Vysoký krevní tlak a jak ho trvale snížíte podle lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

Podle západní přírodní medicíny se lze zbavit vysokého krevního tlaku, a to i bez léků. A natrvalo. Pokud už nějaký lék na vysoký tlak užíváte, pak se naučíte postup, abyste ho nemuseli doživotně brát. Dále vše podrobně rozebereme. 

Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech (postupech) lékařů přírodní medicíny zaměřených na vysoký tlak a vysoký cholesterol. To jsou vlastně doporučení k úpravě životního a stravovacího stylu, které přírodní lékaři dávají svým klientům. Pokud se klienti ve svém životě těmito doporučeními řídí, pak dosahují změn ve zdravotním stavu. Prověřeno. 

My pracujeme s našimi klienty stejným způsobem a tato doporučení jsou součástí našich regeneračních programů. Mnozí naši klienti už mají pod naším vedením své hodnoty tlaku a cholesterolu v pořádku i bez léků, jsou celkově i zdravější. Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. 

Role léků při snižování vysokého krevního tlaku by měla být jen přechodná

Na začátek bych chtěl upozornit, že léky na vysoký tlak (a většina těch ostatních také) byly vyvinuty k tomu, aby byly používány jen po přechodnou dobu. Dlouhodobé užívání těchto léků určitě není pro organismus nic prospěšného. Nejsou to jen nevinné tabletky, jak se často interpretuje. A že se mohou a musí brát doživotně (ale pokud nic nezměníte, tak asi budete muset).  Tyto léky, aby dosáhly snížení tlaku, musí omezit některé buněčné funkce. A tím mohou dále škodit organismu.

Pro snižování tlaku se obecně používají zejména tyto kategorie léků – beta blokátory, ACE inhibitory a blokátory vápníkových kanálků. Nebudu podrobně rozebírat, ale již samy tyto názvy ukazují, že se v organismu něco omezuje nebo blokuje. Obecně lze říci, že dlouhodobé užívání těchto léků vás jednoho dne může dovést k těmto zdravotním problémům – neuropatie, cukrovka, problémy s ledvinami, slinivkou,  plicní problémy a další. Ostatně všechny tyto problémy naznačují i příbalové letáky k těmto lékům. 

Přístup lékařů přírodní medicíny k řešení zdravotních problémů

Přírodní medicína se vždy snaží najít skutečné příčiny zdravotních problémů a  hledá cesty, jak se lékům vyhnout a pokud už je berete, tak se jich i postupně zbavit.

Většina chronických zdravotních problémů (kam patří i vysoký krevní tlak) má obvykle VÍCE PŘÍČIN, které působí SPOLEČNĚ. Správnou cestou, jak tyto chronické zdravotní problémy řešit, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet.  Protože hodně příčin vysokého tlaku je způsobeno chybami v životním a stravovacím stylu, dávají lékaři přírodní medicíny svým klientům doporučení, jaké změny v životě udělat. Léky neumí napravit chyby životního stylu.

Je to jiný přístup než má klasická medicína. Léky na snížení tlaku není totiž řešení, ale jen potlačení problému. Důkaz: pokud přestanete lék užívat, zase se vám krevní tlak zase zvýší. Ale jak ukazuje praxe lékařů přírodní medicíny, musí se zvolit úplně jiný přístup, který odstraňuje hlavní příčiny vysokého tlaku.  Tento postup koresponduje se zákony fungování organismu a proto má výsledky.

Hlavní příčiny vysokého krevního tlaku 

Možná vás to překvapí, ale lékaři přírodní medicíny považují za hlavní příčiny vysokého krevního tlaku tzv. překyselení organismu, špatně složenou stravu, chybějící živiny, přemíru stresu, nadváhu a další.   Příčin je více. Pokud se krevní tlak má snížit, musí se tyto příčiny odstranit. A pak odejde i problém s vysokým tlakem. 

Za nejdůležitější počáteční metodu, která přímo vede ke snížení tlaku (a vy to na sobě hned pocítíte), lze považovat hlubokou detoxikaci – odkyselení organismu (např. pomocí Zásaditého ozdravného programu nebo Půstu pro zdraví). Druhou důležitou regenerační metodou je plnohodnotná výživa s dostatkem všech 46 životně nezbytných živin. Tato plnohodnotná výživa musí navíc být taková, aby trvale nepřekyselovala organismus.  Další regenerační metody směřují k výraznému zlepšení činnosti buněk (zejména se zlepší inzulinová rezistence buněk, která stojí v pozadí jak vysokého tlaku, tak i vyšší hladiny cukru i cholesterolu). Buňky získají zpět svou akceschopnost. Při této komplexní metodě, která zahrnuje několik regeneračních metod a působí společně,  vlivem ozdravovacích mechanismů kromě vyléčení vysokého krevního tlaku dochází i k výrazné regeneraci celého organismu (včetně úpravy váhy, hodnot cholesterolu a cukru). Samozřejmě lékaři přírodní medicíny tyto metody znají a doporučují je svým klientům k zavedení do jejich životního stylu. Provádět však musí klienti sami – v tom je odlišnost od léčení u lékařů tzv. bílé medicíny.

Tyto lékařské přírodní regenerační metody jsou např. v Německu schváleny jako léčebné, to znamená, že byly řádně testovány a jsou používány lékaři i klinikami přírodní medicíny. To znamená, že jejich funkčnost byla prokázána. My jsme tyto metody v Německu vystudovali a připravili je tak, aby je naši klienti mohli sami používat v domácích podmínkách. 

Překyselení organismu a jak přispívá k vysokému tlaku

Pojďme se podrobněji podívat na jednotlivé příčiny vysokého krevního tlaku. Tou první je tzv. překyselení organismu. Lidé “problému překyselení” zpravidla nerozumí – není to tzv. pálení žáhy, ani stav, kdy se na lakmusovém papírku naše moč jeví jako kyselá. Nic podobného. Překyselení je situace v organismu, kdy mezibuněčný prostor je znečištěn, tzv. překyselen (špatné pH).  Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které v tomto prostředí nemohou dobře fungovat (enzymy a hormony jsou totiž značně citlivé na pH). Enzymy a hormony mají významnou roli při mnoha pochodech v organismu, včetně vysokého tlaku.  Překyselení také brání dobrému vedení elektrických, a nervových signálů, které regulují činnost srdce a cév. Překyselení působí v organismu široce (v okolí každé buňky) a je hlavní příčinou vysokého krevního tlaku. Potěšitelnou zprávou pro všechny, kdo vysokým krevním tlakem trpí je to, že překyselení organismu je řešitelné a lze se ho zbavit. Naše společnost podle metody německých lékařů přírodní medicíny používá 14 denní Zásaditý ozdravný program případně Půst pro zdraví. Tento úvodní krok je velice důležitý. Kromě odkyselení se při tomto programu zlepšuje i inzulinová rezistence buněk, která je jednou z hlavních příčin nejen vysokého krevního tlaku, ale i vysokého cholesterolu a vyšších hladin cukru. Proto již v průběhu těchto detoxikačních programů jistě zaznamenáte první významné snížení tlaku. 

Role plnohodnotné výživy při normalizaci krevního tlaku

Aby vám v organismu všechno fungovalo, potřebujete se ve svém životě přidržovat jednoduchého plánu tzv. plnohodnotné výživy, který zajistí vašemu organismu všech 46 esenciálních (životně nenahraditelných živin) v dostatečném množství.  Většina lidí se totiž stravuje chaoticky a tuto podmínku nesplňuje. A tak často trpí nedostatkem některých důležitých živin, které jsou nezbytné pro udržení dobrého krevního tlaku.  Více se o důležitosti plnohodnotné výživě dočtete dále v rámečku.

Plnohodnotná výživa navíc trvale udržuje organismus ve stavu, aby nedocházelo k dalšímu překyselení. To je proto, aby po počáteční odkyselení (např. pomocí Zásaditého ozdravného programu) nedošlo opět k zakyselení organismu. Pokud se naučíte tento systém plnohodnotné výživy používat, zbavíte se trvale i problémů s vysokým tlakem (a mnoha jiných). Taková výživa vás bude i nadále regenerovat. Není nijak složité jí používat, jen vaše strava bude mít trochu jinou strukturu, než na jakou jste pravděpodobně (vzhledem k tomu, že máte asi vysoký tlak – jinak byste nečetli tento článek) byli zvyklí. Ale tato jiná struktura (samozřejmě se používají běžné potraviny) pomáhá obecně nejen s vysokým tlakem, ale udrží se vám v pořádku i cholesterol, cukr. Pokud máte nadváhu, tak i té se postupně zbavíte. Takže se budete regenerovat celkově.

Proč věřit metodám lékařů přírodní medicíny?

 • Tito přírodní lékaři mají vysokoškolské medicínské vzdělání, na západě je platí i zdravotní pojišťovny (nejsou to tedy žádní šarlatáni, jak se v ČR mylně tvrdí)
 • Od vašich lékařů se liší jen tím, že se snaží vyřešit zdravotní problémy bez léků, které mají spoustu vedlejších účinků.
 • Přírodní lékaři lidem ve formě tzv. protokolů dávají rady, jak zlepšit stravování a denní zvyky. Používají prověřené a lidem pochopitelné regenerační metody – např. plnohodnotnou výživu, obsahující všech 46 esenciálních živin, omezení nevhodných potravin, vyšší dávky některých živin, odkyselení organismu, pohybové terapie, postupnou eliminaci léků apod.
 • Zjistili, že nejlepší možnou cestou, jak vyřešit zdravotní problém, je ODSTRANIT  NAJEDNOU všechny známé PŘÍČINY zdravotního problému 
 • Metody jsou velice účinné, ale vyžadují aktivitu ze strany klientů   

  Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… a přesto mám zdravotní problém apod.
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (esenciálních – tělo si je neumí vyrobit) živin v dostatečném množství = plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami.
 2. Lidé (i když mají BIO produkty nebo z vlastní zahrádky) se stále stravují spíše chaoticky podle chuti. To se týká přibližně 95 % populace
 3. Pouze systematická plnohodnotná výživa podle lékařů přírodní medicíny skutečně pomáhá řešit zdravotní problémy
 4. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje. Lidé docházejí k chybnému závěru, že zdravotní problém nesouvisí s výživou. Opak je pravdou: nedostatek byť jediné esenciální živiny znamená vždy zdravotní problém!
 5. Plán plnohodnotné výživy potřebuje být odborně propočítán na obsah 46 živin. Musí zohledňovat i to, že se při konkrétních zdravotních problémech vylučují některé problematické potraviny.  Nenajdete na Internetu.

 Jak mi můžete pomoci? 

 • Pomůže vám regenerační program
 • Zahrnuje vedle odborně propočítaného plánu plnohodnotné výživy i další prověřené regenerační metody, které SPOLEČNĚ účinně působí na konkrétní zdravotní problém
 • Dostanete odzkoušené řešení podle lékařů přírodní medicíny. Vychází z jejich protokolů.  Sami si nic nevymýšlíme 
 • Tyto metody podporují vaši léčbu u lékařů. Ti se totiž většinou vaším stravováním a životním stylem nezabývají. Léčbu u lékařů nepřerušujete, provádíte současně
 • Stačí nás kontaktovat

Další příčiny vysokého krevního tlaku a jejich řešení 

Samozřejmě vysoký krevní tlak u někoho může mít i jinou příčinu např. trvalý stres. I s ním přírodní lékaři pracují. V našem programu máme i několik šikovných postupů, jak stresy zvládat. Další příčinou může být nekvalitní spánek. I na ten máme samostatný postup, který  zpracovala naše klinická psycholožka. Vše ale souvisí se vším.  Například už samotná plnohodnotná výživa  (dostatek vitaminů, minerálů a dalších živin) přispívá k celkovému zklidnění i lepšímu spánku.  Prostě i na stresy budete schopni lépe reagovat. 

Možných příčin vysokého tlaku je více (např. nadváha), ale ne všechny se u každého vyskytují. Náš typizovaný Regenerační program při vysokém tlaku a cholesterolu, podle kterého můžete postupovat, je však má vyřešeny všechny (včetně například příjemného snižování váhy rychlostí cca 3-4 kg/ měsíc – pokud je potřeba). Používáte pouze tehdy, jestli se tento problém u vás vyskytuje. V tomto regeneračním programu se naučíte, co máte dělat a jak se stravovat, aby byl tlak v normálu. Tlak se zpravidla normalizuje za 3 měsíce dodržování programu. V tomto období se také doplní chybějící živiny, které organismus potřebuje. V dalším období už víte, jak na to. Dodržování určitého systému ve stravování vás moc nezatíží. 

Cílem tohoto článku není podrobně rozepisovat všechny příčiny, které mají vliv na vysoký krevní tlak.  Přírodní medicína zná lepší řešení než užívat prášky – prostě odstranit všechny příčiny, a to SOUČASNĚ. Vy se naučíte, jak správně strukturovat stravu a ještě pár důležitých kroků, které směřují k tomu, abyste už problém vysokého tlaku doživotně nemuseli řešit (samozřejmě pokud se budete přidržovat našich rad). Pokud tyto nově získané znalosti zavedete do svého životního a stravovacího stylu, váš vysoký tlak se normalizuje a můžete si ho udržet trvale. Budete i celkově zdravější. A to je zatím nejlepší přístup, který k trvalému řešení vysokého tlaku existuje. Proto doporučujeme postupovat následovně: 

1. krok k řešení vysokého krevního tlaku: úvodní odkyselení organismu –  Zásaditý ozdravný program. Už v průběhu tohoto 14 denního programu vám klesne tlak, výrazně si odlehčíte a celá regenerace se urychlí. 
2. krok k řešení vysokého krevního tlaku: Regenerační program, který vás naučí, jaké změny zavést do životního stylu, aby se vám tlak normalizoval. Případně se zbavíte i léků, pokud již užíváte. Změny, které do života zavedete, pomáhají i při nadváze, zvýšeném cukru, cholesterolu. Celkově vás ozdraví (zde najdete i videopřednášku, kde vše vysvětlujeme).

Pokud máte vedle vysokého tlaku ještě i jiné diagnózy,  napište nám nebo zavolejte v pracovní době od 10.00 do 17.00 na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247.  Vybereme pro vás nejvhodnější postup regenerace. Naše regenerační programy – na rozdíl od léků- ozdravují celkově. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví se zabývá více než 30 let, posledních 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou zdravotních problémů.