Srdeční arytmie a jak se jí zbavíte pomocí metod lékařů přírodní medicíny 

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

Většina pacientů s arytmií obvykle žije v představě, že srdeční arytmie je cosi nevratného nebo něco, s čím se musí žít. Hlavně proto, že lékaři na ní nemají žádné účinné léky a ani operace srdce moc nepomáhají. Je třeba se s tím smířit? 

V tomto článku se dozvíte, že srdeční arytmie se můžete zbavit.  Ozdravování trvá sice pár měsíců, ale vyplatí se to. Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny špatného fungování srdce a souvisejících srdečních arytmií. Lepší postup vlastně neexistuje. Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu plnohodnotné a nezakyselující výživy (s dostatečným množstvím všech 46 esenciálních živin), užívat některé doplňky stravy na posílení výživy srdce a mírně přizpůsobit denní režim. Zavést do praxe podle našeho návodu je poměrně jednoduché. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází ke zlepšení fungování srdce i celého organismu. Srdeční arytmie mizí.  Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého. Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Jen zdůrazňuji, že metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce  organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny. Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. Své vzdělání v oblasti regeneračních metod lékařů přírodní medicíny stále rozšiřujeme. Vycházíme i z našich  vlastních zkušeností s  regeneračními metodami při řešení jiných zdravotních problémů. Máme již i klienty, kteří se pod naším vedením své srdeční arytmie zbavili, jejich celkový zdravotní stav se navíc výrazně zlepšil.

Hlavní příčiny srdeční arytmie a vhodné regenerační metody

Postup lékařů přírodní medicíny je založen na tom, že lidský organismus je ohromně přizpůsobivý a stále se přizpůsobuje podmínkám, kterými na něj působíme. Naše srdce je řízeno biochemicky pomocí nervů a hormonů. Pokud je vnitřní prostředí organismu narušeno (např. tzv. překyselením mezibuněčného prostředí – špatné pH), nervy a hormony nemohou dobře fungovat. A to je velmi jednoduše řečeno hlavní příčina všech srdečních arytmií. Přírodní medicína používá metody, které stav vnitřního prostředí upravují. To se projeví nejen na činnosti srdce, ale ozdravíte se celkově. Pokud budete chtít, najdete v závěru tohoto článku odkaz na Regenerační program při srdeční arytmii, který vám dá přesný návod, jak provést. Zvládne každý v domácích podmínkách.

Podívejme se podrobněji na jednotlivé příčiny srdeční arytmie podle lékařů přírodní medicíny:  

Překyselení organismu a jak přispívá k srdeční arytmii

Jednou z příčin srdeční arytmie je tzv. překyselení organismu. (Nejedná se o tzv. pálení žáhy, ani stav, kdy si lakmusovým papírkem změříte kyselost moči, jak si lidé často pletou).  To je situace v organismu, kdy mezibuněčný prostor je tzv. znečištěn – překyselen. Jednoduše řečeno, je tam špatné pH, které vzniklo nedostatečným odvodem zplodin buněčného metabolismu (jsou to většinou kyseliny). Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které přes toto znečištěné prostředí nemohou procházet (enzymy a hormony jsou totiž velice citlivé na pH prostředí). Tím je narušena jak komunikace mezi buňkami, tak i správná výživa buněk s dalekosáhlými důsledky.  Nepřátelské prostředí narušuje i činnost nervů, které řídí srdce. 

Činnost srdce, ale i např. změna průtoku krve cévami je řízena tzv. bloudivým nervem. Jestliže je organismus překyselen, bloudivý nerv nemůže dobře fungovat. Nervové a elektrické signály mají v překyseleném prostředí špatné podmínky pro přenos. Enzymy a hormony, které jsou zde rozhodující, v kyselém prostředí nefungují, tak jak by měly. Tímto mechanismem s největší pravděpodobností podle přírodní medicíny dochází k srdeční arytmii.

Tento stav překyselení organismu ovlivňujeme sami strukturou výživy (a to znamená i sami můžeme změnit). K překyselení organismu dochází zejména vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí, které převažují na tzv. zásadotvornými – do této skupiny patří převážně ovoce a zelenina.  K překyselení organismu přispívá také nedostatek pohybu, špatné dýchání (povrchní), znečištěné prostředí a stresové situace. Při dlouhodobém působení těchto vlivů se organismus nestačí zbavovat svých kyselých metabolitů a ty se postupně ukládají v mezibuněčných prostorech. To jsou svého druhu mezisklady, které organismus využívá, aby v krvi udržel acidobazickou rovnováhu. Navenek je tedy všechno v pořádku, ale tato tzv. skrytá acidóza (špatné pH), způsobuje celou řadu zdravotních problémů a celkově ovlivňuje mnohé pochody v organismu. Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80 % obyvatelstva. Srdeční arytmie je jen jedním z možných projevů překyselení organismu. 

Vliv  výživy na srdeční arytmii

Druhým důvodem, který stojí za srdeční arytmií je nedostatek některých živin, které jsou důležité pro správnou srdeční funkci.  Je třeba si uvědomit, že každá esenciální živina (a je jich celkem 46, které se musí dodávat potravou) je pro činnost organismu důležitá, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, ovlivňují acidobazickou rovnováhu. Protože působí ve složitých komplexech, je vždy důležité prověřit, zda člověk ve své výživě má všechny potřebné esenciální živiny v potřebném množství. V našich končinách lidé dost často mohou trpět částečným nedostatkem živin a to i tehdy, když tzv. dobře jí.

Výše jsme zmínili dvě příčiny, které způsobují srdeční arytmii. Příčin je samozřejmě více. Ale pro pochopení problému a hlavně stylu, jakým srdeční arytmii řeší lékaři přírodní medicíny, není v tomto článku důležité ukazovat všechny příčiny a jejich řešení. V zásadě vždy platí, že na každou poznanou příčinu se přírodní medicína snaží najít adekvátní řešení.

Jak přírodní medicína řeší překyselení organismu?

Výše jsme uvedli, že jednou z příčin srdeční arytmie je překyselení organismu. Aby se tedy arytmie odstranila, musí se celkem logicky odstranit překyselení organismu. K rychlému odkyselení přírodní medicína používá dvě hlavní metody – půsty a odkyselovací programy. Naše společnost pro počáteční odkyselení podle metodiky německých lékařů přírodní medicíny nabízí pro domácí užití  14 denní Zásaditý ozdravný program.  Ten doporučujeme zejména klientům s nadváhou, protože pomůže i se snižováním váhy a má i řadu dalších efektů.  Překyselení organismu se dá odstranit ale i pomaleji, důslednou změnou struktury výživy. To znamená, že je třeba zejména dlouhodobý stravovací systém nastavit tak, aby se organismus dále nezakyseloval. Proto i v našem Regeneračním programu při srdeční arytmii, je stravovací plán postaven tak, aby strava trvale nezakyselovala a současně obsahovala všech 46 esenciálních živin. Tím se odstraní jedna z příčin srdeční arytmie. To je ukázka toho, jak se přírodní medicína (a my také) vyrovnala s řešením této konkrétní příčiny – překyselení organismu.    

Jak přírodní medicína řeší dostatek živin ve výživě

Druhou známou příčinou srdeční arytmie je nedostatek některých živin ve výživě. To je třeba také systémově odstranit (samozřejmě společně s překyselením organismu). Proto přírodní medicína při srdeční arytmii, ale i jiných zdravotních problémech pomáhá klientům přejít na zdravý systém výživy tzv. Plnohodnotnou výživu. Jedná se o jednoduchý plán, podle kterého se stravujete a který zajistí příjem všech 46 nenahraditelných živin v dostatečném množství. Zde je třeba říci, že jen běžnou “chaotickou” stravou se všechny živiny zajistit nedají, a proto také běžná „chaotická strava“ nemůže vyřešit tuto příčinu srdeční arytmie.  Proto i v našem Regeneračním programu při srdeční arytmii dostanete i správně naplánovanou plnohodnotnou výživu, která vám dodá všech 46 potřebných a nenahraditelných živin. Jedna varianta plnohodnotné výživy umožňuje i pohodlné a zdravé hubnutí cca 3-4 kg/měsíc. Více se o plnohodnotné výživě dozvíte v rámečku

K zamyšlení: Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
Další příčiny srdeční arytmie a jejich řešení

Srdeční arytmie má ještě další příčiny, které je potřeba odstranit. Lékaři přírodní medicíny postupují i u všech dalších známých příčin v podobném duchu jako u výše uvedených dvou příčin. Jedná se v podstatě o vědecký přístup, žádná alchymie! Síla přírodní medicíny je v tom, že jde ke skutečné podstatě zdravotních problémů, pomocí jednotlivých regeneračních metod se odstraňuje většina známých příčin srdeční arytmie. Co je důležité regenerační metody musí působit SOUČASNĚ. Proto vždy dochází ke zlepšení zdravotního stavu. To se projevuje nejen u srdeční arytmie, ale protože podobné příčiny mají i další zdravotní problémy např. vysoký tlak,  řeší se případně současně i tyto problémy.  Regenerace působí vždy na celý organismus (srdce nelze nějak oddělit) a tak klienti obvykle zaznamenávají další zlepšení dané kvalitní plnohodnotnou výživou – lepší náladu, lepší imunitu, lepší pleť. Každý náš klient, který skutečně zavede naše regenerační prvky do svého životního stylu, vždy získá zlepšené zdraví. 

Pomůžeme vám se srdeční arytmií – provádět budete v domácích podmínkách

Na základě výše uvedených poznatků jsme podle zásad lékařů přírodní medicíny a našich vlastních zkušeností sestavili Regenerační program při srdeční arytmii, který zahrnuje všechny potřebné změny (včetně nezakyselující a plnohodnotné výživy). Pomůže vám zlepšit zdravotní stav a postupně se zbavíte i srdeční arytmie. Nerozdáváme žádné zázračné pilulky! U nás regenerace spočívá především na klientovi, který sám do svého svého životního a stravovacího stylu zavádí změny, regenerující organismus. Náš regenerační program mu poskytne doporučení a konkrétní snadný návod. A my vám případně poradíme, pokud si nevíte rady. Jak vidíte, používáme jiné metody než klasická medicína, a proto také zákonitě dosahujeme jiných výsledků. Rádi vám pomůžeme. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pokud pokud potřebujete řešit jen srdeční arytmii, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při srdeční arytmii podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí se dozvíte podrobné informace)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017, revize 2019

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví, výživy, regenerace organismu se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil desítky odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.