• Lékaři klasické bílé medicíny (v ČR mají titul MUDr.) používají při léčení většinou jen léky
  • V západních zemích (mimo Českou republiku) působí ještě druhá skupina lékařů, která spadá do tzv. přírodní medicíny. Jsou to např. naturopaté, osteopaté, chiropraktici apod.
  • Tito lékaři mají medicínské vzdělání podobné jako naši MUDr., ale při zlepšování zdravotního stavu se snaží vyhnout lékům
  • Používají různé regenerační metody, jejichž podstatou je zlepšit fungování organismu i bez léků. Tím odcházejí i zdravotní problémy.  Na západě je možné se léčit i u těchto lékařů a za výkony platí i zdravotní pojišťovny. 
  • Nejsou to tedy žádní šarlatáni, ale respektovaní odborníci
  • Mezi jejich tzv. přírodní metody patří doporučení v oblasti výživy – např. plnohodnotná výživa, eliminace nevhodných potravin, užívání vyšších dávek některých živin,  detoxikační metody apod. 
  • Všechny tyto metody vyžadují, aby klient něco změnil ve svém životním a stravovacím stylu. Nejsou to tedy žádné “zázračné tabletky”, ale je nutné, aby klient sám pro sebe něco pravidelně dělal
  • Soubor těchto doporučení k úpravě stravovacího a životního stylu lékaři přírodní medicíny nazývají “protokolem”.  
  • Tyto prověřené protokoly lékařů přírodní medicíny studujeme a používáme v našich regeneračních programech 
  • Výhodou našich regeneračních programů je to, že jsou komplexnější než jen protokoly
  • Oslovují totiž všechny hlavní oblasti, které souvisejí se zlepšováním zdraví. Mimo jiné jsou vždy zařazeny i metody ke zvládání stresu, péče o zdravý spánek, zdravá střeva a přiměřený pohyb.