Homeostáza – základní informace

  • V lidském organismu funguje zákon homeostázy
  • Jedná se o to, že lidský organismus se stále přizpůsobuje podmínkám, do kterých ho dostáváme, a snaží se udržet uvnitř organismu relativně stále prostředí
  • V praxi to známe. Organismus např. udržuje stálou teplotu lidského těla. V horku se tak organismus začne potit a tím i ochlazovat zvnějšku. Podobně, když je zima, začneme se třást. Třesení má také zvýšit teplotu
  • V lidském organismu je mnoho míst, kde musí být udržováno stálé prostředí (např. stálé podmínky uvnitř a vně buněk) 
  • Princip homeostázy by se dal přirovnat k dobré regulaci, která např. udržuje stálou teplotu ve vašem bytě
  • Organismus samozřejmě vždy reaguje i na stravu, na léky, na pohyb i různé regenerační metody. Přizpůsobuje se s cílem zajistit v organismu stálé podmínky
  • Někdy to můžeme přímo vidět. Např. požití alkoholu ovlivňuje naše reakce, lék může snížit tlak
  • Někdy homeostáza probíhá skrytě. Např. když po užití vitaminů a minerálů začnou lépe fungovat játra 
  • Homeostáza je v organismu všudypřítomná a je to důležitý princip, který funguje při každé regeneraci 
  • Homeostáza je část odpovědi na otázku: Kdo zařídí, že se vaše tělo může regenerovat?