Vysoký krevní tlak a jak ho trvale snížíte podle lékařů přírodní medicíny

Proč nepotřebujete léky na tlak?

Většina pacientů s vysokým tlakem od svých lékařů slýchává, že budou muset lék na vysoký tlak brát doživotně (to nám často říkají naši klienti). Je to skutečně pravda? 

Pacienti s vysokým tlakem obvykle nemají dobré informace. Podle lékařů západní přírodní medicíny se lze poměrně snadno zbavit vysokého krevního tlaku, a to i bez léků. A natrvalo. Pokud už nějaký lék na vysoký tlak užíváte, pak se ozdravíte natolik, že ho nebudete muset brát.  A nebude vás to stát ani příliš velké úsilí, jde o to naučit se určitý jednoduchý systém péče o zdraví a pak ho dodržovat.

Zvládne každý. V běžném pracovním rytmu. Není to sice hned, ozdravování trvá pár měsíců, ale postup není složitý.  Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny vysokého krevního tlaku, které jsou známé. Je to vlastně nejlepší známý způsob. Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu nezakyselující plnohodnotné výživy (s obsahem všech 46 nezbytných živin), užívat některé doplňkové živiny a mírně přizpůsobit svůj denní režim. Zavést do praxe podle našeho návodu je poměrně snadné, zvládne každý. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví, krevní tlak se normalizuje. Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého.

Při regeneraci se tedy používá podobný systém, jaký zná každý zahrádkář, když pěstuje jahody. Také musí jahodám vytvořit dobré podmínky – dobře hnojit, okopávat a zalévat. Pak sklidí dobrou úrodu. U člověka je to podobné. I my můžeme vytvořit určité podmínky (pomocí regeneračních metod) a organismus pak lépe funguje. Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Jen zdůrazňuji, že metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny. Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

My pracujeme s našimi klienty stejným způsobem a tato doporučení lékařů přírodní medicíny jsou základem našich regeneračních programů. Mnozí naši klienti už mají pod naším vedením své hodnoty tlaku v pořádku i bez léků, jsou celkově i zdravější. Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. Vzdělání v oblasti regeneračních metod lékařů přírodní medicíny si stále rozšiřujeme.

Role léků při snižování vysokého krevního tlaku by měla být jen přechodná

Na začátek bych chtěl upozornit, že léky na vysoký tlak (a většina těch ostatních také) byly vyvinuty k tomu, aby byly používány jen po přechodnou dobu. Dlouhodobé užívání těchto léků určitě není pro organismus nic prospěšného. Nejsou to jen nevinné tabletky, jak se často interpretuje. A že se mohou a musí brát doživotně (ale pokud nic nezměníte, tak asi budete muset).  Tyto léky, aby dosáhly snížení tlaku, musí omezit některé buněčné funkce. A tím mohou dále škodit organismu.

Pro snižování tlaku se obecně používají zejména tyto kategorie léků – beta blokátory, ACE inhibitory a blokátory vápníkových kanálků. Nebudu podrobně rozebírat, ale již samy tyto názvy ukazují, že se v organismu něco omezuje nebo blokuje. Obecně lze říci, že dlouhodobé užívání těchto léků vás jednoho dne může dovést k těmto zdravotním problémům – neuropatie, cukrovka, problémy s ledvinami, slinivkou,  plicní problémy a další. Ostatně všechny tyto problémy naznačují i příbalové letáky k těmto lékům. 

Přístup lékařů přírodní medicíny k řešení zdravotních problémů

Přírodní medicína se vždy snaží najít skutečné příčiny zdravotních problémů a  hledá cesty, jak se lékům vyhnout a pokud už je berete, tak se jich i postupně zbavit.

Většina chronických zdravotních problémů (kam patří i vysoký krevní tlak) má obvykle VÍCE PŘÍČIN, které působí SPOLEČNĚ. Správnou cestou, jak tyto chronické zdravotní problémy řešit, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet.  Protože hodně příčin vysokého tlaku je způsobeno chybami v životním a stravovacím stylu, dávají lékaři přírodní medicíny svým klientům doporučení, jaké změny v životě udělat. Léky neumí napravit chyby životního stylu.

Je to jiný přístup než má klasická medicína. Léky na snížení tlaku není totiž řešení, ale jen potlačení problému. Důkaz: pokud přestanete lék užívat, zase se vám krevní tlak zase zvýší. Ale jak ukazuje praxe lékařů přírodní medicíny, musí se zvolit úplně jiný přístup, který odstraňuje hlavní příčiny vysokého tlaku.  Tento postup koresponduje se zákony fungování organismu a proto má výsledky.

Hlavní příčiny vysokého krevního tlaku 

Možná vás to překvapí, ale lékaři přírodní medicíny považují za hlavní příčiny vysokého krevního tlaku tzv. překyselení organismu, špatně složenou stravu, chybějící živiny, přemíru stresu, nadváhu a další.   Příčin je více, ale u každého jedince nemusí být přítomné všechny a nebo jsou přítomny v různé míře. Pokud se krevní tlak má snížit, musí se tyto konkrétní příčiny odstranit. A pak odejde i problém s vysokým tlakem. 

Překyselení organismu a jak přispívá k vysokému tlaku

Pojďme se podrobněji podívat na jednotlivé příčiny vysokého krevního tlaku. Tou první je tzv. překyselení organismu. Lidé “problému překyselení” zpravidla nerozumí – není to tzv. pálení žáhy, ani stav, kdy se na lakmusovém papírku naše moč jeví jako kyselá. Nic podobného. Překyselení je situace v organismu, kdy mezibuněčný prostor v tkáních je znečištěn, tzv. překyselen (špatné pH).  Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které v tomto prostředí nemohou dobře fungovat (enzymy a hormony jsou totiž značně citlivé na pH). Enzymy a hormony mají významnou roli při mnoha pochodech v organismu, včetně  regulace tlaku.  Překyselení také brání dobrému vedení elektrických, a nervových signálů, které regulují činnost srdce a cév. Překyselení působí v organismu široce (v okolí každé buňky) a je jednou z hlavní ch příčin vysokého krevního tlaku. Překyselení je řešitelné pomocí správně naplánované a nezakyselující stravy. Tento dlouhodobý plán výživy učíme naše klienty používat v rámci Regeneračního programu při vysokém tlaku a cholesterolu, který našim klientům poskytujeme. 

Odkyselení organismus se dá urychlit tím, že se na začátku ozdravování provede speciální odkyselovací program. Naše společnost používá pro odkyselení (detoxikaci) dvě metody německých lékařů přírodní medicíny – 14 denní Zásaditý ozdravný program případně 7 denní  Půst pro zdraví. Kromě odkyselení se při těchto programech zlepšuje i inzulinová rezistence buněk, která je jednou z hlavních příčin nejen vysokého krevního tlaku, ale i vysokého cholesterolu a vyšších hladin cukru. Proto již v průběhu těchto detoxikačních programů jistě zaznamenáte první významné snížení tlaku. 

Role plnohodnotné výživy při normalizaci krevního tlaku

Aby vám v organismu všechno fungovalo, potřebujete se ve svém životě přidržovat jednoduchého plánu tzv. plnohodnotné výživy, který zajistí vašemu organismu všech 46 esenciálních (životně nenahraditelných živin) v dostatečném množství.  Většina lidí se totiž stravuje nahodile podle chuti a nálady a nesleduje přísun všech 46 esenciálních živin. Mnohdy je ani nezná.  A tak často trpí nedostatkem některých důležitých živin, které jsou nezbytné pro udržení dobrého krevního tlaku.  Více se o důležitosti plnohodnotné výživě dočtete dále v rámečku.

K zamyšlení: Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.

V našem programu je plnohodnotná výživa navíc speciálně naplánována tak, aby zabránila dalšímu překyselení. To je proto, aby po počáteční odkyselení (např. pomocí Zásaditého ozdravného programu) nedošlo opět k zakyselení organismu. Pokud se naučíte tento systém plnohodnotné výživy používat, zbavíte se trvale i problémů s vysokým tlakem (a mnoha jiných). Taková výživa vás bude i nadále regenerovat. Není nijak složité jí používat, jen vaše strava bude mít trochu jinou strukturu, než na jakou jste pravděpodobně (vzhledem k tomu, že máte asi vysoký tlak – jinak byste nečetli tento článek) byli zvyklí. Ale tato jiná struktura (samozřejmě se používají běžné potraviny) pomáhá obecně nejen s vysokým tlakem, ale udrží se vám v pořádku i cholesterol, cukr. Pokud máte nadváhu, tak i té se postupně zbavíte. Takže se budete regenerovat celkově.

Další příčiny vysokého krevního tlaku a jejich řešení 

Samozřejmě vysoký krevní tlak u někoho může mít i jinou příčinu např. trvalý stres. I s ním přírodní lékaři pracují. V našem programu máme i několik šikovných postupů, jak stresy zvládat. Další příčinou může být nekvalitní spánek. I na ten máme v našem programu samostatný postup, který  zpracovala naše klinická psycholožka.  (Tyto postupy samozřejmě nemusíte využívat, pokud se vás netýkají – náš program řeší typizovaně všechny hlavní příčiny a vy se přidržujete jen těch, které pro vás připadají v úvahu). Vše ale souvisí se vším.  Například už samotná plnohodnotná výživa  (dostatek vitaminů, minerálů a dalších živin) přispívá k celkovému zklidnění i lepšímu spánku.  Prostě i na stresy budete schopni lépe reagovat. 

Možných příčin vysokého tlaku je více (např. nadváha), ale ne všechny se u každého vyskytují. Náš typizovaný Regenerační program při vysokém tlaku a cholesterolu, podle kterého můžete postupovat, je však má vyřešeny všechny (včetně například příjemného snižování váhy rychlostí cca 3-4 kg/ měsíc – pokud je potřeba).  Každý ale řeší jen ty příčiny, které se u něho vyskytují.  V tomto regeneračním programu se naučíte, co máte dělat a jak se stravovat, abyste dostali tlak do normálu.  Tlak se zpravidla normalizuje do 3 měsíců dodržování programu, a to tak, že už nemusíte užívat léky, pokud jste je předtím užívali.  V tomto období se také doplní chybějící živiny, které organismus potřebuje. V dalším období už víte, co dělat, abyste měli tlak normální. Dodržování určitého systému vás moc nezatíží. 

Cílem tohoto článku není podrobně rozepisovat všechny příčiny, které mají vliv na vysoký krevní tlak.  Přírodní medicína zná lepší řešení než užívat prášky – prostě odstranit všechny příčiny, a to SOUČASNĚ. Vy se naučíte, jak správně strukturovat stravu a ještě pár důležitých kroků, které směřují k tomu, abyste už problém vysokého tlaku doživotně nemuseli řešit (samozřejmě pokud se budete přidržovat našich rad). Pokud tyto nově získané znalosti zavedete do svého životního a stravovacího stylu, váš vysoký tlak se normalizuje a můžete si ho udržet trvale. Budete i celkově zdravější. A to je zatím nejlepší přístup, který k trvalému řešení vysokého tlaku i trvalého zdraví existuje.

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat jakoukoliv vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pokud pokud potřebujete řešit hlavně hlavně vysoký tlak, bude pro vás nejvhodnější Regenerační program při vysokém tlaku a vysokém cholesterolu. Můžete se s ním seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při vysokém krevním tlaku a vysokém cholesterolu podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí se zde dozvíte více podrobností)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2019

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví se zabývá více než 30 let, posledních 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou zdravotních problémů.