Kdo garantuje lékařské regenerační metody? 

Centrum řízené regenerace s.r.o. při regeneraci svých klientů používá regenerační metody německých přírodních lékařů, které jsou již dlouhodobě prověřeny a jsou v Německu považovány za léčebné. Prošly příslušným klinickým testováním, kdy jejich funkčnost byla prověřena na dostatečném vzorku pacientů.

Jsou zastřešeny Německou lékařskou společností pro léčebné půsty a výživu (ÄGHE). Tato lékařská společnost (je německým státem uznávána a má podobné funkce jako v ČR odborné lékařské společnosti – např. Česká kardiologická společnost) na svých stránkách uvádí tyto hlavní diagnózy (v číslování podle mezinárodní klasifikace nemocí), pro které se tyto metody v Německu používají k léčení. V němčině je možné nalézt na oficiálních stránkách této lékařské společnosti klikněte na odkaz

Nemoci oběhového systému:

I10 – Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak)

I25 – Ischemická choroba srdeční

I50 – Srdeční selhání

I77- 79 – Jiná onemocnění tepen a tepének

I83 – Varixy dolních končetin

I87 – Jiná onemocnění žil

I70 – Arteriální oběhové poruchy

Nemoci trávicí soustavy

K30 – Funkční dyspepsie

K58 – Syndrom dráždivého střeva

K59 – Jiné funkční střevní poruchy

K50 – Crohnova nemoc

K51 – Vředový zánět tračníku – Ulcerózní kolitida

K52 – Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida

K59 – Zácpa

K70 – Alkoholická onemocnění jater

K76,0 – Ztučnění, steatóza jater

K 76 – Jiné nemoci jater

Nemoci dýchací soustavy

J42 – Neurčená chronická bronchitida

J40 – Zánět průdušek – bronchitida

J44 – Jiné chronické obstrukční plicní nemoci

J45 – Astma

J32 – Chronická sinusitida

J30 – Alergická senná rýma

J06,9 – Opakující se infekce horních cest dýchacích

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

E66 – Obezita, otylost

E78 – Hyperlipidemie

E11 – Diabetes mellitus II.typu

E65 – Lokalizovaná adipozita

E88 – Jiné poruchy metabolismu

Nemoci močové a pohlavní soustavy

N30 – Zánět močového měchýře – cystitida

N92 nadměrná, častá a nepravidelná menstruace

N94 – Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány

N95 – Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy

N97 – Ženská neplodnost

N46 – Mužská neplodnost

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M15 – Polyartróza

M16 – Artróza kyčelního kloubu

M17 – Artróza holenního kloubu

M18 – Artróza prvního karpometakarpalního kloubu

M54 – Dorzalgie (bolest zad, ischias)

M05-07 – Revmatoidní artritida

M32 – Systémový lupus

M35 – Jiná systémová onemocnění pojivové tkáně

M45 – Nemoc Bechtěreva

M79,0 – Fybromyalgie

M47,9 – Spondylóza

M49 – Spondylopatie

M19,9 – Artróza NS

Nemoci kůže a podkožního vaziva

L20 – Ekzém

L50 – Kopřivka

L70 – Akné

L40 – Lupénka

Nemoci nervové soustavy

G43 – Migréna

G44 – Jiné syndromy bolesti hlavy

F32 – Depresivní fáze

F33 – Periodická depresivní porucha

F43 – Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení

F48 – Jiné neurotické poruchy

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se
mechanismu imunity

D 80,9 – Jiné imunodeficience

Nemoci oka

H40 – Glaukom

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

T78,4 – Alergie NS

Tyto metody (Plnohodnotná výživa, Půst pro zdraví) jsme si tedy nevymysleli, jsou již hotové a jsou s nimi dlouhodobé zkušenosti především na německých klinikách přírodní medicíny. Působí ozdravně na celý organismus a tím najednou pomáhají se zbavit celé řady zdravotních problémů. Naši specialisté jsou certifikováni německou lékařskou komisí a jsou oprávněni je školit (Německo, 2013).

Tyto léčebné metody v Německu používá již mnoho let celá řada klinik přírodní medicíny. Jejich seznam najdete na stránkách německé Lékařské společnosti pro léčebné půsty a výživu (Německo).

Centrum řízené regenerace používá i další regenerační metody lékařů přírodní medicíny (např. Zásaditý ozdravný program, eliminaci potravin, vyšší dávky živin pomocí doplňků stravy apod.), které používají další odborné společnosti lékařů přírodní medicíny (Německo, USA).  Tyto ozdravné metody jsou součástí tzv. Protokolů lékařů přírodní medicíny. To jsou de facto návody na změnu stravovacího a životního stylu, které lékaři přírodní medicíny doporučují svým pacientům při jednotlivých zdravotních problémech. Tyto postupy jsou také dlouhodobě prověřeny. Centrum řízené regenerace tyto Protokoly používá ve svých Regeneračních programech. Více se o těchto Protokolech dozvíte v samostatném článku.

Naše společnost samozřejmě nemůže tyto metody znovu v ČR testovat a ověřovat, to už bylo uděláno. My jen pomáháme našim klientům užívat účinné a přírodními lékaři prověřené regenerační metody. Postupně sbíráme osobní zkušenosti s těmito regeneračními metodami i od našich klientů viz OHLASY KLIENTŮ.