Vysoký cholesterol  a jak ho normalizovat metodami lékařů přírodní medicíny.

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že vysoký cholesterol není nic dědičného, ani trvale daného, že se organismus může této anomálie postupně zbavit. A zároveň si můžete výrazně zlepšit celkové zdraví.   Dokonce se můžete zbavit léků, pokud již užíváte. 

Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny narušeného metabolismu tuků, což je prvotní příčina vysokého cholesterolu. Jiný lepší způsob v podstatě neexistuje. Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu nezakyselující plnohodnotné výživy (s obsahem všech 46 nezbytných živin), užívat některé doplňkové živiny na podporu metabolismu, mírně přizpůsobit svůj denní režim. Zavést do praxe podle našeho návodu je poměrně jednoduché, zvládne každý.  Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví.  Hladiny cholesterolů se upravují. Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého.

Jen zdůrazňuji, že metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny. Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. Své vzdělání v oblasti regeneračních metod lékařů přírodní medicíny si stále rozšiřujeme.

Organismus cholesterol potřebuje 

Na začátku je třeba říci, že v otázce cholesterolu je mnoho zavádějících informací. Co je důležité, ukazuje se,  že cholesterol ve stravě (např. vajíčka) má pramalý vliv na vaše hodnoty cholesterolu v krevních testech.  Také je třeba vědět, že naše tělo cholesterol potřebuje a pokud ho nemá ve stravě, tak si ho samo vyrobí.  Zde je odpověď těm, kteří úzkostně omezují ve své stravě vajíčka a hodnoty se jim přesto nelepší.  Vajíčka ve výživě nevadí, s naším plánem plnohodnotné nezakyselující výživy je budete jíst, a přesto budete mít hodnoty cholesterolu vynikající. 

Dále je třeba vědět, že cholesterol organismus nutně potřebuje pro mnoho pochodů v těle.  Dokonce organismus sám vyrábí mnohem více cholesterolu, než ho přijímáme ve stravě (denně si ho vyrobí cca 4000 mg, pro srovnání ve stravě ho přijímáme průměrně 300 mg/den). Podle současných poznatků a srovnání výsledků studií prováděných na mnoha tisících pacientů ve světě se ukazuje, že vysoké hodnoty celkového cholesterolu nevykazují přímou souvislost s nebezpečím srdečních onemocněním a ucpávání cév. (To je vlastně hlavní důvod, proč se lidé o vysoký cholesterol vůbec zajímají).   Tím pravým viníkem je vnitřní zánět v organismu, který vede k poškozování cév. Cholesterol je zástupný problém, je to jen látka, kterou organismus používá také např. k opravě poškozených  cév. Proto také někteří lékaři západní přírodní medicíny upozorňují, že mnohem důležitějším parametrem, který by měl být sledován v souvislosti s nebezpečím ucpávání cév, je stav vnitřního zánětu (používá se test CRP ). Pokud vnitřní zánět v těle není, pak podle lékařů západní přírodní medicíny, kteří se přiklánějí k této hypotéze,  zpravidla ani není velké riziko, když hodnota celkového cholesterolu je vyšší. K odstranění vnitřního zánětu vede také nezakyselujicí a plnohodnotná výživa, kterou máme ve všech našich regeneračních programech.  

Jak lékaři přírodní medicíny nahlížejí na hodnoty cholesterolu v krevních testech?

Ještě než začnu mluvit o metodě, jak dosáhnout dobrých hodnot cholesterolu, musíme si vlastně říci, jaké hodnoty považuje západní přírodní medicína za důležité a jaké by měly být hodnoty. Zde bych chtěl zmínit, že např. americká přírodní medicína upozorňuje na skutečnost, že stávající interpretace výsledků testování cholesterolu (klasické hodnoty tj. celkový cholesterol, LDL, HDL a triglyceridy), není správná a spíše slouží zájmům farmaceutických firem k tomu, aby prosadili vyšší užívání léků na cholesterol.

Pohled americké naturopatie na klasické hodnoty cholesterolu:

a/ hodnota celkového cholesterolu by měla být asi pod následující hodnoty:

ženy 250 mg/dL = 6,5 mmol/L

muži 220 mg/dL= 5,7 mmol/L

Ale ani vyšší hodnota celkového cholesterolu by neměla být léčena léky na cholesterol, rozhodující jsou hlavně HDL a triglyceridy.  

b/ hodnota LDL – měla by být pod hodnotou 130 mg/dL = 3,4 mmol /L, ale ani vyšší hodnota nemusí nutně znamenat ohrožení srdce. (Poznámka: V ČR jsou tyto referenční meze: muži 2,20 – 3,30 mmol/l,  ženy 2,20 – 3,51 mmol/l). Americká přírodní medicína nebere tuto hodnotu za bernou minci, protože ve skutečnosti není měřena, ale je jen dopočítávána podle tzv. Friedewaldovy rovnice (tj.  LDL cholesterol = Celkový cholesterol – Triglyceridy*0,4537 – HDL cholesterol) z ostatních měřených složek cholesterolu. Uvádí se, že tato hodnota může mít až 50% chybu. A proto nemusí být vlastně ani správná.  Proto američtí lékaři naturopaté dávají přednost pokročilejšími testy LDL skutečně měřit, a ne dopočítávat. 

c/ hodnota HDL – měla by být vyšší než 50mg/ dL = 1,3 mmol/L , ale nad 70mg/dL =1,8 mmol/L je lepší. Tato hodnota má skutečně vypovídající hodnotu a pokud ji máte špatnou, tak s tím vám určitě pomůžeme. .  

d/ hodnota triglyceridů by měla být nižší než 100mg/dL = 1,1 mmol/L  (optimum je pod 70mg/dL = 0,8mmol/L. Tato hodnota má skutečně vypovídající hodnotu a pokud ji máte špatnou, pak vám naše metoda může pomoci. Naučíte se vaše triglyceridy ovládat a ještě budete zdravější.

V podstatě by běžného člověka měly zajímat ze standardního cholesterolového panelu pouze dvě hodnoty: HDL a triglyceridy, které mají skutečně vypovídající hodnotu. Tyto hodnoty se dají velice dobře ovlivnit životosprávou a výživou (viz dále)  a přírodní medicína samozřejmě dává tomuto postupu přednost před užíváním léků na cholesterol (např. statinů, které de facto omezují činnost jater, což je v podstatě nežádoucí jev). 

Jak zvýšit hodnoty HDL a snížit hodnoty triglyceridů metodami přírodní medicíny?

V tomto článku se budu zabývat tím, jak vám můžeme pomoci zvýšit hodnoty HDL, snížit hodnoty triglyceridů. To jsou z pohledu přírodní medicíny ty nejdůležitější hodnoty, kterými má smysl se zabývat. O nich dále obecně hovořím jako o snižování cholesterolu. A tyto hodnoty zlepšuje metoda přírodních lékařů a pokud budete dodržovat jednoduchá pravidla, která se naučíte v regeneračním programu. Není to samoúčelné, současně si i posílíte zdraví, včetně imunity. Samozřejmě, že lepších hodnot cholesterolu dosahujeme bez léků.  Nejde to sice ze dne na den, ale za pár měsíců se toho dá dosáhnout.

Role léků při snižování vysokého cholesterolu

Přírodní medicína (a západní přírodní medicína obecně) se vždy snaží najít skutečné příčiny zdravotních problémů a  hledá cesty, jak se lékům vyhnout a pokud už je berete, tak se jich i postupně zbavit.

Většina chronických zdravotních problémů (kam patří i vysoký cholesterol) má obvykle více příčin, které působí společně. Správnou cestou, jak tyto chronické zdravotní problémy řešit, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet. Je to jiný přístup než má klasická medicína. Léky na snížení cholesterolu není totiž řešení, ale jen potlačení problému. Důkaz: pokud přestanete lék užívat, cholesterol se vám zase zvýší (pokud neprovedete změny – viz dále).

Klasická medicína tento zdravotní problém neumí uspokojivě vyřešit. Léky na snížení cholesterolu (především statiny), nejsou řešení, se kterým byste mohli být dlouhodobě spokojeni. Tyto léky nejsou pro organismus při delší době užívání nic dobrého, stačí si přečíst příbalové letáky.  Navíc pokud začnete brát léky, tak běžný vývoj je takový, že se u vás zdravotní situace bude jen a jen zhoršovat. Léky totiž mohou pomoci krátkodobě, ale dlouhodobě většinou vypínají nebo omezují některé další funkce buněk v organismu, což přináší další zdravotní problémy. A k jednomu léku se přidá další, pak další. Zeptejte se lidí ve svém okolí, kteří léky užívají, jaký byl jejich vývoj v příjmu léků…Určitě znáte někoho, kdo jich bere více najednou. Začali většinou jedním lékem…

Hlavní příčina vysokého cholesterolu a triglyceridů

Za hlavní příčinu vysokého cholesterolu se považuje špatný způsob stravování a nedostatek některých esenciálních živin, které se podílejí na metabolismu tuků a cholesterolu. Pokud máte vysoké hodnoty cholesterolu, máte narušený metabolismus tuků. Proto pomáhá přejít na speciální typ zdravé výživy tzv. plnohodnotnou výživu.  Jeho podstatou je zajištění všech 46 esenciálních živin, které organismus potřebuje a neumí si vyrobit. Každá esenciální živina  je pro činnost organismu důležitá, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, které ovlivňují regulaci organismu. V našich končinách lidé netrpí totálním nedostatkem některých živin, ale protože se většinou stravují nahodile, dost často mohou trpět jen částečným nedostatkem živin.

Systém plnohodnotné výživy při vysokém cholesterolu je plán, jak se lépe stravovat. Nejsou to žádné striktní jídelníčky, jde spíše o poměry jednotlivých potravin ve stravě.  Žádná esenciální živina vám nebude chybět a vlastně vás to nijak nezatíží.   Jedná se o jednoduchý plán výživy, která musí být odborně propočítán na obsah všech 46 esenciálních živin. 

K zamyšlení: Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
Překyselení organismu a jak přispívá k vysokému cholesterolu

Další vážnou příčinou, se kterou pracuje např. německá přírodní medicína, je tzv. překyselení mezibuněčných tkání organismu.   To vždy narušuje veškerou výživu a vylučování buněk, také regulaci organismu. Překyselení organismu je stav,  kdy mezibuněčný prostor je znečištěn, tzv. překyselen (špatné pH). Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které vznikají v buňkách a přes toto znečištěné prostředí nemohou procházet. V tomto prostoru jsou také nervy, které špatné pH narušuje. A za regulaci cholesterolu i krevního tlaku jsou odpovědné právě hormony, enzymy a nervy. Pokud je mezibuněčný prostor překyselen, enzymy, hormony i nervy špatně fungují a nemohou nic regulovat.

K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresové situace. Při dlouhodobém působení těchto vlivů se organismus nestačí zbavovat svých kyselých metabolitů a ty se postupně ukládají v mezibuněčných prostorech. To jsou svého druhu mezisklady, které organismus využívá, aby v krvi udržel acidobazickou rovnováhu. Navenek je tedy všechno v pořádku, ale tato tzv. skrytá acidóza, způsobuje celou řadu zdravotních problémů a celkově ovlivňuje mnohé pochody v organismu. Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80% obyvatelstva. 

Takže překyselení je vždy jedna z příčin vysokého cholesterolu i vysokého tlaku. Potěšitelnou zprávou pro všechny, kdo vysokým cholesterolem trpí je to, že překyselení organismu je poměrně snadno řešitelné a dá se snadno odstranit. Důležité je, aby dlouhodobě naplánovaná výživa, kromě toho, že je plnohodnotná také nezakyselovala. Právě takovou nezakyselující a plnohodnotnou výživu se naučíte využívat v našem regeneračním programu. Hodí se vám na celý život.

Špatné hodnoty cholesterolu a triglyceridů mají více příčin

Cílem tohoto článku není popisovat všechny příčiny, které jsou příčinou nízkého HDL a vysokých triglyceridů.  Příčin je více.  Rozhodující je přístup přírodní medicíny, která se snaží odstranit všechny příčiny, a to SOUČASNĚ. A to je zatím nejlepší přístup, který k řešení zdravotních problémů existuje. Ten používáme i v našich regeneračních programech. Vy si tento přistup SNADNO osvojíte a do budoucna již cholesterol nebudete muset řešit.

Důležití je sledovat také  míru vnitřního zánětu v organismu

Na začátku jsem zmínil jako jednu z hlavních příčin ucpávání cév vnitřní zánět organismu.  Tento skrytý zánět v organismu je poměrně častý. Dá se snadno zjistit, když si necháte udělat test na C-reaktivní protein (CRP). To je pro každého člověka poměrně důležitý parametr, který je třeba si hlídat (možná ještě více než cholesterol). Pokud máte CRP vyšší, ve spojení se špatnými hodnotami HDL a triglyceridů (dvě hodnoty, které by váš měly zajímat), jste skutečně ve vyšším ohrožení ucpávání cév. Cholesterolové pláty v poškozených cévách totiž nejsou příčinou, ale následkem vnitřního zánětu.  Zejména v těchto případech je pro vás velice důležité skutečně přejít na nezakyselující plnohodnotnou výživu, která je velice účinnou obranou proti vnitřnímu zánětu. Máme to potvrzeno od mnoha našich klientů, kteří delší dobu dodržují naše regenerační programy. Takový plán plnohodnotné výživy najdete ve všech našich regeneračních programech.

Regenerační programy a léčba u lékařů

Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat jakoukoliv vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pokud pokud potřebujete řešit hlavně hlavně vysoký cholesterol (zejména špatné HDL a triglyceridy, případně i vnitřní zánět v organismu), bude pro vás nejvhodnější Regenerační program při vysokém tlaku a vysokém cholesterolu. Můžete se s ním seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při vysokém krevním tlaku a vysokém cholesterolu podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí najdete více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2017, 2020

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.