Kdo garantuje regenerační metody lékařů tzv. západní přírodní medicíny? 

Centrum řízené regenerace s.r.o. ve svých regeneračních programech používá metody lékařů tzv. západní přírodní medicíny. Tito lékaři se významně liší např. od různých léčitelů či “babek kořenářek”, kteří jsou u nás hlavně spojováni s přírodní medicínou. Podrobně se o tom, proč jim můžete věřit a jak jsou GARANTOVÁNY, můžete podrobně dozvědět ve VIDEOPŘEDNÁŠCE (viz níže), krátké shrnutí je zde:

Lékaři západní přírodní medicíny mají v cizině následující postavení:

  • Fungují v mnoha zemích světa (USA, Kanada, Austrálie, Německo, Velká Británie, Švýcarsko a mnoha dalších zemích). Jejich činnost je legální a je upravena místními zákony
  • Mají vysokoškolské vzdělání lékařského směru – buď s titulem MD (odpovídá našemu titulu MUDr.) nebo ND (na západě existují i vysoké školy, které poskytují  lékařské vzdělání zaměřené na přírodní léčení. Udělují titul ND – doktor naturopatie)
  • Maji své vlastní lékařské praxe, přistupují k léčbě svých pacientů celostně a snaží se řešit příčiny zdravotních problémů. Jejich vybrané výkony hradí i zdravotní pojišťovny
  • Pacienti si mohou vybrat mezi klasickou léčbou u lékaře tzv. bílé medicíny  nebo u lékaře přírodní medicíny 
  • Existuje mnoho různých specializací lékařů přírodní medicíny
  • My čerpáme výhradně ze současných směrů tzv. západní přírodní medicíny. Ta se výrazně liší např. od východní přírodní medicíny (tam patří např. ajurvéda, čínská medicína, bylinkářství)  v tom, že už čerpá ze současných vědeckých poznatků v lékařství (znalosti biochemie lidského organismu – např. funkce hormonů, enzymů, neurotransmiterů apod.) a výživě  (esenciální živiny – vitaminy, minerály, aminokyseliny). Pracuje tedy na jiných základech. Nepoužívá žádné tajemné síly a neznámé energie, které nelze zdůvodnit vědecky
  • Vycházíme ze 4 současných přírodních lékařských směrů (ortomolekulární medicína, funkční medicína, přírodní medicínu založená na léčebných půstech a plnohodnotné výživě, anti-aging medicína)
  • Tyto 4 současné přírodní lékařské směry jsou garantovány celými lékařskými společnostmi. Pořádají konference a starají se o další vzdělávání lékařů v těchto přírodních lékařských směrech.

VIDEOPŘEDNÁŠKA Ing. Vladimíra POPOVA o lékařích západní přírodní medicíny a proč lze věřit jejich metodám:

Jen pro představu, jak vše funguje,  uvádíme podrobnější odkazy na garanci pro dvě metody německých lékařů přírodní medicíny, což jsou plnohodnotná výživa a  léčebné půsty. Tyto metody jsou garantovány v Německu Německou lékařskou společností pro léčebné půsty a výživu (ÄGHE). Tato lékařská společnost (je německým státem uznávána a má podobné postavení jako v ČR odborné lékařské společnosti – např. Česká kardiologická společnost) na svých stránkách uvádí tyto hlavní diagnózy (v číslování podle mezinárodní klasifikace nemocí), pro které se tyto metody v Německu používají k léčení. V němčině je možné nalézt na oficiálních stránkách této lékařské společnosti klikněte na odkaz

Nemoci oběhového systému:

I10 – Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak)

I25 – Ischemická choroba srdeční

I50 – Srdeční selhání

I77- 79 – Jiná onemocnění tepen a tepének

I83 – Varixy dolních končetin

I87 – Jiná onemocnění žil

I70 – Arteriální oběhové poruchy

Nemoci trávicí soustavy

K30 – Funkční dyspepsie

K58 – Syndrom dráždivého střeva

K59 – Jiné funkční střevní poruchy

K50 – Crohnova nemoc

K51 – Vředový zánět tračníku – Ulcerózní kolitida

K52 – Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida

K59 – Zácpa

K70 – Alkoholická onemocnění jater

K76,0 – Ztučnění, steatóza jater

K 76 – Jiné nemoci jater

Nemoci dýchací soustavy

J42 – Neurčená chronická bronchitida

J40 – Zánět průdušek – bronchitida

J44 – Jiné chronické obstrukční plicní nemoci

J45 – Astma

J32 – Chronická sinusitida

J30 – Alergická senná rýma

J06,9 – Opakující se infekce horních cest dýchacích

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

E66 – Obezita, otylost

E78 – Hyperlipidemie

E11 – Diabetes mellitus II.typu

E65 – Lokalizovaná adipozita

E88 – Jiné poruchy metabolismu

Nemoci močové a pohlavní soustavy

N30 – Zánět močového měchýře – cystitida

N92 nadměrná, častá a nepravidelná menstruace

N94 – Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány

N95 – Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy

N97 – Ženská neplodnost

N46 – Mužská neplodnost

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M15 – Polyartróza

M16 – Artróza kyčelního kloubu

M17 – Artróza holenního kloubu

M18 – Artróza prvního karpometakarpalního kloubu

M54 – Dorzalgie (bolest zad, ischias)

M05-07 – Revmatoidní artritida

M32 – Systémový lupus

M35 – Jiná systémová onemocnění pojivové tkáně

M45 – Nemoc Bechtěreva

M79,0 – Fybromyalgie

M47,9 – Spondylóza

M49 – Spondylopatie

M19,9 – Artróza NS

Nemoci kůže a podkožního vaziva

L20 – Ekzém

L50 – Kopřivka

L70 – Akné

L40 – Lupénka

Nemoci nervové soustavy

G43 – Migréna

G44 – Jiné syndromy bolesti hlavy

F32 – Depresivní fáze

F33 – Periodická depresivní porucha

F43 – Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení

F48 – Jiné neurotické poruchy

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se
mechanismu imunity

D 80,9 – Jiné imunodeficience

Nemoci oka

H40 – Glaukom

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

T78,4 – Alergie NS

Tyto metody jsme si tedy nevymysleli, jsou již hotové a jsou s nimi dlouhodobé zkušenosti především na německých klinikách přírodní medicíny. Působí ozdravně na celý organismus a tím najednou pomáhají se zbavit celé řady zdravotních problémů. Naši specialisté jsou certifikováni německou lékařskou komisí a jsou oprávněni je školit (Německo, 2013).

Centrum řízené regenerace používá i další regenerační metody lékařů západní přírodní medicíny. Všechny tyto metody vycházejí ze současných vědeckých poznatků v lékařství a ve výživě.  Podle konkrétního zdravotního problému jsou zahrnuty v našich regeneračních programech. Více se o Regeneračních programech (včetně jejich přehledu pro konkrétní zdravotní problémy) dozvíte v samostatném článku po kliknutí. 

Naše společnost samozřejmě nemůže tyto metody znovu v ČR testovat a ověřovat, to už bylo uděláno. My tyto metody již hotové od lékařů západní přírodní medicíny přejímáme a jen je pomáháme (pomocí našich Regeneračních programů) našim klientům užívat v praxi.  Postupně sbíráme osobní zkušenosti s těmito regeneračními metodami i od našich klientů viz OHLASY KLIENTŮ.