Postup lékařů přírodní medicíny pomáhá při mnoha zdravotních problémech – pomůže i vám!

Jak přírodní medicína řeší zdravotní problémy?

Lékaři přírodní medicíny obvykle řeší zdravotní problémy podle základního typového schématu:

1.krok –  úvodní detoxikace organismu 

Cílem je pročistit a odlehčit organismus. Tím začnou lépe fungovat všechny buňky v organismu. To má dalekosáhlé dopady na různé pochody v organismu (výživa buněk, tvorba enzymů, fungování hormonů, nervů apod.).  K tomu našim klientům doporučujeme německé lékařské postupy –  buď odkyselovací Zásaditý ozdravný program nebo Půst pro zdraví

2.krok – přechod na kvalitní plnohodnotnou výživu a odstranění dalších příčin zdravotního problému

Většina lidí se stravuje CHAOTICKY – podle chuti. Ale tento chaotický systém stravování většinou nezajistí dostatek všech esenciálních živin, které organismus nutně potřebuje a neumí si je vyrobit. Proto se po detoxikaci lékaři přírodní medicíny snaží, aby byl i dobře a SYSTEMATICKY vyživován. Např. německá přírodní medicína l tomu používá tzv. plnohodnotnou výživu, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. Z nich v organismu vzniká prakticky všechno, organismus nic jiného nepotřebuje. Pokud není dost živin, organismus nemůže dobře fungovat. To je významná regenerační metoda, protože většina lidí dostatek všech živin nemá. Toto je zpravidla jedna z příčin zdravotního problému. Systematická dodávka všech živin do organismu vždy pomáhá.

Lékaři přírodní medicíny pátrají i po dalších možných příčinách zdravotních problémů. Každý zdravotní problém včetně chronických má obvykle více příčin (nic není bez příčiny).  Většinu z nich přírodní medicína už určila, některé nejsou známy úplně přesně. Problém je, že tyto příčiny PŮSOBÍ V RŮZNÉ INTENZITĚ A SOUČASNĚ. Proto se u každého člověka navenek příznaky mohou lišit.

Vzhledem k tomu, že příčin je více, je třeba SOUČASNĚ působit na všechny známé příčiny zdravotního problému.   A toto SOUČASNÉ PŮSOBENÍ je klíčové pro celkový úspěch při zlepšování zdraví, při ozdravování. To je zatím nejlepší možný přístup, který k řešení zdravotních problémů obecně existuje. A také nejlepší cesta pro uchování trvalého zdraví.

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.    

Jak se dá současně působit na hlavní příčiny zdravotního problému?

Lékaři přírodní medicíny se snaží působit vždy na hlavní příčiny zdravotních problémů, pokud možno bez léků.   Na každou známou příčinu zdravotního problému totiž vždy existuje nějaké řešení – nějaká vhodná regenerační metoda.  Uvedeme příklad: jestliže organismu chybí vitamin C, pak řešením je dodat organismu vitamin C. Jestliže jednou z příčin je špatná funkce střevního traktu, je třeba zlepšit jeho fungování. Jestliže problém je v konzumaci nevhodných potravin, řešením je tyto potraviny vyloučit. Jestliže dosavadní výživa zakyseluje, je třeba ji naplánovat tak, aby nezakyselovala.  Tak prosté jsou principy, na kterých fungují jednotlivé regenerační metody. Tyto jednotlivé principy regenerace jsou známé, prověřené. Organismus na tyto změny vždy nějak zareaguje.  

V odborné lékařské literatuře lékařů západní přírodní medicíny jsou k dispozici i tzv. Protokoly, což jsou vlastně postupy lékařů přírodní medicíny, které tito lékaři používají při léčení svých pacientů (bez léků). Jsou to vlastně postupy, jak SOUČASNĚ působit na všechny poznané příčiny zdravotního problému, aby organismus začal lépe fungovat i bez léků. Jedná se hlavně o změny ve stravování a změny v životním stylu. Podotýkám, že lékaři přírodní medicíny jsou v západních zemích běžně uznávání, mají srovnatelné vzdělání s lékaři klasické medicíny. A na rozdíl od České republiky, si klienti mohou vybrat, jestli se budou léčit klasickou nebo přírodní medicínou. Naši specialisté tyto postupy (protokoly) lékařů přírodní medicíny trvale studují a vycházíme z nich v  našich specializovaných regeneračních programech. Tímto způsobem využíváme obrovské znalosti mnoha lékařů přírodní medicíny, sami si nic nevymýšlíme. Přebíráme vyzkoušené.  

Jak můžete prakticky postupovat a proč můžete dosáhnout jiných výsledků než pomocí léků?

Naši odborníci sestavili na základě výše zmíněných protokolů v češtině regenerační programy zaměřené na řadu zdravotních problémů. Podle těchto regeneračních programů vy sami v domácích podmínkách můžete postupovat a můžete se zbavovat vašich zdravotních problémů. Regenerační metody, které jsou zahrnuty v regeneračních programech, jsou odzkoušené. Každá z nich v nějaké míře řeší nějaký částečný problém v organismu. A tím přispívá k celkové regeneraci organismu.  Některá méně, některá více. Některé pocítíte hned, jiné až za čas. Síla regeneračních programů je v SOUČASNÉM SPOJENÍ všech těchto regeneračních metod do jednoho systému. Více o tom, proč naše regenerační programy fungují, jak jsou sestavovány a proč s nimi dosáhnete jiných výsledků než s pomocí léků, se můžete dozvědět v článku  a na VIDEOPŘEDNÁŠCE po kliknutí na tento odkaz Regenerační programy. 

Odkazy na odborné články o tom,  jak lékaři přírodní medicíny řeší jednotlivé zdravotní problémy (v abecedním pořadí)

Regenerační metody pomáhají prakticky při všech zdravotních problémech.  Protože oficiální lékařské třídění zahrnuje cca 25000 až 30 000 zdravotních problémů (příznaků), nemůžeme u všech vysvětlit, jak na ně regenerační metody působí. Samostatně máme zpracovány nejdůležitější zdravotní problémy, další články připravujeme. Po kliknutí můžete najít samostatný článek o tom, jak lékaři přírodní medicíny nahlíží na konkrétní zdravotní problém:

astmacukrovka – diabetes, Crohnova nemocdna a vysoká hladina kyseliny močovéekzémy a kožní problémy, chronický únavový syndrom, chronický zánět slinivkylupénka, nadváha (obezita)neuropatie, neplodnost u ženreflux jícnu, revmatická artritidasrdeční arytmie, ulcerózní kolitida,  vysoký cholesterolvysoký krevní tlak,  zánět močových cest. 

Pokud máte jakýkoliv zdravotní problém nebo více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační postup.