Regenerační metody

Proč a jak fungují regenerační metody lékařů přírodní medicíny? Proč pomáhají při mnoha zdravotních problémech?

Tyto otázky často od klientů dostáváme, a proto její podrobnější odpověď patří i na naše webové stránky.

Na začátku je třeba říci, že lékaři západní přírodní medicíny vycházejí z toho, že každý složitější nebo chronický zdravotní problém má většinou více příčin. Nic nevzniká samo od sebe. Všechny příčiny ale nemusí být známy. Lékaři přírodní medicíny se snaží SOUČASNĚ ODSTRANIT VŠECHNY HLAVNÍ PŘÍČINY ZDRAVOTNÍHO PROBLÉMU. Tímto způsobem přírodní medicína systematicky a úspěšně řeší většinu zdravotních problémů, včetně chronických a tzv. léky neléčitelných.

Lékaři západní přírodní medicíny používají k odstranění každé známé konkrétní příčiny zdravotního problému adekvátní regenerační prvek či metodu. Všechny tyto regenerační metody či prvky dávají do jednoho postupu tzv. Protokolu, podle kterého pak klienti postupují při své regeneraci. Tyto prověřené Protokoly lékařů západní přírodní medicíny jsou i základem našich regeneračních programů. Regenerovat organismus jde vždycky při jakémkoliv výchozím stavu, na nic se nemusí čekat.

Zde je třeba zdůraznit důležitou věc. Třebaže se jedná o tzv. přírodní medicínu, nejedná se o žádné čarování, tajemné síly a energie, žádné tajemné cizokrajné bylinky, jak si někdy lidé špatně vykládají. S něčím takovým se u nás nesetkáte. Všechny lékařské regenerační metody a prvky, které používáme v našich regeneračních programech, mají totiž vědecký základ. Jsou popsány v učebnicích biologie člověka a biochemie. Často se s nimi pojí i objevy, za které byly uděleny Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii (např. v roce 2016 získal Nobelovu cenu Japonec Yoshinori Ohsumi za popsání jevu tzv. autofagie. To je procesu, kterým buňky likvidují staré a nepotřebné části např. při delších půstech či delším hladovění. Tím se buňky de facto regenerují a omlazují.). Lékaři přírodní medicíny půsty také používají jako jednu z regeneračních metod. Podobně se používají i jiné detoxikační a odkyselovací programy. Lékaři přírodní medicíny se snaží při obnově funkčnosti organismu využít všech znalostí o tom, jak organismus funguje a co mu ve fungování brání. Cílem je obnovit plnou funkčnost organismu, pokud možno bez léků.

Dalším příkladem používané regenerační metody je pohyb. Používá se při řízené regeneraci vždy, jen se musí přizpůsobit zdravotnímu problému a stavu klienta. Jistě nikdo nepochybuje o pozitivním významu pravidelného pohybu (např. aerobní cvičení, svižná chůze, plavání apod.) pro zlepšení prokrvení tkání a tím i pro výživu a detoxikaci buněk. Pohyb ovlivňuje i psychiku a jako jedna z regeneračních metod je všeobecně uznáván. Ale jen samotný pohyb ke zdraví nestačí. Z naší praxe známe i sportovce se zdravotními problémy. Ti obvykle podcenili jiné příčiny zdravotního problému – např. složení stravy, chronický stres či překyselení organismu. (Překyselení organismu může navodit i přílišné tělesné vypětí. Pokud se má pohyb použít jako regenerační a odkyselovací metoda, tak se používají výhradně aerobní aktivity).

Další příklad regenerační metody. Lékařské učebnice popisují celé řady prohřešků ve výživě. Je vědecky dobře popsáno, že nedostatek tzv. esenciálních živin (tj. pro život nenahraditelných, které si organismus neumí vyrobit a musí být dodány potravou) způsobuje závažné zdravotní problémy. Např. nedostatek vitaminu C nemoc známou kurděje, nedostatek železa tzv. anémii – chudokrevnost. Celkem je známo 46 těchto nenahraditelných živin, které mohou ve stravě chybět a být tak příčinou zdravotního problému. Je známo, že pokud se chybějící živina do potravy dodá, zdravotní problém – pokud je způsoben jen nedostatkem těchto živin – odchází. V případech chybějících živin ve výživě tedy lékaři přírodní medicíny jako vhodnou regenerační metodu volí doplnění potřebné živiny. Pokud chybí např. vitamin C ve výživě, tak správným regeneračním prvkem je tento vitamin C přidat do potravy. Tím se odstraní tato příčina. Jasné jako facka. V praxi je ale běžné, že lidem ve stravě často chybí i více živin nebo je nepřijímají v dostatečném množství. Ani si toho nemusí být vědomi. Mohou mít sice zdravotní problémy, vědí, že výživa je důležitá a přesto tuto spojitost podceňují nebo přímo odmítají. (Pokud si ji vůbec uvědomí.) Proto přírodní medicína jako adekvátní regenerační metodu používá speciální rozpis tzv. plnohodnotné výživy. V této plnohodnotné výživě mají klienti zajištěno ve své stravě dostatek všech 46 esenciálních živin. O výživě a o tom, jaké změny může vyvolat v organismu, se můžete blíže dočíst v článku Síla výživy. Ale jen samotná výživa nemusí stačit na vyřešení zdravotního problému. Další příčiny mohou být v překyselení organismu, stresech, nedostatku pohybu, dlouhodobém užívání některých léků či bylin, nadváze apod. Opět se nabízí zdůraznit onu SOUČINNOST a KOMPLEXNOST přístupu regeneračních programů.

Regeneračních metod, které v našich regeneračních programech používáme, je celá řada. Některé se používají ve všech našich programech – např. plnohodnotná výživa, jiné mají uplatnění třeba jen u některých zdravotních problémů např. neuropatie. Jiné speciální regenerační prvky se používají v případě artritidy, lupénky či vysokého cholesterolu. Zde je třeba zdůraznit, že každá regenerační metoda má své omezené působení. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ UNIVERZÁLNÍ METODA, která by byla všemocná. Každá regenerační metoda nebo prvek „umí“ jen něco. U každé této regenerační metody se dá důvěryhodně a vědecky zdůvodnit její působení a vliv na organismus. Toto podrobné vysvětlení a zdůvodnění také našim klientům poskytujeme v rámci našich metodik Regeneračních programů. Naši klienti tak přesně vědí, proč jsou konkrétní regenerační prvky či metody do regeneračního programu zahrnuty a jakou příčinu konkrétního zdravotního problému odstraňují.

To je částečná odpověď na to, jak regenerační metody zahrnuté v našich regeneračních programech fungují a jak se s jejich pomocí dosahuje efektivních výsledků. Klíč je ve spojení odpovídajících regeneračních metod, v jejich součinnosti.

Zbývá odpovědět na to, proč metody fungují.

Zde je třeba říci, že lidský organismus funguje podle určitých zákonů, které jsou v organismu naprogramovány. Rád uvádím příklad, kdy se řízneme do prstu. Pokud do rány nerýpeme, nemusíme v podstatě nic dělat (taky hned neběžíme za lékařem) a organismus sám ránu zahojí. Podobných „sebeléčebných sil“ v organismu funguje mnoho, jsou v každém orgánu, buňce i tkáni. Pokud má organismus dostatek stavebního materiálu (tj. esenciálních živin) a v organismu je příznivé vnitřní biochemické prostředí (není překyselené), organismus už sám ví, co dělat. V našem organismu funguje mnoho různých zákonů. Pokud chcete vědět více, můžete si přečíst např. článek Homeostáza organismu, případně si můžete např. ve Wikipedii přečíst o naší genetické výbavě – co všechno je naprogramováno v naší DNA. K tomu aby buňky, tkáně a orgány fungovaly a regenerovaly se, organismus nepotřebuje rady ani od Centra řízené regenerace ani žádné lékaře. Je už naprogramovaný.

Lékaři přírodní medicíny se snaží tyto přirozené síly organismu využít tak, aby se organismus efektivně regeneroval. Na tom jsou postavené i regenerační programy Centra řízené regenerace.

Náš organismus je totiž velice přizpůsobivý a vždy reaguje na regenerační metody, kterými na něj působíme. Např. na Půst pro zdraví nebo Zásaditý ozdravný program, které našim klientům doporučujeme na začátek každého ozdravování (pro urychlení nástupu regenerace). Už v rámci těchto úvodních detoxikačních programů klienti většinou poznávají, jakou má řízená regenerace sílu.

Regenerační programy jsou založeny na současném působení několika regeneračních metod. Proto jsou účinné.

Závěrem je třeba zdůraznit, že síla regeneračních programů spočívá v účinném spojení několika regeneračních metod a prvků. Toto spojení jsme si nevymysleli, základ pochází z prověřených protokolů lékařů západní přírodní medicíny i my sami jsme již odzkoušeli na mnoha klientech. Žádná z námi používaných regeneračních metod včetně doplňování stravy pomocí doplňků stravy nemůže klientům ublížit. Naopak všechny jsou vydatným pomocníkem na cestě ku zdraví. Nehrozí žádné předávkování. Každý z regeneračních prvků zahrnutých v regeneračních programech (někdy jich je 6, někdy 10 – v závislosti na množství možných příčin, které je nutné u zdravotního problému eliminovat) samozřejmě přispívá k odstranění zdravotního problému svým určitým dílem. Pokud všechny působí dohromady, jsou výsledky překvapivé. Zlepšení stavu se zaznamená i pomocí laboratorních testů. Klienti, kteří se pečlivě přidržují metodiky, zaznamenávají pozitivní výsledky.

Naše regenerační programy počítají s tím, že se klienti současně léčí u svých lékařů. To je běžná situace. Proto součástí metodiky regeneračních programů je vždy i rámcový postup, jak klient spolupracuje se svým ošetřujícím lékařem zejména při snižování dávkování léků. Toto nejde ihned, ale jak se klient ozdravuje, lékař to zaznamená na laboratorních testech a sám určí, že některé léky ztrácí pro klienta význam (obvykle na tlak, cholesterol, ředění krve a protizánětlivé léky – těch se naši klienti standardně zbavují).

Naše regenerační programy jsou de facto „manuálem k údržbě člověka“, který trpí určitým zdravotním problémem. Kromě plnohodnotné výživy jsou doporučeny změny, které by člověk měl provést ve svém zdravotním a stravovacím stylu, aby se postupně zbavil svého zdravotního problému. Změny nejsou nikterak složité a také se nemusí nikam spěchat, lze je zavádět postupně

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright.2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá od roku 1990. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.