Regenerační metody lékařů přírodní medicíny

  • Regenerační metody lékařů přírodní medicíny slouží ke zlepšení zdraví
  • Zlepšují kvalitu výživy a napravují některé špatné návyky v oblasti životního stylu
  • Každá regenerační metoda má za cíl odstranit nějakou konkrétní příčinu špatného zdraví
  • Při regeneraci v rámci regeneračních programů se používá vždy kombinace více metod
  • Cílem je odstranit všechny hlavní příčiny zdravotního problému
  • Tento komplexní přístup podle lékařů přírodní medicíny vede k nejlepším výsledkům
  • Při regeneraci se používají tyto regenerační metody lékařů přírodní medicíny: