Cukrovka a jak na ní lépe pomocí metod lékařů přírodní medicíny

Proč může být přírodní medicína úspěšnější při léčbě cukrovky? 

V tomto článku se dozvíte, že cukrovka nemusí vždy končit jen dietou a trvalým užíváním léků nebo inzulínu, jak většina pacientů s cukrovkou končí. Lidský organismus má obrovský regenerační potenciál a průběh cukrovky se dá dokonce zvrátit a cukrovky se za určitých podmínek můžete i zbavit.  Není to sice hned, ozdravování trvá pár měsíců, ale postup není složitý. Podle lékařů západní přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU PŮSOBIT NA HLAVNÍ PŘÍČINY CUKROVKY, které jsou v podstatě známy. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ ZMĚNY zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví. Zdravotní problém proto postupně odchází. 

Lékaři západní přírodní medicíny mají vysokoškolské medicínské vzdělání. Dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé regenerační metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Pomocí těchto regeneračních metod se odstraňují příčiny zdravotních problémů. Regenerační metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

A proč věřit mně? Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsem završil v Německu a jsem certifikován Německou lékařskou společností pro léčebné půsty a výživu (ÄGHE). Tato lékařská společnost garantuje velice účinné regenerační metody – léčebný půst a plnohodnotnou výživu, které pomáhají při řadě zdravotních problémů.  

Klasický přístup k léčbě cukrovky 2.typu

Pokud je někomu diagnostikována cukrovka 2. typu, zpravidla je upozorněn, že ho tato diagnóza bude provázet celý život. Dostane léky a pokyny, jak se stravovat. V případě potřeby i návod, jak zacházet s inzulinem a jak si měřit glykémii. Prostě umět udržet svůj cukr pod kontrolou. To je víceméně standardní postup. Vzhledem k tomu, že v ČR žije skoro milión diabetiků, lidé tento postup znají a většinou ho vnímají jako jediné možné řešení. Toto řešení ovšem neléčí, jen reaguje na zdravotní stav organismu. Tento přístup vede k tomu, že se většinou dávky inzulinu zvyšují a často vznikají i další zdravotní problémy. Obvykle se zvyšují i dávky dalších léků (tlak, cholesterol), protože tyto zdravotní problémy mají podobné příčiny (inzulinová rezistence se prohlubuje a proto se např. musí zvyšovat dávky inzulínu). To vede k dalším zdravotním problémům – např. k neuropatii a často i k amputacím nohou. Neradostná vyhlídka…

Lékaři západní přírodní medicíny se zaměřují na hlavní příčiny cukrovky

Chtěli bychom zde ukázat i trochu jiný přístup, který k cukrovce 2. typu zaujímají lékaři tzv. západní přírodní medicíny. To jsou např. lékaři tzv. funkční medicíny nebo integrativní medicíny. Jedná se vlastně o nové lékařské směry, které jsou zaměřeny spíše preventivně na celkové zdraví člověka. Oproti klasické medicíně se např. více zabývají výživou a životním stylem, které celkové zdraví také ovlivňují. Řeší tedy skutečné příčiny cukrovky. S jejich metodami se ztotožňujeme i v Centru řízené regenerace s.r.o. a používáme je v našich regeneračních programech.

Hlavní příčiny cukrovky 2.typu podle lékařů přírodní medicíny

Nejprve se podíváme na hlavní příčiny příčiny cukrovky, které se západní přírodní medicína pomocí regeneračních metod snaží odstranit. Proto jsou úspěšní.   

Prvním příčinou je snížená produkce inzulinu, který vytvářejí beta buňky Langerhansových ostrůvků.  Druhou hlavní příčinou cukrovky, je špatná reakce buněk na inzulin. Tím špatně přijímají glukózu, která je důležitým energetickým zdrojem. Tento stav buněk se jmenuje inzulinová rezistence.  

Pokud se týká snížené produkce inzulínu, existují dvě základní příčiny. Na prvním místě  je nedostatečná výživa – jednoduše řečeno beta buňky Langerhansových ostrůvků nemají dostatek živin pro to, aby došlo ke všem biochemickým reakcím, nutných pro produkci inzulinu.  Další příčinou je špatný stav mezibuněčného prostoru – mezi buňkami slinivky břišní, které také brání dobré funkci beta buněk Langerhansových ostrůvků.  Tyto příčiny se však pomocí regeneračních metod dají odstranit a tím se obnoví schopnost buněk Langerhansových ostrůvků produkovat inzulin.

Pokud se týká inzulinové rezistence, lékaři přírodní medicíny znají několik příčin, které ji způsobují. Patří k nim špatná frekvence denních jídel, špatná skladba potravy, nedostatek pohybu, nedostatek spánku a řada dalších příčin. Každá z nich se ale dá odstranit a tím se dá výrazně zlepšit reakce buněk na inzulin.  

Nedostatečná výživa – hlavní příčina cukrovky 

Cukrovka 2. typu je zcela jednoznačně zdravotním problémem způsobený životním a stravovacím stylem. Dokonce se dá říci, že cukrovka je často způsobena blahobytem a přejídáním.  Většina lidí má stravu dostatečně kaloricky bohatou a nechápe, že i když od stolu pravidelně odchází maximálně zasycena, může i tak ve výživě chybět některá ze 46 esenciálních živin. Protože lidé se stravují víceméně nahodile, podle chuti a nálady, stává se to často.  Více se dozvíte dále v rámečku.  

K zamyšlení: Může výživa pomáhat řešit zdravotní problémy? Jím zdravě?

Lidé často žijí v přesvědčení, že něco tak obyčejného, jako je výživa, nemůže přeci pomáhat řešit zdravotní problémy. Často k nám  přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě a že jim zdravá výživa stejně nepomohla. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

  Zapamatujte si: Nepomáhá jakákoliv výživa, ale jde hlavně o obsah 46 nenahraditelných živin!!! 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky, to je jen jedna – méně důležitá stránka. Vědci zjistili, že výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství. Jedná se o aminokyseliny (např. leucin, valin, tryptofan, fenylalanin apod.), esenciální mastné kyseliny (kyselina linolová, kyselina alfa linolenová), minerály (např. hořčík, vápník, mangan a řada dalších) a vitaminy (A, celá skupina vitaminů B, C,D, K). Každá z těchto živin se v lidském organismu účastní mnoha biochemických reakcí. A to je pravá podstata výživy. Kvůli těmto esenciálním živinám 3x až 5x denně jíme. Dá se říci, že všechny pochody v lidském těle, imunitní látky, hormony, enzymy, všechny kosti a tkáně jako výchozí “stavební ” materiál potřebují právě tyto esenciální živiny.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. Pokud výživa obsahuje v dostatečném množství všech 46 esenciálních živin, jedná se o tzv. plnohodnotnou výživu.
 2. Pokud jakákoliv živina v potravě chybí nebo je obsažena v malém množství nastávají závažné zdravotní problémy. Např. nedostatek železa vyvolává anémii, nedostatek vitaminu C nemoc kurděje, na kterou v minulosti umíralo mnoho námořníků. Nedostatek aminokyselin např. způsobuje psychické poruchy, poruchy funkce jater apod. Mnohostranný význam všech těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 3. Základním problémem všech tzv. zdravých výživ, je to, že i když má obsaženy “zdravé” suroviny, většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Teď mám chuť na banán, večer si dám řízek s bramborem. Zítra na snídani jogurt s ovesnými vločkami. Tento víceméně nahodilý systém stravování, který má 95% obyvatelstva, však nezajišťuje SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 4. Lidé s chronickými zdravotními problémy mají většinou snížené zásoby některých živin. K jejich doplnění nestačí obvykle jen běžná nahodilá výživa. Proto lidem jejich „zdravá výživa“, i když používají relativně zdravé suroviny, při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 5. Naopak systematicky dodržovaný plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah všech 46 esenciálních živin, je významná regenerační metoda. V Německu ji jako léčebnou metodu ve své praxi používají lékaři sdruženi v Německé lékařské společnost pro léčebné půsty a výživu. A mají s ní velice dobré dlouhodobé zkušenosti
 6. My jsme systém plnohodnotné výživy vystudovali v Německu a máme certifikát této lékařské společnosti, že můžeme systém plnohodnotné výživy školit  
 7. Zde si můžete položit základní otázku: Je můj systém výživy, který používám, skutečně dobře propočítán na obsah všech 46 živin? Schválně se podívejte na zdroj, ze kterého čerpáte. Ani to, že se např. stravujete podle zásad ajurvédy, jógy, tradiční čínské medicíny, vašeho lékaře,  či podle nějakého léčitele předem nezaručuje obsah všech 46 živin!!! Toto je naše odpověď pro ty, kteří nevědí, proč si vybrat právě náš systém: Naše plnohodnotné stravovací plány v regeneračních programech se výrazně odlišují od různých dalších stravovacích systémů či zásad právě tím, že jsou odborně propočítány na obsah všech 46 esenciálních živin. S námi tedy skutečně můžete mít plán “zdravé výživy”, který v podstatě jinde nenajdete.  A bez důkladných odborných propočtů plnohodnotnou zdravou výživu mít nelze
 8. Velkou výhodou našeho systému plnohodnotné výživy je to, že nepoužívá žádné přesné jídelníčky (které beztak nikdo není schopen dodržet). Je snadný na užívání a nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
 9. V našich regeneračních programech jsou i další regenerační metody, které zlepšují zdraví. 
 

Překyselení mezibuněčného prostoru a vliv na cukrovku

Podle lékařů západní přírodní medicíny má významný vliv na cukrovku tzv. překyselení mezibuněčného prostoru. To je prostor mezi buňkami, ve kterém se odehrává celá řada biochemických reakcí. Zde probíhají vlásečnice, které dodávají do buněk živiny (v krvi) a také se odvádí zplodiny buněčného metabolismu. Zde také fungují nervy, které spouštějí některé biochemické reakce. V membránách buněk jsou tzv. receptory, které reagují na hormony a enzymy. Pokud je toto mezibuněčné prostředí narušeno např. vysokou koncentrací zplodin buněčného metabolismu, neprobíhají biochemické reakce správně. Takto nějak zjednodušeně se dá vysvětlit, jak překyselení přispívá ke špatné funkcí jak beta buněk Langerhansových ostrůvků, tak i ke špatné reakce buněk při inzulinové rezistenci.

Další příčiny cukrovky – je nutno vyřešit všechny a to SOUČASNĚ

Lékaři přírodní medicíny znají ještě celou řadu dalších příčin, které souvisí se vznikem cukrovky. To jsou například častá konzumace alkoholu, špatná frekvence denních jídel, vysoká konzumace sacharidů,  časté stresy, nedostatek pohybu a další. Cílem tohoto článku není rozebírat podrobně všechny tyto příčiny a jak je lékaři přírodní medicíny odstraňují. Důležité je, že na špatném zdravotním stavu se obvykle podílí více příčin. Proto správnou cestou, jak cukrovku 2. typu řeší přírodní medicína, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet. Tyto podrobné informace zájemci získají v Regeneračním programu při cukrovce, kde jsou typizovaně vyřešeny všechny hlavní příčiny cukrovky. Samozřejmě u každého člověka mohou být trochu jiné. Proto naši klienti podle Regeneračního programu vždy řeší jen ty problémy, které se jich týkají. Např. pokud někdo má nadváhu, program řeší, jak ji snížit. Pokud někdo nadváhu nemá, metodu na snížení váhy používat nebude.    

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vaším stravováním a životním stylem zabývat. Postupně, jak se zlepší váš zdravotní stav, dochází k tomu, že už nepotřebujete tolik léků. Často se jich úplně zbavíte.    

Pro řešení cukrovky máme speciální Regenerační program při cukrovce podle lékařů přírodní medicíny. Pokud máte jen tento hlavní problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při cukrovce podle lékařů přírodní medicíny (pokud nepoužíváte inzulin) (po kliknutí najdete více informací)

Regenerační program při cukrovce a případné neuropatii podle lékařů přírodní medicíny – pokud používáte inzulin (po kliknutí najdete více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám popište v emailu své zdravotní problémy (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2018. revize 2020

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá celý život, od roku 1992 profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 80 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.