Reference na německé lékařské regenerační metody

Naši specialisté působí od roku 2013 jako školitelé německých lékařských regeneračních metod a mají k tomu příslušný německý certifikát.

Tyto regenerační metody jsou již dlouhodobě prověřeny a jsou v Německu považovány za léčebné. Prošly příslušným testováním, kdy jejich funkčnost byla prověřena na dostatečném vzorku pacientů.

Jsou zastřešeny Německou lékařskou společností pro léčebné půsty a výživu (ÄGHE). Tato společnost na svých stránkách uvádí tyto hlavní diagnózy (v číslování podle mezinárodní klasifikace nemocí), pro které se tyto metody v Německu používají k léčení. V němčině je možné nalézt na oficiálních stránkách této lékařské společnosti klikněte na odkaz”

Nemoci oběhového systému:

I10 – Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak)

I25 – Ischemická choroba srdeční

I50 – Srdeční selhání

I77- 79 – Jiná onemocnění tepen a tepének

I83 – Varixy dolních končetin

I87 – Jiná onemocnění žil

I70 – Arteriální oběhové poruchy

Nemoci trávicí soustavy

K30 – Funkční dyspepsie

K58 – Syndrom dráždivého střeva

K59 – Jiné funkční střevní poruchy

K50 – Crohnova nemoc

K51 – Vředový zánět tračníku – Ulcerózní kolitida

K52 – Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida

K59 – Zácpa

K70 – Alkoholická onemocnění jater

K76,0 – Ztučnění, steatóza jater

K 76 – Jiné nemoci jater

Nemoci dýchací soustavy

J42 – Neurčená chronická bronchitida

J40 – Zánět průdušek – bronchitida

J44 – Jiné chronické obstrukční plicní nemoci

J45 – Astma

J32 – Chronická sinusitida

J30 – Alergická senná rýma

J06,9 – Opakující se infekce horních cest dýchacích

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

E66 – Obezita, otylost

E78 – Hyperlipidemie

E11 – Diabetes mellitus II.typu

E65 – Lokalizovaná adipozita

E88 – Jiné poruchy metabolismu

Nemoci močové a pohlavní soustavy

N30 – Zánět močového měchýře – cystitida

N92 nadměrná, častá a nepravidelná menstruace

N94 – Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány

N95 – Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy

N97 – Ženská neplodnost

N46 – Mužská neplodnost

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M15 – Polyartróza

M16 – Artróza kyčelního kloubu

M17 – Artróza holenního kloubu

M18 – Artróza prvního karpometakarpalního kloubu

M54 – Dorzalgie (bolest zad, ischias)

M05-07 – Revmatoidní artritida

M32 – Systémový lupus

M35 – Jiná systémová onemocnění pojivové tkáně

M45 – Nemoc Bechtěreva

M79,0 – Fybromyalgie

M47,9 – Spondylóza

M49 – Spondylopatie

M19,9 – Artróza NS

Nemoci kůže a podkožního vaziva

L20 – Ekzém

L50 – Kopřivka

L70 – Akné

L40 – Lupénka

Nemoci nervové soustavy

G43 – Migréna

G44 – Jiné syndromy bolesti hlavy

F32 – Depresivní fáze

F33 – Periodická depresivní porucha

F43 – Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení

F48 – Jiné neurotické poruchy

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se
mechanismu imunity

D 80,9 – Jiné imunodeficience

Nemoci oka

H40 – Glaukom

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

T78,4 – Alergie NS

Tyto metody jsme si tedy nevymysleli, jsou již hotové a jsou s nimi dlouhodobé zkušenosti především na německých klinikách přírodní medicíny. Působí ozdravně na celý organismus a tím najednou pomáhají se zbavit celé řady zdravotních problémů.

Tyto léčebné metody v Německu používá již mnoho let celá řada klinik přírodní medicíny. Jejich seznam najdete na stránkách německé Lékařské společnosti pro léčebné půsty a výživu.

Naše společnost samozřejmě nemůže tyto metody znovu v ČR testovat a ověřovat, to už bylo uděláno. My jen pomáháme našim klientům užívat schválené a účinné, lékařsky prověřené regenerační metody. Postupně sbíráme zkušenosti s těmito metodami i od našich klientů.