Cukrovka má jasné příčiny, které podle lékařů přírodní medicíny můžete odstranit. 

 • Podle lékařů západní přírodní medicíny má cukrovka více příčin, které působí současně
 • Ústředním problémem při cukrovce 2.typu je tzv. inzulinová rezistence buněk 
 • Vážným problémem bývá nedostatek některé ze 46 esenciálních živin ve výživě 
 • Dalšími běžnými příčinami cukrovky jsou i dlouhodobější stresy, špatné složení stravy z hlediska acidobazické rovnováhy, špatná frekvence denních jídel a další
 • Lékaři přírodní medicíny znají regenerační  metody, jak tyto jednotlivé příčiny odstraňovat, i bez léků (Jen užívání léků a píchání inzulinu problém neřeší) 
 • Důležité je VŠECHNY SKUTEČNÉ PŘÍČINY ODSTRANIT SOUČASNĚ, v tom spočívá úspěšnost přístupu lékařů přírodní medicíny
 • Všechny příčiny cukrovky můžete odstranit sami podle našeho návodu
 • K tomu slouží regenerační program založený na metodách lékařů přírodní medicíny, který vám v případě zájmu poskytneme
   •