Kdo garantuje regenerační metody lékařů tzv. západní přírodní medicíny? 

Centrum řízené regenerace s.r.o. ve svých regeneračních programech používá metody lékařů tzv. západní přírodní medicíny. Kdo jsou lékaři západní přírodní medicíny a jak jsou GARANTOVÁNY jejich metody, se můžete podrobně dozvědět ve VIDEOPŘEDNÁŠCE (viz níže), krátké shrnutí je zde:

Lékaři orientovaní na tzv. západní přírodní medicínu ve své praxi  používají metody, které napravují narušené funkce organismu i bez léků. Na západě si pacient může vybrat, zda se léčí u běžného lékaře a nebo u lékaře orientovaného na přírodní medicínu. Tito lékaři mají v cizině následující postavení:

  • Fungují v mnoha zemích světa (USA, Kanada, Austrálie, Německo, Velká Británie, Švýcarsko a mnoha dalších zemích). Jejich činnost je upravena místními zákony a pacienti jsou tedy chráněni
  • Mají vysokoškolské vzdělání lékařského směru – buď s titulem MD (odpovídá našemu titulu MUDr.) nebo ND (na západě existují i vysoké školy, které poskytují  lékařské vzdělání zaměřené na přírodní léčení. Udělují titul ND – doktor naturopatie)
  • Tzv. západní přírodní medicína již vychází ze současných vědeckých poznatků z lékařské biochemie (např. znalost vitaminů, minerálů, enzymů, neurotransmiterů apod). V tom se liší od tzv. východní přírodní medicíny (např. ajurvéda), které tyto znalosti při svém vzniku ještě neměla. Lékaři západní přírodní medicíny, ze kterých čerpáme, nepoužívají žádné tajemné a neprozkoumané síly a energie.
  • Metody, které tito lékaři ve své praxi používají, jsou zastřešeny renomovanými lékařskými společnostmi. Společnosti pořádají konference a starají se o další vzdělávání lékařů v těchto přírodních lékařských směrech.
  • Lékaři západní přírodní medicíny maji své vlastní lékařské praxe, přistupují k léčbě svých pacientů celostně a snaží se řešit příčiny zdravotních problémů. Jejich vybrané výkony hradí i zdravotní pojišťovny
  • Existuje mnoho různých specializací lékařů přírodní medicíny
  • V našich regeneračních programech vycházíme zejména  ze 4 současných přírodních lékařských směrů západní přírodní medicíny (ortomolekulární medicína, funkční medicína, přírodní medicína založená na léčebných půstech a plnohodnotné výživě, anti-aging medicína)

VIDEOPŘEDNÁŠKA Ing. Vladimíra POPOVA o lékařích západní přírodní medicíny a proč lze věřit jejich metodám:

Jen pro představu, jak vše funguje,  uvádíme podrobnější odkazy na garanci pro dvě metody německých lékařů přírodní medicíny, což jsou plnohodnotná výživa a  léčebné půsty. Tyto metody jsou garantovány v Německu Německou lékařskou společností pro léčebné půsty a výživu (ÄGHE). Tato lékařská společnost (je německým státem uznávána a má podobné postavení jako v ČR odborné lékařské společnosti – např. Česká kardiologická společnost) na svých stránkách uvádí tyto hlavní diagnózy (v číslování podle mezinárodní klasifikace nemocí), pro které se tyto metody v Německu používají k léčení. V němčině je možné nalézt na oficiálních stránkách této lékařské společnosti klikněte na odkaz

Nemoci oběhového systému:

I10 – Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak)

I25 – Ischemická choroba srdeční

I50 – Srdeční selhání

I77- 79 – Jiná onemocnění tepen a tepének

I83 – Varixy dolních končetin

I87 – Jiná onemocnění žil

I70 – Arteriální oběhové poruchy

Nemoci trávicí soustavy

K30 – Funkční dyspepsie

K58 – Syndrom dráždivého střeva

K59 – Jiné funkční střevní poruchy

K50 – Crohnova nemoc

K51 – Vředový zánět tračníku – Ulcerózní kolitida

K52 – Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida

K59 – Zácpa

K70 – Alkoholická onemocnění jater

K76,0 – Ztučnění, steatóza jater

K 76 – Jiné nemoci jater

Nemoci dýchací soustavy

J42 – Neurčená chronická bronchitida

J40 – Zánět průdušek – bronchitida

J44 – Jiné chronické obstrukční plicní nemoci

J45 – Astma

J32 – Chronická sinusitida

J30 – Alergická senná rýma

J06,9 – Opakující se infekce horních cest dýchacích

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

E66 – Obezita, otylost

E78 – Hyperlipidemie

E11 – Diabetes mellitus II.typu

E65 – Lokalizovaná adipozita

E88 – Jiné poruchy metabolismu

Nemoci močové a pohlavní soustavy

N30 – Zánět močového měchýře – cystitida

N92 nadměrná, častá a nepravidelná menstruace

N94 – Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány

N95 – Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy

N97 – Ženská neplodnost

N46 – Mužská neplodnost

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M15 – Polyartróza

M16 – Artróza kyčelního kloubu

M17 – Artróza holenního kloubu

M18 – Artróza prvního karpometakarpalního kloubu

M54 – Dorzalgie (bolest zad, ischias)

M05-07 – Revmatoidní artritida

M32 – Systémový lupus

M35 – Jiná systémová onemocnění pojivové tkáně

M45 – Nemoc Bechtěreva

M79,0 – Fybromyalgie

M47,9 – Spondylóza

M49 – Spondylopatie

M19,9 – Artróza NS

Nemoci kůže a podkožního vaziva

L20 – Ekzém

L50 – Kopřivka

L70 – Akné

L40 – Lupénka

Nemoci nervové soustavy

G43 – Migréna

G44 – Jiné syndromy bolesti hlavy

F32 – Depresivní fáze

F33 – Periodická depresivní porucha

F43 – Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení

F48 – Jiné neurotické poruchy

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se
mechanismu imunity

D 80,9 – Jiné imunodeficience

Nemoci oka

H40 – Glaukom

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

T78,4 – Alergie NS

Tyto metody jsme si tedy nevymysleli, jsou již hotové a jsou s nimi dlouhodobé zkušenosti především na německých klinikách přírodní medicíny. Působí ozdravně na celý organismus a tím najednou pomáhají se zbavit celé řady zdravotních problémů. Naši specialisté jsou certifikováni německou lékařskou komisí a jsou oprávněni je školit (Německo, 2013).

Centrum řízené regenerace používá i další regenerační metody lékařů západní přírodní medicíny. Všechny tyto metody vycházejí ze současných vědeckých poznatků v lékařství a ve výživě.  Podle konkrétního zdravotního problému jsou zahrnuty v našich regeneračních programech. Více se o Regeneračních programech (včetně jejich přehledu pro konkrétní zdravotní problémy) dozvíte v samostatném článku po kliknutí. 

Naše společnost samozřejmě nemůže tyto metody znovu v ČR testovat a ověřovat, to už bylo uděláno. My tyto metody již hotové od lékařů západní přírodní medicíny přejímáme a jen je pomáháme (pomocí našich Regeneračních programů) našim klientům užívat v praxi.  Postupně sbíráme osobní zkušenosti s těmito regeneračními metodami i od našich klientů viz OHLASY KLIENTŮ.