Cukrovka a jak na ní lépe pomocí metod lékařů přírodní medicíny

Proč může být přírodní medicína úspěšnější při léčbě cukrovky? 

V tomto článku se dozvíte, že cukrovka nemusí vždy končit jen dietou a trvalým užíváním léků nebo inzulínu, jak většina pacientů s cukrovkou končí. Lidský organismus má obrovský regenerační potenciál a průběh cukrovky se dá dokonce zvrátit a cukrovky se za určitých podmínek můžete i zbavit.  Není to sice hned, ozdravování trvá pár měsíců, ale postup není složitý. Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny zdravotního problému. Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu nezakyselující plnohodnotné výživy podle dietních principů nutných při cukrovce (výživa musí mít dostatečné množství všech 46 nezbytných živin), užívat některé doplňky stravy na zkvalitnění výživy a mírně přizpůsobit svůj denní režim. Zavést do praxe není složité. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ ZMĚNY zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví. Zdravotní problém proto postupně odchází. Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého. Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny. Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech  (postupech) lékařů přírodní medicíny zaměřených na  cukrovku 2.typu. Jedná se vlastně o soubor změn ve stravování a životním stylu, které lékaři přírodní medicíny doporučují svým pacientům při cukrovce a které i pomáhají zlepšovat celkové zdraví. Vycházíme i a z našich  vlastních vědomostí a zkušeností s našimi klienty, z nichž někteří se těmito metodami cukrovky zbavili a nebo si výrazně zlepšili zdravotní stav.  Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí.  Samozřejmě v této oblasti se dále vzděláváme, studujeme hlavně metody lékařů přírodní medicíny. 

Klasický přístup k léčbě cukrovky 2.typu

Pokud je někomu diagnostikována cukrovka 2. typu, zpravidla je upozorněn, že ho tato diagnóza bude provázet celý život. Dostane léky a pokyny, jak se stravovat. V případě potřeby i návod, jak zacházet s inzulinem a jak si měřit glykémii. Prostě umět udržet svůj cukr pod kontrolou. To je víceméně standardní postup. Vzhledem k tomu, že v ČR žije skoro milión diabetiků, lidé tento postup znají a většinou ho vnímají jako jediné možné řešení. Toto řešení ovšem neléčí, jen reaguje na zdravotní stav organismu. Tento přístup vede k tomu, že se většinou dávky inzulinu zvyšují a často vznikají i další zdravotní problémy. Obvykle se zvyšují i dávky dalších léků (tlak, cholesterol), protože tyto zdravotní problémy mají podobné příčiny (inzulinová rezistence se prohlubuje a proto se např. musí zvyšovat dávky inzulínu). To vede k dalším zdravotním problémům – např. k neuropatii a často i k amputacím nohou. Neradostná vyhlídka…

Přístup lékařů západní přírodní medicíny k léčbě cukrovky

Chtěli bychom zde ukázat i trochu jiný přístup, který k cukrovce 2. typu zaujímají lékaři tzv. přírodní medicíny. To jsou např. lékaři tzv. funkční medicíny nebo integrativní medicíny. Jedná se vlastně o nové lékařské směry, které jsou zaměřeny spíše preventivně na celkové zdraví člověka. Oproti klasické medicíně se např. více zabývají výživou a životním stylem, které celkové zdraví také ovlivňují. S jejich metodami se ztotožňujeme i v Centru řízené regenerace s.r.o.

Západní přírodní medicína přistupuje k cukrovce samozřejmě také jako k vážnému chronickému onemocnění, které má celou řadu příčin.  Přírodní lékaři se soustřeďují na všechny tyto poznané příčiny a hledá cesty, jak opravit poškozené funkce organismu.  Snahou je, aby pacienti pod jejich vedením zlepšili celkový zdravotní stav.  V mnoha případech se pomoci komplexního postupu může člověk dostat do situace, kdy se zbaví léků a většinou sníží i dávky inzulinu na přijatelnou úroveň. To se samozřejmě týká jen pacientů, kteří mají ještě funkční slinivku a kde betabuňky Langerhansových ostrůvků jsou schopny stále produkovat inzulín. Pokud slinivka funkční není, potom je cílem dostat hladiny inzulinu do běžných hladin srovnatelných se zdravým člověkem.  Cílem přírodních lékařů je dát lidem takový postup, který jim umožní s cukrovkou nejenom bojovat, ale také výrazně zlepšit zdravotní stav.

Hlavní příčiny cukrovky 2.typu podle lékařů přírodní medicíny

Nejprve se podíváme na hlavní příčiny příčiny cukrovky, které se západní přírodní medicína pomocí přírodních metod snaží odstranit. Proto může být úspěšná.  

Tou prvním příčinou je snížená produkce inzulinu, který vytvářejí beta buňky Langerhansových ostrůvků.  Druhým problémem, který při cukrovce většinou jde ruku v ruce, je to, že buňky špatně reagují na inzulin a špatně přijímají glukózu. Tento stav buněk se jmenuje inzulinová rezistence.  

Pokud se týká snížené produkce inzulínu, existuje několik účinných regeneračních metod, které zlepšují činnost beta buněk Langerhansových ostrůvků. Jednu z nich bychom nazvali “posílená“ plnohodnotná výživa. Při ní výživa musí být ve všech živinách nejméně na úrovni 100 % doporučených denních dávek, u některých živin používají úspěšní lékaři přírodní medicíny zaměření na cukrovku zvýšené dávky živin nad rámec těchto základních doporučení.  Další používané regenerační metody jsou na podporu dobrého metabolismu a lepší detoxikaci organismu. To vše v komplexu zvýší schopnost buněk Langerhansových ostrůvků produkovat inzulin.

Pokud se týká inzulinové rezistence, přírodní medicína má několik regeneračních metod a postupů, jak tuto inzulinovou rezistenci buněk účinně odstraňovat. 

Proto úspěšní západní lékaři přírodní medicíny pro odstranění inzulinové rezistence nasazují jiná schémata denního stravování, aby se rychle odstranila inzulinová rezistence buněk. Součástí boje s inzulinovou rezistencí je samozřejmě pohyb, jiná struktura stravy a používají se i některé doplňky stravy.

Nedostatečná výživa – častá příčina cukrovky 

Cukrovka 2. typu je zcela jednoznačně zdravotním problémem způsobený životním a stravovacím stylem. Dokonce se dá říci, že cukrovka je často způsobena blahobytem a přejídáním.  Většina lidí má stravu dostatečně kaloricky bohatou a nechápe, že i když od stolu pravidelně odchází maximálně zasycena, může i tak ve výživě chybět některá ze 46 esenciálních živin. Protože lidé se stravují víceméně nahodile, podle chuti a nálady, stává se to často.  Více se dozvíte dále v rámečku.  

K zamyšlení: Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
 

Další příčiny cukrovky – je nutno vyřešit všechny 

Lékaři přírodní medicíny znají ještě celou řadu dalších příčin, které souvisí se vznikem cukrovky. To jsou například častá konzumace alkoholu, špatná frekvence denních jídel, vysoká konzumace sacharidů,  časté stresy, nedostatek pohybu a další. Cílem tohoto článku není rozebírat podrobně všechny tyto příčiny a jak je lékaři přírodní medicíny odstraňují. Důležité je, že na špatném zdravotním stavu se obvykle podílí více příčin. Proto správnou cestou, jak cukrovku 2. typu řeší přírodní medicína, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet. Tyto podrobné informace zájemci získají v Regeneračním programu při cukrovce, kde jsou typizovaně vyřešeny všechny hlavní příčiny cukrovky. Samozřejmě u každého člověka mohou být trochu jiné. Proto naši klienti podle Regeneračního programu vždy řeší jen ty problémy, které se jich týkají. Např. pokud někdo má nadváhu, program řeší, jak ji snížit. Pokud někdo nadváhu nemá, metodu na snížení váhy používat nebude.    

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vaším stravováním a životním stylem zabývat.   

Pro řešení cukrovky máme speciální Regenerační program při cukrovce podle lékařů přírodní medicíny. Pokud máte jen tento hlavní problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při cukrovce podle lékařů přírodní medicíny (pokud nepoužíváte inzulin) (po kliknutí najdete více informací)

Regenerační program při cukrovce a případné neuropatii podle lékařů přírodní medicíny – pokud používáte inzulin (po kliknutí najdete více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám popište v emailu své zdravotní problémy (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2018. revize 2019

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá celý život, od roku 1992 profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 80 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.