Zákony regenerace

Zákony regenerace = rozhodující síly, které působí při regeneraci lidského organismu

Řada lidí se nás ptá, PROČ si mohou pomocí našich regeneračních programů zlepšovat zdraví a zbavovat se zdravotních problémů. Není jim jasné, JAK TO ZAŘÍDÍME. Jakou dáme záruku, že to bude fungovat? A proč toho mohou dosáhnout s našimi programy a ne s jejich lékaři, kteří je již léčí pomocí léků řadu let…

To jsou správné otázky a v tomto článku na ně dáváme odpověď. Určitě vás přesvědčíme, že řízená regenerace má kvalitní základ a že regenerovat se můžete v jakémkoliv výchozím zdravotním stavu a nezávisle na věku. Hlavním důvodem je to, že lékaři přírodní medicíny (a my také) prostě pracují s lidským organismem jiným způsobem, než tzv. klasická medicína (mám na mysli medicínu založenou hlavně na lécích). Proto přírodní medicína zákonitě dosahuje jiných výsledků, a to i tam, kde klasická medicína nic nezmůže.

Jaké zákony a síly rozhodují o regeneraci? 

Tento článek vám ukáže, jaké zákony a síly rozhodují o tom, že se organismus sám může regenerovat a zbavovat zdravotních problémů (za určitých podmínek, které záměrně vytváříme). Především je třeba říci, že se nejedná o žádné tajemné energie a záhadné síly, kterými se ohánějí někteří tzv. léčitelé. Od nich se výrazně distancujeme! Poctivá západní přírodní medicína podvodné metody nepoužívá. Využívají se pouze zákonitosti fungování organismu, které popisuje každá učebnice biologie a biochemie. Na nich jsou i založeny všechny lékařské regenerační metody, které využíváme.

Lékaři přírodní medicíny odstraňují překážky, které brání organismu v dobrém fungování 

Rozdíl je v tom, že lékaři přírodní medicíny přistupují k lidskému organismu jinak než klasická medicína. Pokud nemusí, nevyhledávají léky. HLEDAJÍ PŘÍČINY, KTERÉ BRÁNÍ ORGANISMU VE SPRÁVNÉM FUNGOVÁNÍ. Vlastně jde o to, organismu nebránit, aby podle těchto svých základních zákonů mohl správně fungovat.

Pro představu příklad ze života: Pokud budete chtít, aby vám řemeslník doma dobře a rychle udělal opravu, na kterou potřebuje elektrickou vrtačku, nejlepší je, nechat ho vše dělat samotného. On je profesionál a nejlépe ví, jak to udělat. To znamená, že mu během jeho opravy nebudete vypínat elektrický proud, nebudete se mu snažit radit, nebudete ho rozptylovat, ani nikam odvolávat. Sami chápete, že tak bychom k rychlému a správnému provedení práce nepřispěli.

Lékaři přírodní medicíny k lidskému organismu přistupují jako k řemeslníkovi, který v každé situaci nejlépe ví, co má dělat. Organismus – jak se dozvíme dále – je celkem dobře naprogramován a umí si poradit v běžných situacích (zde nemluvím o akutních případech, jako je například zranění při autohavárii). Lékaři přírodní medicíny přemýšlejí v jiné rovině. Když řeší člověka se zdravotním problémem, kladou hlavní otázku: Čím tento konkrétní pacient svému organismu brání v přirozeném fungování? Co asi způsobilo jeho zdravotní problémy? Cílem přírodní medicíny je vždy odstranit všechny překážky, které brání správnému přirozenému fungování organismu (včetně léků, které jsou svou podstatou většinou cizorodé, a jedovaté látky, které do organismu nepatří). Přírodní medicína se snaží organismu vytvořit lepší podmínky pro celkové fungování – např. ve stravě dodat i všechny potřebné živiny, odstranit zbytečné léky apod. Organismus v lepších podmínkách bude lépe fungovat. A pak se sám a přirozeně zbavuje zdravotních problémů. Toto je prověřená cesta západní přírodní medicíny, která pomáhá i při chronických zdravotních problémech, včetně těch nejtěžších a tzv. léky nevyléčitelných.

Zákony organismu nemůžeme měnit, jen je třeba se jim podřídit

Nyní se již dostáváme k tomu, abychom vám ukázali, jaké jsou to tedy ty hlavní přírodní zákony, které v každém lidském organismu fungují a které lékaři přírodní medicíny ctí a využívají. Měnit je nelze, jen se jim podřídit. Ukážeme vám, jak sami často svým způsobem života a stravováním těmto přírodním silám bráníme. Naše regenerační programy vás nasměrují ke správnému využití všech těchto regeneračních schopností a zákonitostí v organismu. Proto můžeme dosáhnout jiných výsledků než klasická medicína.
Při každé regeneraci organismu působí tyto hlavní síly a zákonitosti: 1/ genetická informace, 2/ homeostáza, 3/ zákon esenciálních živin, 4/ zákon rychlosti změn v organismu – je podobná jako v přírodě (jsme její součástí), 5/ zákon příčiny a následku. Existují ještě další zákony, my si však v tento moment vystačíme s těmito hlavními pěti, které dále rozebereme: 

Jak působí genetická informace

Každá buňka našeho těla ve svém DNA (tj. v jádru buňky, tzv. v genech) obsahuje programy, podle kterých se buňky vytvářejí, obnovují, fungují, navzájem komunikují, a když nastane čas, případně se i zničí. Tento lidský genetický program se vyvíjel milióny let a dále se vyvíjí, protože se organismus postupně přizpůsobuje podmínkám, ve kterých žije. Přizpůsobivost je důležitá vlastnost organismu. Ten má řadu různých podprogramů, které zajišťují jeho přežití v různých podmínkách. Genetická informace je tím základním zákonem, podle kterého organismus funguje a kterým se řídí při své obnově a regeneraci.

Organismus umí sám opravit spálenou pokožku, umí zahojit rány, zahojit zlomenou kost. I když to nevidíme, každou minutu se v organismu zničí, ale zároveň i obnoví milióny buněk. Buňky vědí, jaké mají produkovat enzymy, jak reagovat na hormony. Těchto jednotlivých zákonitostí jsou milióny a popisují je učebnice biologie. V tom organismu nikdo nemusí radit, zvládá to sám. A ze všech nejlépe ví, jak má fungovat. Nepotřebuje k tomu ani nás, ani lékaře. Toto jsou rozhodující vlastní regenerační síly, které působí v každém z nás. Ty také ve značné míře rozhodují o tom, jestli a jak rychle regenerace probíhá. Podle přírodní medicíny je důležité těmto vlastním regeneračním silám nebránit, naopak je třeba vytvořit co nejlepší podmínky pro jejich fungování.

Bohužel my vlastním přičiněním organismu bráníme, aby dobře fungoval. Většinou si to neuvědomujeme, myslíme si, že jíme a žijeme zdravě. Ale opak je pravdou, často svému organismu – svému vnitřnímu „řemeslníkovi“ – hodně bráníme. Pak se nemůžeme divit, že trpíme zdravotními problémy. Příklady narušení: nedáváme organismu ve stravě dostatek všech potřebných živin, ponocujeme a tím například narušujeme přirozené biorytmy organismu. Pijeme alkohol, kouříme, užíváme drogy a léky, což jsou de facto pro organismus cizí látky, které narušují jeho činnost. Často se přejídáme, málo se pohybujeme, jíme hodně přepracovanou stravu s množstvím konzervantů, barviv apod. Tím nechtěně našemu organismu bráníme, aby dobře fungoval, omezujeme tyto vlastní regenerační síly. Správné využívání vlastních regeneračních sil organismu je základ úspěchu našich regeneračních programů.

Jak se v organismu udržují stálé podmínky (homeostáza organismu)

Tento zákon hraje při regeneraci také důležitou roli. Svým způsobem je to zákon, který zajišťuje přežití v různých podmínkách. Jedná se o celý soubor vnitřních regulačních mechanismů, které zajišťují udržení stálých podmínek v organismu. A tak bez ohledu na to, jak „surově“ s organismem zacházíme, on zajišťuje, že tyto podmínky přežijeme (samozřejmě vše má rozumnou míru). Podstata homeostázy je v tom, že se organismus stále snaží udržet co nejpříznivější podmínky pro činnost buněk, tkání, orgánů i celého organismu. Tento princip je organismu přirozeně vlastní, nerozhoduji o něm ani Centrum řízené regenerace, ani lékaři klasičtí či přírodní medicíny. Jediné, co se dá udělat, je, se mu podřídit.

Několik příkladů – pokud je nám horko, začínáme se potit. V zimě se klepeme, což pomáhá zahřát organismus. V noci nemusíme jíst a organismus přesto vyživuje všechny orgány. Tento základní zákon zajišťuje, že i když ve svém životě uděláme změny (např. změny ve stravování, přísun vitaminů, jiná sportovní aktivita), organismus se těmto změnám přizpůsobí, ale základní funkce organismu budou vždy zachovány. Např. při delším půstu homeostáza udrží stálé podmínky v hlavních systémech (pH krve, hladinu cukru v krvi, teplotu lidského těla apod.). Ale díky genetické výbavě (má zvláštní program i pro přežití hladu) se organismus přizpůsobuje novým podmínkám a začíná fungovat jinak. Např. při delších půstech dochází k vyšší detoxikaci a přechodu na vnitřní výživu. Při našich regeneračních programech se mění způsob výživy, doplňují se živiny, mění se denní režim, zlepšuje se spánek apod. To vyvolává pozitivní změny v organismu.

Homeostáza funguje i v nelidských podmínkách, např. při velmi nevhodné výživě výrazně zbrzdí metabolismus, omezí pro organismus méně důležité funkce, žije na úkor zásob. Vše, aby zajistila co nejdelší přežití. Blíže se o principu homeostázy se dozvíte v článku Homeostáza organismu.

Zákon esenciálních živin – organismus pro svou činnost potřebuje dostatek “stavebního materiálu!

V našich končinách – kde jíme až moc a celkem bohatě – si už ani lidé příliš neuvědomují, jak důležitá je výživa a co všechno v našem organismu ovlivňuje a může ovlivňovat. Výživa nám dodává všechny základní suroviny jak pro stavbu organismu, tak i pro všechny důležité látky, které organismus pro svůj život potřebuje.

Věda objevila, že existuje 46 základních látek – tzv. esenciálních živin, které organismus pro svou funkci potřebuje. Tyto základní látky organismus neumí vyrobit a nutně je potřebuje. MUSÍ je získat z výživy. Pokud organismus nemá dlouhodoběji byť i jen jednu ze 46 těchto živin, nastává vždy zdravotní problém. Nedostatek jednotlivých esenciálních živin je častou příčinou mnoha zdravotních problémů. Potěšitelnou zprávou je, že pokud se tato chybějící živina do stravy znovu doplní, organismus ji využije a zdravotní problémy zpravidla odchází. Organismus se tím regeneruje. Typickým příkladem nedostatku jen jedné živiny je nemoc kurděje (skorbut), kterou v dřívějších dobách trpěli námořníci. Na tuto nemoc se i umíralo. Po přidání vitaminu C do potravy se nemocní námořníci uzdravili – pokud se to stihlo včas. To jen dokladuje, jak důležité esenciální živiny jsou – kvůli nim vlastně jíme.

V dnešní době se většina lidí stravuje chaotickým způsobem, který ne vždy – i když je strava kaloricky bohatá – zajistí dostatek všech 46 esenciálních živin. V regeneračních programech se proto vždy systematicky plánuje výživa, která zajistí dostatek všech vitaminů, minerálů a dalších živin. Toto využití zákona esenciálních živin je také jedním z pilířů, proč regenerační programy fungují a zajišťují regeneraci a změnu zdravotního stavu. Blíže se o tom, jak působí výživa na organismus, dozvíte v článku Síla výživy.

Zákon rychlosti změn v organismu – změny probíhají pomalu, jako v přírodě

V současné rychlé době jsme zvyklí na to, že všechno je rychlé – pošta rychle doručuje balíky, přes internet získáváme rychle informace. Všichni chtějí mít vše hned. Farmaceutický průmysl v podstatě vyhovuje poptávce i na rychlou změnu ve zdraví. Léky působí rychle – vysoký tlak se rychle sníží, antidepresiva vás rychle utlumí, chemoterapie rychle zabije rakovinové buňky, antibiotika zabijí rychle nepřátelské mikroby (ale i přátelskou mikroflóru). Léky sice vyvolají rychlou změnu v organismu, ale mají řadu vedlejších účinků. Regeneraci nepomáhají a podle přírodní medicíny skutečné regeneraci spíše překážejí.

Bohužel organismus se nevyvíjí tak rychle, jako všechno okolo. Možná se vám zdá, že se dokonce nijak neměníte – za měsíc, ani za dva se vaše podoba moc nezmění. Ale za 10 let už je situace jiná. Zkuste se podívat na staré fotografie. Toto jsou jen malé důkazy toho, že změny u nás probíhají, ale pomalu. Poněkud jiná situace je v našem základním genetickém vybavení. Naše genetická informace se v podstatě nemění. 

V přírodě – a její jsme součástí – je vše pomalé. Tráva roste pomalu, strom také nevyroste rychle. Ani zemědělci ještě nemají „pilulku“, kterou by po zasetí dosáhli toho, že druhý den budou mít úrodu. Zemědělec musí zorat, zasít, zalévat a starat se o rostlinky a po čase sklidí úrodu. Trvá to týdny a spíše měsíce. Regenerace organismu probíhá podle podobných přírodních zákonů – to znamená pomalu. Jsme součástí přírody a nemůžeme čekat, že změny v organismu (i při regeneračním programu) proběhnou zázračně rychle. A také to nejde samo sebou, je třeba se o naše „políčko – organismus“ dobře starat. Nelze počítat s tím, že když týden budete dodržovat regenerační program, že se rázem vše změní. Spíše je třeba počítat s tím, že to bude trvat měsíce a někdy třeba i rok. Váš zdravotní problém také většinou nevznikl ze dne na den, možná to trvalo roky. V tomto duchu funguje i naše centrum, které vám coby “zahradník” pomáhá s regenerací. O tom je řízená regenerace.

Příklad: Člověk s aktuálně výraznou nadváhou, ke které se postupně „propracoval“ za posledních 10 let života, také nemůže počítat s tím, že mávneme proutkem a bude štíhlý. Reálné je, že pohodlně a zdravě zhubne cca 3-4 kg za měsíc. Pak regenerace u takového člověka, pokud chce např. zhubnout 40 kg, může trvat cca 10 až 12 měsíců. Za předpokladu dodržování programu. Tak to prostě je a je třeba s tím počítat. Podobně pomalu se opravují jednotlivé lidské orgány, tkáně, buňky. V každém orgánu probíhá regenerace rozdílnou rychlostí. Např. játra se mohou obnovit 14x za rok, buňky střevního traktu se obměňují 1x za měsíc, nervy se obnovují třeba rok. Regenerační program není tableta „Ibuprofenu“, který proti bolesti působí vlastně okamžitě. Spíše se jedná o soubor změn ve stravovacím a životním stylu, které vám v horizontu měsíců přinesou kýženou „úrodu“ v podobě lepšího zdraví. Blíže se o tom, co všechno ovlivňuje rychlost regenerace, dozvíte v článku Rychlost řízené regenerace.

Zákon příčiny a následku funguje jak v organismu, tak při řízené regeneraci

V klasické medicíně se některé zdravotní problémy dost často řadí do kategorie, kde nejsou známy příčiny, a považují se za neléčitelné. Ale to neznamená, že příčiny neexistují. Přírodní medicína za každým zdravotním problémem vidí nějaké příčiny. Jen je třeba ještě neznáme a musíme je objevit. Za každým jevem v přírodě je vždy nějaká příčina anebo souhrn příčin. 

Přírodní medicína (a západní přírodní medicína obecně) se vždy snaží najít skutečné příčiny zdravotních problémů a hledá cesty, jak tyto příčiny vyřešit. 

Většina chronických zdravotních problémů má obvykle více příčin, které působí společně. Pokud je příčin více, tak samozřejmě jejich společný výsledek ne vždy může jasně ukázat, jaký je podíl jednotlivých příčin na zdravotním problému. Tak například na vysokém cholesterolu se mohou společně podílet tyto příčiny: konzumace špatných sacharidů z 30 %, konzumace špatných tuků dá dalších 30 %, překyselení organismu přispívá 20% a nedostatek některých živin dalších 20%. A možná ještě nějaké neznámé příčiny. To jsem uvedl jen pro názornost, poměry jsou pravděpodobně jiné. Tím chci jen říci, že zdravotní problémy mají více dimenzí. Ale zákon příčiny a následku zde jednoznačně funguje. 

Úplně stejné je to i při regeneraci. Lékaři přírodní medicíny se snaží chronické zdravotní problémy řešit tak, že odstraní všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. Pak je samozřejmě nutné tento stav udržet. Opět zákon příčiny a následku. Stejně jako více příčin vede k jednomu následku, vede také jedna příčina k více případným problémům. Použiji výše uvedený příklad s vitaminem C: Dodáním vitaminu C odejde skorbut. Ale nejen to, vitamin C se v organismu účastní desítek různých reakcí – mimo jiné posiluje mozek, nadledvinky, účastní se například tvorby životně důležitého kolagenu. V tomto případě jedna příčina (dodávaný přírodní vitamin C) může mít více následků (některé nemusíme přímo vědomě zaznamenat, ale to neznamená, že k nim nedochází). Takže tento zákon působí i při regeneraci. Lidé se u nás často diví, že když v podobě speciálních doplňků stravy posilují svou výživu, že se často kromě svého hlavního zdravotního problému ještě i lépe cítí, lépe spí, mají dobrou stolici, lepší se kvalita vlasů a pleti. Vysvětlení je snadné – jedna jediná příčina může mít mnoho následků, Například zinek, což je esenciální živina (jedna ze 46) se v organismu účastní přibližně 500 reakcí (tj. 500 následků jedné příčiny). 

Přírodní medicína využívá zákony regenerace

Zákonů, které při regeneraci fungují, je ještě více. Některé se už netýkají přímo organismu, ale vyžadují např. vaši trpělivost a také víru, že výše uvedené přírodní zákony fungují také u vás. A často i odhodlání zbavit se potřeby užívat léky (snižování či vysazení léku provádí vždy lékař), které nejsou životně důležité. Pak můžete dosáhnout ve svém organismu velkých změn, viz „Ohlasy klientů“. Váš organismus se změnám, které u sebe učiníte, přizpůsobí. Bude na ně reagovat – v některých orgánech a tkáních rychleji, někde pomaleji. Zákon příčiny a následku zcela jistě zafunguje, i když třeba ne hned. Bohužel toto často musíme vysvětlovat netrpělivým klientům, kteří – v duchu doby – chtějí výsledky hned. Tak to v přírodě prostě nefunguje… Dříve než za 2 až 3 měsíce se reálné výsledky nedosahují.

Naše regenerační programy jsou pro vás vodítkem, které vám pomůže nejen se celkově ozdravit, ale také se zbavíte konkrétních zdravotních problémů. Tyto regenerační programy jsou postaveny na výše uvedených zákonech a využívají regenerační síly organismu. V přírodní medicíně jde vždy hlavně o to, organismu nebránit a podpořit jeho přirozené fungování. A to je také hlavním cílem našich programů. Největší ZÁRUKOU našich programů jsou právě vaše vlastní REGENERAČNÍ SÍLY ORGANISMU, kterým se snažíme komplexně pomáhat. Regenerační síly určitě máte, to je nezpochybnitelné. Vlasy a nehty vám stále rostou, když se říznete do prstu, rána se zahojí. A stejně to funguje i uvnitř vašeho organismu. V každém věku.

Pokud se chcete začít regenerovat, seznamte se s našimi regeneračními programy

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017, revize 2023

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví se zabývá již od roku 1990. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil desítky odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a skutečnou podstatou zdravotních problémů.