Protokoly lékařů přírodní medicíny – základní informace

 • Lékaři klasické bílé medicíny (v ČR mají titul MUDr.) používají při léčení především léky
 • V západních zemích (mimo Českou republiku) působí ještě druhá skupina lékařů, která spadá do tzv. přírodní medicíny. Jsou to např. naturopaté, osteopaté, chiropraktici apod.
 • Tito lékaři mají medicínské vzdělání podobné jako naši lékaři s titulem MUDr., ale při zlepšování zdravotního stavu se snaží vyhnout lékům
 • Používají různé regenerační metody, jejichž podstatou je zlepšit fungování organismu i bez léků. Tím odcházejí i zdravotní problémy. Na západě je možné se léčit také u těchto lékařů a za výkony platí i zdravotní pojišťovny
 • Nejsou to tedy žádní šarlatáni, ale respektovaní odborníci
 • Mezi jejich tzv. přírodní metody patří doporučení v oblasti výživy – např. plnohodnotná výživa, eliminace nevhodných potravin, užívání vyšších dávek některých živin, detoxikační metody apod. 
 • Všechny tyto metody vyžadují, aby klient něco změnil ve svém životním a stravovacím stylu. Nejsou to tedy žádné “zázračné tabletky”, ale je nutné, aby klient sám pro sebe něco pravidelně dělal
 • Soubor těchto doporučení k úpravě stravovacího a životního stylu lékaři přírodní medicíny nazývají “protokolem” 
 • Tyto prověřené protokoly lékařů přírodní medicíny studujeme a používáme v našich regeneračních programech 
 • Výhodou našich regeneračních programů je komplexnost 
 • Oslovují totiž všechny hlavní oblasti, které souvisejí se zlepšováním zdraví (směřují k odstranění všech skutečných příčin zdravotního problému). Mimo jiné jsou vždy zařazeny i metody ke zvládání stresu, péče o zdravý spánek, zdravá střeva a přiměřený pohyb
 • Pomáhají každému