Ekzémy a kožní problémy. Jak se jich zbavit metodami lékařů přírodní medicíny.

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že většiny kožních problémů se dá celkem pohodlně zbavit.  A zároveň si výrazně zlepšit celkové zdraví.  V tomto článku se dozvíte o pravých příčinách většiny kožních problémů (příčiny jsou podobné) a jak se správně odstraňují. Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech (postupech) lékařů přírodní medicíny zaměřených na  ekzémy a kožní onemocnění a z našich vlastních vědomostí a zkušeností s klienty. (Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí.) 

Hlavní příčiny dlouhodobých kožních problémů 

Ekzémy a dlouhodobé kožní problémy jsou většinou velmi úporná onemocnění. Mohou mít celou řadu příčin, které by se daly rozdělit na dvě hlavní skupiny. Vnější příčiny, kam spadají látky a materiály dráždící pokožku (různé koupelové přísady, čisticí prostředky, nevhodně volené krémy a oleje, umělé textilie, ale také vliv životního prostředí).  V tomto článku bych se chtěl zabývat především druhou skupinou, a sice vnitřními vlivy, tj. vlivy, které vycházejí zevnitř organismu (dlouhotrvající stres, důsledky konzumace některých typů potravin,  špatný stav střevního traktu, zácpa nebo průjmy, špatně volená strava, nedostatky některých živin, překyselení organismu – narušené vnitřní biochemické prostředí, dlouhodobé užívání léků a některé další vlivy).

Pokud jsou ekzémy způsobeny vnějšími vlivy, pak někdy mohou pomoci různé ochranné pomůcky, vyživovací krémy či uklidňující mastičky. Pokud jsou ekzémy způsobeny vnitřními vlivy, pak povrchové prostředky – mastičky, krémy, oleje mohou mít jen dočasný a poměrně slabý vliv.  

Přírodní medicína se snaží vyřešit všechny příčiny kožních problémů, a to SOUČASNĚ

Lékaři západní přírodní medicíny, z jejichž regeneračních metod také vycházíme, se při léčbě jakýchkoliv kožních problémů snaží dopátrat všech možných příčin. Pak se je pomocí regeneračních metod či prvků snaží odstranit. Tím eliminují skutečnou podstatu kožních potíží. Toto SPOJENÉ ÚSILÍ je zatím ten nejlepší postup, jaký se dá při odstraňování chronických zdravotních problémů, včetně úporných ekzémů, použít.

Pojďme se teď podívat na některé příčiny ekzémů, a jaké regenerační metody lékaři přírodní medicíny používají k jejich odstranění. Schéma je jasné: ke každé známé příčině se nachází adekvátní řešení = regenerační metoda, která působí k odstranění této příčiny.  

Vliv některých potravin a plnohodnotné výživy na dlouhodobé kožní problémy 

Tak například při ekzémech (ale i při jiných zánětlivých onemocněních a alergiích) lékaři přírodní medicíny doporučují ze stravy úplně vyloučit nebo hodně omezit některé potraviny s obsahem významných alergenů. Tj. jednou z příčin ekzémů jsou potraviny s vysokým alergickým potenciálem. Tuto příčinu lidé s ekzémy často znají, a protože každý se snaží svého ekzému nějak zbavit, řešení je nasnadě. Lidé trpící ekzémy většinou ze své potravy vyřazují např. všechny mléčné výrobky. Dělají to amatérsky, a proto mnohdy neúspěšně. Ptáte se proč, když zdánlivě dělají to samé, co lékaři přírodní medicíny? Kde je chyba? Odpověď je jasná. Běžně člověk neřeší souvislosti! Někde se dozví, že je při ekzémech vhodné z potravy vyloučit např. všechny mléčné výrobky. To udělá, ale už dále neřeší, čím nahradí mléčné výrobky ve stravě.  Odstranění celé skupiny mléčných výrobků z denní stravy s sebou přinese ztrátu některých důležitých živin, např. vápníku, zinku, některých vitaminů skupiny B atd. Takže amatér sice zdánlivě odstraní jednu z příčin ekzému – eliminuje potraviny, které mohou být pro něj alergenem, ale v konečném důsledku si naruší příjem některých živin, což zpětně vyvolává další zdravotní problémy a neumožňuje ani dobré hojení tkání. Oproti tomu lékař přírodní medicíny – profesionál, udělá zdánlivě to samé. To znamená, také vyloučí např. mléčné výrobky, ale lékař přírodní medicíny udělá i důležitý krok navíc:  nahradí v ochuzené stravě chybějící živiny (např. pomocí doplňků stravy) tak, aby strava obsahovala všech 46 esenciálních živin v doporučených denních dávkách.  To znamená, že lékaři přírodní medicíny dbají na to, aby strava nejen eliminovala nevhodné potraviny, ale aby byla stále plnohodnotná. Takže to je například popis jedné regenerační metody – eliminace zánětlivých potravin, která se často používá při ekzémech a jiných zánětlivých onemocněních. Sami vidíte, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž!

Překyselení organismu a jak přispívá ke kožním problémům

Obvykle je další známou příčinou kožních problémů překyselení organismu. Je to celkem logické. Jakmile je mezibuněčné prostředí zakyseleno (to znamená je tam špatné pH vlivem ukládání buněčných odpadů), nemohou buňky dobře fungovat. A to ani kožní. Proto lékaři přírodní medicíny při kožních problémech vždy na začátek používají vhodný odkyselovací program. Centrum řízené regenerace klienty svým klientům s kožními problémy na začátek doporučuje k odkyselení buď Půst pro zdraví a nebo odkyselovací Zásaditý ozdravný program podle metodiky německých přírodních lékařů. I v odkyselovacích programech je určitě velký rozdíl mezi amatérskými pokusy a skutečně propracovanými profesionálními odkyselovacími programy a to zejména v rámci bezpečnosti a efektivity. Skuteční profesionálové řeší i různé další souvislosti, které například při odkyselování organismu nastávají (např. ztráta důležitých vitaminů a minerálů). Také většinou nestačí jen jednorázově odkyselit organismus, ale je potřeba zajistit, aby i následná strava byla postavena tak, aby ani dále nezakyselovala organismus. Lékaři přírodní medicíny proto dbají i na to, aby i následné stravovací plány byly důkladně propočítány jak z hlediska nutričního, tak i z hlediska možného překyselování organismu. Tímto způsobem se přírodní lékaři – a my v našem regeneračním programu také – vypořádávají s odstraněním druhé příčiny chronických ekzémů, alergií nebo jiných zánětlivých onemocnění.

Ekzémy a kožní problémy mají většinou  více příčin

Cílem tohoto článku není popisovat všechny příčiny, které mohou způsobovat ekzémy a kožní potíže.  Je jich více, a proto se někdy obtížně odstraňují.  Rozhodující je přístup přírodní medicíny, která se snaží odstranit všechny příčiny, a to SOUČASNĚ. A to je zatím nejlepší přístup, který k řešení zdravotních problémů existuje.

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Proč věřit metodám lékařů přírodní medicíny?

 • Tito přírodní lékaři mají vysokoškolské medicínské vzdělání, na západě je platí i zdravotní pojišťovny (nejsou to tedy žádní šarlatáni, jak se v ČR mylně tvrdí)
 • Od vašich lékařů se liší jen tím, že se snaží vyřešit zdravotní problémy bez léků, které mají spoustu vedlejších účinků.
 • Přírodní lékaři lidem ve formě tzv. protokolů dávají rady, jak zlepšit stravování a denní zvyky. Používají prověřené a lidem pochopitelné regenerační metody – např. plnohodnotnou výživu, obsahující všech 46 esenciálních živin, omezení nevhodných potravin, vyšší dávky některých živin, odkyselení organismu, pohybové terapie, postupnou eliminaci léků apod.
 • Zjistili, že nejlepší možnou cestou, jak vyřešit zdravotní problém, je ODSTRANIT  NAJEDNOU všechny známé PŘÍČINY zdravotního problému 
 • Metody jsou velice účinné, ale vyžadují aktivitu ze strany klientů   

  Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… a přesto mám zdravotní problém apod.
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (esenciálních – tělo si je neumí vyrobit) živin v dostatečném množství = plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami.
 2. Lidé (i když mají BIO produkty nebo z vlastní zahrádky) se stále stravují spíše chaoticky podle chuti. To se týká přibližně 95 % populace
 3. Pouze systematická plnohodnotná výživa podle lékařů přírodní medicíny skutečně pomáhá řešit zdravotní problémy
 4. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje. Lidé docházejí k chybnému závěru, že zdravotní problém nesouvisí s výživou. Opak je pravdou: nedostatek byť jediné esenciální živiny znamená vždy zdravotní problém!
 5. Plán plnohodnotné výživy potřebuje být odborně propočítán na obsah 46 živin. Musí zohledňovat i to, že se při konkrétních zdravotních problémech vylučují některé problematické potraviny.  Nenajdete na Internetu.

 Jak mi můžete pomoci? 

 • Pomůže vám regenerační program
 • Zahrnuje vedle odborně propočítaného plánu plnohodnotné výživy i další prověřené regenerační metody, které SPOLEČNĚ účinně působí na konkrétní zdravotní problém
 • Dostanete odzkoušené řešení podle lékařů přírodní medicíny. Vychází z jejich protokolů.  Sami si nic nevymýšlíme 
 • Tyto metody podporují vaši léčbu u lékařů. Ti se totiž většinou vaším stravováním a životním stylem nezabývají. Léčbu u lékařů nepřerušujete, provádíte současně
 • Stačí nás kontaktovat

Pro řešení ekzémů a jiných alergických onemocnění máme speciální Regenerační program při zánětlivých onemocněních a alergiích podle lékařů přírodní medicíny. 

Zde bych chtěl ještě zdůraznit, že i když regenerační programy jsou typizované, každý člověk je jiný a má při regeneraci jiné problémy. Téměř každý někdy potřebuje poradit. Abychom vzájemnou spolupráci usnadnili, mají klienti v ceně programu i konzultace. Velmi se nám osvědčilo, každý může poslat mail nebo zavolat.  Cena účasti v regeneračním programu je jednotná a stojí 1200,-Kč (zahrnuje metodiku včetně poradenství).

Pokud máte jen tento hlavní problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při zánětlivých onemocněních a alergiích

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.