• V lidském organismu funguje zákon homeostázy
  • Jedná se o to, že lidský organismus se stále přizpůsobuje podmínkám, do kterých ho dostáváme a snaží se udržet uvnitř organismu relativně stále prostředí
  • V praxi to známe. organismus např. udržuje stálou teplotu lidského těla. Projevuje se v horku tak, že se organismus začne potit a tím i ochlazovat zvnějšku. Podobně, když je zima, začneme se třást. Třesení má také zvýšit teplotu
  • V lidském organismu je mnoho míst, kde organismus musí udržovat stálé prostředí (např. stálé podmínky uvnitř a vně buněk).  
  • Princip homeostázy by se dal přirovnat k dobré regulaci, která např. udržuje stálou teplotu ve vašem bytě
  • Organismus samozřejmě vždy reaguje i na stravu, na léky, na pohyb i různé regenerační metody. Přizpůsobuje se s cílem zajistit v organismu stálé podmínky
  • Někdy to můžeme vidět. Např. požití alkoholu ovlivňuje naše reakce, lék může snížit tlak
  • Někdy to nevidíme. Např. když po užití vitaminů a minerálů začnou lépe fungovat játra 
  • Homeostáza je v organismu všudypřítomná a je to důležitý princip, který funguje při každé regeneraci 
  • Homeostáza je část odpovědi na otázku: Kdo zařídí, že se vaše tělo může regenerovat?