Srdeční arytmie a jak se jí zbavíte pomocí metod lékařů přírodní medicíny 

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku vám ukážeme, že srdeční arytmie není něco trvale daného, že organismus může zlepšit své fungování a může se této anomálie postupně zbavit. Většinou to trvá 3 až 5 měsíců. Záleží na výchozím stavu.  Přínosem postupu je i to, že si můžete výrazně zlepšit celkové zdraví.  

Dozvíte se o pravých příčinách srdeční arytmie a jak se správně odstraňují. Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech (doporučeních týkajících se životního a stravovacího stylu), které lékaři přírodní medicíny dávají svým pacientům v případě srdečních arytmií. Vycházíme i z našich  vlastních vědomostí a zkušeností s  regeneračními metodami při řešení jiných zdravotních problémů. (Máme již i klienty, kteří se pod naším vedením arytmií zbavili a jejich zdravotní stav se výrazně zlepšil). Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. 

Hlavní příčiny srdeční arytmie a vhodné regenerační metody

Podle lékařů přírodní medicíny má srdeční arytmie několik hlavních příčin. Tyto hlavní příčiny se musí odstranit a organismus ( a samozřejmě srdíčko také) se pak sám přizpůsobí změněným podmínkám.  Organismus se celkově ozdravuje, obnovuje se jeho přirozené fungování. Jedním z přirozených důsledků je i postupná eliminace srdeční arytmie.

Podívejme se podrobněji na jednotlivé příčiny srdeční arytmie podle lékařů přírodní medicíny:  

Překyselení organismu a jak přispívá k srdeční arytmii

Jednou z příčin srdeční arytmie je tzv. překyselení organismu. (Nejedná se o tzv. pálení žáhy, ani stav, kdy si lakmusovým papírkem změříte kyselost moči, jak si lidé často pletou).  To je situace v organismu, kdy mezibuněčný prostor je tzv. znečištěn – překyselen. Jednoduše řečeno, je tam špatné pH, které vzniklo nedostatečným odvodem zplodin buněčného metabolismu (jsou to většinou kyseliny). Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které přes toto znečištěné prostředí nemohou procházet (enzymy a hormony jsou totiž velice citlivé na pH prostředí). Tím je narušena jak komunikace mezi buňkami, tak i správná výživa buněk s dalekosáhlými důsledky.  Nepřátelské prostředí narušuje i činnost nervů, které řídí srdce. 

Činnost srdce, ale i např. změna průtoku krve cévami je řízena tzv. bloudivým nervem. Jestliže je organismus překyselen, bloudivý nerv nemůže dobře fungovat. Nervové a elektrické signály mají v překyseleném prostředí špatné podmínky pro přenos. Enzymy a hormony, které jsou zde rozhodující, v kyselém prostředí nefungují, tak jak by měly. Tímto mechanismem s největší pravděpodobností podle přírodní medicíny dochází k srdeční arytmii.

Tento stav překyselení organismu ovlivňujeme sami strukturou výživy (a to znamená i sami můžeme změnit). K překyselení organismu dochází zejména vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí, které převažují na tzv. zásadotvornými – do této skupiny patří převážně ovoce a zelenina.  K překyselení organismu přispívá také nedostatek pohybu, špatné dýchání (povrchní), znečištěné prostředí a stresové situace. Při dlouhodobém působení těchto vlivů se organismus nestačí zbavovat svých kyselých metabolitů a ty se postupně ukládají v mezibuněčných prostorech. To jsou svého druhu mezisklady, které organismus využívá, aby v krvi udržel acidobazickou rovnováhu. Navenek je tedy všechno v pořádku, ale tato tzv. skrytá acidóza (špatné pH), způsobuje celou řadu zdravotních problémů a celkově ovlivňuje mnohé pochody v organismu. Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80 % obyvatelstva. Srdeční arytmie je jen jedním z možných projevů překyselení organismu. 

Vliv  výživy na srdeční arytmii

Druhým důvodem, který stojí za srdeční arytmií je nedostatek některých živin, které jsou důležité pro správnou srdeční funkci. Ale i tento nedostatek se dá ovlivnit změnou struktury stravy.

U srdeční arytmie se jedná především o nerovnováhu mezi sodíkem, vápníkem, draslíkem, které ovlivňují stav vnitřního i vnějšího biochemického prostředí buněk a tím i přenos elektrických signálů na membránách buněk. Koncentrace těchto prvků v mezibuněčném prostoru i uvnitř buněk je klíčová pro správnou činnost buněk.

Za srdeční arytmií obvykle stojí i nedostatek jiných esenciálních živin, které jsou potřebné jak pro tvorbu enzymů a hormonů, tak i pro správnou funkčnost buněčných membrán. Je třeba si uvědomit, že každá esenciální živina (a je jich celkem 46, které se musí dodávat potravou) je pro činnost organismu důležitá, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, ovlivňují acidobazickou rovnováhu. Protože působí ve složitých komplexech, je vždy důležité prověřit, zda člověk ve své výživě má všechny potřebné esenciální živiny v potřebném množství. V našich končinách lidé dost často mohou trpět částečným nedostatkem živin a to i tehdy, když tzv. dobře jí.

Výše jsme zmínili dvě příčiny, které způsobují srdeční arytmii. Příčin je samozřejmě více. Ale pro pochopení problému a hlavně stylu, jakým srdeční arytmii řeší lékaři přírodní medicíny, není v tomto článku důležité ukazovat všechny příčiny a jejich řešení. V zásadě vždy platí, že na každou poznanou příčinu se přírodní medicína snaží najít adekvátní řešení.

Jak přírodní medicína řeší překyselení organismu?

Výše jsme uvedli, že jednou z příčin srdeční arytmie je překyselení organismu. Aby se tedy arytmie odstranila, musí se celkem logicky odstranit překyselení organismu. K rychlému odkyselení přírodní medicína používá dvě hlavní metody – půsty a odkyselovací programy. Naše společnost pro počáteční odkyselení podle metodiky německých lékařů přírodní medicíny nabízí pro domácí užití  14 denní Zásaditý ozdravný program.  Ten doporučujeme zejména klientům s nadváhou, protože pomůže i se snižováním váhy a má i řadu dalších efektů.  Překyselení organismu se dá odstranit ale i pomaleji, důslednou změnou struktury výživy. To znamená, že je třeba zejména dlouhodobý stravovací systém nastavit tak, aby se organismus dále nezakyseloval. Proto i v našem Regeneračním programu při srdeční arytmii, je stravovací plán postaven tak, aby strava trvale nezakyselovala a současně obsahovala všech 46 esenciálních živin. Tím se odstraní jedna z příčin srdeční arytmie. To je ukázka toho, jak se přírodní medicína (a my také) vyrovnala s řešením této konkrétní příčiny – překyselení organismu.    

Jak přírodní medicína řeší dostatek živin ve výživě

Druhou známou příčinou srdeční arytmie je nedostatek některých živin ve výživě. To je třeba také systémově odstranit (samozřejmě společně s překyselením organismu). Proto přírodní medicína při srdeční arytmii, ale i jiných zdravotních problémech pomáhá klientům přejít na zdravý systém výživy tzv. Plnohodnotnou výživu. Jedná se o jednoduchý plán, podle kterého se stravujete a který zajistí příjem všech 46 nenahraditelných živin v dostatečném množství. Zde je třeba říci, že jen běžnou “chaotickou” stravou se všechny živiny zajistit nedají, a proto také běžná „chaotická strava“ nemůže vyřešit tuto příčinu srdeční arytmie.  Proto i v našem Regeneračním programu při srdeční arytmii dostanete i správně naplánovanou plnohodnotnou výživu, která vám dodá všech 46 potřebných a nenahraditelných živin. Jedna varianta plnohodnotné výživy umožňuje i pohodlné a zdravé hubnutí cca 3-4 kg/měsíc. Více se o kompetenci lékařů přírodní medicíny a zdravé – plnohodnotné výživě dozvíte v rámečku

Další příčiny srdeční arytmie a jejich řešení

Srdeční arytmie má ještě další příčiny, které je potřeba odstranit. Lékaři přírodní medicíny postupují i u všech dalších známých příčin v podobném duchu jako u výše uvedených dvou příčin. Jedná se v podstatě o vědecký přístup, žádná alchymie! Síla přírodní medicíny je v tom, že jde ke skutečné podstatě zdravotních problémů, pomocí jednotlivých regeneračních metod se odstraňuje většina známých příčin srdeční arytmie. Co je důležité regenerační metody musí působit SOUČASNĚ. Proto vždy dochází ke zlepšení zdravotního stavu. To se projevuje nejen u srdeční arytmie, ale protože podobné příčiny mají i další zdravotní problémy např. vysoký tlak,  řeší se případně současně i tyto problémy.  Regenerace působí vždy na celý organismus (srdce nelze nějak oddělit) a tak klienti obvykle zaznamenávají další zlepšení dané kvalitní plnohodnotnou výživou – lepší náladu, lepší imunitu, lepší pleť. Každý náš klient, který skutečně zavede naše regenerační prvky do svého životního stylu, vždy získá zlepšené zdraví. 

Proč věřit metodám lékařů přírodní medicíny?

 • Tito přírodní lékaři mají vysokoškolské medicínské vzdělání, na západě je platí i zdravotní pojišťovny (nejsou to tedy žádní šarlatáni, jak se v ČR mylně tvrdí)
 • Od vašich lékařů se liší jen tím, že se snaží vyřešit zdravotní problémy bez léků, které mají spoustu vedlejších účinků.
 • Přírodní lékaři lidem ve formě tzv. protokolů dávají rady, jak zlepšit stravování a denní zvyky. Používají prověřené a lidem pochopitelné regenerační metody – např. plnohodnotnou výživu, obsahující všech 46 esenciálních živin, omezení nevhodných potravin, vyšší dávky některých živin, odkyselení organismu, pohybové terapie, postupnou eliminaci léků apod.
 • Zjistili, že nejlepší možnou cestou, jak vyřešit zdravotní problém, je ODSTRANIT  NAJEDNOU všechny známé PŘÍČINY zdravotního problému 
 • Metody jsou velice účinné, ale vyžadují aktivitu ze strany klientů   

  Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… a přesto mám zdravotní problém apod.
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (esenciálních – tělo si je neumí vyrobit) živin v dostatečném množství = plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami.
 2. Lidé (i když mají BIO produkty nebo z vlastní zahrádky) se stále stravují spíše chaoticky podle chuti. To se týká přibližně 95 % populace
 3. Pouze systematická plnohodnotná výživa podle lékařů přírodní medicíny skutečně pomáhá řešit zdravotní problémy
 4. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje. Lidé docházejí k chybnému závěru, že zdravotní problém nesouvisí s výživou. Opak je pravdou: nedostatek byť jediné esenciální živiny znamená vždy zdravotní problém!
 5. Plán plnohodnotné výživy potřebuje být odborně propočítán na obsah 46 živin. Musí zohledňovat i to, že se při konkrétních zdravotních problémech vylučují některé problematické potraviny.  Nenajdete na Internetu.

 Jak mi můžete pomoci? 

 • Pomůže vám regenerační program
 • Zahrnuje vedle odborně propočítaného plánu plnohodnotné výživy i další prověřené regenerační metody, které SPOLEČNĚ účinně působí na konkrétní zdravotní problém
 • Dostanete odzkoušené řešení podle lékařů přírodní medicíny. Vychází z jejich protokolů.  Sami si nic nevymýšlíme 
 • Tyto metody podporují vaši léčbu u lékařů. Ti se totiž většinou vaším stravováním a životním stylem nezabývají. Léčbu u lékařů nepřerušujete, provádíte současně
 • Stačí nás kontaktovat

Pomůžeme vám se srdeční arytmií i jinými zdravotními problémy

Na základě výše uvedených poznatků jsme podle zásad lékařů přírodní medicíny a našich vlastních zkušeností sestavili Regenerační program při srdeční arytmii, který zahrnuje všechny potřebné změny (včetně nezakyselující a plnohodnotné výživy). Pomůže vám zlepšit zdravotní stav a postupně se zbavíte i srdeční arytmie. Nerozdáváme žádné zázračné pilulky! U nás regenerace spočívá především na klientovi, který sám do svého svého životního a stravovacího stylu zavádí změny, regenerující organismus. Náš regenerační program mu poskytne doporučení a konkrétní snadný návod. A my vám případně poradíme, pokud si nevíte rady. Jak vidíte, používáme jiné metody než klasická medicína, a proto také zákonitě dosahujeme jiných výsledků. Rádi vám pomůžeme. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pokud pokud potřebujete řešit hlavně srdeční arytmii, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Zde bych chtěl ještě zdůraznit, že i když regenerační programy jsou typizované, každý člověk je jiný a má při regeneraci jiné problémy. Téměř každý někdy potřebuje poradit. Abychom vzájemnou spolupráci usnadnili, mají klienti v ceně programu i konzultace. Velmi se nám osvědčilo, každý může poslat mail nebo zavolat.  Cena účasti v regeneračním programu je jednotná a stojí 1200,-Kč (zahrnuje metodiku včetně poradenství).

Regenerační program při srdeční arytmii

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví, výživy, regenerace organismu se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil desítky odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.