Účinně na astma metodami lékařů přírodní medicíny.

  • Podle lékařů západní přírodní medicíny má astma více  příčin, které působí současně
  • Lékaři přírodní medicíny používají různé regenerační metody, které tyto jednotlivé příčiny systémově odstraňují. ŘEŠÍ TEDY PODSTATU PROBLÉMU
  • Většinou se z potravy vyloučí některé problematické potraviny, doplní důležité chybějící živiny, změní se struktura stravy a použijí se další regenerační metody
  • Organismus na tyto změny pozitivně reaguje, zvyšuje svoji imunitu, zlepšuje se zdravotní stav. Astma postupně odchází
  • Tento postup je dostupný i vám. Zvládne každý v domácích podmínkách. Nikam nemusíte jezdit.