Vysoký cholesterol  a jak ho snížit metodami lékařů přírodní medicíny.

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že vysoký cholesterol má většinou několik hlavních příčin, které působí současně. Není většinou dědičný, ani trvale daný, organismus se může této anomálie postupně zbavit. A zároveň si můžete výrazně zlepšit celkové zdraví.   Dokonce se můžete zbavit léků, pokud již užíváte. 

Podle lékařů západní přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY ODSTRANIT VŠECHNY PŘÍČINY VYSOKÉHO CHOLESTEROLU, a to SOUČASNĚ. Pak je třeba nechat nové podmínky působit na organismus. Výhodou je, že kromě upraveného cholesterolu zaznamenáte také pozitivní změny na vašem zdraví.  

Lékaři západní přírodní medicíny mají vysokoškolské medicínské vzdělání. Dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé regenerační metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Pomocí těchto regeneračních metod se odstraňují příčiny zdravotních problémů. Regenerační metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny. Více se o lékařích západní přírodní medicíny můžete dočíst v samostatném článku a videu na našem webu.

A proč věřit mně? Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsem završil v Německu a jsem certifikován Německou lékařskou společností pro léčebné půsty a výživu (ÄGHE). Tato lékařská společnost garantuje velice účinné regenerační metody – léčebný půst a plnohodnotnou výživu, které pomáhají při řadě zdravotních problémů.

Organismus cholesterol potřebuje 

Na začátku je třeba říci, že v otázce cholesterolu je mnoho zavádějících informací. Co je důležité, ukazuje se,  že cholesterol ve stravě (např. vajíčka) má pramalý vliv na vaše hodnoty cholesterolu v krevních testech.  Také je třeba vědět, že naše tělo cholesterol potřebuje a pokud ho nemá ve stravě, tak si ho samo vyrobí.  Zde je odpověď těm, kteří úzkostně omezují ve své stravě vajíčka a hodnoty se jim přesto nelepší.  Vajíčka ve výživě nevadí, s naším plánem plnohodnotné nezakyselující výživy je budete jíst, a přesto budete mít hodnoty cholesterolu vynikající. 

Dále je třeba vědět, že cholesterol organismus nutně potřebuje pro mnoho pochodů v těle.  Dokonce organismus sám vyrábí mnohem více cholesterolu, než ho přijímáme ve stravě (denně si ho vyrobí cca 4000 mg, pro srovnání ve stravě ho přijímáme průměrně 300 mg/den). Podle současných poznatků a srovnání výsledků studií prováděných na mnoha tisících pacientů ve světě se ukazuje, že jen vysoké hodnoty celkového cholesterolu nevykazují přímou souvislost s nebezpečím srdečních onemocnění a ucpávání cév.  Tím pravým viníkem je vnitřní zánět v organismu, který vede k poškozování cév.  Proto je  vedle cholesterolu třeba sledovat ještě další parametry – např. stav vnitřního zánětu (používá se test CRP ). Dále je důležité sledovat i krevní cukr nalačno. Teprve posouzení všech těchto parametrů ve vzájemné souvislosti může signalizovat ohrožení srdce.

Jak lékaři přírodní medicíny nahlížejí na hodnoty cholesterolu v krevních testech?

Ještě než začnu mluvit o metodě, jak dosáhnout dobrých hodnot cholesterolu, musíme si vlastně říci, jaké hodnoty považuje západní přírodní medicína za důležité a jaké by měly být hodnoty. Např. lékaři americké naturopatie nahlížejí na hodnoty v klasickém lipidovém panelu následovně:

a/ hodnota celkového cholesterolu by měla být nižší než následující hodnoty:

ženy 250 mg/dL = 6,5 mmol/L

muži 220 mg/dL= 5,7 mmol/L

Ale ani vyšší hodnota celkového cholesterolu by neměla být léčena léky na cholesterol, rozhodující jsou hlavně HDL a triglyceridy, stav vnitřního zánětu a hladina cukru.  

b/ hodnota LDL – měla by být pod hodnotou 130 mg/dL = 3,4 mmol /L, ale ani vyšší hodnota nemusí nutně znamenat ohrožení srdce. (Poznámka: V ČR jsou tyto referenční meze: muži 2,20 – 3,30 mmol/l,  ženy 2,20 – 3,51 mmol/l). Americká přírodní medicína nebere tuto hodnotu za bernou minci, protože ve skutečnosti není měřena, ale je jen dopočítávána podle tzv. Friedewaldovy rovnice (tj.  LDL cholesterol = Celkový cholesterol – Triglyceridy*0,4537 – HDL cholesterol) z ostatních měřených složek cholesterolu. Uvádí se, že tato hodnota může mít až 50% chybu. A proto nemusí být vlastně ani správná.  Proto američtí lékaři – naturopaté této hodnotě nepřikládají velkou důležitost. V nedávné době se totiž zjistilo, že LDL není pouze jeden typ, ale že existují 2 typy LDL částic – částice A tzv. nafouknuté a částice B malé. Částice A mají spíše neutrální charakter, částice B jsou ty škodlivé.  Proto jen dopočítávaná hodnota LDL (se kterou se setkávají naši klienti ve svých testech), nemá vlastně dostatečně vypovídací schopnost.  Je třeba posuzovat v kontextu dalších parametrů.

c/ hodnota HDL – měla by být vyšší než 50mg/ dL = 1,3 mmol/L , ale nad 70mg/dL =1,8 mmol/L je lepší. Tato hodnota je podle lékařů západní medicíny hodně důležitá. Pokud ji máte nízkou nebo jen průměrnou, je třeba s vaším cholesterolem něco dělat. Zvýšit vám ji pomůže náš regenerační program.   

d/ hodnota triglyceridů by měla být nižší než 100mg/dL = 1,1 mmol/L  (optimum je pod 70mg/dL = 0,8mmol/L. Tato hodnota má skutečně vypovídající hodnotu. Pokud máte triglyceridy vyšší než tato hodnota, je to skutečně nevyhovující stav a měli byste s tím něco dělat. Hodnota triglyceridů se podílí i na hodnotě celkového cholesterolu. Pokud tedy snížíte triglyceridy, dojde i k tomu, že se vám sníží i hodnota celkového cholesterolu. Náš regenerační program vás naučí, jak toho dosáhnout.

V podstatě by běžného člověka měly zajímat ze standardního cholesterolového panelu pouze dvě hodnoty: HDL a triglyceridy, které mají skutečně vypovídající hodnotu. Tyto hodnoty se dají velice dobře ovlivnit životosprávou a výživou (viz dále)  a přírodní medicína samozřejmě dává tomuto postupu přednost před užíváním léků na cholesterol (např. statinů, které de facto omezují činnost jater, což je v podstatě nežádoucí jev). 

Jak zvýšit hodnoty HDL a snížit hodnoty triglyceridů metodami přírodní medicíny?

Dále se budu zabývat tím, jak vám můžeme pomoci zvýšit hodnoty HDL, snížit hodnoty triglyceridů. To jsou z pohledu přírodní medicíny ty nejdůležitější hodnoty, kterými se každý člověk může zabývat. O nich dále obecně hovořím jako o snižování cholesterolu. Dosáhnete toho, pokud budete dodržovat jednoduchá pravidla, která se naučíte v regeneračním programu. Není to samoúčelné, současně si i posílíte zdraví, včetně imunity. Samozřejmě, že lepších hodnot cholesterolu dosahujeme bez léků.  Nejde to sice ze dne na den, ale za pár měsíců se toho dá dosáhnout.

Role léků při snižování vysokého cholesterolu

Klasická medicína řeší vysoký cholesterol hlavně pomocí léků. Léky na snížení cholesterolu (především statiny), nejsou řešení, se kterým byste mohli být dlouhodobě spokojeni. Tyto léky nejsou pro organismus při delší době užívání nic dobrého, stačí si přečíst příbalové letáky.  Mají celou řadu vedlejších účinků. Navíc pokud začnete brát léky, tak běžný vývoj je takový, že se u vás zdravotní situace bude jen a jen zhoršovat. Léky totiž mohou pomoci krátkodobě, ale dlouhodobě většinou vypínají nebo omezují některé další funkce buněk v organismu, což přináší další zdravotní problémy. A k jednomu léku se přidá další, pak další. Zeptejte se lidí ve svém okolí, kteří léky užívají, jaký byl jejich vývoj v příjmu léků…Určitě znáte někoho, kdo jich bere více najednou. Začali většinou jedním lékem…Řešení vysokého cholesterolu podle lékařů západní přírodní medicíny má jednu nespornou výhodu – žádné vedlejší účinky. Navíc se vám obvykle zlepší celkové zdraví.

Hlavní příčiny nízkého HDL a vysokých triglyceridů podle lékařů západní přírodní medicíny

Podle lékařů západní přírodní medicíny má tzv. vysoký cholesterol (viz výše) tyto hlavní příčiny: nedostatek některé ze 46 esenciálních živin, potřebných pro správný metabolismus tuků. Dále špatná struktura sacharidů (vysoká konzumace sacharidů s tzv. vysokým glykemickým indexem, špatná struktura tuků, špatná úprava potravin, dlouhodobý stres, dlouhodobé užívání některých léků, nedostatek pohybu, narušená hormonální rovnováha (zejména v menopauze a andropauze) a další příčiny. Všechny tyto příčiny ovlivňují i hodnoty měřeného (ne dopočítávaného) LDL a velikost částic LDL.

Plnohodnotná výživa je její vliv na hodnoty cholesterolu

Metabolismus sacharidů i tuků hodně záleží na obsahu všech 46 esenciálních živin v potravě. Proto základní metodou k odstranění vysokého cholesterolu je zajištění tzv. plnohodnotné výživy. Více se dozvíte dále. 

K zamyšlení: Může výživa pomáhat řešit zdravotní problémy? Jím zdravě?

Lidé často žijí v přesvědčení, že něco tak obyčejného, jako je výživa, nemůže přeci pomáhat řešit zdravotní problémy. Často k nám  přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě a že jim zdravá výživa stejně nepomohla. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

  Zapamatujte si: Nepomáhá jakákoliv výživa, ale jde hlavně o obsah 46 životně  nenahraditelných živin, které organismus neumí vyrobit a MUSÍ být proto dodány potravou!!! 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky, to je jen jedna stránka výživy. Vědci zjistili, že výživa musí (vedle dostatečného množství kalorií, bílkovin, tuků a cukrů) nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství. Jedná se o aminokyseliny (např. leucin, valin, tryptofan, fenylalanin apod.), esenciální mastné kyseliny (kyselina linolová, kyselina alfa linolenová), minerály (např. hořčík, vápník, mangan a řada dalších) a vitaminy (A, celá skupina vitaminů B, C,D, K). Každá z těchto živin se v lidském organismu účastní mnoha biochemických reakcí. (Pokud nevěříte, můžete se nezávisle přesvědčit a přečíst si informace o jednotlivých živinách třeba na Wikipedii).  Tyto živiny organismus neumí vyrobit a MUSÍ být proto dodány potravou. A to je pravá podstata výživy. Kvůli těmto esenciálním živinám 3x až 5x denně jíme.
 2. Pokud jakákoliv esenciální živina v potravě chybí nebo je obsažena v malém množství, nastávají závažné zdravotní problémy. Např. nedostatek železa vyvolává anémii, nedostatek vitaminu C nemoc kurděje, na kterou v minulosti umíralo mnoho námořníků. Nedostatek aminokyselin např. způsobuje psychické poruchy, poruchy funkce jater, ledvin apod. Mnohostranný význam všech těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 3. Z těchto 46 výchozích esenciálních živin organismus vyrábí všechny další důležité látky: např.  imunitní látky, hormony, enzymy. Esenciální živiny jsou důležité pro stavbu i funkci svalů, kostí, nervů i všech lidských orgánů. K tomu, aby organismus dobře fungoval,  v těle probíhají milióny biochemických reakcí. Pokud organismus nějakou esenciální živinu nemá v dostatečném množství, některé biochemické reakce neproběhnou. Tak vznikají zdravotních problémy.
 4. Proto je tolik důležité dbát na obsah všech 46 esenciální živin (a to u jakéhokoliv typu výživy – např. i u veganů a vegetariánů).  Pokud výživa obsahuje v dostatečném množství všech 46 esenciálních živin, jedná se o tzv. plnohodnotnou výživu.
 5. Základním problémem různých „zdravých“ výživ, je to, že i když má obsaženy „zdravé“ suroviny, většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Teď mám chuť na banán, večer si dám řízek s bramborem. Zítra na snídani jogurt s ovesnými vločkami. Tento víceméně nahodilý systém stravování, který má 95% obyvatelstva, však nezajišťuje SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin v DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ. Proto tato nahodilá strava vede často k tomu, že se vyčerpají zásoby některých živin v organismu. 
 6. Některé esenciální živiny se dále ve zvýšené míře spotřebovávají při stresu, pití alkoholu, užívání některých léků. Lidé často drží různé diety, omezují některé druhy potravin (např. sacharidy, maso, sýry, ryby, oříšky, zeleninu – nebo jen některé z nich), a i tím také narušují dostatečný příjem esenciálních živin.
 7. Lidé s chronickými zdravotními problémy mají většinou snížené zásoby některých živin.
 8. Pokud se zásoby v esenciálních živin v těle sníží, k jejich doplnění nestačí už jen běžná nahodilá výživa (i třeba ze zdravých surovin)
 9. Tato situace se dá jednoduše změnit. Je třeba se stravovat podle konkrétního stravovacího plánu, který je odborně propočítán na obsah všech 46 esenciálních živin. Jedině tak se dají systematicky doplnit snížené zásoby esenciálních živin. Proto se plán plnohodnotné výživy používá jako významná regenerační metoda.  V Německu ji jako léčebnou metodu ve své praxi používají lékaři sdruženi v Německé lékařské společnost pro léčebné půsty a výživu. 
 10. My jsme systém plnohodnotné výživy vystudovali v Německu a máme certifikát této lékařské společnosti, že můžeme systém plnohodnotné výživy školit. A máme s ní poměrně rozsáhlé a dobré zkušenosti, pomáhá každému.  
 11. Zde si můžete položit základní otázku: Je můj systém výživy, který používám, skutečně dobře propočítán na obsah všech 46 živin? Schválně si to ověřte. Ani to, že se např. stravujete podle zásad ajurvédy, jógy, tradiční čínské medicíny, vašeho lékaře,  či podle nějakého léčitele předem nezaručuje DOSTATEČNÝ obsah všech 46 živin!!! Toto je naše odpověď pro ty, kteří nevědí, proč si vybrat právě náš systém: Naše plnohodnotné stravovací plány (jsou ve všech regeneračních programech) se výrazně odlišují od různých dalších stravovacích systémů či zásad právě tím, že jsou odborně propočítány na obsah všech 46 esenciálních živin. S námi tedy skutečně můžete mít plán „zdravé výživy“, který v podstatě jinde nenajdete. A můžete skutečně doplnit snížené zásoby živin. To vám pomůže zlepšit zdraví. 
 12. Velkou výhodou našeho systému plnohodnotné výživy je to, že nepoužívá žádné přesné jídelníčky (které beztak nikdo není schopen dodržet). Je snadný na užívání a nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
Překyselení organismu a jak přispívá k vysokému cholesterolu

Další vážnou příčinou, se kterou pracují např. německá přírodní medicína, je tzv. překyselení mezibuněčných prostor. Jedná se o prostor, který je mezi buňkami. Ještě donedávna se tomuto mezibuněčnému prostoru nepřikládala žádná důležitost. Dnes však věda pokročila dále. A bylo objeveno, že stav prostředí mezi buňkami výrazně ovlivňuje buněčný metabolismus. Na membránách buněk totiž funguje celá řada tzv. receptorů, které spouštějí biochemické reakce. Funkce těchto receptorů je řízena biochemicky – pomoci hormonů a enzymů. 

Hormony a enzymy jsou chemické sloučeniny, které jsou velice citlivé na okolní prostředí (teplota a pH). Pokud okolní prostředí není příznivě (například je tam příliš vysoká teplota nebo špatné pH), enzymy a hormony nefungují. 

A nyní se dostávám k termínu „překyselení mezibuněčného prostoru“. Za normálních okolností každá buňka vylučuje odpadní metabolity (tzv. toxiny), které jsou krevním oběhem odváděny z organismu. Pokud je narušena tato detoxikační kapacita organismu (např. dlouhodobě nevyváženou stravu z hlediska zásadotvorných a kyselinotvorných potravin, špatných dýcháním apod.), nastává situace, kdy se tyto toxiny dočasně ukládají v mezibuněčném prostoru. V mezibuněčném prostředí se tak mění pH. Tento stav se nazývá překyselením mezibuněčného prostoru nebo též překyselením organismu,

Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které ovlivňují činnost buněk. Tím je i narušen správný metabolismus tuků a sacharidů.  Takto nějak přispívá překyselení mezibuněčného prostoru k špatným hodnotám cholesterolu a triglyceridů. 

K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresové situace. Odhaduje se, že problém překyselení mezibuněčných prostor se v našich končinách může v nějaké míře týkat 70-80% obyvatelstva. 

Vysoký cholesterol vám pomůžeme odstranit

Cílem tohoto článku není podrobně rozebírat všechny hlavní příčiny, které vedou ke špatným hodnotám cholesterolu.  Důležité je ukázat, že nemohou být odstraněny pomocí léků, že je nutné změnit systém stravování a napravit některé chyby v životním stylu. Lékaři západní přírodní metody znají regenerační metody, které tyto jednotlivé příčiny umí odstranit.

Na základě regeneračních metod lékařů západní přírodní medicíny a našich vlastních zkušeností jsme vytvořili Regenerační program při vysokém tlaku a vysokém cholesterolu (řeší oba problémy, řada příčin je shodných).   Ten obsahuje návod, jak odstranit všechny běžné příčiny vysokého cholesterolu a vysokého krevního tlaku.  Klient podle své vlastní situace odstraňuje ty příčiny, které u něho připadají v úvahu.  Tím má náš regenerační program univerzální použití pro každého, kdo trpí vysokým cholesterolem nebo vysokým tlakem (nebo oběma problémy),   i když soubor příčin může být u každého člověka trochu odlišný.

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat. Postupně, jak se ozdravujete, může váš lékař i snižovat nebo eliminovat léky, které užíváte. A to je i cílem regenerace. 

Pokud je vaším hlavním problémem vysoký cholesterol, bude pro vás přímo vhodný náš Regenerační program při vysokém krevním tlaku a cholesterolu (řeší oba problémy, vyberete si potřebnou část).  Více informací najdete po prokliku na níže uvedený odkaz:

Regenerační program při vysokém krevním tlaku a vysokém cholesterolu (klikněte zde)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2020

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.