Cukrovka a jak na ní lépe pomocí metod lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že cukrovka není vždy nevyléčitelná nemoc, jak se často traduje. Dokonce se dá zvrátit její průběh.  A zároveň si výrazně zlepšit celkové zdraví (obvykle se upravuje i tlak, cholesterol a můžete snížit i váhu – příčiny jsou totiž podobné).  Dokonce se můžete zbavit léků, pokud již užíváte.  V tomto článku se dozvíte o pravých příčinách cukrovky a jak se správně odstraňují. Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech  (postupech) lékařů přírodní medicíny zaměřených na  cukrovku 2.typu a z našich  vlastních vědomostí a zkušeností s našimi klienty. (Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí.) 

Klasický přístup k léčbě cukrovky 2.typu

Pokud je někomu diagnostikována cukrovka 2. typu, zpravidla je upozorněn, že ho tato diagnóza bude provázet celý život. Dostane léky a pokyny, jak se stravovat. V případě potřeby i návod, jak zacházet s inzulinem a jak si měřit glykémii. Prostě umět udržet svůj cukr pod kontrolou. To je víceméně standardní postup. Vzhledem k tomu, že v ČR žije skoro milión diabetiků, lidé tento postup znají a většinou ho vnímají jako jediné možné řešení. Toto řešení ovšem neléčí, jen reaguje na zdravotní stav organismu. Tento přístup vede k tomu, že se většinou dávky inzulinu zvyšují a často vznikají i další zdravotní problémy. Obvykle se zvyšují i dávky dalších léků (tlak, cholesterol), protože tyto zdravotní problémy mají podobné příčiny (inzulinová rezistence se prohlubuje a proto se např. musí zvyšovat dávky inzulínu). To vede k dalším zdravotním problémům – např. k neuropatii a často i k amputacím nohou. Neradostná vyhlídka…

Přístup lékařů západní přírodní medicíny k léčbě cukrovky

Chtěli bychom zde ukázat i trochu jiný přístup, který k cukrovce 2. typu zaujímá západní přírodní medicína (např. lékaři tzv. funkční medicíny nebo integrativní medicíny – zájemci si mohou zadat do Google např. heslo Functional Medicine, Integrative Medicine apod.). S jejich postupy se ztotožňujeme i v Centru řízené regenerace s.r.o.

Západní přírodní medicína přistupuje k cukrovce samozřejmě také jako k vážnému chronickému onemocnění, které má celou řadu příčin. Ty všechny je třeba SOUČASNĚ odstranit.

Přírodní lékaři se soustřeďují na to, proč k cukrovce došlo a jak opravit poškozené funkce organismu.  Snahou je, aby pacienti pod jejich vedením zlepšili celkový zdravotní stav.  V mnoha případech se pomoci komplexního postupu může člověk dostat do situace, kdy se zbaví léků a většinou sníží i dávky inzulinu na přijatelnou úroveň. To se samozřejmě týká jen pacientů, kteří mají ještě funkční slinivku a kde betabuňky Langerhansových ostrůvků jsou schopny stále produkovat inzulín. Pokud slinivka funkční není, potom je cílem dostat hladiny inzulinu do běžných hladin srovnatelných se zdravým člověkem.  Cílem přírodních lékařů je dát lidem takový postup, který jim umožní s cukrovkou nejenom bojovat a nevzdávat se, ale také ji zlepšit. Regenerační program při cukrovce podle lékařů přírodní medicíny, s kterým toto můžete zvládnout, můžete u nás získat. 

Hlavní příčiny cukrovky 2.typu podle lékařů přírodní medicíny

Nejprve se podíváme na hlavní příčiny příčiny cukrovky, které se západní přírodní medicína pomocí přírodních metod snaží odstranit. Proto může být úspěšná.  

Tou prvním příčinou je snížená produkce inzulinu, který vytvářejí beta buňky Langerhansových ostrůvků.  Druhým problémem, který při cukrovce většinou jde ruku v ruce, je to, že buňky špatně reagují na inzulin a špatně přijímají glukózu. Tento stav buněk se jmenuje inzulinová rezistence.  

Pokud se týká snížené produkce inzulínu, existuje několik účinných regeneračních metod, které zlepšují činnost beta buněk Langerhansových ostrůvků. Jednu z nich bychom nazvali “posílená“ plnohodnotná výživa. Při ní výživa musí být ve všech živinách nejméně na úrovni 100 % doporučených denních dávek, u některých živin používají úspěšní lékaři přírodní medicíny zaměření na cukrovku zvýšené dávky živin (megadávky) nad rámec těchto základních doporučení.  Další používané regenerační metody jsou na podporu dobrého metabolismu a lepší detoxikaci organismu. To vše v komplexu zvýší schopnost buněk Langerhansových ostrůvků produkovat inzulin.

Pokud se týká inzulinové rezistence, přírodní medicína má několik regeneračních metod a postupů, jak tuto inzulinovou rezistenci buněk účinně odstraňovat. 

Proto úspěšní západní lékaři přírodní medicíny pro odstranění inzulinové rezistence nasazují jiná schémata denního stravování, aby se rychle odstranila inzulinová rezistence buněk. Součástí boje s inzulinovou rezistencí je samozřejmě pohyb, jiná struktura stravy a používají se i některé doplňky stravy.

Další příčiny cukrovky 2.typu

Cukrovka 2. typu je zcela jednoznačně zdravotním problémem způsobený životním a stravovacím stylem. Jednou z příčin cukrovky  je také stres. Stres vede k výrazným výkyvům v hladinách krevního cukru. I na ten je třeba se podle přírodních lékařů zaměřit. Dalšími příčinami jsou  např. nedostatečný spánek, překyselení organismu, nedostatek některých živin.  

Správnou cestou, jak cukrovku 2. typu řeší přírodní medicína, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet. Je to jiný přístup než má klasická medicína. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vaším stravováním a životním stylem zabývat.   

Proč věřit metodám lékařů přírodní medicíny?

 • Tito přírodní lékaři mají vysokoškolské medicínské vzdělání, na západě je platí i zdravotní pojišťovny (nejsou to tedy žádní šarlatáni, jak se v ČR mylně tvrdí)
 • Od vašich lékařů se liší jen tím, že se snaží vyřešit zdravotní problémy bez léků, které mají spoustu vedlejších účinků.
 • Přírodní lékaři lidem ve formě tzv. protokolů dávají rady, jak zlepšit stravování a denní zvyky. Používají prověřené a lidem pochopitelné regenerační metody – např. plnohodnotnou výživu, obsahující všech 46 esenciálních živin, omezení nevhodných potravin, vyšší dávky některých živin, odkyselení organismu, pohybové terapie, postupnou eliminaci léků apod.
 • Zjistili, že nejlepší možnou cestou, jak vyřešit zdravotní problém, je ODSTRANIT  NAJEDNOU všechny známé PŘÍČINY zdravotního problému 
 • Metody jsou velice účinné, ale vyžadují aktivitu ze strany klientů   

  Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… a přesto mám zdravotní problém apod.
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (esenciálních – tělo si je neumí vyrobit) živin v dostatečném množství = plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami.
 2. Lidé (i když mají BIO produkty nebo z vlastní zahrádky) se stále stravují spíše chaoticky podle chuti. To se týká přibližně 95 % populace
 3. Pouze systematická plnohodnotná výživa podle lékařů přírodní medicíny skutečně pomáhá řešit zdravotní problémy
 4. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje. Lidé docházejí k chybnému závěru, že zdravotní problém nesouvisí s výživou. Opak je pravdou: nedostatek byť jediné esenciální živiny znamená vždy zdravotní problém!
 5. Plán plnohodnotné výživy potřebuje být odborně propočítán na obsah 46 živin. Musí zohledňovat i to, že se při konkrétních zdravotních problémech vylučují některé problematické potraviny.  Nenajdete na Internetu.

 Jak mi můžete pomoci? 

 • Pomůže vám regenerační program
 • Zahrnuje vedle odborně propočítaného plánu plnohodnotné výživy i další prověřené regenerační metody, které SPOLEČNĚ účinně působí na konkrétní zdravotní problém
 • Dostanete odzkoušené řešení podle lékařů přírodní medicíny. Vychází z jejich protokolů.  Sami si nic nevymýšlíme 
 • Tyto metody podporují vaši léčbu u lékařů. Ti se totiž většinou vaším stravováním a životním stylem nezabývají. Léčbu u lékařů nepřerušujete, provádíte současně
 • Stačí nás kontaktovat

Pro řešení cukrovky máme speciální Regenerační program při cukrovce podle lékařů přírodní medicíny.

Zde bych chtěl ještě zdůraznit, že i když regenerační programy jsou typizované, každý člověk je jiný a má při regeneraci jiné problémy. Téměř každý někdy potřebuje poradit. Abychom vzájemnou spolupráci usnadnili, mají klienti v ceně programu i konzultace. Velmi se nám osvědčilo, každý může poslat mail nebo zavolat.  Cena účasti v regeneračním programu je jednotná a stojí 1200,-Kč (zahrnuje metodiku včetně poradenství).

Pokud máte jen tento hlavní problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při cukrovce

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám popište v emailu své zdravotní problémy (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2018

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá celý život, od roku 1992 profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 80 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.