Jak účinněji na Crohnovu nemoc podle poznatků lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že svůj stav Crohnovy choroby můžete výrazně zlepšit, a to tak, že o ní ani nebudete vědět.  Není to sice hned, ozdravování trvá pár měsíců, ale postup není složitý.  Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU PŮSOBIT NA VŠECHNY HLAVNÍ PŘÍČINY tohoto zdravotního problému.  To znamená jít ke kořenům problému.  Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví a tím odchází zdravotní problém.  Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého. Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Lékaři západní přírodní medicíny mají vysokoškolské medicínské vzdělání. Dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé regenerační metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Pomocí těchto regeneračních metod se odstraňují příčiny zdravotních problémů. Regenerační metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

A proč věřit mně? Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsem završil v Německu a jsem certifikován Německou lékařskou společností pro léčebné půsty a výživu (ÄGHE). Tato lékařská společnost garantuje velice účinné regenerační metody – léčebný půst a plnohodnotnou výživu, které pomáhají při řadě zdravotních problémů.  

Běžný přístup při léčení Crohnovy nemoci

Klasická medicína považuje Crohnovu nemoc za nevyléčitelnou hlavně proto, že na ni nemá žádný lék. Ale jak si ukážeme dále, jen lékem tuto nemoc stejně nelze vyléčit. Stav choroby je však klasická medicína krátkodobě udržet pomocí speciálních léků a pomocí diety. Pak většinou dochází k operacím, zkracování střeva a vývodům. Neradostný výhled…Při dietě mají pacienti obvykle taxativně vyjmenován seznam povolených potravin a nekonzumují tzv. zakázané potraviny. Existuje několik těchto diet, mezi sebou se liší seznamem povolených a zakázaných potravin, někomu částečně fungují a někomu ne. Tento přístup je správný, při Crohnově chorobě i podle lékařů přírodní medicíny nelze skutečně konzumovat všechny potraviny. To je praxí prozkoumáno.

Co je důležité vědět, klasická medicína Crohnovu chorobu zařazuje mezi autoimunitní onemocnění. Imunitu ale nelze obnovit lékem…

Příčiny Crohnovy choroby podle lékařů západní přírodní medicíny

Podle lékařů západní přírodní medicíny má Crohnova choroba celou řadu příčin, které působí současně.  Za hlavní příčiny se považuje nedostatečná výživa (nedostatek některé ze 46 esenciálních živin), špatná struktura stravy z hlediska obsahu zásadotvorných a kyselinotvorných potravin, dlouhodobý stres, užívání některých léků, nedostatek spánku, narušená střevní mikroflóra (některé typy škodlivých baktérií) a další příčiny. Složitost léčení spočívá v tom, že se u každého jednotlivce mohou vyskytovat jen některé příčiny a klinický obraz nemoci tak může být u každého pacienta velmi rozdílný. 

Všechny výše uvedené příčiny vedou k narušené imunitě – i proto se tato nemoc přiřazuje k tzv. autoimunitním onemocněním. Lékaři západní přírodní medicíny proto přistupují k Crohnově nemoci tak, že je nutné především obnovit správné funkce organismu. Tím se automaticky i opravuje a posiluje imunita. Pokud je dobrý imunitní systém, pak se vypořádá i s různými bakteriemi (i těmi, které údajně mohou také být jednou z příčin Crohnovy choroby). Vychází se z předpokladu, že touto nemocí onemocní spíše lidé s oslabeným imunitním systémem. Je to podobná situace jako s rakovinovými buňkami. Ty vznikají průběžně v každém organismu (i úplně zdravém) a silný imunitní systém je zničí. Proto např. biologická léčba rakoviny je zaměřena na posílení imunitního systému, který pak sám rakovinové buňky zneškodňuje. Podobný princip lékaři západní přírodní medicíny uplatňují i při léčbě Crohnovy nemoci. 

To, že Crohnova nemoc se dá vyléčit, dokumentují přírodní lékaři řadou příkladů z praxe. Já také souhlasím s tím, že Crohnova nemoc se určitě nedá vyléčit jen pomocí léků a špatných diet, jak se běžně praktikuje. V článku vám vysvětlím, proč je nutné odstranit všechny skutečné příčiny a pak je možné se Crohnovy nemoci i zbavit.  Tento přístup  používáme v Centru řízené regenerace v našem Regeneračním programu při zánětlivých střevních onemocněních.

Problém diet při řešení Crohnovy nemoci

Základním problémem různých diet při Crohnově nemoci, je především to, že nezajišťují plnohodnotnost výživy (viz dále – obsah všech 46 esenciálních -nenahraditelných živin). Pokud diety něco řeší, tak obvykle počet kalorií, obsah bílkovin, tuků a sacharidů. A to je vše. Při dietách se lidé obvykle i nadále stravují vlastně chaotickým způsobem  – to znamená podle chuti. Jsou jen omezeni seznamem povolených a zakázaných potravin. Ale v zásadě svoji výživu nijak neplánují z hlediska obsahu všech 46 esenciálních živin. A to je kardinální chyba.

Nenašel jsem žádnou dietu, která by se také zabývala těmito 46 živinami. Přitom je vědecky dokázáno, že náš organismus potřebuje pro správnou činnost 46 tzv. esenciálních živin (mezi nimi jsou u mikroživiny).  Tyto živiny organismus neumí je vyrobit, a proto MUSÍ BÝT DODÁNY POTRAVOU, a to v DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ. Právě toto MNOŽSTVÍ je klíčové.  Esenciální živiny jsou základní stavebním materiálem a palivem lidského organismu. Na jejich dostatečném příjmu přímo závisí správná funkce buněk, potažmo i imunita. Pokud je některé živiny v potravě málo, je to limitující faktor pro to, aby buňky v těle správně fungovaly. Pak se samozřejmě ani nelze divit, že se po ochuzených dietách nemohou zahojit narušené tkáně při Crohnově nemoci.  

Dále vám ukážu, že při hojení sliznic nestačí jen diety, ale že je nesmírně důležitá právě plnohodnotná výživa.

Plnohodnotnost výživy při Crohnově nemoci

Jak už jsem zmínil na začátku, při léčení Crohnovy nemoci jsou ze začátku nutná některá dietní omezení. To znamená, že se skutečně musí vyloučit potraviny, které dráždí trávicí trakt. S tímto přístupem se lékaři přírodní medicíny (a potažmo i my v našem Regeneračním programu) samozřejmě ztotožňují a určité potraviny vylučují. V podstatě se dodržuje i přehled zakázaných potravin, které oficiální medicína např. vylučuje v bezezbytkových dietách. Přírodní medicína jde ještě dále, omezuje mléčné výrobky, lepek a většinu potravin, které jsou výrazně průmyslově zpracovány. Cílem je, aby se do potravy nedostaly ani žádné chemické látky (např. konzervanty), které by mohly brzdit proces regenerace buněk. Tímto seznamem povolených a zakázaných potravin se tedy přírodní medicína nijak zásadně neodlišuje od běžných diet.

Při plnohodnotné výživě při Crohnově nemoci však nestačí jen definovat, co mohu a co nesmím jíst.  Nesmírně důležité je i přesné plánování výživy – např. v týdenním horizontu. Rozhoduje, jaké potraviny a v jakém množství v týdnu přijmeme. Ve výživě je třeba nastavit systém. Tento systém MUSÍ být odborně propočítaný na obsah všech 46 esenciálních živin. Tyto potraviny ve svém celku dodají do organismu soubor různých živin. Samozřejmě v závislosti na tom, jaké potraviny a v jakém množství byly do týdenního jídelníčku zahrnuty.  Každá potravina totiž ve svém složení obsahuje nějaké množství různých esenciálních živin.

Každá potravina má trochu jiné složení, a proto je celkem pochopitelné, že jiné živiny přijme např. někdo, kdo si dá ráno ovesnou kaši, v poledne maso s rýží a večer chléb s tvrdým sýrem v porovnání s tím, kdo ráno snídal banán, na oběd měl vařenou rýži se zeleninou a večer čočku s vejcem. Důležité je, aby souhrn všech potravin např. za celý týden, pokryl průměrně všechny živiny v doporučených denních dávkách (100% DDD). Takto například definují němečtí lékaři přírodní medicíny tzv. plnohodnotnou výživu, která se používá jako léčebná metoda.

Většina lidí si sama nemůže plnohodnotnou výživu naplánovat. jednoduše proto, že nemá k dispozici potřebné databáze, software a zkušenosti.  A tak,  pokud někdo chce mít plnohodnotnou výživu, je nucen vzít již nějaký propočtený model. Takový odborně propočítaný model nabízíme v našem regeneračním programu.

Vrátím se zpátky k plnohodnotné výživě při Crohnově nemoci. I tato výživa i při vyloučení různých potravin musí zajistit nejméně 100% plnohodnotnost ve všech 46 esenciálních živinách. U zánětlivých střevních onemocnění jdou lékaři přírodní medicíny ještě dále. Protože většina pacientů po dlouhodobých průjmech má obvykle zásoby svých živin v organismu sníženy, dodávají se zpočátku regenerace některé živiny dodávat (především vitaminy) i ve vyšších dávkách, než jen 100 % DDD. Obvykle se k tomu používají i dobře vstřebatelné doplňky stravy vyrobené na přírodní bázi. Posílení příjmu esenciálních živin toto formou je nezbytné, protože běžnou omezenou stravou tyto vysoké dávky nelze zajistit. Příjem živin je pro hojení tkání rozhodující, a proto pokud se nepodaří přijmout běžnou potravou, přechodně se kombinuje i s tím, že některé živiny dodávají pomocí parenterální či enterální výživy. Cílem je jakýmkoliv způsobem dosáhnout toho, aby organismus měl dostatek esenciálních živin. Pak může dojít k regeneraci a hojení tkání. Tento přístup k dodávání esenciálních živin jako prioritu máme i v našem Regeneračním program při zánětlivých střevních onemocněních.

Výživa, kromě toho, že musí být plnohodnotná, musí být ještě sestavena tak, aby celkově nezakyselovala organismus. Toto je další důležitá podmínka, která se musí vzít v úvahu při modelování výživy. (O vlivu překyselení na dobrou funkčnost buněk budu hovořit v samostatné části tohoto článku).

Toto jsou základní podmínky, které musí splňovat výživa při Crohnově nemoci. Vidíte, že je to podstatný rozdíl oproti dietám. Pokud se toto podaří, metabolismus se “opraví” a organismus začne lépe hojit své tkáně. Toto je také jediná cesta, jak výrazně posílit imunitu organismu. K tomuto obvykle dojde cca po 3 – 6 měsících dodržování našeho typizovaného Regenerační program při zánětlivých střevních onemocněních podle lékařů přírodní medicíny,  který tyto dobré podmínky v organismu vytváří. Ale může trvat i déle, vždy závislosti na tom, jak se podaří omezit průjmy, které organismus o živiny ochuzují.

Překyselení organismu a jeho vliv na fungování enzymů a hormonů

Správná funkce buněk (včetně buněk tlustého střeva) je výrazně ovlivněna tím, jaké podmínky pro činnost v organismu mají enzymy a hormony. Enzymů existuje několik tisíc druhů, hormonů jsou stovky druhů. Jsou všudypřítomné a účastní se miliónů biochemických reakcí v buňkách i mezibuněčném prostoru. Jsou velice citlivé na tělesnou teplotu a kyselost prostředí (proto také krev udržuje relativně stabilní teplotu i pH).  Dá se říci, že enzymy a hormony jsou základem lidského metabolismu. Pokud enzymy a hormony nemají dobré podmínky – např. vyšší teplota než 42 stupňů, umíráme. Pokud je teplota nižší, reakce probíhají pomalu. Enzymy jsou velice citlivé také na pH prostředí, ve kterém působí.

Lékaři přírodní medicíny za jednu z příčin špatné funkčnosti buněk považují tzv. překyselení organismu. K tomu může dojít jako důsledek převážné konzumace tzv. kyselinotvorných potravin (maso, mléko, ryby, obilniny), pokud převáží nad konzumací tzv. zásadotvorných potravin (ovoce a zelenina). K tomu při dietách při Crohnově nemoci může snadno dojít.

Protože s termínem překyselení mezibuněčného prostoru se možná setkáváte poprvé, vysvětlím podrobněji. Každá buňka v těle se totiž chová jako lidský organismus. Na jedné straně přijímá výživu a na druhé straně produkuje odpadní látky (tzv. toxiny). Pokud je člověk zdravý, organismus se průběžně těchto toxinů zbavuje, odvádí je krví. Ale za určitých okolností (převaha kyselinotvorné stravy nad zásadotvornou nebo vzniká i při dlouhodobých stresech, špatném dýchání), se tyto metabolity mohou ukládat v mezibuněčných prostorech. Organismus tyto mezibuněčné prostory využívá jako dočasné odkladiště buněčných odpadů (toxinů).  Tím se natolik znehodnotí okolní prostředí buněk (špatné pH), že enzymy se v těchto podmínkách nemohou fungovat (potřebují pro svou činnost příznivé pH). A takto nějak přibližně se podle přírodní medicíny narušuje i činnost buněk v organismu, pokud se například v dietách nesleduje, zda obsahují vyváženou skladbu kyselinotvorných a zásadotvorných potravin.   

Proto je potřeba, aby strava při Crohnově nemoci i z omezeného portfolia povolených potravin byla naplánována tak, aby celkově nezakyselovala. A samozřejmě musí být plnohodnotná. Například v našem Regeneračním programu při zánětlivých onemocněních máme naplánovanou plnohodnotnou nezakyselující výživu jako pro fázi relapsu, tak pro fázi remise (v každé fázi je trochu jiné portfolio povolených potravin). Překyselení organismu je tedy další důležitý moment, který se při léčbě Crohnovy nemoci absolutně přehlíží. Ale bez splnění této podmínky nelze dosáhnout dobré funkce buněk.

Vliv baktérií na činnost imunitního systému – jedna z možných příčin Crohnovy nemoci

V posledních letech se však zejména mezi nezávislými vědci a lékaři objevuje stále více zpráv o tom, že Crohnova nemoc není s největší pravděpodobností autoimunitní onemocnění, ale spíše onemocnění infekčního původu, které narušuje imunitu. Vyvolává ho pravděpodobně baktérie s názvem Mycobacterium Avium Subspecies Para Tuberculosis (zkratka MAP). Jedná se o baktérii, která je velice obtížně identifikovatelná, je odolná pasterizaci, mrazu, sušení, nezabíjí ji ani chlór. S největší pravděpodobností se přenáší mléčnými výrobky z infikovaných zvířat. Podobná nemoc (v angličtině Johne´s desease česky Johnova nemoc – paratuberkulóza) je známa už od 18. století mezi chovateli dobytka (krav, koz a ovcí). A vyvolává ji stejná bakterie MAP. Projevuje se u zvířat podobnými příznaky jako u lidí. Tato bakterie je obtížně rozpoznatelná pod mikroskopem, teprve v roce 1984 americký mikrobiolog Rod Chiodini izoloval tuto bakterii od dětí, postižených Crohnovou chorobou.  Postihuje spíše mladší jedince, kteří mají oslabený imunitní systém, v úvahu může připadat i genetický předpoklad.  

Tyto informace o možné bakteriální příčině této nemoci, jsou vládami některých států brány vážně až tak, že tyto státy zavádějí preventivní opatření, aby se tato nemoc ze zvířat dále nešířila na lidi. Jmenovitě se jedná o vlády Velké Británie, Irska, Norska, Nového Zélandu, Japonska a Holandska. Opatření spočívají v důkladné kontrole stád. A dále opatření při výrobě mléčných výrobků. Například v Anglii mají občané možnost nakupovat již mléčné výrobky, které jsou certifikovány, že neobsahují bakterii MAP. Samozřejmě opatření, která by bylo nutno dělat v zemědělství a v potravinářské výrobě v oblasti mléčných výrobků jsou poměrně finančně náročná a vyžadují zásah státních orgánů. Proto možná některé státy vyčkávají. Situací se podle mých informací zabývá i Evropská komise.  Toto však není hlavním obsahem článku.

Ve světě už proběhlo několik výzkumných studií, které zkoumaly účinnost některých antibiotik proti MAP, zatím se nejvíce osvědčila kombinace 3 antibiotik (Clarithromycin, Ribabutin, Clafazamine, i když výsledky lékařských studií nejsou jednoznačné.  Několik nezávislých lékařů ve světě tuto trojkombinaci antibiotik údajně úspěšně používá, v běžné lékařské praxi se nepoužívá. Léčení antibiotiky však musí trvat nejméně 54 týdnů, ale první výsledky se dostavují už po 6 měsících.   Podle mého názoru 54 týdnů pod antibiotiky musí být pro organismus velký nápor a samozřejmě způsobí to organismu další škody. Zatím k tomu nejsou žádné bližší informace a určitě to není cesta, kterou by prosazovala přírodní medicína. Ta se snaží jít jinou cestou – posílit imunitní systém natolik, aby byl schopný se s bakteriemi vypořádat.

Krátká úvaha o mikrobech a antibiotikách

Podle některých vědeckých informací i celá řada jiných zdravotních problémů může být způsobena různými bakteriemi. Mluví se o tom, že doposud známe pouze 3,5% patogenních organismů, které způsobují zdravotní problémy. Podobně jako v roce 1931, kdy se Crohnova choroba přičítala nějakému mikrobu, ale nebyly prostředky k jeho identifikaci. Proto se považovala za autoimunitní onemocnění. Muselo se čekat 50 let, až se díky lepšímu přístrojovému vybavení podařilo bakterii MAP odhalit.

Dnes se například odhaduje, že vědci znají pouze 0,04 % všech žijících mikroorganismů. To znamená dalších 99,96 % různých mikroorganismů ještě čeká na prozkoumání. Jen v našem lidském organismu ve střevech žijí tisíce různých druhů mikroorganismů, také všechny také ještě detailně neznáme.

Pokud by vědci a lékaři měli vyvíjet různá antibiotika na všechny různé mikroby, určitě to moc nepomůže. A bude to věčný boj. Mikrobi totiž obvykle žijí krátkou dobu a umějí se rychle přizpůsobovat. Starý známý případ je první antibiotikum penicilín. Jak známo, časté nasazování penicilínu, vyvolaly přizpůsobivost mikroorganismů tomuto penicilínu a nyní tyto organismy už jsou vůči penicílínu odolné a musí se proti nim nasazovat jiný druh antibiotik.  

Náš lidský organismus se vyvíjí milióny let a jeho imunitní systém je schopen, pokud mu nebráníme, různé mikroorganismy a látky zneškodňovat. Lidský organismus je v tomto směru v podstatě dokonalý.  Proto podle mého názoru správnou cestou, jak se ubránit různým mikroorganismům, je všestranně posilovat imunitu. Proto i lékaři západní přírodní medicíny volí při léčení Crohnovy nemoci jednoznačně cestu posilování imunity. To pomůže, i když je příčinou jakákoliv – poznaná či nepoznaná -bakterie či vir.  Toto je velice důležitý přístup – nezáleží totiž na tom, zda konkrétní bakterii či vir rozpozná věda, důležitější je, když ji rozpozná a zneškodní lidský imunitní systém. 

Kdo zajišťuje, že se organismus bude lépe regenerovat?

Zde je třeba říci, že lidé mnohdy nechápou, čím je to způsobeno, že se organismus bude lépe regenerovat.  Jak se může organismus sám opravit? Jak se může zlepšit imunita? O tom bude tato pasáž.

Každý člověk má v celém svém organismu miliardy buněk. Tyto buňky jsou malé „výrobní závody“, které zajišťují produkci všeho, co organismus potřebuje (včetně miliónů různých imunitních látek).  Buňky mají ve své genetické výbavě kompletní programy, co mají vyrábět, jak se mají zbavovat odpadů, jak mají reagovat na různé cizorodé látky (imunita), hormony, na enzymy, jak se mají dělit a jak se mají případně zničit. Buňkám nikdo nemusí radit. Je to podobné, jako když se říznete do prstu, tělo ví, jak ránu zahojit. Stejně tak, když žena plodí dítě, také nemusí číst žádné příručky, její organismus má v sobě kompletní program, jak to udělat. Podobných mechanismů v organismu funguje mnoho a to je právě ta podstata sebeléčebných sil organismu. Pokud v organismu dobře fungují buňky, je i dobrá imunita. To znamená, že zdravý organismus zvládá i např. bakterie MAP (pokud by to mu nebylo, pak by celá planeta, která jí mléčné výrobky, pravděpodobně mohla trpět Crohnovou nemocí). Dalším důležitým mechanismem, který funguje v organismu je tzv. homeostáza. Je to vlastně neustálé směřování organismu k tomu, aby zachoval relativně stálé podmínky (např. stálou teplotu krve). A třetí důležitou vlastností organismu je neustále se přizpůsobovat podmínkám, které na něj působí. Více informací o Homeostáze se můžete dozvědět v samostatné článku u nás na webu.

Pokud se buňkám poskytneme lepší výživu, vytvoříme v organismu nezakyselené prostředí, organismus se tomu přizpůsobuje, buňky lépe fungují. Zvyšuje se imunita a organismus je schopný lépe likvidovat různé patogeny, které proniknou do organismu. Pokud tyto podmínky v organismu udržíme delší dobu, dochází k regeneraci organismu, tkáně se vyhojují.  To je celé, nehledejte v tom žádné  jiné principy. 

Crohnovu nemoc můžete s námi vyřešit mnohem lépe než jen dietou

Cílem tohoto článku je ukázat, že na Crohnovu nemoc, abyste se skutečně ozdravovali a ne jen udržovali špatný stav, potřebujete jiné řešení. Mělo by splnit výše uvedené podmínky. O to se snažíme v Centru řízené regenerace.  Naše řešení – regenerační program – je vhodné pro klienty, které jsou schopni systematicky dodržovat soubor určitých nenáročných kroků (např. denně sníst určité vitaminy, minerály, dodržet určitou strukturu výživy). Jde jen o zvyk. Zvládne každý. 

Podle lékařů přírodní medicíny je v  případech autoimunitních onemocnění dobrým výsledkem regenerace, když nepociťujete žádné problémy a prakticky o nemoci ani nevíte. I když podle lékařských testů nemoc nemusí úplně nevymizet. U autoimunitních onemocnění je podle přírodní medicíny určitý režim nutné dodržovat dlouhodobě. To potvrzují i naši klienti.

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.  Pokud dodržujete určitý regenerační postup, postupně se ozdravujete a to se projeví  na tom, že vám lékař bude moci snížit nebo úplně odstranit léky. To je vlastně i cílem regenerace u nás. 

Pro řešení Crohnovy choroby máme k dispozici Regenerační program při zánětlivých střevních onemocněních podle lékařů přírodní medicíny.

Zde bych chtěl ještě zdůraznit, že i když regenerační programy jsou typizované, každý člověk je jiný a má při regeneraci jiné problémy. Téměř každý někdy potřebuje poradit. Abychom vzájemnou spolupráci usnadnili, mají klienti v ceně programu i konzultace. Velmi se nám osvědčilo, každý může poslat mail nebo zavolat a my pomůžeme. 

Pokud máte jen tento hlavní problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při zánětlivých střevních onemocněních podle lékařů přírodní medicíny  (po kliknutí najdete více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Copyright: Ing. Vladimír POPOV, Copyright 2018, revize 2020

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá v podstatě celý život, od roku 1999 profesionálně. Založil a řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 60 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a skutečnou podstatou zdravotních problémů.