Léčebné hladovění

Léčebné hladovění – ruská léčebná metoda, která patří výhradně do rukou lékařů – specialistů

Léčebné hladovění je oficiální léčebná metoda, která se používá k léčení mnoha zdravotních problémů v Ruské federaci. Tento článek zařazujeme na naše stránky jako důkaz toho, že některé tzv. přírodní metody pronikly už do oficiální medicíny. Léčebné hladovění se používá k léčení na několika klinikách v Ruské federaci a garantuje ho Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace. 

Bohužel ruská metodika léčebného hladovění patří pouze do rukou lékařů – specialistů na léčebné hladovění, neměli by ho používat jednotlivci bez odborného dohledu (např. v domácích podmínkách).

Centrum řízené regenerace se na začátku svého působení chtělo léčebným hladověním zabývat. Bohužel se v ČR nepodařilo prosadit jako léčebnou metodu,

Dobrá alternativa léčebného hladovění pro domácí užití – Půst pro zdraví

Proto v Centru řízené regenerace zájemcům o řízené hladovění poskytujeme obdobně účinnou a prověřenou německou lékařskou metodiku řízeného hladovění tzv. Půst pro zdraví, která má velkou výhodu – dá používat i v domácích podmínkách. Tato metodika ve spojení s Plnohodnotnou výživou je v Německu schválena jako léčebná a léčení pomocí přírodních léčebných metod v Německu dokonce hradí i některé zdravotní pojišťovny. S její pomocí lze dosáhnout obdobných výsledků jako u léčebného hladovění. 

Stručně z historie léčebného hladovění

V tomto článku se budeme zabývat jen vlastní metodou léčebného hladovění tak, jak se používá v Ruské federaci. Léčebné hladovění jako léčebná metoda se používá v Rusku pod názvem Razgruzočno-dietičeskaja terapija (RDT). V překladu Detoxikačně-dietní terapie nebo též Odlehčovací – dietní terapie. Byla oficiálně zavedena již v bývalém Sovětském svazu. Používá se při léčení řady nemocí nejméně 50 let na specializovaných ruských klinikách s výbornými výsledky.

Jinak hladovění, jako nástroj léčení, se používalo již ve starověku – používal ho hojně např. zakladatel novodobé medicíny Hippokrates. Ten dokonce tvrdil: “Kde nepomůže hlad, nepomůže žádný lék“. Zakladatelem metody léčebného hladovění, podle metodiky RDT, je ruský lékař – psychiatr – profesor Nikolajev. Na klinice, kde léčil duševně nemocné pacienty (např. se schizofrenií) si všiml, že řada těchto pacientů nechtěla jíst. Profesor Nikolajev tyto pacienty nenutil do jídla. Přesto se u těchto hladovějících pacientů zlepšil stav jejich psychické nemoci. Docházelo také k výraznému zlepšení stavu u jiných nemocí, kterými pacienti současně trpěli. Protože se tyto dobré výsledky ve spojení s hladověním netýkaly jen jednoho pacienta, profesor Nikolajev se svými objevy seznámil širší lékařskou veřejnost.

Výsledky jeho práce vyvolaly v tehdejším Sovětském svazu velký zájem. Účinky hladovění se zkoumaly na tisících pacientech na různých klinikách. Z výzkumů vyplynulo, že tato metoda hladovění skutečně léčí, ale nejenom léčí, ale i výrazně komplexně regeneruje organismus. A tak byla metoda RDT zavedena do klinické praxe v bývalém Sovětském svazu. V současné době se používá i v klinické praxi v Rusku, kde je metodika RDT schválena jako léčebná Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace.

Hlavní zásady léčebného hladovění

Podstatou RDT je hladovění, při kterém se nesmí jíst žádná strava a pije se jen neomezené množství čisté vody (nejméně 2,5 litru). Pokud organismus přestane přijímat potravu, trávicí soustava se prakticky zastaví, přechází do klidového stavu.

Zde je třeba zdůraznit jednu důležitou věc, bez které léčebné hladovění jako léčebná metoda nemůže úspěšně fungovat. I když se nazývá “léčebné hladovění”, přesný název je Razgruzočno – dietičeskaja terapija, což je v překladu Odlehčovací – dietní terapie. Znamená to, že tato metoda nemá jen část hladovění, ale druhou velmi částí této metody je kvalitní plnohodnotná výživa po skončení hladovění. Pod kvalitní výživou se vždy rozumí taková výživa, která musí obsahovat všechny nezbytné 46 esenciálních živin, a to v potřebném množství. I jedna jediná dlouhodobě chybějící živina může vyvolat celou řadu zdravotních problémů! Tuto kvalitní výživu v zahraničí navrhují specialisté na léčebné hladovění. Používají k tomu celou soustavu specializovaných diet zaměřených na jednotlivé zdravotní problémy.

Výživa po skončení fáze hladovění je klíčová

U nemocných lidí, kteří často trpí tím, že jejich organismus ztratil některé esenciální živiny (i proto mají třeba zdravotní problém), se musí ještě navíc řešit to, aby výživa po léčebném hladovění doplnila i nízké zásoby těchto chybějících živin. Výživa po hladovění je vůbec tím nejdůležitějším okamžikem, který zajišťuje obnovu zdraví a regeneraci. Je třeba si uvědomit, že teprve když se organismus delším hladověním nebo i léčebným půstem pročistí, teprve potom jsou jeho buňky schopné vstřebávat potřebné živiny. Pak teprve buňky, kde např. vznikají i všechny i enzymy, hormony (pro svůj vznik potřebují právě živiny), začnou lépe fungovat. Tím se právě harmonizují pochody v organismu a začíná ozdravování.

Na tuto fázi správné výživy zapomínají různí amatéři, kteří experimentují s hladověním. Obvykle si myslí, že stačí 10 dnů hladovět a organismus se ozdraví. Tak to v praxi nemůže fungovat. Jejich organismus se sice hladověním očistí, ale bez následného navržení kvalitní výživy nelze léčebným hladověním dosáhnout dlouhodobě dobrých výsledků. V Centru řízené regenerace se zabýváme tím, že klientům po skončení půstů či hladovění pomáháme v přechodu na plnohodnotnou výživu. Máme návazné specializované regenerační programy, které kromě plnohodnotné výživy obsahují ještě další regenerační prvky, které používají lékaři přírodní medicíny. Tak pomáháme našim klientům finálně se zbavovat řady zdravotních problémů. Zde se můžete seznámit s těmito regeneračními programy a shlédnout i videopřednášku na toto téma.

Organismus je pro hladovění uzpůsoben

Hladovění často vyvolává obavu, možná pod vidinou hladovějících dětí v rozvojových zemích. Ale je to jen z nedostatku informací. Málokdo ví, že náš organismus má schopnost hladovět. Přibližně po 3 dnech hladovění se organismus přepíná na tzv. vnitřní (endogenní) výživu. Tento základní princip hladovění – endogenní výživa – byl v Rusku vědecky prozkoumán. Je také rozhodující pro fungování organismu během hladovění. Nejen, že člověk při přepnutí na endogenní výživu ztrácí pocit hladu (to je důležitá informace, pro ty, kdo se bojí, že by hladovění nevydrželi), ale hlavně organismus je vyživován úsporně a kvalitně jen ze svých vlastních zásob. Hladovějící člověk ve fázi endogenní výživy tak vlastně nemá hlad a ani netrpí nějakou podvýživou, jak se obecně traduje. Tyto názory pramení jen z neznalosti funkce lidského organismu během hladovění.

Jak organismus během hladovění udržuje své funkce?

Hladovějící organismus má totiž své mechanizmy, jak efektivně zachovat všechny své rozhodující funkce. Životně důležitým orgánům dává prioritu a vyživuje je přednostně. To je druhý základní princip hladovění, tzv. princip priority výživy orgánů. I ten se v Rusku před zavedením RDT do léčebné praxe důkladně zkoumal. Např. při hladovění člověk ztrácí své tukové zásoby, ale v podstatě nehubnou životně důležité orgány (srdce, mozek) a orgány, které se používají. Z hlediska principu priority výživy orgánů je při hladovění důležitý pohyb. Při pohybu se namáhají svaly a pro organismus je to signál k tomu, že má svaly lépe vyživovat. Proto také v hladovění podle metodiky RDT je tělesný pohyb nedílnou součástí. Tím se zabraňuje větší ztrátě bílkovin ve svalech. I to bylo vědecky dokázáno. Hladovění podle metodiky RDT tedy nejen že není pro organismus nebezpečné, ale organismus ho i dobře zvládá, a to i bez pocitu hladu.

Délka léčebného hladovění

Vlastní fáze hladovění při RDT se pohybuje od 7 do 28 dnů. Přesnou délku hladovění stanovuje lékař v závislosti na stavu pacienta, jeho nemoci a také v závislosti na jeho váze (příliš hubení lidé nesmějí hladovět – nemají z čeho). Metodika hladovění při RDT přísně stanovuje limity pro možné a bezpečné hladovění. Jedním s limitů je například maximální ztráta 15% výchozí váhy při jednom cyklu hladovění. Hladovění se pak samozřejmě může opakovat, ale většinou nejdříve za půl roku (např. lidé s velkou nadváhou se mohou pomocí hladovění snadno získat zpět původní mladickou štíhlost, ale hubnout se musí postupně).

Zásoby organismu (např. minerály a vitaminy) nejsou totiž neomezené, při hladovění se vyčerpávají a po návratu z hladovění je organismus musí obnovit. Jinak by při častém delším hladovění mohlo dojít k vyčerpání organismu. Přestože hladovění je pro organizmus samozřejmě zátěž, je vždy jednodušší než jakákoliv fyzická operace. Proto se hladovění často nazývá „operace bez nože“. Hladovění tak slouží k rychlému odstranění všeho zbytečného, co se v nemocném organismu nashromáždilo a co tam nepatří. Proto se delším hladověním organismus výrazně regeneruje a vyčistí – prostě vrátí se do stavu, ve kterém by takříkajíc zamlada. Pokud pak nastane kvalitní výživa, dojde k omlazení buněk.

Při léčebném hladovění je nutno dodržet metodiku

Podle metodiky RDT se při hladovění používají podpůrné detoxikační terapie. Např. jsou pacientům denně aplikovány očišťovací klystýry. V závislosti na zdravotním stavu pacientů se používá sauna, skotské střiky, kolonhydroterapie, masáže, jóga, pravidlem jsou dlouhé procházky do přírody nebo nordic walking.

Hladovění podle metodiky RDT – je léčebnou metodou a jako s takovou se s ní musí zacházet. Není to žádné svévolné hladovění, kdy se někdo rozhodne, že nebude jíst. RDT – jako každá léčebná metoda má své přesné postupy, pravidla, indikace a kontraindikace. Zvláštní zacházení vyžadují při hladovění všichni pacienti, kteří berou nějaké léky. Při hladovění se obvykle léky postupně vysazují, ale rozhoduje o tom lékař – specialista na hladovění, který zná funkce jednotlivých léků. Délka léčebného hladovění je obvykle nejméně 10 dnů. Při takto dlouhé době hladovění už dochází k významným změnám v organismu a pacient musí být pod lékařským dozorem. Toto se netýká jednodenních nebo dvoudenních hladovek. Tu může absolvovat i bez lékaře většina zdravých lidí.

Léčebné hladovění se provádí na specializovaných klinikách pod dohledem lékařů specialistů

Podle metodiky RDT se kúry RDT se provádějí ve stacionárních podmínkách – v sanatoriích či lázeňských zařízeních. Patří do rukou odborníků – lékařů specialistů na léčebné hladovění. Tito nejprve u pacienta zjišťují jeho výchozí zdravotní stav a zdravotní problémy. Seznamují se s výsledky laboratorních vyšetření (moč, krev, EKG) a vyšetřeními specialistů. Teprve na základě těchto předběžných vyšetření, lékař – specialista pro RDT – rozhoduje, zda pacient může absolvovat kúru hladovění podle metodiky RDT. Naše společnost navázala spolupracuje se sanatoriem Harmonie v Moskvě, které je schopné hladověním provést zejména pacienty, kteří jsou závislí na užívání léků. 

Pokud je pacient ke kůře RDT přijat, lékaři při průběhu hladovění monitorují všechny životní funkce (např. se dělají pravidelné vyšetření krve a moči, sleduje se krevní tlak), aby při hladovění nedošlo k poškození organismu. Při léčebném hladovění se vždy dodržují určité hranice délky hladovění, za kterou nelze jít a kdy se léčebné hladovění musí ukončit. To je vždy přísně individuální a posuzuje odborný lékař.

Návratová dieta po skončení fáze hladovění

Po skončení vlastní fáze hladovění, vždy následuje návrat k běžnému stravování tzv. návratová dieta. Období návratové diety trvá přibližně 2/3 fáze čistého hladovění. Je naprosto klíčové pro bezpečné ukončení hladovění. Hladovějící musí na normální stravu přecházet podle přesně stanoveného plánu. I Tuto výživu řídí lékaři. Po skončení této návratové diety jsou pacienti propouštěni domů, ale samozřejmě s dalšími dietními doporučeními. Tím se samozřejmě léčebné hladovění absolutně liší od nuceného hladovění např. chudých dětí v rozvojových zemích, kde hladovění probíhá dlouhodobě, bez následné správné výživy a samozřejmě bez lékařského dohledu. Takovéto neřízené hladovění vede k distrofii. I v tom je možné vidět, jak dvě zdánlivě stejné věci přinášejí absolutně jiné výsledky.

Výživa po skončení léčebného hladovění je speciálně naplánovaná

Samozřejmě původní nemoc pacienta většinou vznikla špatným životním stylem a hlavně stravováním. Součástí metodiky RDT je i změna přechod na jiný způsob výživy, který obsahuje dostatečné množství všech esenciálních živin. Tuto stravu navrhuje vždy specialista. Pod vlivem pozitivních výsledků hladovění RDT, pacient zpravidla má snahu změnit svůj životní styl. K tomu ho vede to, že po skončení hladovění vidí hmatatelné výsledky, cítí se lépe, často se výrazně sníží objem léků, na kterých byl závislý. Uzdravuje se.

Psychická stránka hladovění je velice důležitá, pacient v době hladovění má většinou čas jen na sebe, zamýšlí se nad svým životem. Navíc tím, že takříkajíc ovládne hlad a pozná, že ani na jídle není úplně závislý. To pacienta motivuje a po skončení hladovění pacient většinou má snahu změnit svůj životní styl. Pacient odchází z kliniky i s dietními doporučeními pro další období. To pak prohlubuje výsledky dosažené RDT. V případě nutnosti – např. často u chronických nemocí nebo i u lidí s výraznou nadváhou – je třeba kurs RDT opakovat až do úplného uzdravení.

Při jakých zdravotních problémech se používá léčebné hladovění

Pro zájemce je určitě důležité vědět, že RDT coby léčebná metoda (ale samozřejmě když dohromady zapůsobí obě složky – jak hladovění, tak následná kvalitní výživa) je podle oficiálních ruských lékařských zdrojů indikována zejména při následujících zdravotních potížích:

1/ Alergická onemocnění různého typu (zejména potravinové alergie)

2/ Metabolické poruchy (metabolický syndrom, vysoký cholesterol, exogenní obezita, dislipidemie)

3/ Kardiovaskulární onemocnění (ischemická choroba srdeční, arteriální hypertenze, ateroskleróza)

4/ Respirační onemocnění (bronchiální astma, senná rýma)

5/ Nemoci trávicí soustavy (chronická gastritida, chronická duodenitida, chronická cholecystitida, chronická pankreatitida, chronická kolitida, střevní disbakterióza)

6/ Nemocí kůže (lupénka, kopřivka, ekzém)

7/ Psychické poruchy (deprese, neuróza, syndrom vyhoření, vegetativní dystonie)

8/ Poruchy pohybového aparátu (osteochondróza, deformující polyosteoartróza)

Toto je jen výčet léčených nemocí, které uvádí lékařské materiály. Světová odborná literatura uvádí i příklady z praxe, při kterých hladovění také pomohlo (např. neplodnost, anémie). My se přidržujeme výhradně prověřené a schválené metodiky RDT. Avšak jiné případy vyléčení nemůžeme vyloučit, protože léčebné hladovění je komplexní ozdravovací metoda. To znamená, že působí v celém organismu a má tak nějaký vliv na činnost všech buněk, tkání, i celých orgánů. A tím i vyléčení. Samozřejmě všichni, kdo léčebné hladovění podstoupí za účelem vyléčení nějaké nemoci, zároveň absolvují výraznou komplexní detoxikační, regenerační a omlazovací kúru. Získají tak ze svého hladovění dvojnásobný prospěch.

Kontraindikace léčebného hladovění

Hladovění podle metodiky RDT se však nepoužívá u všech pacientů, oficiální ruské materiály uvádějí následující kontraindikace:

1/nemoci vnitřních orgánů ve stadiu dekompensace

2/ fyzické vyčerpání, výrazná podváha

3/ thyreotoxikóza

4/ ledvinové kameny

5/ aktivní tuberkulóza

6/ zhoubné nádory

7/ nemoci krve

8/ těhotenství a období kojení

9/ děti a vysoké stáří

Důležitá poznámka na závěr.

Často se setkáváme s tím, že lidé hazardují se svým zdravím a bez dostatku erudovaných informací si hladovějí doma sami. Nějak to přetrpí! Ruská lékařská metodika léčebného hladovění však patří výhradně do rukou lékařů – specialistů na léčebné hladovění. Není určena pro domácí užívání. Kromě toho, že při delším hladovění (více než 10 dnů) je již třeba monitorovat zdravotní stav, je také obtížnější návrat k běžnému stravování (na rozdíl třeba od striktních německých půstů). Totiž poté, co se delším hladověním o vodě prakticky zastaví činnost trávicího traktu, se musí velice opatrně přidávat jídlo, aby se trávicí trakt nepřetížil. To většina amatérů nezvládá a může si vážně poškodit zdraví.

Oproti hladovění o vodě, které má tuto nevýhodu, se u striktních půstů např. u německého Půstu pro zdraví, trávicí trakt úplně nezastaví a přechod k běžné stravě je bezpečný. A je možné ho udělat v jakékoliv fázi půstu (to u hladovění nejde a musí se metodicky přesně postupovat). Proto také němečtí lékaři považují svoji metodiku za bezpečnou a na rozdíl od ruské ji uvolnili pro domácí používaní. Půst pro zdraví v délce do 10 dnů mohou lidé podle přesné německé metodiky provádět i sami v domácích podmínkách. To je velká výhoda německé metodiky Půstu pro zdraví.

Z výše uvedených důvodů důrazně upozorňujeme, aby se lidé do delšího hladovění určitě sami bezhlavě nepouštěli. Zkušenosti a znalost metodiky jsou nezbytné. 

Naše doporučení pro zájemce o hladovění v domácích podmínkách

Samozřejmě mnoho lidí výše uvedené neodradí a budou si sami chtít doma hladovět. Pokud jste zdraví, nejste v jiném stavu, nekojíte a nejste trvale závislí na lécích, můžete si absolvovat Půst pro zdraví v délce 10 dnů a získat tak alespoň první zkušenosti s delším řízeným hladověním. 

Lékařskou metodiku Půst pro zdraví včetně poradenství si můžete objednat níže na našem e-shopu. Jakmile se tento půst jednou naučíte provádět, můžete pak používat celoživotně. Tato znalost se určitě vyplatí, tím spíše, že v roce 2016 Japonec Yoshinori Ohsumi získal NOBELOVU CENU ZA FYZIOLOGII A LÉKAŘSTVÍ za popsání jevu tzv. autofagie (anglicky „autophagy“ – tzv. jevu „sebepojídání“, kterým buňky likvidují své nepotřebné a staré součásti většinou bílkovinové povahy. K tomuto jevu dochází při delších striktních půstech a hladovění. Tím se buňky obnovují a omlazují. A omlazování buněk pomocí striktních půstů je tak již i vědecky podloženo. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Centrum řízené regenerace s.r.o. v pracovní době od 13.00 do 17.00 na telefonu 7777 44 247 nebo nám napište mail. Rádi Vám pomůžeme. 

Půst pro zdraví – metodika a následné poradenství. K vyřízení objednávky (klikněte na tento odkaz)

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2014, revize 2023

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá od roku 1990, z větší části profesionálně. Deset let pracoval v rodinné firmě vyrábějící přípravky přírodní medicíny. Od roku 2013 řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Soustavně studuje regenerační metody lékařů západní přírodní medicíny. Publikuje především na internetu. V mnoha odborných článcích se zabývá vlivem výživy a životního stylu na vznik nejrůznějších zdravotních problémů.