Jak účinně na reflux jícnu pomocí metod lékařů přírodní medicíny

  • Podle lékařů západní přírodní medicíny má  reflux jícnu (špatná funkce svěrače dolního jícnu) VÍCE PŘÍČIN, které musí být odstraněny SOUČASNĚ
  • Řeší se špatná struktura stravy, nedostatek některých živin,  překyselení organismu a další příčiny. Všechny narušují prostředí, ve kterém funguje svěrač jícnu
  • Lékaři přírodní medicíny znají postup, který napravuje narušenou funkci svěrače dolního jícnu 
  • Tento postup je součástí regeneračního programu, který vám poskytneme 
  • Regenerace proběhne rychle – řádově v týdnech zaznamenáte výrazné změny
  • Regeneraci zvládnete sami, v domácích podmínkách