Revmatická artritida a jak se jí zbavit pomocí regeneračních metod lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku.

V tomto článku se dozvíte, že s revmatickou artritidou se nemusíte smířit. Ale nedá se vyléčit léky. Artritida potřebuje komplexnější přístup. A tím se jí můžete i zbavit. Není to sice hned, ozdravování trvá pár měsíců, ale postup není složitý. Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny revmatické artritidy. Pro Vás to znamená zejména dodržovat protizánětlivě působící, nezakyselující plnohodnotnou výživu (s dostatečným množstvím všech 46 nezbytných  živin), užívat určité doplňky stravy na zkvalitnění výživy a trochu přizpůsobit denní režim. Zavést do praxe podle našeho návodu není složité. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví. Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého. Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Jen zdůrazňuji, že metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny. Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. Své vzdělání v oblasti metod lékařů přírodní medicíny neustále rozšiřujeme.

Lékařské regenerační postupy při revmatické artritidě, které se používají ve světě

Možná vás to překvapí, ale zahraniční lékaři přírodní medicíny např. v Německu a v USA používají kombinaci tří hlavních regeneračních metod k odstranění revmatické artritidy: 1/úvodní hluboké odkyselení (pomocí odkyselovacích – zásaditých programů a nebo lékařských půstů) 2/ vyloučení některých zánětlivých potravin, které nejsou prospěšné při revmatické artritidě a 3/ dodání všech nezbytných 46 esenciálních živin (tzv. plnohodnotnou výživu), která samozřejmě zohledňuje i vyloučené potraviny. 

Podobný přístup má i ruská přírodní medicína, kde přírodně orientovaní lékaři používají metodu lidově zvanou léčebné hladovění, která se ale správně jmenuje Detoxikačně – dietní terapie (zkratka RDT – Razgruzočno – dietičeskaja terrapija – pro ty, kdo rozumí rusky). Tato metoda je v Rusku odsouhlasenou lékařskou metodou k léčbě revmatické artritidy a řady dalších zdravotních problémů. To znamená, že i ruská metoda používá na začátek určité odlehčení – detoxikaci organismu a pak nastoluje jiný – kvalitnější režim výživy. Bez těchto dvou hlavních kroků je změna zdravotního stavu při revmatické artritidě prakticky nemožná. Je to cesta, která podporuje přirozenou regeneraci organismu.

Předesíláme, že cesta založená na přirozené regeneraci organismu není rychlá, bude vám to trvat více měsíců, ale vede k cíli. Ale je třeba mít trpělivost (lepší možnost prakticky neexistuje). Váš organismus se po určité době regenerace (ta je u každého trochu jiná a závisí na výchozím stavu) celkově ozdravuje, a proto i příznaky revmatické artritidy mizí.  Pokud má někdo nadváhu, většinou je velice důležité se jí také zbavit. Náš typizovaný Regenerační program při revmatické artritidě obsahuje jako jednu variantu i prověřený německý lékařský způsob redukce váhy, který umožňuje snižovat váhu cca 3-4 kg za měsíc. Druhá varianta regeneračního programu je připravena pro ty, kdo nechtějí a nebo nemohou hubnout.

Hlavní příčiny revmatické artritidy a jak na ně působí lékařské regenerační metody

Za jednu z dalších příčin revmatické artritidy se považuje tzv. překyselení organismu, což je lidově řečeno stav, kdy buňky mají své okolí znečištěné svými metabolity, tzv. překyselené (je tam jiné pH). V tomto mezibuněčném prostoru se odehrává mnoho reakcí, které jsou ale vlivem překyselení značně omezeny (např. činnost enzymů a hormonů). Proto nemůže dojít k hojení tkání. Snižuje se imunita organismu, což je také jedna z příčin revmatické artritidy. K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě převažující konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, sýrů, mléka, uzenin, bílého pečiva a sladkosti nad zásadotvornými, což jsou ovoce a zelenina. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresy. Překyselení organismu je také výrazným zdrojem všech zánětů v organismu. Proto se pro např. v Německu, v USA i v Rusku pro odkyselení organismu používají odkyselovací programy, půsty nebo léčebné hladovění. To je nejjednodušší první krok, jak zahájit váš boj s revmatickou artritidou. Při těchto odlehčovacích programech se organismus zbavuje i různých toxinů, které často také spouštějí vnitřní zánět. U nás v Centru řízené regenerace s.r.o, klienty učíme používat německou lékařskou metodiku Půstu pro zdraví nebo metodiku odkyselovacího programu –  Zásaditý ozdravný program. 

Ale jen úvodní odkyselení – detoxikace ke zdolání revmatické artritidy nestačí, i když se řadě klientů už při těchto odlehčovacích programech často výrazně ulevuje od bolestí. Je to vlastně jen příprava organismu pro hlubší regeneraci.  Ve druhé fázi regenerace je vždy nutno přejít na velice kvalitní výživu s dostatkem všech esenciálních živin – tzv. Plnohodnotnou výživu. To je jednoduchý plán výživy, který vám zajistí, že ve stravě budete mít všech 46 esenciálních živin (organismus si je neumí vyrobit) v dostatečném množství. Takovou výživu naši klienti  dostávají po skončení Zásaditého ozdravného programu jako součást našeho typizovaného Regeneračního plánu při revmatické artritidě. Nebudete jíst žádné “kořínky” ani se nemusíte vzdávat svých oblíbených jídel. Jde jen stravování podle určitého systému. V případě revmatické artritidy nestačí jen běžná plnohodnotná výživa, ve výživě se musí redukovat některé potraviny, které jsou při revmatické artritidě nevhodné (podporují vnitřní zánět). Navíc musí být strava naplánována tak, aby dále nezakyselovala (jinak by úvodní odkyselení bylo zbytečné).  Tato výživa musí splňovat více kritérii najednou, navíc musí být odborně propočítána na obsah všech 46 esenciálních živin. To většina klientů není schopna si sama propočítat, a proto i různé amatérské pokusy s eliminací potravin nejsou úspěšné.  Tato speciální výživa je pro zlepšení stavu při revmatické artritidě klíčová. Jen běžnou “nahodilou stravou” se revmatická artritida vyléčit nedá.  Je nutné SYSTEMATICKY PŘIJÍMAT VŠECH 46 NENAHRADITELNÝCH ŽIVIN V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ.

Význam bóru při artritidě

Od roku 1963 se hromadí důkazy, které naznačují, že bór je důležitý stopový prvek nutný pro správný metabolismus kostí a důležitý pro nápravu všech kostních a zubních problémů (osteoporóza, artróza, artritida, zubní problémy). Toto objevil australský lékař a odborník na botaniku Dr. Rex Newnham (můžete si vyhledat na Google), který sám trpěl artritidou a zařazením bóru do své výživy se své artritidy zbavil. Tento vědec po celém světě zkoumal závislost mezi obsahem bóru v půdě a mírou výskytu artritidy u obyvatelstva. Zjistil, že v zemích, kde je příjem bóru obvykle 1. 0 mg nebo méně / den se odhadovaný výskyt artritidy pohybuje v rozmezí od 20 do 70%, zatímco v oblastech světa, kde je příjem bóru obvykle 3 až 10 mg, se odhadovaný výskyt artritidy pohybuje v rozmezí 0 až 10%. Někteří němečtí lékaři přírodní medicíny uvádějí, že bór je s největší pravděpodobností velice důležitý pro činnost příštítných tělísek, které produkují hormon kalcitonin, nezbytný pro správný metabolismus vápníku v těle. Tito lékaři uvádějí, že bór je pro činnost příštítných tělísek podobně důležitý jako jód pro činnost štítné žlázy. Vzhledem k tomu, že se množí důkazy o tom, že zemědělská půda je hodně vyčerpaná a neobsahuje (vzhledem ke kyselým dešťům) bór, považujeme za důležité preventivně suplementovat v nízkých dávkách bór trvale. Proto jsme vyvinuli přípravek, který vedle bóru obsahuje i doporučené denní dávky dalších často nedostatkových živin, nutných pro zdraví kostí i celého organismu (bór, vitamin D, přírodní vitamin E a kyselina alfa lipoová). Tento přípravek je určen pro dlouhodobé užívání.

K zamyšlení: Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.

Tento přístup se široce uplatňuje i v jiných školách západní přírodní medicíny. Např. podle odzkoušených Protokolů (postupů) amerických lékařů přírodní medicíny je výhodné při léčbě tohoto zdravotního problému používat nejen plnohodnotnou výživu, ale u některých živin používat mnohem vyšší dávky živin (tj. nad rámec 100% DDD). Užívají se proto doplňky stravy.  Proto v doporučeních, která našim klientům dáváme ohledně plnohodnotné výživy vycházíme také z těchto Protokolů. 

Regenerační program při revmatické artritidě řeší všechny známé příčiny, proto je účinný

Cílem tohoto článku není popisovat všechny příčiny (zmínil jsem jen hlavní), které způsobují revmatickou artritidu.  Je jich více. Rozhodující je přístup přírodní medicíny, která se snaží odstranit všechny příčiny, a to SOUČASNĚ. A to je zatím nejlepší přístup, který k řešení zdravotních problémů existuje. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pro řešení revmatické artritidy se nejlépe hodí Regenerační program při revmatické artritidě podle lékařů přírodní medicíny. Pokud máte jen tento hlavní problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při revmatické artritidě podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí získáte více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2019

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.