Rychlost řízené regenerace

Rychlost řízené regenerace

Lidé se celkem pochopitelně touží svých zdravotních problémů zbavit co nejdřív, nejlépe ihned. Dokonce se stává, že nám volají v sobotu, v neděli, ve svátek, dokonce pozdě večer i v časných ranních hodinách. Lidé se rozhodnou a chtějí s řízenou regenerací začít ihned. Samozřejmě rádi pomůžeme, ale v sobotu a v neděli nepracujeme. Také si rádi odpočineme… na dotazy odpovídáme telefonicky v pracovní době od 14:00 do 17:00 hodin ve všední dny. Dopoledne se obvykle věnujeme vyřizování e-mailů klientů.

Lidem se v podstatě nedivím, dnešní doba je stále rychlejší. Informace se po internetu bleskově šíří, spěcháme na všechno, honí nás čas a nyní je už pozdě. Při zdravotních problémech se spolknou pilulky a řítíme se dál. To je sice poměrně okamžité řešení, ovšem na druhé straně může být pro organismus velice zátěžové, což není žádným tajemstvím. Navíc evokuje v lidech pocit, že i řízená regenerace může být blesková… 

Řízená regenerace se řídí přírodními zákony, proto se nedá urychlit. Tento zákon pracovně nazývám „zákonem farmy“. Známe ho ze života velice dobře: např. zemědělec, který chce vypěstovat zeleninu, musí nejprve půdu zorat a pohnojit, pak zasít, pak se o své rostlinky starat, pečlivě zalévat a plít, a teprve po čase může sklidit úrodu. Přirozený postup, který nikomu nepřipadá divný ani dlouhý. Podobně víme, že výchova dětí je práce na dlouhá léta. Velmi výstižná jsou v tomto kontextu slova mé bývalé paní učitelky: „Pokud se skutečně chcete dobře naučit cizí jazyk, musíte ho stále tahat za sebou na provázku“. Také, když se zamyslíte nad svým zdravím, uvědomíte si, že např. nadváhu nezískáte ze dne na den, podobně ani žádný zdravotní problém nevzniká ze dne na den. Jsou to týdny, měsíce či roky.

Těmito příklady se snažím ukázat, že přírodní zákony a procesy potřebují vždy určitý čas. Stejně tak náš organismus potřebuje na obnovení zdraví čas. V některých situacích lidé již vědí, že se věci zkrátka uspěchat nedají. (Nemohu se zbavit myšlenky: rychle nabyl, rychle pozbyl.) Klienti, kteří u nás řeší svoji nadváhu, jsou srozuměni s tím, že úbytek váhy je obvykle 3 – 4 kg/měsíc a po dosažení optimální váhy vždy následuje tzv. stabilizační fáze. Tělo si musí zvyknout. Jen tak lze zabránit jo-jo efektu, i když se to s jídlem někdy v budoucnu přežene (dovolená, oslavy). Někdy k nám přicházejí lidé se zdravotními problémy, se kterými již zápasí měsíce a roky a výsledek požadují hned. Jako když užijí pilulku. Tak prostě přírodní metody nefungují. Řízená regenerace je vždy pozvolná, může trvat měsíce, ale je účinná, přirozená a stálá.

Protože se jedná o pozvolný proces, také proto neexistují žádné kliniky, kde by se celý proces řízené regenerace uskutečňoval. Ne proto, že by to snad nebylo technicky možné, ale klienti by si většinou takovou dlouhodobou řízenou regeneraci na klinice ani nemohli dovolit (finanční a časové důvody). Řízená regenerace je založena na základě pomoci provést prospěšné a ozdravující změny v životním a stravovacím stylu. Pokud se tyto změny provedou odborně, pak může každý klient postupně (jako na farmě) „sklidit kvalitní úrodu“. To znamená, že dojde k pozitivní změně zdravotního stavu.

Principiálně řízená regenerace není nic nového, lékaři přírodní medicíny ji praktikují v různých podobách léta. Centrum řízené regenerace pomáhá svým klientům zlepšovat své zdraví i na dálku pomocí internetové aplikace Skype, e-mailů a telefonátů. Je v kontaktu s klienty prakticky po celé zemi.

V souvislosti s řízenou regenerací je vhodné zmínit ještě druhý zákon, který při udržování svého zdraví uplatňují někteří lidé. Pracovně ho nazývám zákonem studenta. Je to zákon, který do jisté míry popírá přírodní zákony: Někteří studenti se celý semestr neučí a pak se biflují 3 dny před zkouškou. V mnoha případech může student zkoušku udělat. Sice získá známku, ale jeho znalosti určitě nemají dobrý základ… Tak se i mnozí lidé o své zdraví průběžně nestarají a přistupují k němu podobně jako studenti ke svému studiu. V tomto případě se zdraví nedá lehce zachránit 3 denním „intenzivním biflováním“ – v daném případě intenzivní péči o zdraví např. v podobě krátké intenzivní kúry. Jedinou „spásou“ jsou obvykle léky, které většinou přinesou jen dočasnou úlevu, ale ne zdraví. V otázce udržování zdraví totiž zákon studenta nefunguje! Zde pouze jen a jen zákon farmy.

Řízená regenerace je založena na tom, že předepsaným přirozeným způsobem pozitivně ovlivňujeme organismus. Ten se podle zákona homeostázy (tento zákon je natolik důležitý, že mu věnuji samostatný článek) přizpůsobuje novým podmínkám a v organismu dochází postupně ke změnám. Při řízené regeneraci jde o to, aby došlo k žádoucím změnám v organismu a ke zlepšení či v některých případech k navrácení zdraví. Každá metoda řízené regenerace potřebuje svůj čas.

Např. detoxikace organismu je metoda řízené regenerace, která má za cíl odstranit z organismu nahromaděné odpady buněčného metabolismu a další nežádoucí látky. Zde bude délka detoxikace vždycky individuální a závisí na míře vnitřního překyselení organismu konkrétní osoby. Pokud se použije intenzivní metoda – např. Půst pro zdraví nebo Zásaditý ozdravný program a následně opravdu Plnohodnotná výživa, obsahující všech 46 esenciálních živin, bude intenzivní odkyselení probíhat v řádech týdnů. Pokud je např. potřeba z organismu dostat těžké kovy (olovo, rtuť), může probíhat taková detoxikace i v řádech měsíců.

Esenciální živiny (tělo si je neumí vyrobit, musí být dodávány potravou) jsou další záležitostí, které je třeba při řízené regeneraci věnovat zvýšenou pozornost. Lidé se zdravotními problémy mají dost často vyčerpány zásoby některých esenciálních živin. Např. je častý nedostatek vitaminu D a jeho doplnění do organismu vždy trvá více měsíců. Rozhodně nefunguje jednoduchá závislost mezi konzumací živin ve formě doplňků stravy a jejich následným okamžitým zabudováním do organismu. Vstřebávání a tvorbu zásob živin v organismu ovlivňuje celá řada faktorů, např. stav vnitřní mikroflóry, stav buněčných membrán, stav zásob ostatních živin, stáří a fyzická kondice člověka, kvalita živin a další faktory. O doplňcích stravy a o tom, jak fungují, se můžete dozvědět v samostatném článku. V některých případech se na přechodnou dobu doporučují i vysoké dávky esenciálních živin (blíže v článku Protokoly amerických lékařů přírodní medicíny).

Dobré je, že regenerace může probíhat v každém věku, ale vždy individuální rychlostí. (I u starého člověka rána sroste, i ve stáří rostou vlasy, nehty. Dokonce, i když vám v pokročilém věku vymění kloub, tak se po operaci zotavíte a zase budete chodit. Ale pokud je organismus hodně zdevastovaný, regenerace probíhá pomaleji.)

Mnozí k řízené regeneraci přistupují jako k úkolu, který chtějí splnit co nejdříve. Např. lidé redukující svoji hmotnost stále sledují, kdy už zhubnou. Dávají si termíny, a pokud neprobíhá vše v určené linii, jsou rozladěni. Pokud se přistupuje k řízené regeneraci jako k úkolu (plním – neplním), svou roli zde začne hrát dříve či později i zakořeněná nechuť k „musím“ a brzy se vytratí zdravá motivace. Lidé se tak většinou vracejí ke svým starým návykům a nejsou z dlouhodobého hlediska úspěšní.

Tento přístup je již v základu špatný. Není vhodné klást si otázku, jak dlouho trvá řízená regenerace. Otázka by spíše měla znít: „Za jak dlouho jsem schopen tyto regenerační metody zabudovat do svého životního stylu?“ Metody řízené regenerace mají nejlepší výsledky v delším časovém horizontu. V Německu mají lékaři přírodní medicíny bohaté zkušenosti s přechodem od chaotické, nedostatečné (i když kaloricky hodnotné) stravy na plnohodnotnou výživu, na kterou je kladen velký důraz. Tento přechod mnohdy trvá několik měsíců, ale třeba i půl roku.

Lidé se mne často ptají, za jak dlouho se zlepší jejich zdravotní stav. Na tuto otázku není univerzální odpověď, vždy záleží na okolnostech. Určité výsledky práce na „farmě vašeho organismu“ pocítíte po týdnech a měsících. Většinou se vám brzy upraví nálada, spánek, stav pleti a postupně se zlepšují zdravotní problémy. Obecně je třeba počítat v řádech měsíců.

Regenerační metody nejsou složité, a tedy není těžké je dlouhodobě dodržovat. Nejedná se o žádné dogma, jsou umožněny i odchylky od metody (dovolená, oslavy), které v časovém horizontu nedělají problémy a metodu nenaruší. Sami uvidíte, že řízená regenerace je maják nového životního stylu, se kterým se ztotožňujete a který vám vždy zlepší náladu, kondici, postavu i zdraví!

Pokud chcete využít služeb Centra řízené regenerace, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Rádi vám pomůžeme. E-mail: info@centrum-regenerace.cz, tel. 7777 44 247.