Účinně na chronický zánět slinivky – postupem lékařů přírodní medicíny

  • Podle lékařů přírodní medicíny má chronický zánět slinivky více příčin, každá z nich v nějaké míře přispívá k celkovému stavu problému
  • Mezi hlavní příčiny patří nedostatek některé ze 46 nenahraditelných  živin, špatná struktura potravy z hlediska zásadotvorných a kyselinotvorných potravin, přemíra zánětlivých tuků, vysoká konzumace rychlých sacharidů a další příčiny
  • Lékaři přírodní medicíny znají regenerační metody, kterými se dají jednotlivé příčiny odstranit
  • Správný přístup k řešení chronického zánětu slinivky je NASADIT VŠECHNY REGENERAČNÍ METODY SOUČASNĚ
  • Pokud se SOUČASNĚ odstraní VŠECHNY hlavní příčiny a tento stav se v organismu udrží po určitou dobu, organismus na tyto změny pozitivně reaguje. Chronický zánět slinivky odchází
  • Regenerační metody, které pomáhají při chronickém zánětu slinivky jsou obsaženy v regeneračním programu. V případě zájmu vám poskytneme
  • Velkou výhodou je, že se postupně zlepšuje celkový zdravotní stav 
  • Regeneraci  zvládnete sami, v domácích podmínkách