I srdeční arytmie se dá odstranit…pomůže postup lékařů přírodní medicíny

 • Podle lékařů západní přírodní medicíny má srdeční arytmie více příčin, které působí SOUČASNĚ
 • Hlavní příčinou je nedostatek některé ze 46 životně nenahraditelných živin, které organismus neumí vyrobit a MUSÍ být proto dodány potravou
 • Mezi další příčiny patří překyselení mezibuněčného prostoru, špatná struktura stravy, konzumace nevhodných potravin, časté stresy a další příčiny (u vás se samozřejmě nemusí vyskytovat všechny najednou).
 • Všechny tyto příčiny narušují vnitřní biochemii organismu a tím i činnost bloudivého nervu, který ovlivňuje činnost srdce i dalších vnitřních orgánů
 • Tak  vznikají různé srdeční arytmie
 • Jak sami vidíte, výše uvedené příčiny nelze odstranit pomocí léků!!! Příčiny ale jde odstranit pomocí konkrétních regeneračních metod
 • Podle lékařů přírodní medicíny je nutné VŠECHNY PŘÍČINY ODSTRANIT, a to SOUČASNĚ
 • PAK JE TŘEBA NECHAT NOVÉ PODMÍNKY PŮSOBIT NA ORGANISMUS
 • Teprve potom organismus zareaguje, zlepšuje se výživa srdce a srdce začne lépe fungovat 
 • Tak je možné trvale  napravit srdeční arytmie
 • Návod, jak odstranit všechny běžné příčiny srdečních arytmií je obsažen v Regeneračním programu při srdeční arytmii. 
 • V případě zájmu vám ho poskytneme