Protokoly amerických lékařů přírodní medicíny

Protokoly lékařů přírodní medicíny – prověřené regenerační plány, které fungují při konkrétních zdravotních problémech

Na našem webu se v článcích věnovaných zdravotním problémům setkáte také s termínem Protokoly lékařů přírodní medicíny nebo jen Protokoly. V tomto článku vás s nimi blíže seznámíme. Dozvíte se, jak vznikají a proč je zařazujeme do našich nástrojů pro regeneraci organismu.

Německé regenerační metody

Na úvod jen trochu o naší společnosti. Jak víte, jsme zaměřeni na regeneraci organismu. Pomáháme našim klientům využívat účinné regenerační metody lékařů přírodní medicíny. Používáme hlavně metody německé přírodní medicíny, které jsme v Německu vystudovali a získali certifikát od německé lékařské komise. Na začátku to byl hlavně Půst pro zdraví a Plnohodnotná výživa. Ty jsou základem práce mnoha přírodních lékařů i celých klinik přírodní medicíny v Německu. Používají se jak k léčení, tak regeneraci při mnoha zdravotních problémech.

Tyto lékařské metody zastřešuje německá Lékařská společnost pro léčebné půsty a výživu „Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung“. Tyto metody jsou dlouhodobě prověřeny a fungují. Postupně jsme do našeho portfólia přidali i další prověřené německé lékařské metody, a sice Zásaditý ozdravný program. Jako poslední jsme převzali a na základě našich zkušeností upravili pro české podmínky i osvědčenou německou lékařskou metodu redukce váhy, založenou na plnohodnotné redukční výživě. Naše společnost tedy stále svou činnost staví na metodách, které lékaři přírodní medicíny dlouhodobě ověřovali v praxi. Jde nám o to, poskytovat našim klientům ty nejlepší regenerační programy k domácímu užití.

Role lékařů přírodní medicíny a jejich regenerační metody

Samozřejmě stále se zajímáme o různé účinné regenerační metody přírodní medicíny z celého světa. Ale především o západní přírodní medicínu, která je nám bližší, než orientální. Tak jsme se dostali i ke konceptům, které používají lékaři zaměření na přírodní medicínu. Zejména v anglosaských zemích, USA a Kanadě. To jsou dostatečně velké země s velkým počtem lékařů, včetně těch přírodně zaměřených.

Tito přírodně orientovaní lékaři koexistují s lékaři klasické “bílé” medicíny. Lidé v těchto zemích mají možnost volby lékaře, včetně úhrad ze svého zdravotního pojištění. Např. americká přírodní medicína má velké lékařské společnosti, které sdružují lékaře zaměřené na přírodní metody. Patří k nim např. Americká chiropraktická společnost (American Chiropraktic Association), Americká osteopatická asociace (American Osteopathic Association) a Americká lékařská naturopatická asociace (American Medical Naturopathic Association). Jen ta poslední na svých webových stránkách uvádí, že sdružuje 4000 lékařů. Nejsou to tedy žádní osamocení jedinci. Tito lékaři se řádně vzdělávají (existují přímo školy zaměřené na přírodní medicínu), pořádají vědecké konference, vydávají odborné časopisy. Přírodní medicína v těchto zemích není rozhodně žádná „Popelka“. Existuje mnoho knih, které ze své dlouhé praxe napsali renomovaní přírodní lékaři. Máme k dispozici i vzdělávací materiály pro přírodní lékaře v USA.

Co jsou Protokoly lékařů přírodní medicíny?

Postupem času jsme se dostali i k tzv. Protokolům, které západní přírodní lékaři vždy používají pro své pacienty. Co to jsou Protokoly? Jedná se o přesný rozpis výživy (včetně druhů používaných potravin) a zpravidla i rozpis různých doplňků stravy, které při léčení různých zdravotních problémů tito lékaři dávají svým pacientům. Obsahují i další regenerační prvky (masáže, pohyb, dýchací cviky, speciální terapie apod.). Zajímavé je, že např. američtí lékaři – naturopaté nebo zastánci tzv. funkční medicíny, používají nejen plnohodnotnou výživu s dostatkem všech živin, ale dokonce u některých živin používají doplňky stravy v dávkách značně převyšujících např. 100 % doporučené denní dávky (DDD) v ČR. Také hodně používají eliminaci některých potravin. Tím dosahují rychlejších pokroků.

Tyto Protokoly jsou tedy určitá analogie receptu. Jen se v tomto speciálním druhu receptu řeší plnohodnotné složení stravy, doplňky stravy a jejich dávkování. Protože i v USA pacienti podobně jako u nás většinou nejprve projdou ošetřením v rámci klasické bílé medicíny pomocí léků, je také americký přírodní lékař většinou až druhou instancí. Takže zcela zákonitě se přírodní lékaři potýkají s tím, že pacient už bere nějaké léky. A ty jsou samozřejmě na začátku také v nějaké míře zahrnuty do Protokolu. Léky se tedy zpočátku ponechávají v dávkách předepsaných lékaři. Teprve, když se začne podle laboratorních testů zdravotní stav klienta zlepšovat, dávkování léků se postupně snižuje a v ideálním případě úplně eliminuje.

Protokoly amerických lékařů přírodní medicíny

Dá se říci, že tyto Protokoly, podle kterých přírodní lékaři léčí, jsou tím pravým jádrem, na kterém stojí např. americká přírodní medicína. Mnozí z těchto přírodních lékařů se ke svým protokolům dopracovali po desetiletích usilovné práce se svými pacienty. V těchto Protokolech je obsažena dlouhodobá zkušenost, to obrovské know-how lékařů, kteří jdou na problémy jinak, přírodní cestou. Co je zajímavé, lékaři přírodní medicíny pomocí těchto metod výrazně přispívají ke zlepšení zdravotních problémů. A to i těch, které klasická bílá medicína považuje za nevyléčitelné. Např. lupénka, astma, artritida, neuropatie, roztroušená skleróza a mnoho dalších. Tyto případy mají přírodní lékaři zdokumentovány.

Protokol je vlastně návod, jak léčit a regenerovat pomocí stravy, doplňků stravy a dalších regeneračních prvků. Tím přesně se zabývá i naše společnost. Dali jsme si za cíl tyto Protokoly objevit, prozkoumat a vybrat z nich ty nejlépe fungující. Studujeme tuto oblast systematicky a máme možnost srovnávat i různé protokoly různých lékařů. Samozřejmě sledujeme také to, jak je daný zahraniční lékař vědecky aktivní. Kolik napsal různých odborných článků a jak se účastní různých konferencí. Těchto mezinárodních konferencí se účastníme také, rozšiřují nám odborné vzdělání na poli plnohodnotné výživy a půstů. Autor tohoto článku se sám navíc dlouhá léta zabýval i doplňky stravy a lze klidně říci, že podobnou specializaci nemá nikdo v České republice.

Naše regenerační programy využívají Protokoly

V současné době máme k dispozici prověřené lékařské Protokoly přírodní medicíny včetně potřebného dávkování doplňků stravy a používání dalších regeneračních prvků pro celou řadu zdravotních problémů. Např. pro vysoký cholesterol, cukrovku, vysoký tlak, astma, revmatickou artritidu, lupénku a řadu dalších. Protože i nadále směřujeme k tomu, abychom našim klientům poskytovali skutečně erudované rady z oblasti regenerace a podpory zdraví, doporučení z těchto Protokolů nebo celé Protokoly používáme v rámci našich specializovaných Regeneračních programů. Stále se držíme naší zásady, poskytovat pouze lékařsky prověřené metodiky a doporučení. Písemné materiály jsme napsali srozumitelným jazykem, snažíme se vyvarovat lékařské terminologie.

Používání vyšších dávek doplňků stravy

Jak je uvedeno výše, americká přírodní medicína ve svých Protokolech hojně využívá vyšších dávek doplňkových živin. A to vyšší než jsou 100 % DDD užívané v ČR. Používání vyšších dávek živin mají lékaři dlouhodobě prověřeno. Osobně taktéž považuji toto kontrolované používání vyšších dávek za prospěšné. Provádím totiž často analýzy stravovacích zvyklostí u svých klientů. Výsledky ukazují, že mnoho z nich má ve své stravě nedostatek živin. Pokud by doplňovali své živiny jen v dávce 100 % DDD, tak se sice jejich stav bude zlepšovat, ale pomalu. Vědecká literatura a mnohé studie také ukazují, že stávající doporučené denní dávky DDD živin nejsou moc „rozšafné“. Spíše se pohybují na úrovni prostého přežívání.

V potravinách se snižuje obsah živin

Také se ví, že v současných potravinách se vlivem intenzivní velkovýroby snižuje obsah některých důležitých živin (např. bóru, zinku). To následně zase snižuje množství živin, které do sebe dostaneme. Proto, i když se americká přírodní medicína může zdát příliš radikální (např. 10 násobnými dávkami, kterými jdou nad úroveň hladiny DDD), dosahuje rychlejších výsledků než klasická plnohodnotná výživa. Proto pro naše klienty v případě vážných zdravotních problémů do Regeneračních programů zahrnujeme i vyšší dávky živin podle prověřených Protokolů lékařů přírodní medicíny. Ale i tak je třeba se připravit na to, že regenerace nebude hotová za týden. Organismus se regeneruje i při použití vyšších dávek živin relativně pomalu. Např. u lupénky podle lékařsky doložených případů můžete pozorovat výrazné zlepšení řádově za 6 až 9 měsíců. U artritidy to trvá třeba i více než za rok. Ale pořád je to lepší, než mít rok od roku zhoršující se stav.

Jak už jsem zmínil výše, součástí každého Protokolu je také doporučení, jaké přípravky a v jakých dávkách užívat. Obdobně postupujeme v našich Regeneračních programech (jejich přehled najdete na našem eshopu po prokliku). Rovněž klientům vedle plánů plnohodnotné výživy dáváme i doporučení k užívání některých doplňků stravy, které posilují výživu. Toto je významná regenerační metoda západní přírodní medicíny. 

Jak dále spolupracovat se svým lékařem?

Zde vás jistě napadne, jak budete dál spolupracovat se svým lékařem, když od nás dostanete speciální Regenerační program s využitím Protokolů? Je třeba říci, že to rozhodně neznamená, že se současně zbavujete svého lékaře. Naopak s vaším lékařem musíte být i nadále v kontaktu. Lékař by měl úměrně vašemu stravovacímu plánu upravovat dávkování léků. Je třeba, abyste ještě před zahájením stravovací plán lékaři ukázali. Lékař umí upravit dávkování léků úměrně jakémukoliv stravovacímu stylu, který zvolíte. On je specialista na léky. Postupně, jak se váš zdravotní stav bude při dodržování Regeneračního programu lepšit, lékař bude případně upravovat dávkování léků nebo je eliminovat. Samozřejmě i vy musíte být v tomto směru aktivní a s lékařem spolupracovat, vyžadovat přezkoumání léků.

Protokoly zmiňované v ostatních článcích na webu

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že pokud se někde v našich článcích setkáte s termínem Protokol, jedná se o výše zmíněné, prověřené Protokoly. Se znalostí věcí je přejímáme od lékařů západní přírodní medicíny. Na základě našeho vzdělání a zkušeností je upravujeme pro české podmínky pro domácí použití. Jsou rovněž základem našich specializovaných regeneračních programů. Více se o regeneračních programech dozvíte na samostatné stránce webu po kliknutí. Ukazuje se, že je to správná cesta ke zlepšení zdraví.

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017, revize 2023

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Studuje zkušenosti zahraničních přírodních lékařů. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. Napsal desítky článků zaměřených na souvislosti mezi výživou, překyselením organismu a vznikem nejrůznějších zdravotních problémů.