Cukrovka má jasné příčiny, které podle lékařů přírodní medicíny můžete odstranit

  • Podle lékařů západní přírodní medicíny má cukrovka více příčin, které působí současně
  • Ústředním problémem při cukrovce 2. typu je tzv. inzulinová rezistence buněk 
  • Vážným problémem bývá nedostatek některé ze 46 esenciálních živin ve výživě 
  • Dalšími běžnými příčinami cukrovky jsou i dlouhodobější stresy, špatné složení stravy z hlediska acidobazické rovnováhy, špatná frekvence denních jídel a další
  • Lékaři přírodní medicíny znají regenerační metody, jak tyto jednotlivé příčiny odstraňovat i bez léků (jen píchání inzulinu problém neřeší) 
  • Všechny příčiny cukrovky můžete odstranit sami, my vás naučíme správné regenerační metody
  • K tomu slouží regenerační program založený na metodách lékařů přírodní medicíny, který vám v případě zájmu poskytneme
  • Pomůže každému