I srdeční arytmie se dá odstranit…pomůže postup lékařů přírodní medicíny

  • Podle lékařů západní přírodní medicíny má srdeční arytmie více příčin, které působí SOUČASNĚ
  • Hlavní příčinou je nedostatek některé ze 46 životně nenahraditelných živin, které organismus neumí vyrobit a MUSÍ být proto dodány potravou.
  • Mezi další příčiny patří překyselení mezibuněčného prostoru, špatná struktura stravy, konzumace nevhodných potravin, časté stresy a další příčiny (u vás se samozřejmě nemusí vyskytovat všechny najednou).
  • Všechny tyto příčiny narušují vnitřní biochemii organismu a tím i činnost bloudivého nervu, který ovlivňuje činnost srdce i dalších vnitřních orgánů
  • Tak  vznikají různé srdeční arytmie
  • Tyto příčiny nelze odstranit pomocí léků!!!
  • Podle lékařů přírodní medicíny je nutné VŠECHNY PŘÍČINY ODSTRANIT, a to SOUČASNĚ. Pak je možné trvale  napravit srdeční arytmie.  
  • Návod, jak odstranit všechny běžné příčiny srdečních arytmií je obsažen v Regeneračním programu při srdeční arytmii. 
  • V případě zájmu vám ho poskytneme 
  • Kromě toho, že se zbavíte srdeční arytmie, celkově se vám zlepší zdravotní stav