S chronickou únavou jste se nenarodili!

Lékaři přírodní medicíny znají cestu, jak se jí zbavíte!

  • Podle lékařů přírodní medicíny má chronická únava celou řadu příčin. Ty působí na organismus současně
  • Ke zlepšení stavu rozhodně nepomohou jen jednotlivá dílčí opatření (např. dovolená, vitaminy, antidepresiva apod.)
  • Na organismus je třeba působit DLOUHODOBĚJI , SYSTEMATICKY a SOUČASNĚ ve více směrech (správná struktura výživy, navození dobrého spánku, dostatek vitaminů a minerálů, techniky zvládání stresů, kontrola stavu hormonů a další).
  • Každá z těchto změn v organismu něco zlepší
  • Organismus na všechny změny celkově pozitivně reaguje
  • Postupně se vrací lepší nálada, energie,  zlepšuje se spánek, únava odchází
  • Na chronickou únavu neexistují žádné zázračné tabletky. Podle lékařů přírodní medicíny pomohou jen systematické změny ve stravování a způsobu života
  • Není složité, zvládne každý