Vysoký cholesterol  a jak ho normalizovat metodami lékařů přírodní medicíny.

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že vysoký cholesterol není nic dědičného, ani trvale daného, že se organismus může této anomálie postupně zbavit. A zároveň si můžete výrazně zlepšit celkové zdraví.  Tento program současně pomáhá s vysokým tlakem,  cukrem i nadváhou – příčiny problémů jsou podobné. Dokonce se můžete zbavit léků, pokud již užíváte. V tomto článku se dozvíte o doposud známých pravých příčinách vysokého cholesterolu a jak se správně odstraňují.

Na začátku je třeba říci, že v otázce cholesterolu je mnoho zavádějících informací. Co je důležité, ukazuje se,  že cholesterol ve stravě (např. vajíčka) má pramalý vliv na vaše hodnoty cholesterolu v krevních testech.  Také je třeba vědět, že naše tělo cholesterol potřebuje a pokud ho nemá ve stravě, tak si ho samo vyrobí.  Zde je odpověď těm, kteří úzkostně omezují ve své stravě vajíčka a hodnoty se jim přesto nelepší. Není to o vajíčkách. Stravu je totiž třeba koncipovat úplně jinak.

Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech (postupech) lékařů přírodní medicíny) zaměřených na  vysoký tlak a cholesterol a z našich   vlastních vědomostí a zkušeností s našimi klienty. Mnozí s nich pod našim vedením své zdraví již výrazně zlepšilo – podívejte se, až budete mít dost času, do rubriky Ohlasy klientů. Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí.

Organismus cholesterol potřebuje 

Především je třeba si uvědomit, že cholesterol není nějaký neřád, organismus ho potřebuje a sám si ho vyrábí a reguluje, pokud ho nedostane ve výživě. Dokonce organismus sám vyrábí mnohem více cholesterolu, než ho přijímáme ve stravě (denně si ho vyrobí cca 4000 mg, pro srovnání ve stravě ho přijímáme průměrně 300 mg/den).  

Jak lékaři přírodní medicíny nahlížejí na hodnoty cholesterolu v krevních testech

Ještě než začnu mluvit o metodě, jak dosáhnout dobrých hodnot cholesterolu, musíme si vlastně říci, jaké hodnoty považuje západní přírodní medicína za dobré. Zde bych chtěl zmínit, že např. americká přírodní medicína upozorňuje na skutečnost, že stávající interpretace výsledků testování cholesterolu (klasické hodnoty tj. celkový cholesterol, LDL, HDL a triglyceridy), není správná a spíše slouží zájmům farmaceutických firem k tomu, aby prosadili vyšší užívání léků na cholesterol.

Pohled americké přírodní medicíny na klasické hodnoty cholesterolu:

a/ hodnota celkového cholesterolu není významná z hlediska ohrožení srdce. Ale orientačně by měl být asi pod následující hodnoty:

ženy 250 mg/dL = 6,5 mmol/L

muži 220 mg/dL= 5,7 mmol/L

Ani vyšší hodnoty by neměly být léčeny léky na cholesterol, rozhodující jsou hlavně HDL a triglyceridy.  

b/ hodnota LDL – měla by být pod hodnotou 130 mg/dL = 3,4 mmol /L, ale ani vyšší hodnota nemusí nutně znamenat ohrožení srdce. (Poznámka: V ČR jsou tyto referenční meze: muži 2,20 – 3,30 mmol/l,  ženy 2,20 – 3,51 mmol/l). Americká přírodní medicína nebere tuto hodnotu za bernou minci, protože ve skutečnosti není měřena, ale je jen dopočítávána podle tzv. Friedewaldovy rovnice (tj.  LDL cholesterol = Celkový cholesterol – Triglyceridy*0,4537 – HDL cholesterol) z ostatních měřených složek cholesterolu. Uvádí se, že tato hodnota může mít až 50% chybu. Proto američtí naturopaté dávají přednost pokročilejšími testy LDL skutečně měřit, a ne dopočítávat. Tyto pokročilejší testy měří kolik velkých (pěnových – neškodlivých) a malých (škodlivých) částic tato hodnota LDL ve skutečnosti obsahuje. Malých částic by mělo být méně než 20%.

c/ hodnota HDL – měla by být vyšší než 50mg/ dL = 1,3 mmol/L , ale nad 70mg/dL =1,8 mmol/L je lepší. Tato hodnota má skutečně vypovídající hodnotu a pokud ji máte špatnou, pak vám náš regenerační program může pomoci. 

d/ hodnota triglyceridů by měla být nižší než 100mg/dL = 1,1 mmol/L  (optimum je pod 70mg/dL = 0,8mmol/L. Tato hodnota má skutečně vypovídající hodnotu a pokud ji máte špatnou, pak vám naše metoda může pomoci. 

V podstatě by běžného člověka měly zajímat ze standardního lipidového panelu pouze dvě hodnoty: HDL a triglyceridy, které mají skutečně vypovídající hodnotu. Tyto hodnoty se dají velice dobře ovlivnit životosprávou a výživou (viz dále)  a vůbec není potřeba používat léky na cholesterol. A k tomu směřuje i náš typizovaný Regenerační program při vysokém krevním tlaku a vysokém cholesterolu, který naším klientům poskytujeme.

Jak zvýšit hodnoty HDL a snížit hodnoty triglyceridů metodami přírodní medicíny

V tomto článku se budu zabývat tím, jak vám můžeme pomoci zvýšit hodnoty HDL, snížit hodnoty triglyceridů. To jsou z pohledu přírodní medicíny ty nejdůležitější hodnoty, kterými má smysl se zabývat. O nich dále obecně hovořím jako o snižování cholesterolu.  A tyto hodnoty zlepšuje metoda přírodních lékařů a pokud budete dodržovat jednoduchá pravidla, udržíte si natrvalo. Samozřejmě, že lepších hodnot cholesterolu dosahujeme bez léků. Pokud již berete léky na cholesterol, případně i na vysoký tlak, můžete se jich zbavit také. A natrvalo. Pomáhají k tomu lékařské regenerační metody. Navíc se celkově ozdravíte a zbavíte dalších problémů (většinou i vyšší hladiny cukrů, vysokého tlaku a pokud budete chtít i nadváhy). Naším cílem je zbavit vás závislosti na lécích. Nejde to sice ze dne na den, ale za pár měsíců se toho dá dosáhnout.

Role léků při snižování vysokého krevního tlaku

Přírodní medicína (a západní přírodní medicína obecně) se vždy snaží najít skutečné příčiny zdravotních problémů a  hledá cesty, jak se lékům vyhnout a pokud už je berete, tak se jich i postupně zbavit.

Většina chronických zdravotních problémů (kam patří i vysoký cholesterol) má obvykle více příčin, které působí společně. Správnou cestou, jak tyto chronické zdravotní problémy řešit, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet. Je to jiný přístup než má klasická medicína. Léky na snížení cholesterolu není totiž řešení, ale jen potlačení problému. Důkaz: pokud přestanete lék užívat, cholesterol se vám zase zvýší (pokud neprovedete změny – viz dále).

Klasická medicína tento zdravotní problém neumí uspokojivě vyřešit. Léky na snížení cholesterolu (především statiny), nejsou řešení, se kterým byste mohli být dlouhodobě spokojeni. Tyto léky nejsou pro organismus při delší době užívání nic dobrého, stačí si přečíst příbalové letáky.  Navíc pokud začnete brát léky, tak běžný vývoj je takový, že se u vás zdravotní situace bude jen a jen zhoršovat. Léky totiž mohou pomoci krátkodobě, ale dlouhodobě většinou vypínají nebo omezují některé další funkce buněk v organismu, což přináší další zdravotní problémy. A k jednomu léku se přidá další, pak další. Zeptejte se lidí ve svém okolí, kteří léky užívají, jaký byl jejich vývoj v příjmu léků…Určitě znáte někoho, kdo jich bere více najednou. Začali většinou jedním lékem…

Hlavní příčiny vysokého krevního cholesterolu a vhodné regenerační metody

Možná vás to překvapí, ale němečtí lékaři přírodní medicíny (a obecně přírodní lékaři na celém světě) jdou na zdravotní problémy jinak. Snaží se léků vyvarovat, zbavit vás jich. I takový postup je možný. Jako základ k normalizaci hladiny cholesterolu (a nejen k tomu) úspěšně používají kombinaci dvou regeneračních metod: 1/ úvodní hlubokou detoxikaci organismu. Ta má za cíl zvýšit citlivost buněk a snížit inzulinovou rezistenci buněk. (To je jedna z příčin vysokého cholesterolu, ale i vysokého krevního tlaku, zvýšeného cukru i nadváhy). K tomu se používají zásadité – odkyselovací ozdravné programy nebo lékařské půsty), 2/ upravenou plnohodnotnou výživu. Tato výživa obsahuje všechny nezbytné živiny, které jsou nutné pro správné fungování organismu. Tato plnohodnotná výživa je založena na běžných potravinách, ale je potřeba omezit druhy potravin, které způsobují jak vysoký cholesterol, tak většinou i vysoký tlak.  

Ke špatným hodnotám triglyceridů a HDL přispívá také konzumace tzv. rychlých sacharidů (všech potravin s vysokým glykemickým indexem včetně alkoholu). S těmito potravinami souvisí také jiné zdravotní problémy (cukrovka, vysoký krevní tlak i obezita). 

Překyselení organismu a jak přispívá k vysokému cholesterolu

Německá přírodní medicína přičítá vysoký cholesterol  také tzv. překyselení organismu. To vždy narušuje veškerou regulaci organismu, včetně např. regulace krevního tlaku. Překyselení organismu je stav,  kdy mezibuněčný prostor je znečištěn, tzv. překyselen (špatné pH). Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které vznikají v buňkách a přes toto znečištěné prostředí nemohou procházet. V tomto prostoru jsou také nervy, které špatné pH narušuje. A za regulaci cholesterolu i krevního tlaku jsou odpovědné právě hormony, enzymy a nervy. Pokud je mezibuněčný prostor překyselen, enzymy, hormony i nervy špatně fungují a nemohou nic regulovat.

K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresové situace. Při dlouhodobém působení těchto vlivů se organismus nestačí zbavovat svých kyselých metabolitů a ty se postupně ukládají v mezibuněčných prostorech. To jsou svého druhu mezisklady, které organismus využívá, aby v krvi udržel acidobazickou rovnováhu. Navenek je tedy všechno v pořádku, ale tato tzv. skrytá acidóza, způsobuje celou řadu zdravotních problémů a celkově ovlivňuje mnohé pochody v organismu. Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80% obyvatelstva. 

Takže překyselení je vždy jedna z příčin vysokého cholesterolu i vysokého tlaku. Potěšitelnou zprávou pro všechny, kdo vysokým cholesterolem trpí je to, že překyselení organismu je poměrně snadno řešitelné a dá se snadno během 14 dnů odstranit. Je vhodné provádět vždy na začátku regenerace, celková regenerace se tím urychlí. Naše společnost podle vzoru německých klinik přírodní medicíny klientům nabízí 14 denní Zásaditý ozdravný program, případně Půst pro zdraví, které napomáhají celkové regeneraci. Program je určen pro domácí užití v běžném pracovním rytmu. 

Role plnohodnotné výživy při normalizaci hladin cholesterolu a triglyceridů

Za další příčinu vysokého cholesterolu se považuje špatný způsob stravování a nedostatek některých esenciálních živin, které se podílí na metabolismu tuků a cholesterolu. Proto pomáhá přejít na speciální typ zdravé výživy tzv. plnohodnotnou výživu.  Jeho podstatou je zajištění všech 46 esenciálních živin, které organismus potřebuje a neumí si vyrobit. Každá esenciální živina  je pro činnost organismu důležitá, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, které ovlivňují regulaci organismu. V našich končinách lidé netrpí totálním nedostatkem některých živin, ale protože se většinou stravují nahodile, dost často mohou trpět jen částečným nedostatkem živin.

Systém plnohodnotné výživy při vysokém cholesterolu je plán, jak se lépe stravovat. Žádná esenciální živina vám nebude chybět a vlastně vás to nijak nezatíží.  Jde hlavně o úpravu proporcí, ve kterých konzumujete jednotlivé skupiny potravin. Budou posíleny některé živiny. Jedná se o jednoduchý plán výživy, která musí být odborně propočítána na obsah živin. Nepoužívají se žádné přesné jídelníčky nebo recepty, jde o jednotlivé skupiny  potravin a jejich objem. 

Špatné hodnoty cholesterolu a triglyceridů mají více příčin

Cílem tohoto článku není popisovat všechny příčiny, které jsou příčinou nízkého HDL a vysokých triglyceridů – to jsou ty hlavní hodnoty, které by vás měly zajímat. Příčin je více.  Rozhodující je přístup přírodní medicíny, která se snaží odstranit všechny příčiny, a to SOUČASNĚ. A to je zatím nejlepší přístup, který k řešení zdravotních problémů existuje. Ten používáme i v našich regeneračních programech. Vy si tento přistup osvojíte a do budoucna již cholesterol nebudete muset řešit.

Proč věřit metodám lékařů přírodní medicíny?

 • Tito přírodní lékaři mají vysokoškolské medicínské vzdělání, na západě je platí i zdravotní pojišťovny (nejsou to tedy žádní šarlatáni, jak se v ČR mylně tvrdí)
 • Od vašich lékařů se liší jen tím, že se snaží vyřešit zdravotní problémy bez léků, které mají spoustu vedlejších účinků.
 • Přírodní lékaři lidem ve formě tzv. protokolů dávají rady, jak zlepšit stravování a denní zvyky. Používají prověřené a lidem pochopitelné regenerační metody – např. plnohodnotnou výživu, obsahující všech 46 esenciálních živin, omezení nevhodných potravin, vyšší dávky některých živin, odkyselení organismu, pohybové terapie, postupnou eliminaci léků apod.
 • Zjistili, že nejlepší možnou cestou, jak vyřešit zdravotní problém, je ODSTRANIT  NAJEDNOU všechny známé PŘÍČINY zdravotního problému 
 • Metody jsou velice účinné, ale vyžadují aktivitu ze strany klientů   

  Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… a přesto mám zdravotní problém apod.
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (esenciálních – tělo si je neumí vyrobit) živin v dostatečném množství = plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami.
 2. Lidé (i když mají BIO produkty nebo z vlastní zahrádky) se stále stravují spíše chaoticky podle chuti. To se týká přibližně 95 % populace
 3. Pouze systematická plnohodnotná výživa podle lékařů přírodní medicíny skutečně pomáhá řešit zdravotní problémy
 4. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje. Lidé docházejí k chybnému závěru, že zdravotní problém nesouvisí s výživou. Opak je pravdou: nedostatek byť jediné esenciální živiny znamená vždy zdravotní problém!
 5. Plán plnohodnotné výživy potřebuje být odborně propočítán na obsah 46 živin. Musí zohledňovat i to, že se při konkrétních zdravotních problémech vylučují některé problematické potraviny.  Nenajdete na Internetu.

 Jak mi můžete pomoci? 

 • Pomůže vám regenerační program
 • Zahrnuje vedle odborně propočítaného plánu plnohodnotné výživy i další prověřené regenerační metody, které SPOLEČNĚ účinně působí na konkrétní zdravotní problém
 • Dostanete odzkoušené řešení podle lékařů přírodní medicíny. Vychází z jejich protokolů.  Sami si nic nevymýšlíme 
 • Tyto metody podporují vaši léčbu u lékařů. Ti se totiž většinou vaším stravováním a životním stylem nezabývají. Léčbu u lékařů nepřerušujete, provádíte současně
 • Stačí nás kontaktovat

Pokud pokud potřebujete řešit hlavně hlavně vysoký cholesterol, bude pro vás nejvhodnější Regenerační program při vysokém tlaku a vysokém cholesterolu. Můžete se s ním seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při vysokém krevním tlaku a vysokém cholesterolu

 

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační postup.

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.