Roztroušená skleróza a proč pomohou metody lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že roztroušená skleróza není vždy tzv. nevyléčitelná nemoc. Stav se dá určitě výrazně zvrátit. A dokonce udržet v takovém stavu, že o své nemoci ani nevíte. I když podle lékařských kritérií budete dále řazeni mezi pacienty s autoimunitním onemocněním. Ani přírodní medicína zatím nemá recept na úplné odstranění autoimunitních reakcí. Ale dá se výrazně zlepšit celkové zdraví.

V tomto článku se dozvíte o doposud známých příčinách roztroušené sklerózy a jak se správně odstraňují. Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech (postupech) lékařů přírodní medicíny zaměřených na  roztroušenou sklerózu a z našich  vlastních vědomostí a zkušeností. Opíráme se i o zkušenosti jednotlivých osob (i lékařů), kteří se příznaků roztroušené sklerózy zbavili – tak jak jsou jejich zkušenosti zveřejněny ve světové literatuře.  (Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí.) 

Jak lékaři přírodní medicíny přistupují k léčbě roztroušené sklerózy

Klasická medicína považuje roztroušenou sklerózu za nevyléčitelný zdravotní problém. Lékaři přírodní medicíny si to nemyslí a vždy se snaží nějakým způsobem pomoci. Já si to také nemyslím a pro tento úsudek mám argumenty. Nevyléčitelná je totiž jen z pohledu klasické medicíny, která na léčení roztroušené sklerózy nemá vhodnou pilulku. Ale pouze léky nemohou pomoci, naopak spíše z dlouhodobého hlediska mohou uškodit a bránit organismu v regeneraci.

Podle lékařů přírodní medicíny roztroušená skleróza, jako každý chronický zdravotní problém, má více základních příčin. Každá z nich nějakým dílem přispívá k celkovému obrazu zdravotního problému. Lékaři přírodní medicíny obvykle směřují k tomu, aby SOUČASNĚ působili na všechny známé příčiny. Pokud se organismu vytvoří dobré podmínky, má většinou dostatek sil k tomu, aby se sám opravil.  SPOJENÉ působení na většinu skutečných příčin zdravotního problému je také tím hlavní důvodem, proč při léčbě chronických zdravotních problémů může být přírodní medicína někdy úspěšnější než klasická medicína se svými pilulkami. Tak je tomu i v případě roztroušené sklerózy. (I přesto zde chci zdůraznit, abyste nepřerušovali kontakt se svým ošetřujícím lékařem.)

K tomuto závěru mne vedou zejména mé znalosti v oblasti tzv. plnohodnotné výživy a léčebných půstů a také chápání pochodů v organismu, které nastávají v organismu při jakémkoliv narušení výživy. Vědci také objevili, že mozkové buňky a nervové buňky se v určité míře mohou obnovovat. Tento jev se nazývá neuroplasticita. Existují přírodní regenerační metody, které mohou tuto neuroplasticitu podpořit a některé jsou i nenákladné a snadno se používají v praxi.  Také to, že existují případy lidí, kteří roztroušenou sklerózu překonali a dostali se do stavu, že o svém onemocnění neví, mne utvrzují v tomto názoru. Čerpal  jsem ze zkušeností amerických, německých a ruských lékařů přírodní medicíny.

Narušení výživy a vliv na stav roztroušené sklerózy

Začnu narušením výživy – podvýživou. Tělo totiž může hladovět, i když jíte a zdánlivě máte “plný talíř”! Tato souvislost mezi roztroušenou sklerózou a tímto hladověním vás možná překvapí právě proto, že vy se přece stravujete určitě dobře!  Oblastí zdraví se zabývám více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Za tuto dobu jsem přečetl mnoho odborné literatury z oblastí zdraví, výživy i hladovění. Od roku 2013 řídím regeneraci lidí při různých zdravotních problémech a vidím na vlastní oči, jak systematické a vhodné změny životního a stravovacího stylu pomáhají. Mám řadu argumentů, které mne vedou k přesvědčení, že problém roztroušené sklerózy je v podstatě problém lidského metabolismu a hlavně problém nedostatku některých živin. To lze odstranit přesně propočítanou změnou výživy a úpravou některých životních návyků.  Takovou výživu si nikdo nemůže sám sestavit “na koleně” a už vůbec nepostačí jen běžná “chaotická” strava a dokoupení nějakých multivitaminů.

Každý, kdo trpí roztroušenou sklerózou, přesně ví, jak se zdravotní problém projevuje a jak vzniká.  Proto půjdu rovnou k jádru věci.

Hlavním problémem při roztroušené skleróze je, že organismus provádí destrukci tzv. myelinových obalů nervů. Obnažená nervová vlákna špatně vedou nervové signály a s tím souvisí celá řada problémů typických pro roztroušenou sklerózu.

Já vám dnes ukážu, že problém je ve výživě. Jak známo jíme obvykle 3x až 5x denně, pokud nejíme, žijeme ze zásob. To, že organismus využívá své zásoby, pokud nemá dostatek živin v potravě, není nic neobvyklého. Podobných procesů v organismu probíhá celá řada a ani si jich mnohdy nevšímáme. Třeba v noci také nejíme nebo např. při delším regeneračním hladovění. Pokud organismus nemá živiny z potravy, opatřuje si své živiny tím, že sáhne do svých rezerv. Zde platí princip tzv. priority orgánů – tj. organismus si obstarává své živiny nejprve z tkání, které nejméně potřebuje. Teprve když tyto zásoby vyčerpá, sáhne i do tkání pro organismus důležitějších. Zákonitosti hladovění byly zkoumány v celém světě.

V Rusku se např. hladověním zabýval vojenský vědec, který se jmenoval Pašutin. V roce 1902 prováděl pokusy na psech. Zdokumentoval hladovění u psů, které vyhladověl až do smrti. (I mně to přijde kruté a zmiňuji se o tom pouze jako doložení tvrzení.) Při tom zjistil, že během kompletního vyhladovění došlo k 97% ztrátě všech původních tuků, u svalů došlo jen k 30% ztrátě hmotnosti, u ledvin došlo jen k 25% ztrátě hmotnosti, zatímco u mozku a nervů jen k 4% ztrátě hmotnosti. To, že organismus při hladovění ochraňuje své nejdůležitější orgány, se jmenuje princip priority výživy orgánů.

Pokud organismu chybí živiny a nedostává je z potravy, čerpá ze svého organismu. Zpravidla z míst, které v danou chvíli nejméně potřebuje.  Organismus je v tomto směru velice schopný „počítač“, aby si vyhodnotil své priority.

Organismus nemusí ani hladovět, stačí i nedostatek některé konkrétní živiny v potravě. Např. při nedostatečném příjmu vápníku potravou, si organismus opatřuje potřebný vápník z kostí a zubů. To je dost častý a známý jev, kdy vzniká tzv. osteoporóza. Podobně organismus postupuje i u jiných živin a vznikají tak různé zdravotní problémy, které mnohdy ani nepovažujeme za důsledek špatné výživy.

Pokud se podíváme na složení myelinových obalů nervů, tak objevíme, že myelin je vlastně lipoprotein – tj. sloučenina tuků a bílkovin. Pokud půjdeme ještě dále po složení lipidů (tuků) myelinu, objevíme mezi složkami těchto lipidů např. cholesterol. Ten organismus potřebuje např. pro tvorbu hormonů, vzniká z něj vitamin D a také je důležitou součástí všech buněčných membrán. Podobně je možné se podívat i na proteiny myelinu. Pokud tedy organismus nemá ve výživě všechny aminokyseliny, snadno se může stát že, nevytvoří tyto lipoproteiny.

Jedním z důvodů, proč organismus může napadat myelinové obaly nervů, může být právě nedostatek konkrétních esenciálních živin v potravě. Dovedu si představit situaci, kdy organismus napadne myelinové pochvy nervů, rozloží je a využije živiny v nich obsažené na stavbu jiných potřebnějších buněk či orgánů. Např. na tvorbu některých hormonů, které třeba potřebuje v daný moment více.

Proto u některých jedinců z roztroušenou sklerózou mohou být prvotní příčinou špatné stravovací návyky a zejména nedostatek některých živin.  Je třeba si uvědomit, že každá esenciální živina (a je jich celkem 46, které se musí dodávat potravou) je pro činnost organismu důležitá, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, ovlivňují acidobazickou rovnováhu. Protože působí ve složitých komplexech, je vždy důležité prověřit, jestli člověk ve své výživě má všech 46 esenciálních živin, a to v potřebném množství. To se může týkat pacientů s roztroušenou sklerózou. Klasická medicína se zatím při řešení zdravotních problémů nezabývá tím, zda pacient ve své stravě dlouhodobě přijímá všech 46 esenciálních živin. A jen rozbor krve toto nezjistí. Proto také nevidí tyto možné příčiny roztroušené sklerózy.

Překyselení organismu a vliv na činnost buněk, které tvoří myelin

Druhou příčinou, proč může být problém s myelinovými obaly nervů, je narušená činnost buněk, kde se vlastní myelin tvoří. V případě myelinu se jedná o buňky, které se jmenují oligodendrocyty. Je známo, že v počátečních stádiích roztroušené sklerózy se myelinové pochvy dokonce opravují, dochází k tzv. remyelinizaci. Znamená to, že buňky jsou schopny myelin obnovovat. 

Co tedy naruší schopnost oligodendrocytů produkovat myelin? Zde je opět potřeba se podívat na to, jak se obecně narušuje buněčná činnost. Odpověď je jednoduchá. Buňky si mohou narušit svoji činnost vlastními odpadními látkami. Pokud je organismus nestačí odvádět z organismu, ukládají se v mezibuněčném prostoru. Německá přírodní medicína tuto situaci nazývá překyselením organismu. Toto nepřátelské okolí buněk, se špatným pH, narušuje následně i činnost hormonů a enzymů, které jsou právě na pH velice citlivé. Za překyselením organismu obecně stojí nedostatek tzv. zásadotvorných minerálů v potravě, což jsou především sodík, draslík, hořčík a vápník. Některé prvky, zejména sodík, vápník a draslík jsou nesmírně důležité pro dobrou funkci buněčné membrány, která rozhoduje o průniku živin do buňky a o odstraňování odpadů z buněk. To vše dohromady ovlivňuje dobrou výživu buněk a tím i jejich funkčnost. Nepochybně i schopnost oligodendrocytů produkovat myelin.

K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresové situace. (To podporuje i jednu z možných hypotéz, že stresy přispívají k roztroušené skleróze). Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80 % obyvatelstva.

Další příčiny roztroušené sklerózy

Samozřejmě roztroušená skleróza má i další příčiny. Zejména dlouhodobé stresy, které způsobují dlouhodobé vybuzení imunitního systému. Ten pak nefunguje správně a napadá vlastní buńky. Dále např. i některé léky a toxické látky z potravin a z životního prostředí. 

Problém, proč se roztroušená skleróza zatím považuje za nevyléčitelný a nevysvětlitelný zdravotní problém je také v tom, že se hledá jeden konkrétní viník, který vše způsobuje. Ale jak jsem vám ukázal výše, viník není nikdy jen jeden, viníků je většinou mnohem více a působí současně. A proto také všichni musí být odstraněni, a to současně. Oddělené vyřešení jednotlivých příčin nemůže pomoci. A proto se je obtížné léčení. Také nefungují léky, protože ty nemohou působit na příčiny, které spočívají v chybách životního a stravovacího stylu.  

Koncepce Regeneračního programu, který pomůže při roztroušené skleróze

Od roku 2013 našim klientům pomáháme se zlepšováním zdraví. Používáme regenerační programy, kde využíváme různé regenerační metody a prvky lékařů přírodní medicíny. Vycházíme i z prověřených Protokolů lékařů přírodní medicíny, které jsou vlastně komplexním postupem, jak lékaři přírodní medicíny působí na daný zdravotní problém, na jeho hlavní příčiny. Důležitou součástí všech našich programů je plnohodnotná výživa, která je vždy v závislosti na konkrétním zdravotním problému upravena tak, aby neobsahovala potraviny, které při daném problému vadí.

Za tuto dobu mi prošly rukama stovky klientů a z jejich dotazníků často vyplývalo, že sice většina měla kaloricky dostatečně vydatnou stravu a zdálo by se, že jim nic nechybí. Ale podrobnou analýzou jsem si ověřoval, že mnoha z nich chyběly některé důležité živiny. Také struktura stravy byla špatná.  Mnoho lidí trpí také překyselením organismu, což vede také k celé řadě dalších zdravotních problémů. Kombinace těchto příčin pak vede ke zdravotním problémům. Pacienti s roztroušenou sklerózou jsou na tom podobně a možná hůře, než běžná populace. Chronické zdravotní problémy nemají nikdy jen jednu příčinu, a proto na ně nemůže fungovat nějaká pilulka. Chce to vždy systémový přístup, který spojí dosavadní znalosti v jeden celek. 

Potěšitelnou zprávou pro všechny, kdo roztroušenou sklerózou trpí, je, že po několika letech studia tohoto problému ze zdrojů na celém světě,  jsme s kolegyní klinickou psycholožkou spojili všechny významné regenerační metody,  které při roztroušené skleróze mohou pomoci, do jednoho uceleného Regeneračního programu při roztroušené skleróze. Regenerační metody lékařů přírodní medicíny tak působí na všechny známé příčiny roztroušené sklerózy, a to najednou. Snadné na provedení. Tyto regenerační metody jsou ověřeny a fungují i samostatně. Vycházeli jsme i ze zkušeností úspěšných lékařů přírodní medicíny při léčení nervových problémů (např. neuropatie) i roztroušené sklerózy. Také z naší dlouholeté praxe. Program  nemáme dlouho, ale i za tuto krátkou dobu na našich klientech, kteří program skutečně pečlivě dodržují, vidíme, že se jejich stav vždy zlepšuje. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Proč věřit metodám lékařů přírodní medicíny?

 • Tito přírodní lékaři mají vysokoškolské medicínské vzdělání, na západě je platí i zdravotní pojišťovny (nejsou to tedy žádní šarlatáni, jak se v ČR mylně tvrdí)
 • Od vašich lékařů se liší jen tím, že se snaží vyřešit zdravotní problémy bez léků, které mají spoustu vedlejších účinků.
 • Přírodní lékaři lidem ve formě tzv. protokolů dávají rady, jak zlepšit stravování a denní zvyky. Používají prověřené a lidem pochopitelné regenerační metody – např. plnohodnotnou výživu, obsahující všech 46 esenciálních živin, omezení nevhodných potravin, vyšší dávky některých živin, odkyselení organismu, pohybové terapie, postupnou eliminaci léků apod.
 • Zjistili, že nejlepší možnou cestou, jak vyřešit zdravotní problém, je ODSTRANIT  NAJEDNOU všechny známé PŘÍČINY zdravotního problému 
 • Metody jsou velice účinné, ale vyžadují aktivitu ze strany klientů   

  Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… a přesto mám zdravotní problém apod.
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (esenciálních – tělo si je neumí vyrobit) živin v dostatečném množství = plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami.
 2. Lidé (i když mají BIO produkty nebo z vlastní zahrádky) se stále stravují spíše chaoticky podle chuti. To se týká přibližně 95 % populace
 3. Pouze systematická plnohodnotná výživa podle lékařů přírodní medicíny skutečně pomáhá řešit zdravotní problémy
 4. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje. Lidé docházejí k chybnému závěru, že zdravotní problém nesouvisí s výživou. Opak je pravdou: nedostatek byť jediné esenciální živiny znamená vždy zdravotní problém!
 5. Plán plnohodnotné výživy potřebuje být odborně propočítán na obsah 46 živin. Musí zohledňovat i to, že se při konkrétních zdravotních problémech vylučují některé problematické potraviny.  Nenajdete na Internetu.

 Jak mi můžete pomoci? 

 • Pomůže vám regenerační program
 • Zahrnuje vedle odborně propočítaného plánu plnohodnotné výživy i další prověřené regenerační metody, které SPOLEČNĚ účinně působí na konkrétní zdravotní problém
 • Dostanete odzkoušené řešení podle lékařů přírodní medicíny. Vychází z jejich protokolů.  Sami si nic nevymýšlíme 
 • Tyto metody podporují vaši léčbu u lékařů. Ti se totiž většinou vaším stravováním a životním stylem nezabývají. Léčbu u lékařů nepřerušujete, provádíte současně
 • Stačí nás kontaktovat

Pokud potřebujete řešit hlavně roztroušenou sklerózu, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže.

Zde bych chtěl ještě zdůraznit, že i když regenerační programy jsou typizované, každý člověk je jiný a má při regeneraci jiné problémy. Téměř každý někdy potřebuje poradit. Abychom vzájemnou spolupráci usnadnili, mají klienti v ceně programu i konzultace. Velmi se nám osvědčilo, každý může poslat mail nebo zavolat.  Cena účasti v regeneračním programu je jednotná a stojí 1200,-Kč (zahrnuje metodiku včetně poradenství).

Regenerační program při roztroušené skleróze

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví se zabývá již více než 30 let. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a skutečnou podstatou zdravotních problémů.