Roztroušená skleróza a jak účinně zlepšit stav metodami lékařů přírodní medicíny

Proč mají pacienti špatné informace o roztroušené skleróze?

Většina pacientů s roztroušenou sklerózou se podle mého názoru vůbec nedostane k dobrým informacím, které by jim pomohli si zlepšovat zdravotní stav. Je to dáno tím, že hlavní informace – i ty na internetu – převážně pocházejí od lékařů tzv. bílé medicíny, kteří s léčbou roztroušené sklerózy nejsou úspěšní. V podstatě na ni neexistuje žádný dobrý lék. Proto i většina informací o roztroušené skleróze je spíše negativní. Tyto špatné informace nijak nemotivují pacienty, aby hledali jinou cestu. Každý si řekne, nemá to cenu. Ale málokdo se zamyslí na tím, že informace o roztroušené skleróze jsou negativní hlavně proto, že bílá medicína používá jako hlavní léčebnou metodu jen léky a ty nepomáhají.

Na rozdíl od bílé medicíny, lékaři přírodní medicíny přistupují ke svým pacientům zpravidla komplexně a tak se samozřejmě zabývají i jejich výživou a životním stylem (např. zvládáním stresů), které také mají vliv na stav roztroušené sklerózy.  Tento přístup je mnohem úspěšnější.  O těchto přírodních metodách se ale v článcích na internetu moc nepíše.

V tomto článku se dozvíte, že s roztroušenou sklerózou lze bojovat, minimálně zlepšit zdravotní stav  tak, abyste svou nemoc nepociťovali.  Není to sice hned, ozdravování trvá více měsíců (může trvat i déle než rok), ale vlastní postup není složitý. Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny roztroušené sklerózy, které jsou v podstatě známy. Pro Vás to znamená dodržovat určitou strukturu nedráždivé, nezakyselující a plnohodnotné stravy (s dostatečným množstvím všech 46 esenciálních živin), užívat některé doplňky stravy na zkvalitnění výživy mozku a nervů, trochu přizpůsobit svůj denní režim. Zavést do praxe podle našeho návodu je poměrně jednoduché. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví. Tento postup lékaři přírodní medicíny odzkoušeli, funguje u každého. 

Jen zdůrazňuji, že metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce  organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny. Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Proto je cílem tohoto článku ukázat, že roztroušená skleróza není vždy nevyléčitelná nemoc, ale její stav se dá výrazně zvrátit. Ale není to hned a rozhodně to není záležitost léků. Např. známé přírodní lékařce Dr. Terry Wahlsové, která sama bojovala s roztroušenou sklerózou, trvalo pět let než se dostala z invalidního vozíku do stavu zdraví, kdy dokonce může jezdit i na kole.

Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech (postupech) lékařů přírodní medicíny zaměřených na roztroušenou sklerózu a z našich vlastních vědomostí a zkušeností. Opíráme se i o zkušenosti jednotlivých osob (i lékařů), kteří se příznaků roztroušené sklerózy zbavili. Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. Své vzdělání v oblasti metod lékařů přírodní medicíny neustále rozšiřujeme.

Pokud budete chtít, tak se v závěru článku dostanete k Regeneračnímu programu při roztroušené skleróze, který obsahuje metody, jak si zlepšovat zdraví při roztroušené skleróze.  Protože je zaměřen hlavně na vaše stravování a životní styl, kterými se váš lékař stejně nezabývá, může tento program vhodně doplnit vaši léčbu u lékařů. 

Jak lékaři přírodní medicíny přistupují k léčbě roztroušené sklerózy

Podle lékařů přírodní medicíny roztroušená skleróza, jako každý chronický zdravotní problém, má více základních příčin. Každá z nich nějakým dílem přispívá k celkovému obrazu zdravotního problému. Lékaři přírodní medicíny obvykle směřují k tomu, aby SOUČASNĚ působili na všechny známé příčiny. Pokud se organismu vytvoří dobré podmínky, má většinou dostatek sil k tomu, aby se sám opravil.  SPOJENÉ působení na většinu skutečných příčin zdravotního problému je také tím hlavní důvodem, proč při léčbě chronických zdravotních problémů může být přírodní medicína někdy úspěšnější než klasická medicína se svými pilulkami. Tak je tomu i v případě roztroušené sklerózy. 

K tomuto závěru mne vedou zejména mé znalosti v oblasti tzv. plnohodnotné výživy a léčebných půstů a také chápání pochodů v organismu, které nastávají v organismu při jakémkoliv narušení výživy. Vědci také objevili, že mozkové buňky a nervové buňky se v určité míře mohou obnovovat. Tento jev se nazývá neuroplasticita. Existují přírodní regenerační metody, které mohou tuto neuroplasticitu podpořit a některé jsou i nenákladné a snadno se používají v praxi.  Také to, že existují případy lidí, kteří roztroušenou sklerózu překonali a dostali se do stavu, že o svém onemocnění neví, mne utvrzují v tomto názoru. Čerpal  jsem ze zkušeností amerických, německých a ruských lékařů přírodní medicíny.

Vliv nedostatku některých živin na vznik a stav roztroušené sklerózy

Začnu pro vás možná překvapivě – narušením výživy – podvýživou. Tělo totiž může hladovět, i když jíte a zdánlivě máte “plný talíř”! Tato souvislost mezi roztroušenou sklerózou a tímto hladověním vás možná překvapí právě proto, že vy se přece stravujete určitě dobře!  Oblastí zdraví se zabývám více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Za tuto dobu jsem přečetl mnoho odborné literatury z oblastí zdraví, výživy i hladovění. Od roku 2013 řídím regeneraci lidí při různých zdravotních problémech a vidím na vlastní oči, jak systematické a vhodné změny životního a stravovacího stylu pomáhají. Mám řadu argumentů, které mne vedou k přesvědčení, že problém roztroušené sklerózy je v podstatě problém lidského metabolismu a hlavně problém nedostatku některých živin. To lze odstranit přesně propočítanou změnou výživy a úpravou některých životních návyků. Takovou výživu si nikdo nemůže sám sestavit “na koleně” a už vůbec nepostačí jen běžná “nahodilá” strava a dokoupení nějakých multivitaminů.

K zamyšlení: Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.

Každý, kdo trpí roztroušenou sklerózou, přesně ví, jak se zdravotní problém projevuje a jak vzniká.  Proto půjdu rovnou k jádru věci.

Hlavním problémem při roztroušené skleróze je, že organismus provádí destrukci tzv. myelinových obalů nervů. Obnažená nervová vlákna špatně vedou nervové signály a s tím souvisí celá řada problémů typických pro roztroušenou sklerózu.

Já vám dnes ukážu, že problém je ve výživě. Jak známo jíme obvykle 3x až 5x denně, pokud nejíme, žijeme ze zásob. To, že organismus využívá své zásoby, pokud nemá dostatek živin v potravě, není nic neobvyklého. Podobných procesů v organismu probíhá celá řada a ani si jich mnohdy nevšímáme. Třeba v noci také nejíme nebo např. při delším regeneračním hladovění. Pokud organismus nemá živiny z potravy, opatřuje si své živiny tím, že sáhne do svých rezerv. Zde platí princip tzv. priority orgánů – tj. organismus si obstarává své živiny nejprve z tkání, které nejméně potřebuje. Teprve když tyto zásoby vyčerpá, sáhne i do tkání pro organismus důležitějších. Zákonitosti hladovění byly zkoumány v celém světě.

V Rusku se např. hladověním zabýval vojenský vědec, který se jmenoval Pašutin. V roce 1902 prováděl pokusy na psech. Zdokumentoval hladovění u psů, které vyhladověl až do smrti. (I mně to přijde kruté a zmiňuji se o tom pouze jako doložení tvrzení.) Při tom zjistil, že během kompletního vyhladovění došlo k 97% ztrátě všech původních tuků, u svalů došlo jen k 30% ztrátě hmotnosti, u ledvin došlo jen k 25% ztrátě hmotnosti, zatímco u mozku a nervů jen k 4% ztrátě hmotnosti. To, že organismus při hladovění ochraňuje své nejdůležitější orgány, se jmenuje princip priority výživy orgánů.

Pokud organismu chybí živiny a nedostává je z potravy, čerpá ze svého organismu. Zpravidla z míst, které v danou chvíli nejméně potřebuje.  Organismus je v tomto směru velice schopný „počítač“, aby si vyhodnotil své priority.

Organismus nemusí ani hladovět, stačí i nedostatek některé konkrétní živiny v potravě. Např. při nedostatečném příjmu vápníku potravou, si organismus opatřuje potřebný vápník z kostí a zubů. To je dost častý a známý jev, kdy vzniká tzv. osteoporóza. Podobně organismus postupuje i u jiných živin a vznikají tak různé zdravotní problémy, které mnohdy ani nepovažujeme za důsledek špatné výživy.

Pokud se podíváme na složení myelinových obalů nervů, tak objevíme, že myelin je vlastně lipoprotein – tj. sloučenina tuků a bílkovin. Pokud půjdeme ještě dále po složení lipidů (tuků) myelinu, objevíme mezi složkami těchto lipidů např. cholesterol. Ten organismus potřebuje např. pro tvorbu hormonů, vzniká z něj vitamin D a také je důležitou součástí všech buněčných membrán. Podobně je možné se podívat i na proteiny myelinu. Pokud tedy organismus nemá ve výživě všechny aminokyseliny, snadno se může stát že, nevytvoří tyto lipoproteiny.

Jedním z důvodů, proč organismus může napadat myelinové obaly nervů, může být právě nedostatek konkrétních esenciálních živin v potravě. Dovedu si představit situaci, kdy organismus napadne myelinové pochvy nervů, rozloží je a využije živiny v nich obsažené na stavbu jiných potřebnějších buněk či orgánů. Např. na tvorbu některých hormonů, které třeba potřebuje v daný moment více.

Proto u některých jedinců z roztroušenou sklerózou mohou být prvotní příčinou špatné stravovací návyky a zejména nedostatek některých živin.  Je třeba si uvědomit, že každá esenciální živina (a je jich celkem 46, které se musí dodávat potravou) je pro činnost organismu důležitá, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, ovlivňují acidobazickou rovnováhu. Protože působí ve složitých komplexech, je vždy důležité prověřit, jestli člověk ve své výživě má všech 46 esenciálních živin, a to v potřebném množství. To se může týkat pacientů s roztroušenou sklerózou. Klasická medicína se zatím při řešení zdravotních problémů nezabývá tím, zda pacient ve své stravě dlouhodobě přijímá všech 46 esenciálních živin. A jen rozbor krve toto nezjistí. Proto také nevidí tyto možné příčiny roztroušené sklerózy.

Překyselení organismu a vliv na činnost buněk, které tvoří myelin

Druhou příčinou, proč může být problém s myelinovými obaly nervů, je narušená činnost buněk, kde se vlastní myelin tvoří. V případě myelinu se jedná o buňky, které se jmenují oligodendrocyty. Je známo, že v počátečních stádiích roztroušené sklerózy se myelinové pochvy dokonce opravují, dochází k tzv. remyelinizaci. Znamená to, že buňky jsou schopny myelin obnovovat. 

Co tedy naruší schopnost oligodendrocytů produkovat myelin? Zde je opět potřeba se podívat na to, jak se obecně narušuje buněčná činnost. Odpověď je jednoduchá. Buňky si mohou narušit svoji činnost vlastními odpadními látkami. Pokud je organismus nestačí odvádět z organismu, ukládají se v mezibuněčném prostoru. Německá přírodní medicína tuto situaci nazývá překyselením organismu. Toto nepřátelské okolí buněk, se špatným pH, narušuje následně i činnost hormonů a enzymů, které jsou právě na pH velice citlivé. Za překyselením organismu obecně stojí nedostatek tzv. zásadotvorných minerálů v potravě, což jsou především sodík, draslík, hořčík a vápník. Některé prvky, zejména sodík, vápník a draslík jsou nesmírně důležité pro dobrou funkci buněčné membrány, která rozhoduje o průniku živin do buňky a o odstraňování odpadů z buněk. To vše dohromady ovlivňuje dobrou výživu buněk a tím i jejich funkčnost. Nepochybně i schopnost oligodendrocytů produkovat myelin.

K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresové situace. (To podporuje i jednu z možných hypotéz, že stresy přispívají k roztroušené skleróze). Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80 % obyvatelstva.

Další příčiny roztroušené sklerózy

Samozřejmě roztroušená skleróza má i další příčiny. Zejména dlouhodobé stresy, které způsobují dlouhodobé vybuzení imunitního systému. Ten pak nefunguje správně a napadá vlastní buńky. Dále např. i některé léky a toxické látky z potravin a z životního prostředí. 

Problém, proč se roztroušená skleróza zatím považuje za nevyléčitelný a nevysvětlitelný zdravotní problém je také v tom, že se hledá jeden konkrétní viník, který vše způsobuje. Ale jak jsem vám ukázal výše, viník není nikdy jen jeden, viníků je většinou mnohem více a působí současně. A proto také všichni musí být odstraněni, a to současně. Oddělené vyřešení jednotlivých příčin nemůže pomoci. A proto se je obtížné léčení. Také nefungují léky, protože ty nemohou působit na příčiny, které spočívají v chybách životního a stravovacího stylu.  

Koncepce Regeneračního programu, který pomůže při roztroušené skleróze

Od roku 2013 našim klientům pomáháme se zlepšováním zdraví. Používáme regenerační programy, kde využíváme různé regenerační metody a prvky lékařů přírodní medicíny. Vycházíme i z prověřených Protokolů lékařů přírodní medicíny, které jsou vlastně komplexním postupem, jak lékaři přírodní medicíny působí na daný zdravotní problém, na jeho hlavní příčiny. Důležitou součástí všech našich programů je plnohodnotná výživa, která je vždy v závislosti na konkrétním zdravotním problému upravena tak, aby neobsahovala potraviny, které při daném problému vadí.

Za tuto dobu mi prošly rukama stovky klientů a z jejich dotazníků často vyplývalo, že sice většina měla kaloricky dostatečně vydatnou stravu a zdálo by se, že jim nic nechybí. Ale podrobnou analýzou jsem si ověřoval, že mnoha z nich chyběly některé důležité živiny. Také struktura stravy byla špatná.  Mnoho lidí trpí také překyselením organismu, což vede také k celé řadě dalších zdravotních problémů. Kombinace těchto příčin pak vede ke zdravotním problémům. Pacienti s roztroušenou sklerózou jsou na tom podobně a možná hůře, než běžná populace. Chronické zdravotní problémy nemají nikdy jen jednu příčinu, a proto na ně nemůže fungovat nějaká pilulka. Chce to vždy systémový přístup, který spojí dosavadní znalosti v jeden celek. 

Potěšitelnou zprávou pro všechny, kdo roztroušenou sklerózou trpí, je, že po několika letech studia tohoto problému ze zdrojů na celém světě,  jsme s kolegyní klinickou psycholožkou spojili všechny významné regenerační metody,  které při roztroušené skleróze mohou pomoci, do jednoho uceleného Regeneračního programu při roztroušené skleróze. Regenerační metody lékařů přírodní medicíny tak působí na všechny známé příčiny roztroušené sklerózy, a to najednou. Snadné na provedení. Tyto regenerační metody jsou ověřeny a fungují i samostatně. Vycházeli jsme i ze zkušeností úspěšných lékařů přírodní medicíny při léčení nervových problémů (např. neuropatie) i roztroušené sklerózy. Také z naší dlouholeté praxe. Program  nemáme dlouho, ale i za tuto krátkou dobu na našich klientech, kteří program skutečně pečlivě dodržují, vidíme, že se jejich stav vždy zlepšuje. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pokud potřebujete řešit hlavně roztroušenou sklerózu, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při roztroušené skleróze podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí získáte více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017, revize 2019

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví se zabývá již více než 30 let. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a skutečnou podstatou zdravotních problémů.