Zánět močových cest – skutečné řešení podle metodiky lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vychází informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že zánětu močových cest – i chronického –  se můžete zbavit – svým vlastním úsilím, a dokonce v domácích podmínkách. V běžném pracovním rytmu. Není to sice hned, ozdravování trvá pár měsíců, ale postup není složitý.  Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny vnitřního zánětu. Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu protizánětlivé a nezakyselující plnohodnotné výživy (s obsahem všech 46 nezbytných živin), užívat některé doplňky stravy na zkvalitnění výživy a mírně přizpůsobit svůj denní režim.  Zavést do praxe podle našeho návodu je poměrně snadné, zvládne každý. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví, vnitřní zánět i zánět močových cest odchází (pozná i váš lékař na laboratorních testech).  Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého.

Při regeneraci se tedy používá podobný systém, jaký zná každý zahrádkář, když pěstuje jahody. Také musí jahodám vytvořit dobré podmínky – dobře hnojit, okopávat a zalévat. Pak sklidí dobrou úrodu. U člověka je to podobné. I my můžeme vytvořit určité podmínky (pomocí regeneračních metod) a organismus pak lépe funguje. Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny. Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. Své vzdělání v oblasti regeneračních metod lékařů přírodní medicíny  neustále rozšiřujeme.

Jak lékaři přírodní medicíny řeší zánět močových cest?

Lékaři západní přírodní medicíny se snaží působit na všechny příčiny, které jsou v pozadí  zánětu močových cest, ale i jiných zánětů. A pokud možno bez léků. Na každou příčinu se používá odpovídající regenerační metoda nebo prvek. Vlivem regeneračních metod se organismus ozdravuje. Pak je i celkem přirozené, že se mohou postupně i eliminovat léky.  Pokud je potřebné je snaha klientům pomoci i zhubnout, viscerální tuk je totiž také často jedním ze zdrojů zánětu. 

Možná si říkáte, že to není možné a že bez léků to nejde. To je ovšem pouze zažitá představa. Je třeba si uvědomit, že novodobé léky jsou poměrně novinka – používají se přibližně 100 let. Ve světě existuje poměrně mnohočetná skupina lékařů přírodní medicíny, kteří se ve své lékařské praxi snaží lékům vyhnout a používají pro organismus šetrnější a přírodnější regenerační metody.  Zde bych chtěl jen poznamenat, že tito lékaři nejsou žádní šarlatáni, ale skutečně lidé řádně vysokoškolsky vzdělaní v oblasti medicíny. Jejich praxe a částečně i vzdělání není prioritně založeno na užívání léků, jako například v české medicíně, kdy většina lékařů používá při svém léčení léky. Blíže se o rozdílech mezi metodami přírodních lékařů a lékařů tzv. klasické medicíny můžete dozvědět na úvodní stránce webu Centra řízené regenerace.

Centrum řízené regenerace se ve svých regeneračních programech přiklání k základní filosofii těchto přírodních lékařů. Její hlavní myšlenkou je, že organismus má své velké regenerační schopnosti, jen je potřeba vytvořit mu podmínky, aby tyto regenerační schopnosti mohly působit. Pak se organismus může zbavit mnoha zdravotních problémů. Lékaři přírodní medicíny se snaží tyto podmínky v organismu nastolit.

Jaké metody používají lékaři přírodní medicíny pro odstranění zánětu močových cest?

Proto v našich regeneračních programech používáme prověřené regenerační metody přírodních lékařů, působící při mnoha zdravotních problémech. Tyto regenerační metody jsme také studovali v Německu a získali jsme certifikát tamní komise Lékařské společnosti pro léčebné půsty a výživu k trénování těchto metod. Průběžně studujeme i další regenerační metody lékařů přírodní medicíny (především Německo, USA a Rusko), které pomáhají při různých zdravotních problémech a zpřístupňujeme je našim klientům.

Například již výše zmíněna německá Lékařská společnost pro léčebné půsty a výživu používá při léčbě většiny zánětů – tam patří i zánět močových cest-  dvě hlavní regenerační metody: léčebný půst a následnou plnohodnotnou výživu. (Půst má vždy svá přesná pravidla, která jsou zárukou bezpečnosti a efektivnosti. Centrum řízené regenerace se odklání od chaotických metod různých půstů, kde nemůže garantovat jejich bezpečnost.) Tyto metody pomáhají i při jiných zdravotních problémech. 

Obdobný postup při léčbě vnitřních zánětů je také velice dobře prozkoumán v Ruské federaci. Zde lékaři i na zánět močových cest používají schválenou lékařskou metodu pod názvem Razgruzočno-dietičeskaja terapija – RDT (v překladu Odlehčovací – dietní terapie). U nás je spíše známa pod názvem léčebné hladovění.  Tato metodika RDT byla v Ruské federaci (předtím v rámci bývalého Sovětského svazu) důkladně prověřena a testována na tisících pacientů a je Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace uznána jako řádná léčebná metoda k léčení jak mnoha zánětlivých onemocněních, tak i jiných zdravotních problémů.

Podle našich informací téměř shodně postupují při léčbě zánětů a zvyšování imunity američtí naturopaté. 

Sama praxe lékařů přírodní medicíny ukazuje, že tyto přírodní regenerační metody fungují. Např. v sousedním Německu se pomocí těchto regeneračních metod běžně léčí i na specializovaných klinikách přírodní medicíny už desítky let. Pokud by tyto metody nefungovaly, asi by tyto kliniky nemohly v náročném konkurenčním prostředí tak dlouho přežít. Kliniky jsme i osobně navštívili, takže víme, o čem mluvíme.

Proto nyní v Centru řízené regenerace postupujeme podobným způsobem a učíme klienty používat tyto regenerační lékařské metody v domácích podmínkách. Tento model regenerace na dálku používá na západě více lékařů přírodní medicíny a podle našeho názoru je to směr, kterým se může také odvíjet skutečná péče o zdraví.  Metody německých lékařů přírodní medicíny jsme pro vás připravili pro domácí užívání, takže si celý regenerační program provádíte sami doma v běžném pracovním rytmu. 

Jaké jsou příčiny zánětů a jak je řeší klasická medicína?

Obecně se zánět močových cest považuje za zdravotní problém, který je způsobem tím, že do močového traktu proniknou škodlivé bakterie (konkrétně Escherichia Coli). To je samozřejmě známá příčina, ale problém je vlastně hlubší. Problém totiž ani tak není v bakteriích (s těmi se náš organismus utkává stále), ale v tom, že pacient, který trpí na zánět močových cest má téměř s jistotou silně oslabený imunitní systém. Ten pak útok nepřátelských bakterií nezvládne. Jinak jak známo, silný imunitní systém obvykle v těle zvládá  dokonce i více než jen bakterie. Zneškodnit umí dokonce i rakovinné buňky v těle, které tam vznikají vlastně stále. Takže bakterie je víceméně zástupný problém, je nutné řešit zvýšení imunity. Klasická medicína řeší záněty tím, že mikrobům nasazuje většinou antibiotika. Ale antibiotika současně zničí střevní mikroflóru a tak nám vlastně ještě více oslabí imunitu. A problém se jen prohlubuje a není divu, že se záněty močových cest pacientům většinou vracejí. Antibiotika totiž řeší jen příznak a ne příčinu problému, kterou je oslabený imunitní systém. Přírodní medicína zná několik příčin, proč je imunita oslabená a proč obecně vznikají vnitřní záněty. Platí i pro zánět močových cest.

Překyselení organismu a vliv na oslabení imunity a vznik zánětů

Jednou z příčin oslabení imunity je tzv. překyselení organismu. K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí, které převažují nad potravinami zásadotvornými (zelenina a ovoce).  K překyselení přispívá také nedostatek pohybu (ale i přehnané fyzické aktivity) stresové situace a znečištěné životní prostředí. Při dlouhodobém působení těchto vlivů se organismus nestačí zbavovat svých kyselých metabolitů (produkty buněčného metabolismu – vlastně odpady) a ty se postupně ukládají v mezibuněčných prostorech. Překyselení narušuje činnost enzymů, hormonů i nervů, které jsou na překyselení mimořádně citlivé. To způsobuje celou řadu zdravotních problémů a celkově ovlivňuje mnohé pochody v organismu, včetně imunity organismu.  Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80 % obyvatelstva. Zánět močových cest je jen jedním z možných projevů překyselení organismu. Dalšími projevy překyselení organismu jsou např. i časté záněty horních cest dýchacích, bolesti svalů a kloubů, nadváha, migréna a mohou to být i závažnější choroby. 

Problém překyselení organismu je řešitelný pomocí odkyselovacích detoxikačních programů. Centrum řízené regenerace používá prověřený úspěšný a bezpečný lékařský Půst pro zdraví nebo Zásaditý ozdravný program. Tyto regenerační metody se obvykle používají jako začátek regenerace, regenerace se tak výrazně urychluje. Samozřejmě moment, aby organismus zůstal dále nezakyselen, se musí řešit i následně v rámci plnohodnotné výživy.  

Vliv střevní mikroflóry na stav zánětu močových cest

Další příčinou oslabené imunity,  která se často přehlíží, je špatný stav střevního traktu. Ten prioritně vzniká špatnou strukturou stravy, která ovlivňuje poměr mezi přítomnosti prospěšných a škodlivých mikroorganismů. Pokud převáží škodlivé mikroorganismy nad těmi prospěšnými, je narušen metabolismus celého organismu. Toto společenství mikroorganismů je samostatný svět v nás. Jednotlivé mikroorganismy mají svůj vlastní metabolismus. Jejich odpadové produkty jsou často toxické a přispívají ke špatnému stavu střev. Navíc se některé toxiny dostávají do krevního oběhu a vyvolávají alergické reakce. Dále jsou potraviny, které organismus některých lidí špatně tráví, protože nemá příslušné enzymy k jejich rozložení. Tyto špatně natrávené potraviny často pronikají do krevního oběhu a vyvolávají alergické reakce. Navíc špatný stav střevního traktu neumožňuje dobré vstřebávání živin z potravy. Organismus je pak i při relativně dobré výživě vlastně podvyživený. To způsobuje další metabolické problémy. Proto náš regenerační program obsahuje několik regeneračních metod, které vracejí střevnímu traktu jeho správnou funkčnost. Aby toho bylo dosaženo je třeba – mimo jiné –  po určitou dobu z potravy vyloučit hlavní alergické potraviny. Samozřejmě i při vyloučení některých potravin je důkladně propočítáno, aby stravovací plán byl plnohodnotný. A to už se dostáváme vlastně k třetí hlavní příčině snížené imunity.

Vliv nedostatku živin na stav zánětu močových cest

Třetí příčinou snížené imunity je nedostatek některých živin. Skladba potravy z dlouhodobého hlediska je velice důležitá. Pokud nezajistí všech 46 živin v dostatečném množství, může sice zasytit, ale už nezajistí všechny potřeby organismu.  Právě tyto esenciální živiny ovlivňují všechny pochody v organismu, včetně krevního tlaku, cholesterolu, hormonů, enzymů, srdeční činnosti, činnosti střev, nervů, stavu pokožky, nadváhy. Samozřejmě tyto esenciální živiny jsou důležité i proto, aby imunitní systém dobře fungoval. Bez těchto stavebních kamenů prostě nemohou vzniknout milióny různých imunitních látek, které organismus potřebuje.  Esenciální živiny mají jednu zásadní vlastnost – organismus je nutně potřebuje, ale neumí si je vyrobit. Proto je složení stravy extrémně důležité. Pokud chybí i jen jedna živina, nastávají VŽDY zdravotní problémy. Lidé v našich končinách většinou netrpí totálním nedostatkem některé živiny, ale dost často mohou trpět jen částečným nedostatkem živin. To se denně u našich klientů potvrzuje. A u klientů, kteří mají zánět močových cest, je problém s nedostatkem esenciálních živin pravidlem. 

Základ nedostatku živin je v tom, že lidé se stravují víceméně nahodile. A protože prakticky každá potravina má nějaké kalorie a tím i zasycuje, tak si mnoho lidí myslí, že to stačí. Krátkodobě se nic nestane, krátkodobě organismus vydrží i bez jídla, nebo o jablkách. Ale pokud je skladba potravin dlouhodobě nevyhovující nebo klient ze své stravy vyřazuje nějaké potraviny (bez adekvátní náhrady), obvykle se po určité době objeví zdravotní problémy. A právě na dlouhodobé skladbě naší potravy závisí celé naše zdraví a samozřejmě i imunita. A tím potažmo i to, jestli váš organismus zvládne zánět močových cest nebo i jiné záněty.  

Proto v rámci našeho Regeneračního programu najdete jednoduchý plán, podle kterého se stravujete a který zajistí příjem všech 46 nenahraditelných živin v dostatečném množství. Zde je třeba říci, že jen běžnou „chaotickou“ stravou se všechny živiny zajistit nedají, a proto také běžná „chaotická strava“ nemůže zajistit dostatek všech živin, které je potřeba pro boj s vnitřním zánětem.  Mnozí lidé si myslí, že ke zdravé výživě stačí jíst zeleninu a ovoce z vlastní zahrádky nebo nakupovat potraviny v bioprodejně. Ale to je málo. I přes tyto snahy ani tato „vylepšená chaotická výživa“ problém nedostatku živin většinou nevyřeší. Zde je třeba jen konstatovat, že lidem bohužel nikdo neřekl, že si zdravou plnohodnotnou výživu vlastně ani sami nemohou naplánovat. Zde vidím zásadní nedostatek školského systému. Naplánování opravdu plnohodnotné výživy totiž vyžaduje odborné znalosti a softwarové vybavení. Proto našim klientům v rámci regeneračního programu poskytujeme přesně propočítaný plán plnohodnotné výživy. Snadno se užívá a snadno si na něj i zvyknete. Pokud se ho klienti přidrží, je odstraněna i třetí hlavní příčina snížené imunity a tím i zánětu močových cest.   

Vnitřní zánět organismu, který je v pozadí zánětu močových cest,  má více příčin

Cílem tohoto článku není popisovat všechny příčiny, které jsou příčinou zánětu močových cest.  Je jich více. Přírodní medicína je úspěšná proto, že se snaží odstranit všechny příčiny, a to SOUČASNĚ. A to je zatím nejlepší přístup, který k řešení zdravotních problémů existuje. Ten používáme i v našich regeneračních programech.

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat jakoukoliv vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pokud pokud potřebujete řešit hlavně zánět močových cest, bude pro vás nejvhodnější Regenerační program při zánětlivých onemocněních a alergiích.

Můžete se s ním seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při zánětlivých onemocněních a alergiích podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí naleznete více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.