Astma –  jak se ho zbavíte pomoci regeneračních metod lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že astmatu se můžete zbavit. Není to sice hned, ozdravování trvá pár měsíců, ale postup není složitý.  Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny zdravotního problému. Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu protizánětlivé a nezakyselující plnohodnotné výživy (s dostatečných obsahem všech 46 nezbytných živin), užívat některé doplňky stravy na zkvalitnění výživy a mírně přizpůsobit svůj denní režim. Není složité. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ ZMĚNY zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví. Zdravotní problémy proto postupně odchází.  Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny. Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. 

Hlavní příčiny astmatu podle lékařů přírodní medicíny

Astma se považuje za chronický zdravotní problém, který má více příčin. O těchto příčinách se spíše hovoří v obecné rovině – vliv znečištěného prostředí, alergie (potravinová alergie, alergie na pyly, prach a plísně, histaminová intolerance, alergeny v lécích, chemické látky), genetické vlivy, časté onemocnění dýchacích cest. K léčení astmatu se používají většinou léky, působící až na následek špatného stavu průchodu průdušinek a tedy zaměřené na jejich rozšiřování.

Lékaři západní přírodní medicíny se při léčbě jakýchkoliv chronických zdravotních problémů, kam patří i bronchiální astma, snaží zjistit všechny možné příčiny a pak na ně současně působit (především na jejich podstatu) pomocí jednotlivých regeneračních prvků. To je zatím ten nejlepší postup, jaký se dá při odstraňování chronických zdravotních problémů použít. 

Lékaři přírodní medicíny za hlavní příčiny astmatu považují především překyselení organismu, špatné dýchací návyky, nedostatek některých živin, špatný stav střevního traktu, některé zánětlivé potraviny a stres. Pokud se tyto příčiny odstraní, astma může být celkem úspěšně zažehnáno.

Pojďme se teď na astma a jeho příčiny podívat trochu blíže. Medicína – a to jak klasická, tak i přírodní – špatné dýchání a sípání při astmatu vysvětluje podobně. Jedná se o nadměrné smršťování hladkého svalstva bronchiol – průdušinek, které tím zužují dýchací cesty a ztěžují dýchání. Proto klasická medicína při léčbě především používá ve formě aerosolů bronchodilatační léky (léčící příznaky), které relaxují svaly bronchiol a uvolňují dýchání. Přírodní medicína sleduje podstatu onemocnění a k uvolnění svalů průdušinek používá jiné cesty – bez léků. O tom si povíme dále.

Většina článků na téma astma končí konstatováním, že se při záchvatu nadměrně smršťuje hladké svalstvo bronchiol – průdušinek. V článku bychom se chtěli trochu více zabývat tím, proč dochází k poruchám stahování svalstva průdušinek.   Chceme jen ukázat, že toto stahování svalů není ničím záhadným, probíhá podle určitých zákonů. A následně pak pochopíte, proč některé regenerační metody přírodní medicíny mohou astma minimálně výrazně zlepšit a při dodržení určitých pravidel i odstranit.

Jak je řízeno dýchání a co tento proces ovlivňuje a narušuje?

Lze říci, že dýchání je automatický proces, který probíhá nezávisle na naší vůli. Dýcháme stále. Ve dne, v noci. Dýchání je řízeno mozkem a jeho prodlouženou „rukou“ tzv. bloudivým nervem. Tento nerv má mimo jiné na starosti také stahování cév a tlukot srdce, činnost trávicího traktu a další aktivity uvnitř organismu. Pomocí nervů jsou řízeny také všechny svaly v těle.

Dále si ukážeme, jak asi dochází k poruchám činnosti svalů na průdušinkách. Platí, že narušení svalové činnosti může být způsobeno buď narušením nervového přenosu, který ovládá sval nebo přímo poruchami při stahování svalových vláken (fibril). Svaly na průdušinkách se nijak neliší od jiných svalů v těle a platí pro ně tedy stejné zákony.

Nejprve se podívejme na narušení přenosu nervových signálů. K tomu může dojít především na spojení mezi nervovými buňkami nebo na napojení nervu se svalovou buňkou – na tzv. synapsích. Synapse jsou malé prostory mezi buňkami, kam jsou uvolňovány speciální chemické látky tzv. neurotransmitery, které umožňují přenos signálu. Tyto látky pro své působení potřebují relativně stálé chemické prostředí, se stálým pH. V organismu ale nastávají situace, kdy biochemické prostředí je narušeno. Takovou situací je např. překyselení organismu. To je stav, kdy okolí buněk je znečištěno buněčnými odpady, de facto je tam špatné pH. A v tomto špatném pH nervy špatně vedou signály. Takže překyselení může narušit dobrou činnost nervu a to je jedna z příčin, proč může být narušena i dobrá koordinace stahů hladkého svalstva průdušinek.

Druhou příčinou špatného stahování hladkého svalstva na průdušinkách může být nedostatek některých minerálů potřebných pro správné stahování svalových vláken. Zde opět zdůrazňuji, že svaly průdušinek jsou sice maličké, ale fungují obdobně jako svaly velké, např. svaly chodidla. Zde si jistě dovedete představit křeč, kterou chytnete do lýtka. K obdobné křeči může dojít i u svalů průdušinek. Příčiny křečí jsou známé, většinou se jedná o nerovnováhu mezi hlavními minerály, které ovlivňují stahování fibril svalu – zde se zejména jedná o nerovnováhu mezi vápníkem, hořčíkem, sodíkem a draslíkem. Nepochybně i špatně složená strava a hlavně nerovnováha mezi hlavními minerály je jistou příčinou špatného stahování svalů průdušinek.

Výše jsem vám tedy popsal, jak překyselení a nedostatek některých minerálů mohou být příčinami, které s největší pravděpodobností stojí za nadměrným stahováním svalů bronchiol – průdušinek a tím i špatného dýchání.

Regenerační metody, které pomáhají při astmatu

V tuto chvíli Vás tedy už asi nepřekvapí, proč při léčení astmatu mohou být úspěšné právě přírodní regenerační metody. Používají se především tyto základní metody:

1/ Hluboká detoxikace organismu – odkyselení pomocí půstů nebo odkyselovacích programů. (Zde upozorňujeme, že vše má svá pravidla bezpečnosti a úspěšnosti a nelze se postit chaoticky a na základě nedostatečných informací, byť „zaručeně ověřených“! Tím si člověk může skutečně ublížit! Centrum řízené regenerace používá lékařsky ověřenou bezpečnou metodiku půstu – Půst pro zdraví nebo v mírnější variantě odkyselovací program –  Zásaditý ozdravný program.)

2/ Plnohodnotná výživa – zajistí dostatek všech 46 potřebných minerálů, vitaminů, aminokyselin a mastných kyselin pro správnou činnost nervových a svalových buněk i neurotransmiterů. O plnohodnotné výživě – coby vědeckém konceptu zdravé výživy se dozvíte dále v tabulce. 

K zamyšlení: Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.

Tyto regenerační metody k léčení astmatu má přírodní medicína dobře propracovány a jsou součástí oficiálních lékařských metodik k léčbě astmatu. Např. německá Lékařská společnost pro léčebné půsty a výživu AGHE – Artzte Gesselschaft für Heilfasten und Ernährung) používá k léčbě astmatu léčebné půsty.  (Naše společnost klienty učí používat stejný půst pod názvem Půst pro zdraví.) Pomocí této metody dojde k „vyklizení“ mezibuněčného prostoru a změní se pH mezibuněčného prostředí.  Obdobně lze „vyklidit“ mezibuněčný prostor pomocí odkyselovacích programů. (Naše společnost klienty učí používat německý odkyselovací program Zásaditý ozdravný program.) Po odkyselení (detoxikaci) organismus lépe funguje, astmatikům se výrazně ulevuje. Ale  jen půstem regenerace regenerace nikdy nesmí skončit! Následně se používá tzv. plnohodnotná výživa, která zajišťuje, že se organismus znovu rychle nepřekyselí a že v potravě bude dostatek minerálů a vitaminů pro dobrou činnost buněk a potažmo i svalů bronchiol.

Obdobný postup při léčbě bronchiálního astmatu také založený na počáteční detoxikaci a následné kvalitní výživě je také velice dobře prozkoumán v Ruské federaci. Zde lékaři používají jako schválenou lékařskou metodu k léčbě bronchiálního astmatu pod názvem Razgruzočno-dietičeskaja terapija – RDT (v překladu Odlehčovací – dietní terapie) – u nás je spíše známo pod názvem léčebné hladovění.  Tato metodika RDT byla v Ruské federaci (předtím v rámci bývalého Sovětského svazu) důkladně prověřena a testována na tisících pacientů a je Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace uznána jako řádná léčebná metoda k léčení bronchiálního astmatu a mnoha dalších zdravotních problémů. (Opět připomínáme, že vše má svá pravidla bezpečnosti a úspěchu!)

Léčení pomocí hladovění či půstů, kdy se z potravy vlastně vyloučí všechny potraviny, se dá jednoduše vysvětlit. U astmatu se za jednu z příčin uvádí také reakce na některé alergické potraviny. Při půstech a hladovění se na dočasnou dobu vyloučí všechny alergizující potraviny a tím dojde po období hladovění k celkovému zklidnění organismu.  Přírodní medicína po počáteční detoxikaci vždy řeší i následné dobré složení stravy a plnohodnotnost výživy. Vzhledem k tomu, že některé potraviny vyvolávají zánětlivé reakce, jsou v plnohodnotné výživě  zpravidla dočasně eliminovány. I to výrazně pomáhá k regeneraci při astmatu.

Při léčení astmatu lékaři západní přírodní medicíny používají ještě další účinné regenerační metody a prvky, které působí i na další příčiny astmatu. 

Přírodní medicína se snaží vyřešit všechny příčiny astmatu, a to SOUČASNĚ

Většina chronických zdravotních problémů (kam patří i astma) má obvykle více příčin, které působí společně. Správnou cestou, jak tyto chronické zdravotní problémy řešit, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet. Je to jiný přístup než má klasická medicína. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pro řešení astmatu máme speciální Regenerační program pří zánětlivých onemocněních a alergiích podle lékařů přírodní medicíny. Pokud máte jen tento problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. Dále vám pomůžeme.

Regenerační program při zánětlivých onemocněních a alergiích podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí najdete více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.