Jak účinněji na Crohnovu nemoc podle poznatků lékařů přírodní medicíny

Proč použít metody lékařů přírodní medicíny?

V tomto článku se dozvíte, že i s Crohnovou chorobou se dá účinně bojovat. Můžete svůj stav zlepšit a dostat ho do stadia remise. Bohužel u autoimunitních onemocnění jste vždy ohroženi celoživotně. Proto vám doporučíme postup, jak si dobrý zdravotní stav udržet trvale.

Podle lékařů západní přírodní medicíny (např. funkční medicíny) je možné zlepšit i ty nejtěžší chronické zdravotní problémy.  Je však nutné SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU PŮSOBIT NA SKUTEČNÉ HLAVNÍ PŘÍČINY zdravotního problému.  Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází k výraznému zlepšení zdraví. Stejný postup se uplatňuje i u Crohnovy choroby. Dále se dozvíte podrobnosti.

Příčiny Crohnovy choroby podle lékařů západní přírodní medicíny

Podle lékařů západní přírodní medicíny má Crohnova choroba celou řadu příčin, které působí současně.  Za hlavní příčiny se považuje nedostatečná výživa (nedostatek některé ze 46 nenahraditelných esenciálních živin), špatná struktura stravy z hlediska obsahu zásadotvorných a kyselinotvorných potravin, dlouhodobý stres, užívání některých léků, nedostatek spánku, narušená střevní mikroflóra, celkově oslabená imunita a další příčiny. Složitost léčení spočívá v tom, že se u každého jednotlivce mohou vyskytovat jen některé příčiny a klinický obraz nemoci tak může být u každého pacienta velmi rozdílný. 

Já se ve svých článcích snažím vždy podrobně vysvětlit podstatu problému. To vám pomůže pochopit, že naše systémové řešení je správné. Ukážu vám to i u Crohnovy choroby.

Crohnova choroba patří mezi zánětlivá střevní onemocnění. Nejčastěji postihuje střevní trakt na rozhraní mezi tenkým a tlustým střevem. Může se však vyskytovat i v jiných částech trávicího traktu. Na původ zánětu mezi vědci a lékaři existují v zásadě dva pohledy. Jedna skupina tvrdí, že toto onemocnění má autoimunitní charakter a druhá skupina přikládá vznik zánětu speciálním mikroorganismům.

Ať už je počátek zánětu způsoben čímkoliv, prapříčinou je vždy špatná činnost buněk slizničního imunitního systému. Každou buňku si můžete představit jako miniaturní továrnu, která má dvě hlavní funkce – produkuje nejen důležité látky (např. imunitní látky, různé bílkoviny – např. kolagen), ale produkuje i látky odpadní látky (tzv. toxiny). Ty jsou sami o sobě zánětlivé. Pokud ve stravě převládají tzv. kyselinotvorné potraviny nad zásadotvornými, často dochází k tzv. překyselení mezibuněčného prostoru (špatné pH – kyselost). Tím se zhoršuje výživa funkce buněk, buněčné elektrárny – mitochondrie – nevyrábějí dost energie a buňky špatně fungují. Oslabené buňky ve střevním traktu, kde se přirozeně vyskytuje mnoho různých mikroorganismů a patogenů, jsou napadeny, dochází k zánětu. Na zánět reaguje imunitní systém, který se snaží poškozené místo opravit. Sliznice jsou zduřené, obvykle dojde ke zúžení střevního traktu, což vede k většímu tlaku na střeva a často i k dalšímu mechanickému poškození střevní sliznice.  V tuto chvíli by asi bylo nejsprávnější výrazně střevům odlehčit (nejíst) a přejít na výživu, která by nezatěžovala střeva (výživa přímo do žil tzv. kapačky). K tomu ale zpravidla nedochází, jíst sice často přestáváme (ale bez doplňování živin), tělo z nedostatku živin chřadne, hubneme a rozhodně nemáme dost živin k tomu, aby se buňky střevního traktu mohly regenerovat. K tomu často začínáme užívat protizánětlivé léky. Zánět je v těle dál, až se stane chronickým. Nemocné buňky se špatně dělí, jejich celková struktura je hodně změněná a pak jsou snadným cílem mikroorganismů nebo i vlastního imunitního systému, který tyto buňky kvůli pozměněné struktuře vyhodnotí jako cizorodé. Toto je tedy jednoduše popsaný mechanismus, jak přibližně dochází ke Crohnově chorobě. Bez ohledu na to, zda napadení střevní sliznice je dílem autoimunity nebo dílem nepřátelských mikroorganismů, správnou cestou regenerace je pokusit se obnovit správnou činnost střevních buněk včetně buněk slizničního imunitního systému. To je vlastně i systémový princip, který uplatňujeme při odstraňováni Crohnovy choroby.

Jak systémově probíhá regenerace při Crohnově chorobě?

Při řízené regeneraci se používá podobný systém, jaký zná každý zahrádkář, když pěstuje jahody. Také musí jahodám vytvořit několik dobrých podmínek (nestačí jen jedna): jahody zasadit na vhodně osvětleném místě, dobře hnojit, okopávat, zalévat. A musí se ně pravidelně starat. Pak sklidí dobrou úrodu. U člověka je to podobné. I my se snažíme vytvořit určité podmínky (pomocí regeneračních metod) pro správnou funkci buněk střevního traktu. Potom je třeba tyto podmínky nějakou dobu v organismu udržet. Pak teprve buňky zareagují na nově vytvořené podmínky. A zánět odejde. Dále vás seznámím s principy hlavních regeneračních metod, které vedou ke zlepšení stavu střevního traktu a k odstranění zánětu. Podrobný postup, který zahrnuje všechny potřebné regenerační metody, najdete v Regeneračním programu při zánětlivých střevních onemocněních, který vám v případě zájmu poskytneme. Všechny výše uvedené metody mají jednu velkou výhodu – zasáhnou vlastně všechny buňky v organismu a tím se organismus ozdravuje i celkově.

Vyloučení některých potravin při řešení Crohnovy nemoci

Důležitou regenerační metodou při řešení Crohnovy nemoci je počáteční omezení některých nevhodných potravin. V podstatě se dodržuje i přehled zakázaných potravin, které oficiální medicína např. vylučuje v tzv. bezezbytkových dietách. Přírodní medicína jde ještě dále, omezuje mléčné výrobky, lepek a většinu potravin, které jsou výrazně průmyslově zpracovány. Cílem je, aby se do potravy nedostaly ani žádné chemické látky (např. konzervanty), které by mohly brzdit proces regenerace buněk. Tímto seznamem povolených a zakázaných potravin se tedy přírodní medicína nijak zásadně neodlišuje od běžných diet.

Ale při dietách se lidé obvykle i nadále stravují vlastně chaotickým způsobem  – to znamená podle chuti. Jsou jen omezeni seznamem povolených a zakázaných potravin. Ale v zásadě svoji výživu nijak neplánují z hlediska obsahu živin. A to je kardinální chyba veškerých diet, které se při Crohnově chorobě používají. My dietu výrazně zlepšujeme a zavádíme do stravování systém.

Plnohodnotnost výživy při Crohnově nemoci

Nestačí jen definovat, co mohu a co nesmím jíst.  Důležité je i přesné plánování výživy – např. v týdenním horizontu. Rozhoduje, jaké potraviny a v jakém množství v týdnu přijmeme. Ve výživě je třeba nastavit systém. Tento systém MUSÍ být odborně propočítaný na obsah všech 46 nenahraditelných esenciálních živin. Tyto živiny organismus neumí vyrobit a MUSÍ být proto dodány potravou v dostatečném množství. Pokud organismus nemá pravidelně dost živin, vznikají vždy zdravotní problémy. To je i příčina špatného hojení zánětu.

Každá potravina má trochu jiné složení, a proto je celkem pochopitelné, že jiné živiny přijme např. někdo, kdo si dá ráno ovesnou kaši, v poledne maso s rýží a večer chléb s tvrdým sýrem v porovnání s tím, kdo ráno snídal banán, na oběd měl vařenou rýži se zeleninou a večer čočku s vejcem. Důležité je, aby souhrn všech potravin např. za celý týden, pokryl průměrně všech 46 živin ve 100% nejméně ve výši tzv. doporučených denních dávkách (100% DDD). Takto například definují němečtí lékaři přírodní medicíny tzv. plnohodnotnou výživu, která se používá jako léčebná metoda.

Většina lidí si sama nemůže plnohodnotnou výživu naplánovat. jednoduše proto, že nemá k dispozici potřebné databáze, software a zkušenosti.  A tak, pokud někdo chce mít plnohodnotnou výživu, je nucen vzít již nějaký propočtený model. Takový odborně propočítaný model nabízíme v našem regeneračním programu. Při tom dodržujeme i dietní pravidla (např. bezezbytkovou dietu). Dosahujeme tím výrazného zlepšení výživy. Proto tato regenerační metoda funguje.

Překyselení organismu a jak se odstraňuje

Správná funkce buněk (včetně buněk střevního traktu) je výrazně ovlivněna tím, jaké podmínky pro činnost v organismu mají enzymy a hormony. Enzymů existuje několik tisíc druhů, hormonů jsou stovky druhů. Jsou všudypřítomné a účastní se miliónů biochemických reakcí v buňkách i mezibuněčném prostoru. Jsou velice citlivé na tělesnou teplotu a kyselost prostředí (proto také krev udržuje relativně stabilní teplotu i pH).  Dá se říci, že enzymy a hormony jsou základem lidského metabolismu. Pokud enzymy a hormony nemají dobré podmínky – např. vyšší teplota než 42 stupňů, umíráme. Pokud je teplota nižší, reakce probíhají pomalu. Enzymy jsou velice citlivé také na pH (kyselost) prostředí, ve kterém působí. Proto tzv. překyselení je velkou hrozbou pro správnou činnost buněk a je nutné ho odstranit.

K překyselení organismu může dojít jako důsledek převážné konzumace tzv. kyselinotvorných potravin (maso, mléko, ryby, obilniny), pokud převáží nad konzumací tzv. zásadotvorných potravin (ovoce a zelenina). K tomu při dietách při Crohnově nemoci může snadno dojít.

Proto je potřeba, aby strava při Crohnově nemoci i z omezeného portfolia povolených potravin byla naplánována tak, aby celkově nezakyselovala. A samozřejmě musí být plnohodnotná. Například v našem Regeneračním programu při zánětlivých střevních onemocněních naše plnohodnotná výživa splňuje také tuto podmínku. Překyselení organismu je tedy další důležitý moment, který se při léčbě Crohnovy nemoci absolutně přehlíží. Ale bez splnění této podmínky nelze dosáhnout dobré funkce buněk.

Lepší struktura konzumovaných tuků

Častou příčinou špatné funkce buněk je složení tuků, které konzumujeme. Kvalita tuků z hlediska obsažených mastných kyselin rozhoduje o tom, jak nám fungují buněčné membrány. Ty pak rozhodují i o správné funkci jednotlivých buněk (příjmu živin i zbavování se toxinů). Proto je důležité mít ve stravě správný poměr mezi nasycenými, mononenasycenými a polynenasycenými mastnými kyselinami. Je důležité se vyhýbat i tzv. transnasyceným tukům v potravě, které výrazně podporují zánět. Důležitý je i poměr mezi omega 3 (protizánětlivými) a omega 6 mastnými kyselinami (zánětlivými). Náš Regenerační program při zánětlivých střevních onemocněních toto zohledňuje a dává doporučení ke konzumaci správných tuků a olejů. Je to významná regenerační metoda.

Posilování imunitního systému – cesta ke zvládnutí možné infekce

V posledních letech se však zejména mezi nezávislými vědci a lékaři objevuje stále více zpráv o tom, že Crohnova nemoc není s největší pravděpodobností autoimunitní onemocnění, ale spíše onemocnění infekčního původu, které narušuje imunitu. Vyvolává ho pravděpodobně baktérie s názvem Mycobacterium Avium Subspecies Para Tuberculosis (zkratka MAP). Jedná se o baktérii, která je velice obtížně identifikovatelná, je odolná pasterizaci, mrazu, sušení, nezabíjí ji ani chlór. S největší pravděpodobností se přenáší mléčnými výrobky z infikovaných zvířat. Podobná nemoc (v angličtině Johne´s desease česky Johnova nemoc – paratuberkulóza) je známa už od 18. století mezi chovateli dobytka (krav, koz a ovcí). A vyvolává ji stejná bakterie MAP. Projevuje se u zvířat podobnými příznaky jako u lidí. Tato bakterie je obtížně rozpoznatelná pod mikroskopem, teprve v roce 1984 americký mikrobiolog Rod Chiodini izoloval tuto bakterii od dětí, postižených Crohnovou chorobou.  Postihuje spíše mladší jedince, kteří mají oslabený imunitní systém, v úvahu může připadat i genetický předpoklad.  

Tyto informace o možné bakteriální příčině této nemoci, jsou vládami některých států brány vážně až tak, že tyto státy zavádějí preventivní opatření, aby se tato nemoc ze zvířat dále nešířila na lidi. Jmenovitě se jedná o vlády Velké Británie, Irska, Norska, Nového Zélandu, Japonska a Holandska. Opatření spočívají v důkladné kontrole stád. A dále opatření při výrobě mléčných výrobků. Například v Anglii mají občané možnost nakupovat již mléčné výrobky, které jsou certifikovány, že neobsahují bakterii MAP. Samozřejmě opatření, která by bylo nutno dělat v zemědělství a v potravinářské výrobě v oblasti mléčných výrobků jsou poměrně finančně náročná a vyžadují zásah státních orgánů. Proto možná některé státy vyčkávají. Situací se podle mých informací zabývá i Evropská komise.  Toto však není hlavním obsahem článku.

Ve světě už proběhlo několik výzkumných studií, které zkoumaly účinnost některých antibiotik proti MAP, zatím se nejvíce osvědčila kombinace 3 antibiotik (Clarithromycin, Ribabutin, Clafazamine, i když výsledky lékařských studií nejsou jednoznačné.  Několik nezávislých lékařů ve světě tuto trojkombinaci antibiotik údajně úspěšně používá, v běžné lékařské praxi se nepoužívá. Léčení antibiotiky však musí trvat nejméně 54 týdnů, ale první výsledky se dostavují už po 6 měsících.   Podle mého názoru 54 týdnů pod antibiotiky musí být pro organismus velký nápor a samozřejmě způsobí to organismu další škody. Zatím k tomu nejsou žádné bližší informace a určitě to není cesta, kterou by prosazovala přírodní medicína. Ta se snaží jít jinou cestou – posílit imunitní systém natolik, aby byl schopný se s bakteriemi vypořádat.

Pokud imunitní systém dobře funguje, pak se vypořádá i s různými bakteriemi (i těmi, které údajně mohou také být jednou z příčin Crohnovy choroby). Je to podobná situace jako s rakovinovými buňkami. Ty vznikají průběžně v každém organismu (i úplně zdravém) a silný imunitní systém je zničí. Proto např. biologická léčba rakoviny je zaměřena na posílení imunitního systému, který pak sám rakovinové buňky zneškodňuje. Podobný princip lékaři západní přírodní medicíny uplatňují i při léčbě Crohnovy nemoci. Výše uvedené regenerační metody zlepšují i vlastní produkci buněk imunitního systému a zejména B – lymfocytů (produkují je buňky kostní dřeně) a T – lymfocytů (produkují buňky brzlíku). Naše regenerační programy – i podle zkušeností našich klientů, zlepšují imunitu. Klienti jsou méně nemocní a pokud se setkají s novým patogenem, zpravidla rychle zvládnou. To se týká i klientů s autoimunitním onemocněním. Ti ale mají i nadále problém

Problém autoimunity

Náš regenerační program počítá i s tím, že Crohnova choroba má autoimunitní charakter. T.j kdy vlastní imunitní systém napadá místo cizích organismů (např. virů, mikrobů) naše vlastní tkáně. Výše uvedené regenerační metody pomáhají obnovit zdraví buněk střevního traktu. V tomto směru náš regenerační program pomáhá. Ale je tu jedno důležité omezení.

Protože imunitní systém už má v paměti, že má napadat určitý druh poškozených buněk, dojde ke zhoršení zdravotního stavu vždy, když se v těle vyskytnou takto „poškozené“ buňky. Proto jsou lidé s autoimunitním onemocněním trvale ohroženou skupinou a pokud chtějí udržet dobrý zdravotní stav, musí režimová opatření (např. podle našeho regeneračního programu) a dobrý stav buněk dodržovat celoživotně, jinak autoimunitní onemocnění propukne znovu. Ve světě lékaři dělají pokusy s „vymazáním“ imunitní paměti, což by mohlo – ale dle mého názoru jen ve spojení s výše uvedeným způsobem ozdravení buněk – vést k úplnému vyléčení autoimunitních onemocnění. Náš regenerační program neumí „vymazat“ imunitní paměť.

Další příčiny Crohnovy choroby

Lékaři přírodní medicíny znají více příčin, které zhoršují fungování buněk. Patří k nim dlouhodobý stres, vysoká konzumace sacharidů s vysokým glykemickým indexem, nedostatek aerobních aktivit, nedostatek spánku. Ty už nebudu podrobně rozepisovat, myslím, že k vysvětlení systému, jak je třeba řešit Crohnovu chorobu, to stačí.  Důležité je, že všechny příčiny můžete sami odstranit, v domácích podmínkách.  My vám pomáháme tím, že v našem Regeneračním programu při zánětlivých střevních onemocněních TYPIZOVANĚ řešíme všechny hlavní příčiny.   

Úspěch při řešení Crohnovy choroby má každý, kdo SOUČASNÉ ODSTRANÍ VŠECHNY SVÉ PŘÍČINY. Samozřejmě u každého člověka může být soubor příčin trochu jiný. Proto naši klienti podle Regeneračního programu při zánětlivých střevních onemocněních vždy řeší jen ty problémy, které se jich týkají. Pokud má někdo stres, najde v programu metodu, jak ho snížit. Kdo stres nemá, nebude se touto příčinou zabývat. Pokud někdo špatně spí, najde v regeneračním programem postup, jak dosáhnout dobrého spánku. Podobně je to u všech ostatních příčin.

Proto má náš program šanci pomoci každému, ať je v jakémkoliv výchozím stavu. Vše dostanete písemně, případně vám pomůžeme. Není třeba mít žádné zvláštní vzdělání či schopnosti. Jen trpělivost a ochotu pro sebe něco udělat. Regenerace totiž trvá vždy několik měsíců.  

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vaším stravováním a životním stylem zabývat. Postupně, jak se zlepší váš zdravotní stav, dochází k tomu, že už nepotřebujete tolik léků. Často se jich úplně zbavíte.    

Pokud máte jen tento hlavní problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při zánětlivých střevních onemocněních podle lékařů přírodní medicíny  (po kliknutí najdete více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Copyright: Ing. Vladimír POPOV, Copyright 2018, doplnění 2022

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá v podstatě celý život, od roku 1999 profesionálně. Založil a řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 60 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a skutečnou podstatou zdravotních problémů.