Revmatická artritida – a jak na ni pomocí regeneračních metod lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že revmatická artritida není vždy tzv. nevyléčitelná nemoc. Stav se dá výrazně zvrátit, dokonce odstranit.  A zároveň si výrazně zlepšit celkové zdraví. Dokonce se můžete zbavit léků, pokud již užíváte (tyto léky často blokují regeneraci).  V tomto článku se dozvíte o známých příčinách revmatické artritidy a jak se správně odstraňují. Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech (postupech) lékařů přírodní medicíny zaměřených na  revmatickou artritidu a z našich   vlastních vědomostí a zkušeností s našimi klienty (Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí.) 

Role léků při revmatické artritidě

Klasická bílá medicína na tento zdravotní problém účinnou pilulku nemá. Pilulky, které se předepisují na utišení bolestí při artritidě, přinášejí jen dočasnou úlevu. Tím jsou samozřejmě prospěšné. Ale léky – pokud se používají dlouhodobě – většinou omezují některé funkce buněk a to vede k dalším a dalším zdravotním problémům. Proto by se léky měly používat pouze krátkodobě k překonání špatného zdravotního stavu. Měly by být pro každého upozorněním, že je třeba změnit životní a stravovací styl. 

Přírodní medicína (a západní přírodní medicína obecně) se vždy snaží najít skutečné příčiny zdravotních problémů a  hledá cesty, jak se lékům vyhnout a pokud už je berete, tak se jich i postupně zbavit.

Většina chronických zdravotních problémů (kam patří i revmatická artritida) má obvykle více příčin, které působí společně. Správnou cestou, jak tyto chronické zdravotní problémy řešit, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet. Je to jiný přístup než má klasická medicína. Léky proti bolestem není totiž řešení, ale jen potlačení problému. Důkaz: pokud přestanete lék užívat, zase se vám bolesti vrátí (pokud neprovedete změny – viz dále). 

Lékařské regenerační postupy při revmatické artritidě, které se používají ve světě

V tomto článku se dozvíte, jak lze skutečně výrazně zlepšit stav při revmatické artritidě pomocí kombinace několika přírodních regeneračních metod. Možná vás to překvapí, ale zahraniční lékaři přírodní medicíny např. v Německu a v USA (poznámka: zabývají se jí lékaři s klasickým vzděláním MUDr.) používají kombinaci tří hlavních regeneračních metod k odstranění vnitřního zánětu, který je v pozadí revmatické artritidy: 1/úvodní hluboké odkyselení (pomocí odkyselovacích – zásaditých programů a nebo lékařských půstů) 2/  speciální skladba výživy zaměřená na eliminaci vnitřního zánětu a 3/ dodání všech nezbytných 46 esenciálních živin (tzv. plnohodnotnou výživu).  

Podobný přístup má i ruská medicína, kde přírodně orientovaní lékaři používají metodu lidově zvanou léčebné hladovění, která se ale správně jmenuje Detoxikačně – dietní terapie (zkratka RDT – Razgruzočno – dietičeskaja terrapija – pro ty, kdo rozumí rusky). Tato metoda je v Rusku odsouhlasenou lékařskou metodou k léčbě revmatické artritidy a řady dalších zdravotních problémů. To znamená, že i ruská metoda používá na začátek určité odlehčení – detoxikaci organismu a pak nastoluje jiný režim výživy. Bez těchto dvou hlavních kroků je změna zdravotního stavu při revmatické artritidě prakticky nemožná. 

Zahraniční lékaři přírodní medicíny (a my také) se snaží tento problém řešit stejnou  cestou. Je to cesta, aby se organismus postupně regeneroval. Tak se postupně vytvoří podmínky, abyste se i mohli zbavit léků. Bez léků máte totiž šanci, že regenerace bude úspěšnější. A jak ukazuje praxe mnoha zahraničních lékařů (a my už s řízenou regenerací máme zkušenosti), pokud se zvolí tento přístup, dosáhne se pozitivních výsledků. Tyto lékařské  regenerační metody směřují k tomu, aby se organismus zbavil vnitřního zánětu a dostal všechny živiny, které potřebuje pro opravu tkání. Pak se dá výrazně zlepšit stav revmatické artritidy včetně bolestí.  

Sami vidíte, že tento přístup je úplně jiný než přístup klasické medicíny, a proto také logicky může přinést úplně jiné výsledky než pilulky. Předesíláme, že naše cesta není rychlá, bude trvat více měsíců, ale vede k cíli. Ale je třeba mít trpělivost (lepší možnost prakticky neexistuje). Váš organismus se po určité době regenerace (ta je u každého trochu jiná a závisí na výchozím stavu) dostává do stavu, kdy je připraven se zbavit léků. Pokud má někdo nadváhu, většinou je velice důležité se jí také zbavit. Náš typizovaný Regenerační program při revmatické artritidě obsahuje jako jednu variantu i prověřený německý lékařský způsob redukce váhy, který umožňuje snižovat váhu cca 3-4 kg za měsíc. Druhá varianta regeneračního programu je připravena pro ty, kdo nechtějí a nebo nemohou hubnout.

Hlavní příčiny revmatické artritidy a jak na ně působí lékařské regenerační metody

Německá i americká přírodní medicína považuje revmatickou artritidu za zdravotní problém, který má více příčin a tyto příčiny je třeba odstranit.  Prvotní příčinou revmatické artritidy je většinou nerovnováha střevní mikroflóry tzv. dysbióza. Ta vede k tomu, že se přemnoží nepřátelská skupina mikroorganismů (mikrobi, plísně i kvasinky), které produkují jedovaté toxiny. Ty pak pronikají do krevního oběhu a vyvolávají zánět. Současně zvyšují propustnost střevní sliznice, což opět vede k průniku např. špatně strávené potravy do krevního oběhu. A opět další dávka látek, které zvyšují zánětlivost organismu. V případě dysbiózy je nutné nastolit jiný stravovací režim a posílit regeneraci střevního traktu. K tomu působí i nás speciální stravovací plán, který našim klientům poskytujeme v rámci našeho typizovaného Regeneračního programu při revmatické artritidě.

Za jednu z dalších příčin revmatické artritidy se považuje tzv. překyselení organismu, což je lidově řečeno stav, kdy buňky mají své okolí znečištěné svými metabolity, tzv. překyselené (je tam jiné pH). V tomto mezibuněčném prostoru se odehrává mnoho reakcí, které jsou ale vlivem překyselení značně omezeny (např. činnost enzymů a hormonů). Proto nemůže dojít k hojení tkání. Snižuje se imunita organismu, což je také jedna z příčin revmatické artritidy. K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě převažující konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, sýrů, mléka, uzenin, bílého pečiva a sladkosti nad zásadotvornými, což jsou ovoce a zelenina. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresy. Překyselení organismu je také výrazným zdrojem všech zánětů v organismu. Proto se pro např. v Německu, v USA i v Rusku pro odkyselení organismu používají odkyselovací programy, půsty nebo léčebné hladovění. To je nejjednodušší první krok, jak zahájit váš boj s revmatickou artritidou. Při těchto odlehčovacích programech se organismus zbavuje i různých toxinů, které často také spouštějí vnitřní zánět. U nás v Centru řízené regenerace s.r.o, klienty učíme používat německou lékařskou metodiku Půstu pro zdraví a lékařskou metodiku odkyselovacího programu –  Zásaditý ozdravný program. 

Ale jen úvodní odkyselení – detoxikace ke zdolání revmatické artritidy nestačí, i když se řadě klientů už při těchto odlehčovacích programech často výrazně ulevuje od bolestí. Je to vlastně je příprava organismu pro hlubší regeneraci.  Ve druhé fázi léčení je vždy nutno přejít na velice kvalitní výživu s dostatkem všech esenciálních živin – tzv. Plnohodnotnou výživu. To je jednoduchý plán výživy, který vám zajistí, že ve stravě budete mít všech 46 esenciálních živin (organismus si je neumí vyrobit) v dostatečném množství. Takovou výživu naši klienti  dostávají po skončení Zásaditého ozdravného programu jako součást našeho typizovaného Regeneračního plánu při revmatické artritidě.  Ale v případě revmatické artritidy nestačí jen běžná plnohodnotná výživa, ve výživě se musí redukovat potraviny, které podporují vnitřní zánět. Tato výživa musí splňovat více kritérii najednou, musí být důkladně propočítána.  Tuto speciální výživa je pro zlepšení stavu při revmatické artritidě klíčová. Jen běžnou “chaotickou stravou” se revmatická artritida vyléčit nedá.  

Tento přístup se široce uplatňuje i v jiných školách západní přírodní medicíny. Např. podle odzkoušených Protokolů (postupů) amerických lékařů přírodní medicíny je výhodné při léčbě tohoto zdravotního problému používat nejen plnohodnotnou výživu, ale u některých živin používat mnohem vyšší dávky živin (tj. nad rámec 100% DDD). Užívají se proto doplňky stravy. V Protokolech se také používá princip eliminace některých potravin. Tento přístup může urychlit regeneraci.  Proto v doporučeních, která našim klientům dáváme ohledně plnohodnotné výživy vycházíme také z těchto Protokolů. 

Přírodní medicína se snaží vyřešit všechny příčiny revmatické artritidy, a to SOUČASNĚ

Přírodní lékaři při léčbě revmatické artritidy za nejdůležitější tyto regenerační prvky, musí ale působit v organismu SOUČASNĚ:

1/ Podpora správné funkce střevního traktu – odstranění dysbiózy. Toto přírodní medicína považuje za základní krok. 

2/ Odlehčení pojivové tkáně – při půstech i při odkyselovacím Zásaditém ozdravném programu se odlehčuje mezibuněčný prostor, který obklopuje každou jednotlivou buňku těla.  Za normálních okolností se v tomto prostoru dočasně ukládají  odpady buněčného metabolismu (lidově tzv. toxiny). Jedná se o slabé kyseliny (např. kyselina fosforečná, sírová, chlorovodíková). Tyto kyseliny organismus zadržuje v  mezibuněčném prostoru jako v jakémsi meziskladu. Postupně se kyseliny dostávají do krve, kde jsou neutralizovány tzv. pufrovacími mechanismy.  Při odkyselování se omezuje strava a pojivová tkáň má možnost řádně vyloučit nahromaděné kyseliny (toxiny). Vstřebávací kapacita pojivové tkáně se tím obnoví.  Proto odlehčení pojivové tkáně má příznivý vliv i při revmatické artritidě. Sníží se zánětlivost. Pomocí těchto odlehčovacích programů se organismus zbavuje i dalších škodlivých látek, které se do organismu dostávají průmyslově zpracovanou potravou. 

3/ Plnohodnotná výživa organismu vede k regeneraci buněk. Naše buňky jsou geneticky naprogramovány k tomu, aby fungovaly správně. Pokud mají podmínky – t.j. živiny a vnitřní biochemické prostředí, zlepšuje se jejich činnost.  Během odkyselování se organismus pročišťuje a vytváří se příznivé biochemické prostředí pro buňky. Pokud po skončení odkyselování přejdeme na plnohodnotnou výživu, esenciální živiny pronikají až do buněk, které pak lépe produkují enzymy, hormony a další látky.  To vše způsobuje, že organismus zvyšuje i svou imunitu, lépe zvládá vnitřní zánět, který je hlavním viníkem revmatické artritidy. Dostatek všech živin je klíčový pro činnost všech buněk organismu, ale je třeba počítat s tím, že obnova zásob esenciálních živin se vždy počítá v řádech měsíců. Pak se ale výrazně zlepší metabolismus organismu a tím i stav organismu. Samozřejmě dobrou výživou (čím jiným?) se vyživují všechny tkáně – včetně kostní a pojivové. Dochází k jejich obnově

4/ vyloučení problematických potravin a léků – snížení zdrojů vnitřního zánětu. V plnohodnotné výživě jsou omezeny potraviny, které podporují vnitřní zánět.  I léky jsou problémem, který brání regeneraci tkání. Po několika měsících přechodu na regenerační režim se zdravotní stav klientů zpravidla zlepší natolik, že nastane ta správná chvíle na postupnou eliminaci léků. To se provádí v dohodě s lékaři, kteří sami uvidí, že se lepší zdravotní stav (často i váha u klientů s nadváhou).  Cílem je odstranit vše, co brání hojení tkání. 

Revmatická artritida má více příčin

Cílem tohoto článku není popisovat všechny příčiny (zmínil jsem jen hlavní), které jsou příčinou revmatické artritidy.  Je jich více, a proto se někdy považuje za nevyléčitelnou. Rozhodující je přístup přírodní medicíny, která se snaží odstranit všechny příčiny, a to SOUČASNĚ. A to je zatím nejlepší přístup, který k řešení zdravotních problémů existuje. Ten používáme i v našich regeneračních programech.

Proč věřit metodám lékařů přírodní medicíny?

 • Tito přírodní lékaři mají vysokoškolské medicínské vzdělání, na západě je platí i zdravotní pojišťovny (nejsou to tedy žádní šarlatáni, jak se v ČR mylně tvrdí)
 • Od vašich lékařů se liší jen tím, že se snaží vyřešit zdravotní problémy bez léků, které mají spoustu vedlejších účinků.
 • Přírodní lékaři lidem ve formě tzv. protokolů dávají rady, jak zlepšit stravování a denní zvyky. Používají prověřené a lidem pochopitelné regenerační metody – např. plnohodnotnou výživu, obsahující všech 46 esenciálních živin, omezení nevhodných potravin, vyšší dávky některých živin, odkyselení organismu, pohybové terapie, postupnou eliminaci léků apod.
 • Zjistili, že nejlepší možnou cestou, jak vyřešit zdravotní problém, je ODSTRANIT  NAJEDNOU všechny známé PŘÍČINY zdravotního problému 
 • Metody jsou velice účinné, ale vyžadují aktivitu ze strany klientů   

  Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… a přesto mám zdravotní problém apod.
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (esenciálních – tělo si je neumí vyrobit) živin v dostatečném množství = plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami.
 2. Lidé (i když mají BIO produkty nebo z vlastní zahrádky) se stále stravují spíše chaoticky podle chuti. To se týká přibližně 95 % populace
 3. Pouze systematická plnohodnotná výživa podle lékařů přírodní medicíny skutečně pomáhá řešit zdravotní problémy
 4. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje. Lidé docházejí k chybnému závěru, že zdravotní problém nesouvisí s výživou. Opak je pravdou: nedostatek byť jediné esenciální živiny znamená vždy zdravotní problém!
 5. Plán plnohodnotné výživy potřebuje být odborně propočítán na obsah 46 živin. Musí zohledňovat i to, že se při konkrétních zdravotních problémech vylučují některé problematické potraviny.  Nenajdete na Internetu.

 Jak mi můžete pomoci? 

 • Pomůže vám regenerační program
 • Zahrnuje vedle odborně propočítaného plánu plnohodnotné výživy i další prověřené regenerační metody, které SPOLEČNĚ účinně působí na konkrétní zdravotní problém
 • Dostanete odzkoušené řešení podle lékařů přírodní medicíny. Vychází z jejich protokolů.  Sami si nic nevymýšlíme 
 • Tyto metody podporují vaši léčbu u lékařů. Ti se totiž většinou vaším stravováním a životním stylem nezabývají. Léčbu u lékařů nepřerušujete, provádíte současně
 • Stačí nás kontaktovat
Více se o Regeneračním programu, který pomáhá při revmatické artritidě, dozvíte po kliknutí.
Lékaři přírodní medicíny na začátku regenerace doporučují důkladně očistit organismus. Vhodný a poměrně snadno zvládnutelný je například Zásaditý ozdravný program. V průběhu tohoto 14 denního programu se organismu výrazně odlehčí, budete se cítit výborně a celá regenerace se urychlí. Často pomáhá i od bolestí.

Vaši artritidu umíme vyřešit i případech, kdy máte více zdravotních problémů najednou. Napište nám nebo zavolejte v pracovní době od 10.00 do 17.00 na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247.  Vybereme pro vás nejvhodnější postup regenerace. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.