Neuropatie a jak ji vyřešíte pomocí regeneračních metod lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že neuropatie není nevyléčitelná nemoc, jak se často traduje. Její stav se dá zvrátit, ale ne nějakou “zázračnou pilulkou”. Nic takového neexistuje. V tomto článku se dozvíte o pravých příčinách neuropatie a jak se správně odstraňují. A když budete chtít, dostanete od nás písemně Regenerační program, který vám s neuropatií pomůže.  

Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech (postupech) lékařů přírodní medicíny (naturopatů) zaměřených na  neuropatii a z našich vlastních vědomostí a zkušeností s klienty, kteří se již pod naším vedením neuropatie zbavili nebo se výrazně zlepšil jejich stav. (Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí.) 

Hlavní příčiny neuropatie a vhodné regenerační metody

Přírodní medicína na neuropatii nahlíží jako na zdravotní problém, který má řadu příčin. Ty působí v organismu současně a v různé míře. Proto je tento problém složitý.  Podle přírodní medicíny je nutné tyto příčiny odstranit, a to současně.

Dále si podrobně rozebereme jednotlivé příčiny. Jednou z nich je  tzv. překyselení organismu. Dále nedostatek esenciálních živin. V podstatě jde o podvyživenost organismu v některých vitaminech a živinách, které jsou nutné pro dobrou činnost nervové soustavy. Dále vadí užívání některých léků, které svými vedlejšími účinky také k neuropatii významně přispívají. Příčin je vždy více, jako u všech chronických zdravotních problémů. Proto se při neuropatii musí řešit  systémovým přístupem, kdy se odstraní všechny překážky, které brání dobré funkci nervů.

Základem je vždy  plnohodnotná výživy, což je přesně odborně propočítaný plán výživy, který zaručuje, že organismus trvale přijímá všech 46 esenciálních živin v potřebném množství. Tato výživa musí být navíc vyvážena i z pohledu acidobazické rovnováhy. Jakmile se začíná lepšit zdravotní stav, je možné v dohodě s lékaři odbourávat i přebytečné léky.  Toto jsou základní systémová opatření, které je nutné při neuropatii zavést. A lékaři přírodní medicíny tímto postupem dosahují výsledků.

Zahraniční lékaři při léčbě neuropatie ve svých Protokolech doporučují také vyšší dávky některých esenciálních živin – vitaminů a minerálů. Zejména u některých vitaminů  se nepoužívají dávky jen v úrovni 100% doporučené denní dávky, ale tzv. megadávky vitaminů a minerálů ve formě doplňků stravy. V Protokolech se také používá princip eliminace některých potravin. Tento přístup může urychlit regeneraci. Proto v doporučeních, která našim klientům dáváme v Regeneračním programu při neuropatii, vycházíme také z těchto Protokolů. 

Je to tedy úplně jiný přístup k řešení tohoto zdravotního problému než používá klasická medicína, která většinou pacientům předepíše léky na zklidnění bolestí. Lék přímo na neuropatii klasická medicína nemá a podle mého názoru mít nebude. Neuropatie má více příčin, které jsou hlavně o oblasti stravování a životního stylu. Změny životního a stravovacího stylu nejde zařídit nějakou pilulkou. Navíc příčiny je třeba odstranit systémově a působit dlouhodobě na všechny najednou. Pak je možné mít výsledky, což nám potvrzují i naši klienti, kteří se neuropatie zbavili.  

Možnost obnovy nervů a nervové soustavy 

Všechny výše uvedené světové zkušenosti ukazují, že cesta detoxikace a vylepšené výživy funguje dobře i v případě všech nervových poruch včetně neuropatie. Nervy jsou totiž nedílnou součástí organismu a i ty se musí dobře vyživovat. Navíc se poměrně nedávno objevilo, že nervové buňky a dokonce i mozková spojení se mohou obnovovat. Tomuto jevu se říká neuroplasticita a je také základem obnovy nervů v případě neuropatie.  Pojďme se podívat podrobněji na to, proč metody založené na hlubokém odkyselení – detoxikaci organismu v kombinaci s následnou obohacenou plnohodnotnou výživou (jen toto spojení funguje) jsou v podstatě jedinou schopnou metodou, která může v léčbě nervových poruch a neuropatie také zafungovat.

Jak známo nervové buňky jsou mezi sebou propojeny na tzv. synapsi, což je maličký prostor, kudy musí probíhat signály mezi buňkami. Jedná se tedy o mezibuněčný prostor. Nervový signál má tzv. elektrochemickou povahu. Nebudu zabíhat do podrobností. Jde o to, že signál mezi nervovými buňkami nemůže proběhnout, pokud mezibuněčné prostředí není chemicky příznivé pro činnost speciálních enzymů, které odbourávají tzv. neurotransmitery. To jsou látky, které právě umožňují přenos nervových signálů. Právě špatná činnost neurotransmiterů je v pozadí problémů s narušenou činností nervů. Dalším důvodem, proč nervy špatně fungují jsou narušená myelinová pouzdra, která obalují nervy. Ale i zde je možné se dopátrat toho, že organismu při neuropatii chybí některé živiny, které jsou nutné pro produkci myelinu. A zase se dostáváme ke špatné výživě a dostatku všech 46 esenciálních živin. Většina lidí se stravuje chaoticky, t.j. podle chuti a dostatek živin pro obnovu nervů nemá. Chce to systematickou výživu. 

Vliv překyselení mezibuněčného prostoru na činnost nervů

Pří odkyselení organismu se mění chemické prostředí uvnitř organismu, organismus se zbavuje nadbytečných kyselin, které jsou právě uloženy v mezibuněčných prostorech (to znamená i mezi jednotlivými neurony). Pokud se tyto kyseliny dostanou z organismu, přestanou bránit v činnost enzymů a hormonů, které jak známo jsou velice citlivé právě na kyselost či zásaditost v mezibuněčném prostoru. Ale aby buňky produkovaly enzymy a hormony potřebují mít také k dispozici “stavební materiál”.  Zde se opět dostáváme k odborně propočítané plnohodnotné výživě, kde nesmí chybět ani jedna esenciální živina. Běžná “chaotická” strava na to rozhodně nestačí.

Dobrou zprávou pro všechny pacienty, kteří trpí jakoukoliv nervovou poruchou, včetně neuropatie dolních končetin je to, že první část problému t.j. odkyselení organismu je řešitelné pomoci speciálně propočítané stravy. V našich podmínkách používáme speciálně propočítanou Plnohodnotnou výživu, která je vyvážená i z hlediska acidobazické rovnováhy. Ta je vždy součástí našich Regeneračních programů. Aby došlo ke zlepšení stavu, je nutné ji několik měsíců systematicky dodržovat. 

Vliv výživy na činnost nervů a nervové soustavy

Podle lékařů přírodní medicíny je u léčby všech nervových problémů vždy nutné dbát i na to, aby ve výživě byly obsaženy všechny esenciální živiny (těch je známo 46) v dostatečném množství. Výživu musí propočítat specialista. Dostatek všech esenciálních živin při přenosu nervových signálů je velice důležitý. Tak např. na elektrický potenciál na membránách nervových buněk je přímo závislý na koncentraci důležitých esenciálních živin, zejména draslíku, sodíku, vápníku uvnitř a vně buňky. Enzymy, které se účastní nervové činnosti, potřebují ve zvýšené míře vitaminy skupiny B. Američtí lékaři při neuropatii dokonce ordinují megadávky některých dalších vitaminů. Ale nejen ty. Prakticky všechny živiny se navzájem podmiňují. Naplánovat plnohodnotnou výživu si lidé nemohou sami. V případě neuropatie dolních končetin je ještě velice nutné z výživy omezit některé potraviny, které právě k neuropatii dolních končetin vedou. A při tom zajistit plnohodnotnost výživy.

Zde bych chtěl upozornit, že neuropatie se neodstraní jen nárazovou konzumací vitaminů či minerálů. Organismus potřebuje esenciální živiny stále a je třeba trvale dbát na to, aby tyto živiny byly v dostatečné míře obsaženy v potravě. To znamená, aby strava byla trvale plnohodnotná. To znamená dodržovat určitý stravovací režim.  To je klíčové, protože lidé se běžně stravují chaotickou stravou. Ale přechod od chaosu k určitému jednoduchému plánu výživy není složitý. Zvládne každý.  Náš Regenerační program tento plán plnohodnotné výživy obsahuje. Více o plnohodnotné výživě se dozvíte v rámečku.

Proč věřit metodám lékařů přírodní medicíny?

 • Tito přírodní lékaři mají vysokoškolské medicínské vzdělání, na západě je platí i zdravotní pojišťovny (nejsou to tedy žádní šarlatáni, jak se v ČR mylně tvrdí)
 • Od vašich lékařů se liší jen tím, že se snaží vyřešit zdravotní problémy bez léků, které mají spoustu vedlejších účinků.
 • Přírodní lékaři lidem ve formě tzv. protokolů dávají rady, jak zlepšit stravování a denní zvyky. Používají prověřené a lidem pochopitelné regenerační metody – např. plnohodnotnou výživu, obsahující všech 46 esenciálních živin, omezení nevhodných potravin, vyšší dávky některých živin, odkyselení organismu, pohybové terapie, postupnou eliminaci léků apod.
 • Zjistili, že nejlepší možnou cestou, jak vyřešit zdravotní problém, je ODSTRANIT  NAJEDNOU všechny známé PŘÍČINY zdravotního problému 
 • Metody jsou velice účinné, ale vyžadují aktivitu ze strany klientů   

  Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… a přesto mám zdravotní problém apod.
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (esenciálních – tělo si je neumí vyrobit) živin v dostatečném množství = plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami.
 2. Lidé (i když mají BIO produkty nebo z vlastní zahrádky) se stále stravují spíše chaoticky podle chuti. To se týká přibližně 95 % populace
 3. Pouze systematická plnohodnotná výživa podle lékařů přírodní medicíny skutečně pomáhá řešit zdravotní problémy
 4. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje. Lidé docházejí k chybnému závěru, že zdravotní problém nesouvisí s výživou. Opak je pravdou: nedostatek byť jediné esenciální živiny znamená vždy zdravotní problém!
 5. Plán plnohodnotné výživy potřebuje být odborně propočítán na obsah 46 živin. Musí zohledňovat i to, že se při konkrétních zdravotních problémech vylučují některé problematické potraviny.  Nenajdete na Internetu.

 Jak mi můžete pomoci? 

 • Pomůže vám regenerační program
 • Zahrnuje vedle odborně propočítaného plánu plnohodnotné výživy i další prověřené regenerační metody, které SPOLEČNĚ účinně působí na konkrétní zdravotní problém
 • Dostanete odzkoušené řešení podle lékařů přírodní medicíny. Vychází z jejich protokolů.  Sami si nic nevymýšlíme 
 • Tyto metody podporují vaši léčbu u lékařů. Ti se totiž většinou vaším stravováním a životním stylem nezabývají. Léčbu u lékařů nepřerušujete, provádíte současně
 • Stačí nás kontaktovat

Proč se organismus může regenerovat v jakémkoliv věku?

Proč tyto metody mohou fungovat?  Jak známo všechny lidské buňky jsou ve svých genech naprogramovány na svou optimální činnost (v mládí jste jistě žádnou neuropatií netrpěli, takže genetickou vadu určitě nemáte). Pokud se organismu těmito metodami vytvoří dobré podmínky (t.j. především dostatek všech 46 esenciálních živin a dobré nezakyselené vnitřní prostředí pro činnost buněk), organismus si již najde cestu, jak svou činnost co nejlépe obnovit. Je to stejný princip, který všichni známe: když se řízneme do prstu, organismus sám ránu zahojí. Žena, když rodí dítě, také nemusí listovat v nějaké příručce, vše je v organismu naprogramována. Každá buňka má v sobě také program obnovy a rozmnožování. Příkladů bych mohl uvést mnoho.  Organismus má také úžasnou regenerační schopnost a vlastně se neustále obnovuje. Za celý náš život se nám několikrát obnoví i kosti, o kterých si mnoho lidí myslí, že jsou neměnné. I nervové buňky se v jisté míře obnovují (tato schopnost organismu se jmenuje neuroplasticita) a regenerační metody lékařů přírodní medicíny k tomu přispívají. Tyto regenerační schopnosti má organismus v každém věku, ve stáří se samozřejmě schopnosti regenerace (i vlivem překyselení, nízkou mírou pohybu a horší výživou) zpomalují, ale nemizí. I starému člověku rostou nehty, rostou vlasy i se hojí rány..

Neuropatie má více příčin

Cílem tohoto článku není popisovat všechny příčiny, které jsou příčinou neuropatie.  Je jich více, a proto se někdy považuje za nevyléčitelnou. Rozhodující je přístup přírodní medicíny, která se snaží odstranit všechny příčiny neuropatie, a to SOUČASNĚ. A to je zatím nejlepší přístup, který k řešení chronických zdravotních problémů existuje. Ten používáme i v našich regeneračních programech.

S vaší neuropatií vám pomůžeme

Cílem tohoto článku je ukázat, že neuropatie je zdravotní problém, který podle lékařů přírodní medicíny má řešení. Ale není to nějaká “zázračná tabletka”, jak se někdy objevuje v inzerátech. Jedinou cestou je skutečně odstranit všechny překážky, které organismu brání v dobrém fungování.  Příklady našich klientů, kteří už se neuropatie zbavili, mne přesvědčují, že řešení existuje, i když může trvat řadu měsíců. Ale pro klienty to nikdy není ztracený čas, protože se zároveň i zlepšuje jejich celkový zdravotní stav. A to je velmi cenné.

Pro řešení neuropatie se nejlépe hodí Regenerační program při neuropatii podle lékařů přírodní medicíny.

Zde bych chtěl ještě zdůraznit, že i když regenerační programy jsou typizované, každý člověk je jiný a má při regeneraci jiné problémy. Téměř každý někdy potřebuje poradit. Abychom vzájemnou spolupráci usnadnili, mají klienti v ceně programu i konzultace. Velmi se nám osvědčilo, každý může poslat mail nebo zavolat.  Cena účasti v regeneračním programu je jednotná a stojí 1200,-Kč (zahrnuje metodiku včetně poradenství).

Pokud máte jen tento hlavní problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při neuropatii

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2016, revize 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 60 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.