, proč regenerace skutečně funguje a jaké zákony při ní v lidském organismu působí, dozvíte v článku Zákony regenerace.

Mohou vaše programy pomoci každému?

Máme dva typy regeneračních programů. První skupina jsou Specializované regenerační programy. Jsou typizované. Každý z nich je sice zaměřen na konkrétní zdravotní problém, ale většinou pomáhají šířeji. Tyto programy tedy účinně pomáhají klientům s těmito  konkrétními problémy (např. vysoký krevní tlak a cholesterol, dna, cukrovka, neuropatie a další). Přehled všech specializovaných regeneračních programů najdete na stránce Regenerační programy. Další programy připravujeme.

Dále máme Regenerační program se standardní plnohodnotnou výživou. Jedná se o regenerační program bez speciálního zaměření. Je určen ke zlepšení zdraví, vitality a případně i pro snížení váhy.  Pomáhá i při složitých a kombinovaných zdravotních problémech. Rovněž tam, kde nejsou přesně známy příčiny. Podrobné informace najdete také na našem e-shopu, kde je možné také objednat.

Všiml jsem si, že máte regenerační programy zaměřené i na zdravotní problémy, které klasická medicína považuje za tzv. neléčitelné (např. artritida, lupénka, roztroušená skleróza apod.). Jak si můžete dovolit tvrdit něco jiného? Proč vám mám důvěřovat?

Lékaři klasické medicíny považují mnoho chronických problémů za neléčitelné jednoduše proto, že na ně nemají lék.

Naopak lékaři západní přírodní medicíny (a my také) nepovažují žádný zdravotní problém za neléčitelný. Zastávají stanovisko, že chronické zdravotní problémy mají vždy více příčin, které působí současně. Pokud se všechny tyto příčiny odstraní, organismus na to reaguje, zdravotní problém odchází. Většinou se jedná o dlouhodobé chyby ve stravovacím a životním stylu, které se dají napravit.  Proto jsou léky neléčitelné, protože lék nemůže napravit chyby v životním a stravovacím stylu.

Lékaři přírodní medicíny proto vedou své klienty k tomu, aby tyto chyby ve svém životním a stravovacím stylu odstranili. A pokud se odstraní všechny příčiny, klienti se mohou zbavit i těchto tzv. léky neléčitelných zdravotních problémů.  Problém je, že někdy se nemusí objevit všechny příčiny u konkrétního člověka. V tom je určité omezení.

Naše regenerační programy vycházejí z dlouhodobých zkušeností a metod lékařů přírodní medicíny s těmito chronickými zdravotními problémy. Používá se vždy soubor konkrétních metod, které působí na obvyklé příčiny konkrétního zdravotního problému. Pokud klient nemá jiné příčiny, má šanci si zlepšit zdravotní stav natolik, že o svém problému ani neví.  Proč a jak fungují regenerační metody se můžete dozvědět v článku Regenerační metody. Metody jsou dlouhodobě prozkoušené a bezpečné. Úspěch však závisí na klientovi, na jeho trpělivosti a důslednosti v dodržování regeneračního programu. Při poctivém přístupu klientů se vždy zlepšuje zdravotní stav. To nám potvrzují naši klienti (viz Ohlasy klientů).

Jak dlouho musím držet Regenerační program?

Naše regenerační programy pomáhají zlepšit zdravotní stav většinou v horizontu několika měsíců, ale u těžkých zdravotních problémů (např. autoimunitních onemocnění) třeba i rok.  K plnému odstranění chronického zdravotního problému je však nutné některé hlavní změny v životním stylu dodržovat dlouhodobě  (např. je třeba mít trvale dostatek všech živin ve výživě – mít tzv. plnohodnotnou výživu).  Protože jinak by se zdravotní problém samozřejmě mohl vrátit. Ale změn v životním a stravovacím stylu není třeba se bát, nejsou složité, spíše jde o systematičnost.  A sami pocítíte, že to má smysl. O tom, na čem záleží rychlost regenerace, se můžete dozvědět v článku Rychlost regenerace.

Proč Regenerační programy doporučují také doplňky stravy?

Většina chronických zdravotních problémů má jako jednu z příčin nedostatky ve výživě. Prostě dlouhodobě chybí některé esenciální (nenahraditelné) živiny. Tyto živiny jsou v podstatě základním stavebním materiálem a palivem pro organismus. Organismus ze 46 esenciálních živin umí vyrobit milióny dalších látek, které potřebuje pro své fungování (např. imunitní látky, hormony, enzymy apod.).  Problém je v tom, že většina lidí se stravuje v podstatě chaoticky a nikdo nesleduje (a mnohdy ani neví, že by to měl dělat), jaké všechny živiny potřebuje. Doplňky stravy pomáhají rychle doplnit potřebné chybějící živiny, což se nedá rychle dosáhnout jen běžnou stravou. Když se rychle doplní potřebné živiny, dojde také k rychlému obnovení všech biochemických reakcí v organismu, To vede ke zlepšování zdravotního stavu. Užívání vyšších dávek živin v podobě kvalitních doplňků stravy je významná regenerační metoda západní přírodní medicíny. Proto i my ji používáme v našich regeneračních programech. Blíže se o živinách a používání doplńků stravy dozvíte v článku Doplňky stravy – významná regenerační metoda.