Časté dotazy klientů

  1. Mohou vaše programy pomoci každému?

Máme dva typy regeneračních programů. První skupina jsou Specializované regenerační programy. Jsou typizované. Každý z nich je sice zaměřen na konkrétní zdravotní problém, ale většinou pomáhají šířeji. Tyto programy tedy účinně pomáhají klientům s těmito  konkrétními problémy (např. vysoký krevní tlak a cholesterol, dna, cukrovka, neuropatie a další). Přehled všech specializovaných regeneračních programů najdete na stránce Regenerační programy. Další programy připravujeme.

Dále máme Regenerační program se standardní plnohodnotnou výživou. Jedná se o regenerační program bez speciálního zaměření. Je určen ke zlepšení zdraví, vitality a případně i pro snížení váhy.  Pomáhá i při složitých a kombinovaných zdravotních problémech. Rovněž tam, kde nejsou přesně známy příčiny. Podrobné informace najdete také na našem e-shopu, kde je možné také objednat.

  1. Proč vaše programy fungují?

Regenerační programy jsou založeny na souboru změn, které klienti sami provedou v životním a stravovacím stylu. Spočívají ve výrazném zkvalitnění výživy (na rozdíl od běžné chaotické stravy je doporučen jednoduchý plán tzv. plnohodnotné výživy, která dodává všech 46 životně nezbytných živin), postupné eliminaci léků, ve zlepšené péči o střevní trakt a odstranění dalších příčin, které brání dobrému zdraví. Organismus na tyto změny pozitivně reaguje (je v podstatě naprogramován na dobré fungování) a zlepšuje se celkové zdraví. V důsledku postupně mizí zdravotní problémy. Podrobně se o tom, proč regenerace skutečně funguje a jaké zákony při ní v lidském organismu působí, dozvíte v článku Zákony regenerace.

  1. Všiml jsem si, že máte regenerační programy zaměřené i na zdravotní problémy, které klasická medicína považuje za tzv. neléčitelné (např. artritida, lupénka, roztroušená skleróza apod.). Jak si můžete dovolit tvrdit něco jiného? Proč vám mám důvěřovat?

Lékaři klasické medicíny považují mnoho chronických problémů za neléčitelné jednoduše proto, že na ně nemají lék.

Naopak lékaři západní přírodní medicíny (a my také) nepovažují žádný zdravotní problém za neléčitelný a vždy se snaží klientům pomoci. A zastávají stanovisko, že chronické zdravotní problémy mají vždy více příčin, které působí současně. Jen některé ještě nemusíme znát. Hlavně se jedná o dlouhodobé chyby ve stravovacím a životním stylu. Proto jsou léky neléčitelné, protože lék nemůže napravit chyby v životním a stravovacím stylu. Lékaři přírodní medicíny proto vedou své klienty k tomu, aby tyto chyby ve svém životním a stravovacím stylu odstranili. A pokud se odstraní všechny příčiny, klienti se mohou zbavit i těchto tzv. léky neléčitelných zdravotních problémů.  Samozřejmě nic není úplně dokonalé, v některých případech se nemusí objevit všechny příčiny u konkrétního člověka. V tom je určité omezení.

Naše regenerační programy vycházejí z dlouhodobých zkušeností a metod lékařů přírodní medicíny s těmito chronickými zdravotními problémy. Podle jejich metod se i těchto chronických problémů mohou klienti zbavit. Proč a jak fungují regenerační metody se můžete dozvědět v článku Regenerační metody. Metody jsou dlouhodobě prozkoušené a bezpečné. Úspěch však závisí na klientovi, na jeho trpělivosti a důslednosti v dodržování regeneračního programu. Při poctivém přístupu klientů se vždy zlepšuje zdravotní stav. To nám potvrzují naši klienti (viz Ohlasy klientů).

  1. Jak dlouho musím držet Regenerační program?

Naše regenerační programy pomáhají zlepšit zdravotní stav většinou v horizontu měsíců až půl roku. K plnému odstranění zdravotního problému je však nutné některé hlavní změny v životním stylu dodržovat v podstatě celoživotně (např. je třeba mít trvale dostatek všech živin ve výživě – mít tzv. plnohodnotnou výživu).  Protože jinak by se zdravotní problém samozřejmě mohl vrátit. Ale změn v životním a stravovacím stylu není třeba se bát, nejsou složité, spíše jde o systematičnost.  A sami pocítíte, že to má smysl. O tom, na čem záleží rychlost regenerace, se můžete dozvědět v článku Rychlost regenerace.

  1. Proč Regenerační programy doporučují také doplňky stravy?

Většina chronických zdravotních problémů má jako jednu z příčin nedostatky ve výživě. Prostě dlouhodobě chybí některé živiny. Je to dáno tím, že většina lidí jí v podstatě chaoticky a nikdo v podstatě nesleduje (a mnohdy ani neví), jaké všechny živiny potřebuje. Doplňky stravy pomáhají rychle doplnit potřebné chybějící živiny, což se nedá rychle dosáhnout jen běžnou stravou. Když se rychle doplní potřebné živiny, dojde také k rychlému obnovení všech biochemických reakcí v organismu, To vede ke zlepšování zdravotního stavu. Užívání vyšších dávek živin v podobě kvalitních doplňků stravy je významná regenerační metoda západní přírodní medicíny. Proto i my ji používáme v našich regeneračních programech. Blíže se o živinách a užívání doplňků stravy dozvíte v článcích Doplňky stravy.