Revmatická artritida – jak ji odstranit pomocí regeneračních metod lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že revmatická artritida není tzv. nevyléčitelná nemoc. Abychom si rozuměli, správné je říci: “Není  vyléčitelná pomocí běžně používaných léků”. Ale musí se zvolit úplně jiný postup. Podle lékařů přírodní medicíny má revmatická artritida 2 hlavní okruhy příčin. Tím prvním je nedostatečná výživa (organismus prostě nemá dost stavebního materiálu – esenciálních živin, aby mohl opravovat tkáně a zvýšit imunitu). Druhou příčinou jsou různé překážky, kterými našemu organismu – ať už vědomě nebo nevědomě – bráníme, aby dobře fungoval. Pokud se tyto dvě hlavní překážky fungování organismu odstraní, organismus začne lépe fungovat a ozdravuje se. Tento postup je odzkoušen.  V tomto článku se dozvíte o některých známých příčinách revmatické artritidy a jak se správně odstraňují. Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech (postupech) lékařů přírodní medicíny zaměřených na  revmatickou artritidu a z našich   vlastních vědomostí a zkušeností s našimi klienty (Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí.). I u nás v ČR se naši klienti už tímto postupem revmatické artritidy zbavili. 

Role léků při revmatické artritidě

Klasická bílá medicína na tento zdravotní problém účinnou pilulku nemá. Pilulky, které se předepisují na utišení bolestí při artritidě, přinášejí jen dočasnou úlevu. Tím jsou samozřejmě dočasně prospěšné. Ale léky – pokud se používají dlouhodobě – většinou omezují některé regenerační funkce buněk a to vede k dalším zdravotním problémům. Proto by se léky měly používat pouze krátkodobě k překonání bolestí.  Léky také většinou nedodávají do organismu žádné živiny, a proto také nemohou napravit chyby způsobené stravováním (nedostatek živin – jedna z hlavních příčin revmatické artritidy).  

Přírodní medicína (a západní přírodní medicína obecně) se vždy snaží najít skutečné příčiny zdravotních problémů a  hledá cesty, jak se lékům vyhnout a pokud už je berete, tak se jich i postupně zbavit.

Lékařské regenerační postupy při revmatické artritidě, které se používají ve světě

Možná vás to překvapí, ale zahraniční lékaři přírodní medicíny např. v Německu a v USA (poznámka: zabývají se jí lékaři s klasickým vzděláním MUDr., kteří ale ve své praxi omezují užívání léků a hledají jiné postupy) používají kombinaci tří hlavních regeneračních metod k odstranění revmatické artritidy: 1/úvodní hluboké odkyselení (pomocí odkyselovacích – zásaditých programů a nebo lékařských půstů) 2/ vyloučení některých potravin, které nejsou prospěšné při revmatické artritidě a 3/ dodání všech nezbytných 46 esenciálních živin (tzv. plnohodnotnou výživu), která samozřejmě zohledňuje i vyloučené potraviny. 

Podobný přístup má i ruská přírodní medicína, kde přírodně orientovaní lékaři používají metodu lidově zvanou léčebné hladovění, která se ale správně jmenuje Detoxikačně – dietní terapie (zkratka RDT – Razgruzočno – dietičeskaja terrapija – pro ty, kdo rozumí rusky). Tato metoda je v Rusku odsouhlasenou lékařskou metodou k léčbě revmatické artritidy a řady dalších zdravotních problémů. To znamená, že i ruská metoda používá na začátek určité odlehčení – detoxikaci organismu a pak nastoluje jiný – kvalitnější režim výživy. Bez těchto dvou hlavních kroků je změna zdravotního stavu při revmatické artritidě prakticky nemožná. Je to cesta, která podporuje přirozenou regeneraci organismu.

Předesíláme, že cesta založená na přirozené regeneraci organismu není rychlá, bude vám to trvat více měsíců, ale vede k cíli. Ale je třeba mít trpělivost (lepší možnost prakticky neexistuje). Váš organismus se po určité době regenerace (ta je u každého trochu jiná a závisí na výchozím stavu) celkově ozdravuje, a proto i revmatická artritida mizí.  Pokud má někdo nadváhu, většinou je velice důležité se jí také zbavit. Náš typizovaný Regenerační program při revmatické artritidě obsahuje jako jednu variantu i prověřený německý lékařský způsob redukce váhy, který umožňuje snižovat váhu cca 3-4 kg za měsíc. Druhá varianta regeneračního programu je připravena pro ty, kdo nechtějí a nebo nemohou hubnout.

Hlavní příčiny revmatické artritidy a jak na ně působí lékařské regenerační metody

Za jednu z dalších příčin revmatické artritidy se považuje tzv. překyselení organismu, což je lidově řečeno stav, kdy buňky mají své okolí znečištěné svými metabolity, tzv. překyselené (je tam jiné pH). V tomto mezibuněčném prostoru se odehrává mnoho reakcí, které jsou ale vlivem překyselení značně omezeny (např. činnost enzymů a hormonů). Proto nemůže dojít k hojení tkání. Snižuje se imunita organismu, což je také jedna z příčin revmatické artritidy. K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě převažující konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, sýrů, mléka, uzenin, bílého pečiva a sladkosti nad zásadotvornými, což jsou ovoce a zelenina. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresy. Překyselení organismu je také výrazným zdrojem všech zánětů v organismu. Proto se pro např. v Německu, v USA i v Rusku pro odkyselení organismu používají odkyselovací programy, půsty nebo léčebné hladovění. To je nejjednodušší první krok, jak zahájit váš boj s revmatickou artritidou. Při těchto odlehčovacích programech se organismus zbavuje i různých toxinů, které často také spouštějí vnitřní zánět. U nás v Centru řízené regenerace s.r.o, klienty učíme používat německou lékařskou metodiku Půstu pro zdraví nebo metodiku odkyselovacího programu –  Zásaditý ozdravný program. 

Ale jen úvodní odkyselení – detoxikace ke zdolání revmatické artritidy nestačí, i když se řadě klientů už při těchto odlehčovacích programech často výrazně ulevuje od bolestí. Je to vlastně jen příprava organismu pro hlubší regeneraci.  Ve druhé fázi regenerace je vždy nutno přejít na velice kvalitní výživu s dostatkem všech esenciálních živin – tzv. Plnohodnotnou výživu. To je jednoduchý plán výživy, který vám zajistí, že ve stravě budete mít všech 46 esenciálních živin (organismus si je neumí vyrobit) v dostatečném množství. Takovou výživu naši klienti  dostávají po skončení Zásaditého ozdravného programu jako součást našeho typizovaného Regeneračního plánu při revmatické artritidě. Nebudete jíst žádné “kořínky” ani se nemusíte vzdávat svých oblíbených jídel. Jde jen stravování podle určitého systému. V případě revmatické artritidy nestačí jen běžná plnohodnotná výživa, ve výživě se musí redukovat některé potraviny, které jsou při revmatické artritidě nevhodné (podporují vnitřní zánět). Navíc musí být strava naplánována tak, aby dále nezakyselovala (jinak by úvodní odkyselení bylo zbytečné).  Tato výživa musí splňovat více kritérii najednou, navíc musí být odborně propočítána na obsah všech 46 esenciálních živin. To většina klientů není schopna si sama propočítat, a proto i různé amatérské pokusy s eliminací potravin nejsou úspěšné.  Tato speciální výživa je pro zlepšení stavu při revmatické artritidě klíčová. Jen běžnou “chaotickou stravou” se revmatická artritida vyléčit nedá.  

Tento přístup se široce uplatňuje i v jiných školách západní přírodní medicíny. Např. podle odzkoušených Protokolů (postupů) amerických lékařů přírodní medicíny je výhodné při léčbě tohoto zdravotního problému používat nejen plnohodnotnou výživu, ale u některých živin používat mnohem vyšší dávky živin (tj. nad rámec 100% DDD). Užívají se proto doplňky stravy.  Proto v doporučeních, která našim klientům dáváme ohledně plnohodnotné výživy vycházíme také z těchto Protokolů. 

Regenerační program při revmatické artritidě řeší všechny známé příčiny, proto je účinný

Cílem tohoto článku není popisovat všechny příčiny (zmínil jsem jen hlavní), které způsobují revmatickou artritidu.  Je jich více. Rozhodující je přístup přírodní medicíny, která se snaží odstranit všechny příčiny, a to SOUČASNĚ. A to je zatím nejlepší přístup, který k řešení zdravotních problémů existuje. 

Pro řešení revmatické artritidy se nejlépe hodí Regenerační program při revmatické artritidě podle lékařů přírodní medicíny.  Pokud máte jen tento hlavní problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při revmatické artritidě

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační postup.

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2018

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.