Chronická  únava a jak na ni pomocí metod lékařů přírodní medicíny!

  • Podle lékařů přírodní medicíny má chronická únava celou řadu příčin. Ty působí na organismus současně
  • Proto ke zlepšení stavu rozhodně nepomohou jen jednotlivá dílčí opatření (např. dovolená, vitaminy, antidepresiva apod.)
  • Na organismus je třeba působit DLOUHODOBĚJI, SYSTEMATICKY (správná struktura výživy, metody k navození dobrého spánku, dostatek vitaminů a minerálů a další)
  • Důležité je VŠECHNY SKUTEČNÉ PŘÍČINY ODSTRANIT SOUČASNĚ, v tom spočívá úspěšnost přístupu lékařů přírodní medicíny
  • Výhodou je, že tyto regenerační metody působí univerzálně a prospěšně na každého, nezávisle na věku a výchozím stavu organismu
  • Každá z těchto změn v organismu něco vylepší
  • Organismus na všechny změny celkově pozitivně reaguje
  • Postupně se vrací lepší nálada, energie,  zlepšuje se spánek, únava odchází
  • Všechny příčiny chronické únavy i nespavosti podle našeho návodu můžete odstranit sami
  • K tomu slouží regenerační program založený na metodách lékařů přírodní medicíny, který vám poskytneme