Půst pro zdraví – bezpečná lékařská metodika pro domácí užití.  Omlazující účinek vědecky potvrzen Nobelovou cenou.

Proč je užitečné se naučit používat právě tento německý Půst pro zdraví?
 • Jedná se o velmi účinný půst – přijímá se jen 250 kcal/den ve formě tekutých nápojů (ale s německou lékařskou metodikou každý snadno zvládne a nebudete mít hlad ani po 7 až 10 dnech půstu). 
 • Metodika provedení půstu včetně souvisejících procedur zajišťuje, že i při tak silném půstu se budete cítit dobře
 • Na rozdíl od úplného hladovění (ruská lékařská metodika, kdy se pije jen voda = 0 kalorií – ta je určena pouze pro kliniky, kde jsou klienti pod dozorem zkušených lékařů) je tato německá lékařská metodika bezpečná a je vhodná pro provádění v domácích podmínkách (Vysvětlení: při Půstu pro zdraví nedochází k úplnému zastavení trávení a je tedy možné vždy bezpečně a rychle z Půstu vystoupit.  Oproti tomu při delším hladovění jen o vodě se trávení úplně zastaví a přechod k běžnému stravování je náročnější a hladovění nelze rychle ukončit. Při tomto postupu musí být klienti pod přímým dozorem lékařů specialistů. Delší hladovění jen o vodě podle ruské lékařské metodiky není proto určeno pro domácí užití. Pro  lidí bez zkušeností je nebezpečné samostatně provádět). Výsledný efekt regenerace je u obou způsobů přibližně stejný
Jaký je přínos delšího půstu pro zdraví?
 • Toto silné omezení stravy na delší dobu (obvykle 7 – 10 dnů) je právě velice důležité. Právě takto striktně postavený půst totiž přináší výrazný efekt pro zdraví.
 • V roce 2016 se toto potvrdilo vědecky. Japonec Yoshinori Ohsumi získal NOBELOVU CENU ZA FYZIOLOGII A LÉKAŘSTVÍ za popsání jevu tzv. autofagie (anglicky „autophagy“), tzv. jevu „sebepojídání“, kterým buňky likvidují své nepotřebné a staré součásti většinou bílkovinové povahy. K tomuto jevu dochází při delších striktních půstech a hladovění. Tím se buňky obnovují a omlazují. A omlazování buněk pomocí delších striktních půstů je tak již i vědecky podloženo
 • Půst pro zdraví pomáhá pročistit organismus, dochází k odchodu zplodin buněčného metabolismu z mezibuněčných prostor. Toto „uvolnění“ buněk se následně projeví v lepším fungování buněk. Buňky prostřednictvím tzv. autofagie likvidují staré, nepotřebné a cizorodé součásti.  A protože v buňkách vznikají v organismu prakticky všechny důležité látky – včetně hormonů, enzymů,  látek imunitního systému, projeví se to po 7 až 10 dnech tohoto půstu v organismu na mnoha místech. Proto je striktní půst základ léčení mnoha zdravotních problémů (prověřeno na řadě německých klinik přírodní medicíny, které tento nástroj využívají již desítky let).
 • Při Půstu pro zdraví si současně velice kvalitně pročistíte také celý trávicí trakt i játra (součástí Půstu pro zdraví jsou speciální podpůrné procedury)
 • Při půstu pro zdraví se budete cítit nádherně odlehčeně a plni energie, přestože jen pijete. Je to vynikající restart organismu
Proč při delším půstu potřebujete mít dobrou metodiku?
 • Mnoho lidí hledá na internetu návody na delší striktní půst či hladovku. Přibližné návody možná najdete…
 • Jejich slabou stránkou bývá to, že často vycházejí ze zkušeností jednoho člověka. Často tam chybí i některé důležité body nezbytné pro skutečně hladký průběh hladovění či návratu k běžné straně. Dokonce i některé odborné knihy neobsahují skutečně prověřenou lékařskou metodiku půstu. A jsou bez záruky.
 • Při tak závažném zásahu do organismu, jakým je 7 až 10 denní striktní půst, je však nutné mít dobré informace a případně i podporu někoho, kdo s tím má zkušenosti. To jsou i naše osobní poznatky za dobu, kterou pomáháme našim klientům. A úspěšně!
 • Důležitá poznámka: Při tomto striktním půstu nejde jen o to, že přestanete jíst, jak si lidé často myslí.  Mnoho lidí si myslí, že prostě stačí přestat úplně jíst. Ale ani to nestačí. O tom se mnoho lidí již přesvědčilo a po 1 až 2 dnech takové půsty vzdávají  – bolí je hlava a necítí se dobře. Takto se dlouhé striktní půsty 7 až 10 dnů, které mají proběhnout příjemně a bez pocitů hladu nedají provádět. Chce to něco navíc…)
Německá lékařská metodika je dlouhodobě prověřena
 • Německý lékařský Půst pro zdraví je v mnoha ohledech jiný. Především je za ním dlouhodobá lékařská zkušenost. Němečtí lékaři přírodní medicíny za 100 let užívání Půst pro zdraví propracovali do všech detailů a vytvořili z něj rychlý a efektivní regenerační a dokonce i léčebný nástroj. Prakticky neexistuje tak rychlá a účinná detoxikace jako tento německý lékařský půst (srovnatelné je jen léčebné hladovění prováděné podle ruské lékařské metodiky, která ale není vhodná pro domácí používání – viz text výše).
 • Důkazem kvality Půstu pro zdraví je i skutečnost, že v sousedním Německu je Půst pro zdraví základním regeneračním nástrojem u nejméně 10 středně velkých klinik přírodní medicíny.  Pokud by tento Půst pro zdraví nebyl účinný či problematický, určitě by tyto kliniky nevydržely desítky let své činnosti. Pobyty na klinikách v Německu jsou však pro našince poměrně drahé, s námi pořídíte za zlomkovou cenu v podstatě to samé i v domácích podmínkách. Pomůžeme vám zvládnout. 
Provedení Půstu podle metodiky je snadné!
 • Tento Půst pro zdraví je připraven tak, abyste ho sami mohli používat v domácích podmínkách. Dostanete přesnou písemnou metodiku a nezbytné přípravky pro hladký průběh půstu i návratové diety. V metodice je i popsáno, jak řešit nejčastější problémové situace, které při půstu nastávají. A nastávají vždycky, což mnoho lidí při vstupu do delšího striktního půstu či hladovění podceňuje. A právě v tom je většinou slabé místo různých amatérských návodů na půst. Naši trenéři mají dlouhodobou osobní zkušenost s prováděním těchto 7 – 10 denních striktních půstů u stovek našich klientů. S námi na to nejste sami, v rámci poskytnuté metodiky při provádění půstu bezplatně radíme   
 • Podle této metodiky můžete držet Půst 7 až 10 dnů. A budete se při tom výborně cítit.  Při tom klidně můžete chodit do práce, budete mít více energie než běžně
 • Právě přesným postupem provádění zvládnete  7 až 10 denní půst téměř bez jídla, a přitom příjemně. Abyste Půst pro zdraví zvládli bez velkých pocitů hladů, bolení hlavy a ztráty svalové hmoty, musí se k půstu přidat pohyb, některé procedury a přípravky. Toto vše je lékařsky prověřeno a přináší velký efekt. To vše popisuje německá lékařská metodika Půstu pro zdraví
 • Při Půstu pro zdraví se nic nejí, jen se pijí přesně určené nápoje a voda. Přesná německá metodika provádění Půstu pro zdraví zajišťuje, že ani po 7 až 10 dnech půstu nebudete pociťovat klasický pocit hladu
 • Organismus je totiž schopen se přepnout na tzv. vnitřní výživu, kdy je kvalitně vyživován z vlastních zásob. Aby došlo k přechodu na tuto vnitřní výživu, je nezbytné na začátku půstu přesně provést několik úvodních procedur a dodržovat přesnou metodiku
Kontraindikace Půstu pro zdraví (kdy není vhodné provádět Půst pro zdraví v trvání 7 až 10 dnů).
 • Pravidelné užívání léků včetně warfarinu (lidé, kteří trvale užívají léky nesmějí provádět žádné striktní delší půsty!!! Jde o to, že léky v hladovém těle působí mnohem silněji a mohly by uškodit!!! Upravit dávkování léků při striktním půstu může jen lékař, který s tím má zkušenosti.). Proto všem lidem, kteří užívají léky, doporučujeme v domácích podmínkách provést jiný způsob odkyselení, při kterém se může jíst a užívat léky (odkyselení zde probíhá na jiném základě – pomocí neutralizace kyselých složek):  Zásaditý ozdravný program. 
 • Příliš nízká tělesná hmotnost
 • Nedostatek erudovaných informací o půstu a návratové dietě
 • Alkoholová a drogová závislost
 • Těžké stavy deprese a duševní nemoci
 • Bulimie a anorexie
 • Lidé do 15 let a nad 65 let (horní věková hranice je posuzována individuálně, záleží na okolnostech)
Co dělat, když nemohu provádět Půst pro zdraví?
Proč vám mohu věřit?
 • Tyto lékařské regenerační metody vystudovali v Německu a již od roku 2014 pomáháme s jejich použitím našim klientům.
 • Troufneme si prohlásit, že nikdo v ČR nemá takové rozsáhlé zkušenosti s vedením Půstu pro zdraví jako naši trenéři.  V případě potřeby můžeme našim klientům s půstem i pomoci (většinou pomáháme s prvním delším půstem začátečníkům, což se velice osvědčilo).
 • Další informace o Půstu pro zdraví: Pokud vám ještě něco není jasné, můžete se seznámit s nejčastějšími dotazy k Půstu pro zdraví a našimi odpověďmi na ně v článku Dotazy k Půstu pro zdraví (klikněte zde). Případně nám napište přes kontaktní formulář.