Vysoký cholesterol

Vysoký cholesterol a jak ho snížit metodami lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že vysoký cholesterol má většinou několik hlavních příčin, které působí současně. Zpravidla nebývá dědičný, ani trvale daný, jak se často tvrdí. Organismus se ve většině případů může této anomálie postupně zbavit. Pouze v případě, že máte vysoký cholesterol již od malička, se u vás skutečné může jednat o dědičný problém. Pak vám náš postup nepomůže. V ostatních případech můžeme pomoci. 

Podle lékařů západní přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY ODSTRANIT VŠECHNY PŘÍČINY VYSOKÉHO CHOLESTEROLU, a to SOUČASNĚ. Tyto příčiny nejde odstranit pomocí léků. Postupuje se jinak: v organismu se vytváří lepší podmínky pro činnost buněk. K tomu se používají jednotlivé regenerační metody. Pak je třeba nechat nové podmínky působit na organismus. Výhodou je, že kromě upraveného cholesterolu zaznamenáte také pozitivní změny na vašem zdraví.

Lékaři západní přírodní medicíny mají vysokoškolské medicínské vzdělání. Dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé regenerační metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Pomocí těchto regeneračních metod se odstraňují příčiny zdravotních problémů. Regenerační metody jsou GARANTOVÁNY lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny. Více se o lékařích západní přírodní medicíny můžete dozvědět v samostatném článku a videu na našem webu.

Organismus cholesterol potřebuje 

Na začátku je třeba říci, že v otázce cholesterolu je mnoho zavádějících informací. Co je důležité, ukazuje se, že cholesterol ve stravě (např. vajíčka) má pramalý vliv na vaše hodnoty cholesterolu v krevních testech. Zde je odpověď těm, kteří úzkostně omezují ve své stravě vajíčka a hodnoty se jim přesto nelepší. Vajíčka ve výživě nevadí, s naším plánem plnohodnotné nezakyselující výživy je budete jíst, a přesto budete mít hodnoty cholesterolu vynikající. 

Dále je třeba vědět, že cholesterol organismus nutně potřebuje pro mnoho pochodů v těle. Dokonce organismus sám vyrábí mnohem více cholesterolu, než ho přijímáme ve stravě. (Denně si ho vyrobí cca 4000 mg, pro srovnání ve stravě ho přijímáme průměrně 300 mg/den). Podle současných poznatků a srovnání výsledků studií prováděných na mnoha tisících pacientů ve světě se ukazuje, že jen vysoké hodnoty celkového cholesterolu nevykazují přímou souvislost s nebezpečím srdečních onemocnění a ucpávání cév. Tím pravým viníkem je vnitřní zánět v organismu, který vede k poškozování cév. Proto je vedle cholesterolu třeba sledovat ještě další parametry např. stav vnitřního zánětu (používá se test CRP ). Dále je důležité sledovat i krevní cukr nalačno. Teprve posouzení všech těchto parametrů ve vzájemné souvislosti může signalizovat ohrožení srdce.

Jak lékaři přírodní medicíny nahlížejí na hodnoty cholesterolu v krevních testech?

Ještě než začnu mluvit o metodě, jak dosáhnout dobrých hodnot cholesterolu, musíme si vlastně říci, jaké hodnoty považuje západní přírodní medicína za důležité. Např. lékaři americké naturopatie nahlížejí na hodnoty v klasickém lipidovém panelu následovně:

a/ hodnota celkového cholesterolu by měla být nižší než následující hodnoty:

ženy 250 mg/dL = 6,5 mmol/L

muži 220 mg/dL= 5,7 mmol/L

Ale ani vyšší hodnota celkového cholesterolu by neměla být léčena léky na cholesterol. Rozhodující jsou hlavně HDL a triglyceridy, stav vnitřního zánětu a hladina cukru. 

b/ hodnota LDL

Tato hodnota by měla být pod hodnotou 130 mg/dl = 3,4 mmol/l, ale ani vyšší hodnota nemusí nutně znamenat ohrožení srdce. (Poznámka: V ČR jsou tyto referenční meze: muži 2,20 – 3,30 mmol/l, ženy 2,20 – 3,51 mmol/l). Americká přírodní medicína nebere tuto hodnotu za bernou minci, protože ve skutečnosti není měřena, ale je jen dopočítávána podle tzv. Friedewaldovy rovnice (tj. LDL cholesterol = Celkový cholesterol – Triglyceridy*0,4537 – HDL cholesterol) z ostatních měřených složek cholesterolu. Uvádí se, že tato hodnota může mít až 50% chybu. A proto nemusí být vlastně ani správná. 

Proto američtí lékaři – naturopaté této teoreticky dopočítávané hodnotě nepřikládají velkou důležitost. V nedávné době se totiž zjistilo, že LDL není pouze jeden typ, ale že existují 2 typy LDL částic – částice A tzv. nafouknuté a částice B malé. Částice A mají spíše neutrální charakter, částice B jsou ty škodlivé. Proto jen dopočítávaná hodnota LDL (se kterou se setkávají naši klienti ve svých testech), nemá vlastně dostatečně vypovídací schopnost. Je třeba posuzovat v kontextu dalších parametrů. Náš regenerační program vlivem správné struktury přijímaných tuků a olejů snižuje skutečnou hodnotu celkového cholesterolu (a potažmo i dopočítávaného LDL).

c/ hodnota HDL

Tato hodnota by měla být vyšší než 50 mg/dl = 1,3 mmol/l, ale nad 70 mg/dl =1,8 mmol/l je lepší. Tato hodnota je podle lékařů západní medicíny hodně důležitá. Pokud ji máte nízkou nebo jen průměrnou, je třeba s vaším cholesterolem něco dělat. Zvýšit vám ji pomůže náš regenerační program. 

d/ hodnota triglyceridů

Tato hodnota by měla být nižší než 100 mg/dl = 1,1 mmol/l (optimum je pod 70 mg/dl = 0,8 mmol/l. Tato hodnota má skutečně vypovídající hodnotu. Pokud máte triglyceridy vyšší než je tato hodnota, je to skutečně nevyhovující stav a měli byste s tím něco dělat. Hodnota triglyceridů se podílí i na hodnotě celkového cholesterolu. Pokud tedy snížíte triglyceridy, dojde i k tomu, že se vám sníží i hodnota celkového cholesterolu. Náš regenerační program vás naučí, jak toho dosáhnout.

V podstatě by běžného člověka měly zajímat ze standardního cholesterolového panelu pouze dvě hodnoty: HDL a triglyceridy. Ty mají skutečně vypovídající hodnotu. Tyto hodnoty se dají velice dobře ovlivnit životosprávou a výživou (viz dále). Přírodní medicína samozřejmě dává tomuto postupu přednost před užíváním léků na cholesterol (např. statinů, které de facto omezují činnost jater, což je v podstatě nežádoucí jev). 

Jak zvýšit hodnoty HDL a snížit hodnoty triglyceridů a LDL metodami přírodní medicíny?

Dále se budu zabývat tím, jak vám můžeme pomoci zvýšit hodnoty HDL a snížit hodnoty triglyceridů. To jsou z pohledu přírodní medicíny ty nejdůležitější hodnoty, kterými se každý člověk může zabývat. O nich dále obecně hovořím jako o snižování cholesterolu. Dosáhnete toho, pokud budete dodržovat jednoduchá pravidla, která se naučíte v regeneračním programu. Náš program snižuje i hodnotu LDL cholesterolu, ale jak jsem výše zmínil, přírodní medicína této hodnotě nepřikládá velkou důležitost. Takže snížíte i celkový cholesterol. Současně si i posílíte zdraví, včetně imunity. Nejde to sice ze dne na den, ale za pár měsíců se toho dá dosáhnout.

Hlavní příčiny nízkého HDL, vysokých triglyceridů a LDL podle lékařů západní přírodní medicíny

Podle lékařů západní přírodní medicíny má tzv. vysoký cholesterol (viz výše) tyto hlavní příčiny:

1/ nedostatek některé ze 46 esenciálních živin, potřebných pro správný metabolismus tuků,

2/ špatná struktura sacharidů (vysoká konzumace sacharidů s tzv. vysokým glykemickým indexem),

3/ špatná struktura tuků (vysoká konzumace nasycených a transnasycených tuků, špatný poměr mezi omega 3 a omega 6 mastnými kyselinami),

4/ špatná úprava potravin,

5/ dlouhodobý stres,

6/ dlouhodobé užívání některých léků,

7/ nedostatek pohybu a další příčiny. Všechny tyto příčiny ovlivňují i hodnoty měřeného (ne dopočítávaného) LDL a velikost částic LDL.

U každého, kdo má vysoký cholesterol, se ale nemusí vyskytovat všechny příčiny, anebo se příčiny vyskytují v rozdílné míře. Jak sami vidíte, tyto příčiny nemohou být odstraněny pomocí léků. Může ale pomoci řízená regenerace. Dále se blíže seznámíte s tím, jak se pomocí regeneračních metod jednotlivé příčiny odstraňují.

Plnohodnotná výživa a její vliv na hodnoty cholesterolu

Metabolismus sacharidů i tuků hodně záleží na obsahu všech 46 esenciálních živin v potravě. Proto základní metodou k odstranění vysokého cholesterolu je zajištění tzv. plnohodnotné výživy. Přesný plán takové výživy najdete v Regeneračním programu při vysokém krevním tlaku a vysokém cholesterolu (obsahuje regenerační metody pro oba problémy, vyberete si potřebné).

K zamyšlení: Může výživa pomáhat řešit zdravotní problémy? Jím zdravě?
Běžné názory na zdravou výživu

Lidé často žijí v představě, že něco tak obyčejného, jako je výživa, nemůže řešit zdravotní problémy. Často k nám přicházejí s přesvědčením, že jedí zdravě a že jim zdravá výživa stejně nepomohla. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme.

Zapamatujte si: Nepomáhá jakákoliv výživa, ale jde hlavně o obsah 46 životně nenahraditelných živin, které organismus sám nevyrábí a MUSÍTE je proto dodávat potravou!!!

Co musí obsahovat zdravá výživa:
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky, to je jen jedna stránka výživy. Vědci zjistili, že výživa musí (vedle dostatečného množství kalorií, bílkovin, tuků a cukrů) nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství. Jedná se o aminokyseliny (např. leucin, valin, tryptofan, fenylalanin apod.), esenciální mastné kyseliny (kyselina linolová, kyselina alfa linolenová), minerály (např. hořčík, vápník, mangan a řada dalších) a vitaminy (A, celá skupina vitaminů B, C, D, K). Každá z těchto živin se v lidském organismu účastní mnoha biochemických reakcí. (Pokud nevěříte, můžete se nezávisle přesvědčit a přečíst si informace o jednotlivých živinách třeba na Wikipedii). Tyto živiny organismus neumí vyrobit a MUSÍ se proto dodávat potravou. A to je pravá podstata výživy. Kvůli těmto esenciálním živinám 3x až 5x denně jíme.
 2. Pokud jakákoliv esenciální živina v potravě chybí nebo je obsažena v malém množství, nastávají závažné zdravotní problémy. Např. nedostatek železa vyvolává anémii, nedostatek vitaminu C nemoc kurděje, na kterou v minulosti umíralo mnoho námořníků. Nedostatek aminokyselin např. způsobuje psychické poruchy, poruchy funkce jater, ledvin apod. Obrovský význam všech těchto živin pro organismus potvrzuje velké množství Nobelových cen.

Jak organismus využívá esenciální živiny?
 1. Z těchto 46 výchozích esenciálních živin organismus vyrábí všechny další důležité látky: např. imunitní látky, hormony, enzymy. Esenciální živiny jsou důležité pro stavbu i funkci svalů, kostí, nervů i všech lidských orgánů. K tomu, aby organismus dobře fungoval, v těle probíhají milióny biochemických reakcí. Pokud organismus nějakou esenciální živinu nemá v dostatečném množství, některé biochemické reakce neproběhnou. Tak vznikají zdravotních problémy.
 2. Proto je tolik důležité dbát na obsah všech 46 esenciální živin (a to u jakéhokoliv typu výživy – např. i u veganů a vegetariánů). Pokud výživa obsahuje v dostatečném množství všech 46 esenciálních živin, jedná se o tzv. plnohodnotnou výživu.

Možné problémy ve výživě
 1. Základním problémem různých “zdravých” výživ je to, že i když se používají “zdravé” suroviny, většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Teď mám chuť na banán, večer si dám řízek s bramborem. Zítra na snídani jogurt s ovesnými vločkami. Tento víceméně nahodilý systém stravování, který má 95% obyvatelstva, však nezajišťuje SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin v DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ. Proto tato nahodilá strava vede často k tomu, že se vyčerpají zásoby některých živin v organismu. 
 2. Některé esenciální živiny se dále ve zvýšené míře spotřebovávají při stresu, pití alkoholu, užívání některých léků. Lidé často drží různé diety, omezují některé druhy potravin (např. sacharidy, maso, sýry, ryby, oříšky, zeleninu – nebo jen některé z nich), a i tím také narušují dostatečný příjem esenciálních živin.
 3. Lidé s chronickými zdravotními problémy mají většinou snížené zásoby některých živin.
 4. Pokud se zásoby esenciálních živin v těle sníží, k jejich doplnění nestačí už jen běžná nahodilá výživa (i třeba ze zdravých surovin).

Jak lze dosáhnout zdravé výživy?
 1. Tuto situaci můžete jednoduše změnit. Stravujte se podle konkrétního stravovacího plánu, který vám někdo odborně propočítá na obsah všech 46 esenciálních živin. Jedině tak systematicky doplníte snížené zásoby esenciálních živin. Plán plnohodnotné výživy se proto používá jako významná regenerační metoda. V Německu ji jako léčebnou metodu ve své praxi používají lékaři sdruženi v Německé lékařské společnost pro léčebné půsty a výživu. 
 2. My jsme systém plnohodnotné výživy vystudovali v Německu a máme certifikát této lékařské společnosti, že můžeme systém plnohodnotné výživy školit. A máme s ní rozsáhlé a dobré zkušenosti, pomáhá každému. 
 3. Zde si můžete položit základní otázku: Je můj systém výživy, který používám, skutečně dobře propočítán na obsah všech 46 živin? Schválně si to ověřte. Ani to, že se např. stravujete podle zásad ajurvédy, jógy, tradiční čínské medicíny, vašeho lékaře, či podle nějakého léčitele předem nezaručuje DOSTATEČNÝ obsah všech 46 živin!!! Naše plnohodnotné stravovací plány (jsou ve všech regeneračních programech) se výrazně odlišují od různých dalších stravovacích systémů či zásad právě tím, že jsme je odborně propočítali na obsah všech 46 esenciálních živin. S námi tedy skutečně můžete mít plán “zdravé výživy”, který v podstatě jinde nenajdete. A můžete efektivně doplnit snížené zásoby živin. To vám pomůže zlepšit zdraví. 
 4. Velkou výhodou našeho systému plnohodnotné výživy je to, že nepoužívá žádné přesné jídelníčky (které beztak většinou nejsme schopni dodržet). Je snadný na užívání a nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
Překyselení organismu a jak přispívá k vysokému cholesterolu

Další vážnou příčinou, se kterou pracuje např. německá přírodní medicína, je tzv. překyselení mezibuněčných prostor. Jedná se o prostor, který je mezi buňkami. Ještě donedávna se tomuto mezibuněčnému prostoru nepřikládala žádná důležitost. Dnes však věda pokročila dále. A bylo objeveno, že stav prostředí mezi buňkami výrazně ovlivňuje buněčný metabolismus. Na membránách buněk totiž funguje celá řada tzv. receptorů, které spouštějí biochemické reakce. Funkce těchto receptorů je řízena biochemicky – pomoci hormonů a enzymů. 

Hormony a enzymy jsou chemické sloučeniny, které jsou velice citlivé na okolní prostředí (teplota a pH). Pokud okolní prostředí není příznivě (například je tam příliš vysoká teplota nebo špatné pH), enzymy a hormony nefungují. 

Jak dochází k překyselení mezibuněčného prostoru?

Nyní se dostávám k termínu “překyselení mezibuněčného prostoru”. Za normálních okolností vylučuje každá buňka odpadní metabolity (tzv. toxiny), které jsou krevním oběhem odváděny z organismu. Pokud je narušena tato detoxikační kapacita organismu (např. dlouhodobě nevyváženou stravou z hlediska zásadotvorných a kyselinotvorných potravin, špatným dýcháním apod.), nastává situace, kdy se tyto toxiny dočasně ukládají v mezibuněčném prostoru. V mezibuněčném prostředí se tak mění pH. Tento stav se nazývá překyselení mezibuněčného prostoru nebo též překyselení organismu,

Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které ovlivňují činnost buněk. Tím je i narušen správný metabolismus tuků a sacharidů. Takto přibližně přispívá překyselení mezibuněčného prostoru k špatným hodnotám cholesterolu a triglyceridů. 

K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresové situace. V Regeneračním programu naleznete plán plnohodnotné výživy, který současně obsahuje vyvážený poměr mezi zásadotvornými a kyselinotvornými potravinami. Proto tento typ výživy udrží váš organismus v nezakyseleném stavu. To je při řešení vysokého cholesterolu významná regenerační metoda. Více se o překyselení organismu dozvíte po kliknutí na tento odkaz,

Lepší struktura konzumovaných tuků

Častou příčinou vysokého cholesterolu je složení tuků, které konzumujeme. Kvalita tuků z hlediska obsažených mastných kyselin rozhoduje o tom, jak nám fungují buněčné membrány. Ty pak rozhodují i o správné funkci jednotlivých buněk (příjmu živin i zbavování se toxinů). Proto je důležité mít ve stravě správný poměr mezi nasycenými, mononenasycenými a polynenasycenými mastnými kyselinami. Je důležité se vyhýbat i tzv. transnasyceným tukům v potravě, které výrazně přispívají ke špatným hodnotám cholesterolu. Důležitý je také poměr mezi omega 3 a omega 6 mastnými kyselinami. Náš Regenerační program při vysokém tlaku a vysokém cholesterolu toto zohledňuje. Dává doporučení ke konzumaci správných tuků a olejů ve správných poměrech. Je to významná regenerační metoda. Správná struktura konzumovaných tuků a olejů výrazné pomáhá nejen zvyšovat HDL, snižovat triglyceridy, ale také snižuje celkový cholesterol (a potažmo i dopočítávaný LDL).

Vysoký cholesterol vám pomůžeme odstranit

Cílem tohoto článku není podrobně rozebrat všechny hlavní příčiny, které vedou ke špatným hodnotám cholesterolu. Důležité je ukázat, že nemohou být odstraněny pomocí léků, že je nutné změnit systém stravování a napravit některé chyby v životním stylu. V Regeneračním programu při vysokém tlaku a vysokém cholesterolu dostanete návod, jak odstranit všechny běžné příčiny vysokého cholesterolu a vysokého krevního tlaku. Klient podle své vlastní situace odstraňuje ty příčiny, které u něho připadají v úvahu. Tím má náš regenerační program univerzální použití pro každého, kdo trpí vysokým cholesterolem nebo vysokým tlakem (nebo oběma problémy najednou), i když soubor příčin může být u každého člověka trochu odlišný.

Důležitá poznámka:

Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vaším stravováním a životním stylem zabývat. Postupně, jak se ozdravujete, může váš lékař i snižovat nebo eliminovat léky, které užíváte. A to je též cílem regenerace. 

Více informací najdete po prokliku na níže uvedený odkaz:

Regenerační program při vysokém krevním tlaku a vysokém cholesterolu (v programu jsou řešeny oba problémy – vyberete si) 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2022

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá od roku 1990. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.