Garance metod

Centrum řízené regenerace s.r.o. ve svých regeneračních programech používá metody lékařů tzv. západní přírodní medicíny. Ty jsou GARANTOVÁNY renomovanými lékařskými společnostmi lékařů přírodní medicíny (USA, Německo a další). Blíže se o tomto tématu můžete dozvědět ve VIDEOPŘEDNÁŠCE (viz níže), krátké shrnutí je zde:

Lékaři orientovaní na tzv. západní přírodní medicínu ve své praxi používají metody, které napravují narušené funkce organismu i bez léků. V některých zemích si pacient může vybrat, zda se léčí u běžného lékaře nebo u lékaře orientovaného na přírodní medicínu. Tito lékaři mají v těchto zemích následující postavení:

 • Fungují v mnoha zemích světa (USA, Kanada, Austrálie, Německo, Velká Británie, Švýcarsko a mnoha dalších zemích). Jejich činnost je upravena místními zákony a pacienti jsou tedy chráněni
 • Mají vysokoškolské vzdělání lékařského směru – buď s titulem MD (odpovídá našemu titulu MUDr.) nebo ND (na západě existují i vysoké školy, které poskytují lékařské vzdělání zaměřené na přírodní léčení. Udělují titul ND – doktor naturopatie)
 • Tzv. západní přírodní medicína již vychází ze současných vědeckých poznatků z lékařské biochemie (např. znalost vitaminů, minerálů, enzymů, neurotransmiterů apod.). V tom se liší od tzv. východní přírodní medicíny (např. ajurvéda), které tyto znalosti při svém vzniku ještě neměla. Lékaři západní přírodní medicíny, ze kterých čerpáme, nepoužívají žádné tajemné a neprozkoumané síly a energie
 • Metody, které tito lékaři ve své praxi používají, jsou zastřešeny renomovanými lékařskými společnostmi. Společnosti pořádají konference a starají se o další vzdělávání lékařů v těchto přírodních lékařských směrech
 • Lékaři západní přírodní medicíny mají své vlastní lékařské praxe, přistupují k léčbě svých pacientů celostně a snaží se řešit příčiny zdravotních problémů. Jejich vybrané výkony hradí i zdravotní pojišťovny
 • Existuje mnoho různých specializací lékařů přírodní medicíny
 • V našich regeneračních programech vycházíme zejména ze 4 současných přírodních lékařských směrů západní přírodní medicíny (ortomolekulární medicína, funkční medicína, přírodní medicína založená na léčebných půstech a plnohodnotné výživě, anti-aging medicína)

VIDEOPŘEDNÁŠKA Ing. Vladimíra POPOVA o lékařích západní přírodní medicíny a proč lze věřit jejich metodám:

Hlavní rozdíly mezi metodami lékařů západní přírodní medicíny a metodami běžných lékařů

 • Pod termín „běžní lékaři“ zahrnujeme všechny lékaře klasické (tzv. bílé) medicíny s titulem MUDr., kteří ve své praxi k léčení používají hlavně léky. V České republice zatím lékaři západní přírodní medicíny příliš oficiálně nepůsobí, na rozdíl od západních zemí, kde si pacient může vybrat mezi běžným lékařem a lékařem přírodní medicíny, protože i výkony lékařů přírodní medicíny na západě mohou hradit zdravotní pojišťovny.
 • Lékaři západní přírodní medicíny se od běžných lékařů liší hlavně v tom, že se snaží vyhnout používání léků. Zabývají se spíše dlouhodobou prevencí. Hledají cesty, jak skutečně obnovit fungování organismu přirozenou cestou. Lékaři západní přírodní medicíny léky považují za výdobytek farmaceutického průmyslu 20. až 21. století a prosazují názor, že léky z dlouhodobého hlediska organismu spíše škodí. To je nakonec doloženo i v obsahu příbalových letáků.
 • Lékaři přírodní medicíny se snaží objevit pravé příčiny zdravotních problémů a ty řešit komplexně. Vnímají člověka jako celek ve vzájemné součinnosti všech jeho orgánů a jejich funkcí. Vždy se jedná o vědecky zdůvodněné a snadno pochopitelné postupy. Nejedná se tedy o nic tajemného, metody jsou založené na správném fungování lidského organismu, vše je ověřitelné v různých veřejných zdrojích a učebnicích biologie člověka.
 • Běžní lékaři mají své léčebné postupy založené hlavně na lécích.
 • Léky fungují na určité problémy dobře a rychle – např. sníží tlak, sníží cholesterol, pomohou při astmatu. Ale většinou neodstraňují podstatu problému, a proto je nutné je užívat v podstatě trvale. Lék na jedné straně pomůže, na straně druhé uškodí. To je nezpochybnitelné. To právě kritizují lékaři přírodní medicíny. Ti se lékům pokud možno vyhýbají nebo je používají v nezbytných situacích a co možná omezeně.
 • Aby lékaři západní přírodní medicíny byli úspěšní i bez léků, musí jít skutečně k podstatě zdravotního problému. Proto např. využívají znalosti o rolích vitaminů a minerálů ve výživě. Má to své opodstatnění. Za objevy vitaminů a některých esenciálních živin bylo uděleno několik Nobelových cen (např. Vitamin C – Linus Pauling) a je tedy jasné, že esenciální živiny jsou pro zdraví člověka velice důležité. Vitaminy a minerály jsou na rozdíl od léků pro organismus prospěšné. Běžné lékaře vaše výživa zajímá spíše rámcově. (Výživa je počátek zdraví i nemoci! To, že jíme „zdravě“, nemusí vůbec znamenat, že tělo má všeho dostatek. Dlouhodobější absence byť jediné esenciální živiny vždy znamená zdravotní problém.)
 • Lékaři přírodní medicíny využívají ve své praxi poznatky o fungování enzymů a hormonů a poznatky moderní biochemie o fungování buněk i celých tkání a orgánů. Tím mohou mnohem lépe vysvětlit podstatu zdravotních problémů. Jedná se tedy o vědecké metody – žádné proutkaření, kouzlení či tajemné bylinky. Tyto nové poznatky neměly ani tradiční lékařské vědy – např. čínská medicína, ajurvéda. V tom se západní přírodní medicína dostala mnohem dále.
 • Lékaři západní přírodní medicíny využívají v léčbě půsty a hladovění, kde dlouhodobá praxe ukázala, že jsou pro organismus prospěšné. (Je nutné se postit vždy pouze na základě bezpečné metody, která je efektivní a pro organismus neškodná! Ta má svá pevná pravidla bezpečnosti a jen tak si tělo např. při vyrovnávání pH krve nebude brát potřebný vápník jako důležitý zásaditý minerál z kostí a další!) Užívají se již od dob Hippokrata. Tyto metody běžná medicína nepoužívá a dokonce je někdy zesměšňuje nebo srovnává s nesrovnatelným. Ale jen z neznalosti. V roce 2016 došlo v této oblasti dokonce k přelomovému objevu. Japonec Yoshinori Ohsumi získal v roce 2016 Nobelovu cenu za fyziologii a LÉKAŘSTVÍ za popsání autofagie (anglicky „autophagy“), tzv. jevu „sebepojídání“, kterým buňky likvidují své nepotřebné a staré součásti většinou bílkovinové povahy. Tím se buňky obnovují a omlazují. K tomuto jevu dochází např. právě při hladovění a půstech. (Opět důsledně varujeme před chaotickým vynecháváním jídla a podobným experimentováním. Půst je velice vhodný, ale jak již jsme uvedli, má svá pravidla!) Tím se vědecky potvrdila prospěšnost půstů a hladovění pro zdraví a zlepšování kondice.
 • Metody lékařů přírodní medicíny odpovídají zákonům fungování organismu. I když nejsme lékaři (a považujeme to za naši velkou výhodu, protože jinak bychom byli svázáni pravidly pro běžné lékaře MUDr.), v našich regeneračních programech se řídíme názory lékařů přírodní medicíny. Vystudovali jsme v Německu oblast půstů a výživy a jsme lékařky certifikovaní odborníci. V plnohodnotné spolupráci přírodní a klasické medicíny spatřujeme budoucnost skutečné péče o zdraví. Přesvědčte se sami.
 • V souvisejícím článku se můžete blíže seznámit s garancí pro dvě metody německých lékařů přírodní medicíny, což jsou plnohodnotná výživa a léčebné půsty.