Chronická únava a nespavost – jak na ně pomocí metod lékařů přírodní medicíny

  • Podle lékařů přírodní medicíny má chronická únava i nespavost celou řadu příčin. Ty působí na organismus současně. U každého člověka přitom může být soubor příčin trochu jiný
  • Proto ke zlepšení stavu rozhodně nepomohou jen jednotlivá dílčí opatření (např. dovolená, vitaminy, antidepresiva apod.)
  • Na organismus je třeba působit DLOUHODOBĚJI, SYSTEMATICKY pomocí regeneračních metod (správná struktura výživy, metody k navození dobrého spánku, dostatek vitaminů a minerálů, odstranění překyselení organismu, použití protistresových metod a další)
  • Každá z těchto změn v organismu něco vylepší
  • Organismus na všechny změny celkově pozitivně reaguje
  • Postupně se vrací lepší nálada, energie, zlepšuje se spánek, únava odchází
  • Všechny příčiny chronické únavy i nespavosti můžete odstranit sami. My vás naučíme správné regenerační metody
  • K tomu slouží domácí regenerační program založený na metodách lékařů přírodní medicíny, který vám poskytneme.