Jaterní dieta a plnohodnotnost výživy

Jen jaterní dieta na ozdravení jater nestačí! Potřebujete lepší řešení!

Proč potřebujete lepší řešení než jen jaterní dietu?

Při jaterních problémech (např. cirhóze, ztučnění jater, zánětu jater) dostane pacient vedle léků od lékaře i informační materiál s popisem jaterní diety. Tu musí dodržovat zpravidla řadu měsíců. Ovšem dieta je poměrně omezená strava, která neobsahuje všechny živiny v potřebném množství. Organismus pak nemá zajištěny správné podmínky pro svoji činnost a jen dieta proto většinou nevede k ozdravení jater. Dokonce se při dlouhodobém dodržování jaterních diet často objevují další zdravotní problémy. Proto potřebujete lepší řešení než jen dietu. 

Jak zlepšit stav jater podle lékařů přírodní medicíny?

Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY působit na skutečné příčiny, které způsobily poškození jater. To ale nejde udělat pomocí léků. Musí se na to jinak: vytváří se lepší podmínky pro činnost jaterních buněk. K tomu se používají jednotlivé regenerační metody. Tím se v organismu vytvoří nové vnitřní podmínky. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví, játra se ozdravují. Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého. Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Lékaři západní přírodní medicíny mají vysokoškolské medicínské vzdělání. Dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé regenerační metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Regenerační metody jsou GARANTOVÁNY lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny. Více se o lékařích západní přírodní medicíny můžete dozvědět v mé přednášce v sekci VIDEO.

Proč játra špatně fungují?

Ve svých článcích se vždy snažím podrobněji vysvětlit příčinu zdravotního problému. Udělám to i u jaterních problémů. Abychom pochopili příčiny špatné funkce jater, musíme se zaměřit na činnost jednotlivé jaterní buňky. Ta se jmenuje hepatocyt a tvoří asi 78% objemu jater. V játrech existuje více druhů těchto hepatocytů a jsou pro činnost jater rozhodující. Právě zde se odehrává více než 500 různých biochemických reakcí, jejichž cílem je přepracovat bílkoviny, tuky a sacharidy z potravy. Játra produkují mnoho různých látek (např. různé enzymy), které se dostávají do krve a přenášejí se do dalších tkání a orgánů. Játra jsou obrovská chemická továrna, jejíž činnost se zatím nedá nijak nahradit (pouze transplantací). Proto je velice důležité se o játra starat. Játra mají naštěstí velkou regenerační schopnost a náš regenerační program ji může ještě podpořit.

Pravá příčina narušení činnosti jaterních buněk

Špatná funkce jater (z hlediska jaterních problémů – např. u cirhózy, jaterní fibrózy) se nejvíce projeví v tzv. Disseho prostoru (zájemci se s ním mohou blíže seznámit např. na Wikipedii). Je to vlastně určitý druh mezibuněčného prostoru, který je mezi jednotlivými jaterními buňkami. Přes tento Disseho prostor do jaterních buněk pronikají živiny a také se odvádějí odpadní látky (lidově toxiny), které vznikají i v hepatocytech (jako v každé jiné buňce).

Tyto toxiny mohou za určitých okolností znečistit Disseho prostor. K tomu může dojít za situace, kdy celý organismus je přetížen toxiny (nerovnováha mezi příjmem zásadotvorných a kyselinotvorných potravin) nebo například při povrchním dýchání (např. při stresu). Pokud je Disseho prostor překyselen (špatné pH vlivem toxinů), mohou být narušeny i enzymy, které hepatocyty produkují (enzymy jsou citlivé na pH prostředí). Takto nějak – velice schematicky – vzniká část jaterních problémů (např. zmnožení vaziva při fibróze). Další část vzniká v důsledku špatné výživy, která nedodává dost živin pro průběh biochemických reakcí v hepatocytech. Je důležité vědět, že játra nepracují úplně samostatně, jsou závislé zejména na dostatečném přívodu kyslíku a také na celkovém stavu organismu (zde rozhoduje zejména celkové překyselení mezibuněčných prostor organismu). Toto je tedy velmi zjednodušené vysvětlení skutečných příčin jaterních problémů.

Hlavní příčiny špatné funkce jater

Za rozhodující příčiny špatné funkce jater lékaři západní přírodní medicíny považují následující:

1/ překyselení mezibuněčných prostor včetně Disseho prostoru,

2/ konzumace některých nevhodných potravin (alkohol, přemíra fruktózy a cukrů),

3/ nedostatek některé ze 46 esenciálních živin, které si organismus neumí vyrobit, ale nutně je potřebuje, a proto musí být dodány potravou (bohužel nezajistí jen dieta),

4/ dlouhodobý stres,

5/ velká nadváha,

6/ další příčiny (např. špatná struktura konzumovaných tuků a olejů).

Je důležité vědět, že u každého jednotlivce se mohou vyskytovat jen některé příčiny nebo jen v různé míře. Jak sami vidíte, výše uvedené příčiny není možné odstranit pomocí léků. Pomůže ale řízená regenerace.

Jak systémově probíhá regenerace při jaterních problémech?

Při řízené regeneraci se snažíme odstranit všechny příčiny špatné funkce jater. Tím se v organismu vytvoří lepší podmínky pro správnou funkci jaterních buněk. Tyto podmínky je třeba nějakou dobu v organismu udržet. Pak teprve na ně játra zareagují. Dále vás seznámím s principy hlavních regeneračních metod, které vedou ke zlepšení stavu jater. Podrobný postup, který zahrnuje všechny potřebné regenerační metody, najdete v Regeneračním programu při žaludečních, jaterních a žlučníkových problémech, který vám v případě zájmu poskytneme. Všechny níže uvedené regenerační metody mají jednu velkou výhodu – zasáhnou vlastně všechny buňky v organismu a tím vás ozdravují i celkově.

Odkyselení organismu a odlehčení jater pomocí Půstu pro zdraví nebo Zásaditého ozdravného programu

Výše jsem vám vysvětlil důležitost Disseho prostoru pro činnost hepatocytů. Obecně se při jaterních problémech dá téměř vždy předpokládat, že překyselení mezibuněčného prostoru se netýká jen jater, ale celého organismu. Proto při všech jaterních problémech doporučujeme nejprve rychlé počáteční odkyselení – nejlépe formou Půstu pro zdraví (trvá 7 dnů – vhodný pro klienty, kteří neužívají žádné léky) a nebo odkyselovacího Zásaditého ozdravného programu (trvá 14 dnů – vhodný i pro klienty, kteří užívají léky). Při obou těchto programech se výrazně omezuje strava, je to nejrychlejší cesta, jak játrům významně odlehčit a jak rychle zahájit jejich regeneraci.

Odkyselit se můžete ale i pomalejší cestou. V našem Regeneračním programu při žaludečních, jaterních a žlučníkových problémech je strava naplánována důsledně tak, aby se organismus průběžně odkyseloval. Postupně se tak vytvoří příznivé prostředí pro činnost hepatocytů.

Vyloučení některých nevhodných potravin

Při jaterních problémech je i klasickou medicínou doporučována jaterní dieta. Pacient zpravidla dostává seznam zakázaných a povolených potravin. Ale tento systém ponechává na vůli každého, jak si z doporučených potravin svůj jídelníček sestaví. A lidé se obvykle stravují podle chuti, vlastně chaoticky a bez systému.

Strava je tak omezena a při dlouhodobém dodržování této jaterní diety se mohou objevovat další zdravotní problémy. My v našem Regeneračním programu při žaludečních, jaterních a žlučníkových problémech respektujeme pravidla žlučníkové diety, ale plán výživy výrazně zdokonalujeme.

Plnohodnotná výživa, která ale splňuje dietní omezení při jaterních problémech. 

Diety (nejenom při onemocnění jater) často postrádají plnohodnotnost výživy. To znamená zastoupení všech 46 esenciálních živin v dostatečném množství. To jsou živiny, které organismus nutně potřebuje, ale neumí si je vyrobit. MUSÍ být proto dodány potravou.

U klientů, kteří dodržují jaterní diety, bývá problém s nedostatkem esenciálních živin téměř pravidlem. Proto v našem Regeneračním programu při žaludečních, jaterních a žlučníkových problémech strava nejen dodržuje pravidla jaterní diety, ale je odborně propočítána tak, aby i v dietní stravě bylo obsaženo všech 46 esenciálních živin nejméně ve 100% doporučených denních dávek, jak je doporučují výživové společnosti (to je tzv. plnohodnotná výživa). Dosahujeme tím výrazného zlepšení výživy, protože organismu dodáváme vše, co skutečně potřebuje pro správnou činnost. Proto tato regenerační metoda funguje.

K zamyšlení: Může výživa pomáhat řešit zdravotní problémy? Jím zdravě?
Běžné názory na zdravou výživu

Lidé často žijí v představě, že něco tak obyčejného, jako je výživa, nemůže řešit zdravotní problémy. Často k nám přicházejí s přesvědčením, že jedí zdravě a že jim zdravá výživa stejně nepomohla. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme.

Zapamatujte si: Nepomáhá jakákoliv výživa, ale jde hlavně o obsah 46 životně nenahraditelných živin, které organismus sám nevyrábí a MUSÍTE je proto dodávat potravou!!!

Co musí obsahovat zdravá výživa:
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky, to je jen jedna stránka výživy. Vědci zjistili, že výživa musí (vedle dostatečného množství kalorií, bílkovin, tuků a cukrů) nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství. Jedná se o aminokyseliny (např. leucin, valin, tryptofan, fenylalanin apod.), esenciální mastné kyseliny (kyselina linolová, kyselina alfa linolenová), minerály (např. hořčík, vápník, mangan a řada dalších) a vitaminy (A, celá skupina vitaminů B, C, D, K). Každá z těchto živin se v lidském organismu účastní mnoha biochemických reakcí. (Pokud nevěříte, můžete se nezávisle přesvědčit a přečíst si informace o jednotlivých živinách třeba na Wikipedii). Tyto živiny organismus neumí vyrobit a MUSÍ se proto dodávat potravou. A to je pravá podstata výživy. Kvůli těmto esenciálním živinám 3x až 5x denně jíme.
 2. Pokud jakákoliv esenciální živina v potravě chybí nebo je obsažena v malém množství, nastávají závažné zdravotní problémy. Např. nedostatek železa vyvolává anémii, nedostatek vitaminu C nemoc kurděje, na kterou v minulosti umíralo mnoho námořníků. Nedostatek aminokyselin např. způsobuje psychické poruchy, poruchy funkce jater, ledvin apod. Obrovský význam všech těchto živin pro organismus potvrzuje velké množství Nobelových cen.

Jak organismus využívá esenciální živiny?
 1. Z těchto 46 výchozích esenciálních živin organismus vyrábí všechny další důležité látky: např. imunitní látky, hormony, enzymy. Esenciální živiny jsou důležité pro stavbu i funkci svalů, kostí, nervů i všech lidských orgánů. K tomu, aby organismus dobře fungoval, v těle probíhají milióny biochemických reakcí. Pokud organismus nějakou esenciální živinu nemá v dostatečném množství, některé biochemické reakce neproběhnou. Tak vznikají zdravotních problémy.
 2. Proto je tolik důležité dbát na obsah všech 46 esenciální živin (a to u jakéhokoliv typu výživy – např. i u veganů a vegetariánů). Pokud výživa obsahuje v dostatečném množství všech 46 esenciálních živin, jedná se o tzv. plnohodnotnou výživu.

Možné problémy ve výživě
 1. Základním problémem různých “zdravých” výživ je to, že i když se používají “zdravé” suroviny, většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Teď mám chuť na banán, večer si dám řízek s bramborem. Zítra na snídani jogurt s ovesnými vločkami. Tento víceméně nahodilý systém stravování, který má 95% obyvatelstva, však nezajišťuje SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin v DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ. Proto tato nahodilá strava vede často k tomu, že se vyčerpají zásoby některých živin v organismu. 
 2. Některé esenciální živiny se dále ve zvýšené míře spotřebovávají při stresu, pití alkoholu, užívání některých léků. Lidé často drží různé diety, omezují některé druhy potravin (např. sacharidy, maso, sýry, ryby, oříšky, zeleninu – nebo jen některé z nich), a i tím také narušují dostatečný příjem esenciálních živin.
 3. Lidé s chronickými zdravotními problémy mají většinou snížené zásoby některých živin.
 4. Pokud se zásoby esenciálních živin v těle sníží, k jejich doplnění nestačí už jen běžná nahodilá výživa (i třeba ze zdravých surovin).

Jak lze dosáhnout zdravé výživy?
 1. Tuto situaci můžete jednoduše změnit. Stravujte se podle konkrétního stravovacího plánu, který vám někdo odborně propočítá na obsah všech 46 esenciálních živin. Jedině tak systematicky doplníte snížené zásoby esenciálních živin. Plán plnohodnotné výživy se proto používá jako významná regenerační metoda. V Německu ji jako léčebnou metodu ve své praxi používají lékaři sdruženi v Německé lékařské společnost pro léčebné půsty a výživu. 
 2. My jsme systém plnohodnotné výživy vystudovali v Německu a máme certifikát této lékařské společnosti, že můžeme systém plnohodnotné výživy školit. A máme s ní rozsáhlé a dobré zkušenosti, pomáhá každému. 
 3. Zde si můžete položit základní otázku: Je můj systém výživy, který používám, skutečně dobře propočítán na obsah všech 46 živin? Schválně si to ověřte. Ani to, že se např. stravujete podle zásad ajurvédy, jógy, tradiční čínské medicíny, vašeho lékaře, či podle nějakého léčitele předem nezaručuje DOSTATEČNÝ obsah všech 46 živin!!! Naše plnohodnotné stravovací plány (jsou ve všech regeneračních programech) se výrazně odlišují od různých dalších stravovacích systémů či zásad právě tím, že jsme je odborně propočítali na obsah všech 46 esenciálních živin. S námi tedy skutečně můžete mít plán “zdravé výživy”, který v podstatě jinde nenajdete. A můžete efektivně doplnit snížené zásoby živin. To vám pomůže zlepšit zdraví. 
 4. Velkou výhodou našeho systému plnohodnotné výživy je to, že nepoužívá žádné přesné jídelníčky (které beztak většinou nejsme schopni dodržet). Je snadný na užívání a nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
Vliv stresu při jaterních problémech

Podle lékařů přírodní medicíny je dlouhodobý stres jednou z příčin špatného fungování jater. Tento stres může být v organismu vyvolán nejen složitými životními situacemi, ale třeba i tím, že delší dobu špatně spíte. Každý stres organismus vnímá jako pokyn k boji s příkazem: “Uteč nebo bojuj”. Při stresu se zrychleně spotřebovávají vitaminy skupiny B, C a také hořčík, kterých je často ve stravě nedostatek. Tyto živiny pak chybí pro správnou činnost jater. Dlouhodobý stres také způsobuje povrchní dýchání, které pak zpětně přispívá k překyselení organismu. Proto lékaři přírodní medicíny věnují při léčbě jaterních problémů také pozornost stresu a spánku. Existují jednoduché metody ke zvládání stresů, které se každý může naučit. Pokud špatně spíte, dostanete i přesný postup – budete zase spát jako batole. Vše je obsaženo v Regeneračním programu. Lepší odolnost vůči stresu zajišťuje také plnohodnotná a nezakyselující výživa.

Další příčiny jaterních problémů

Lékaři přírodní medicíny znají více příčin, které zhoršují fungování jater. Patří k nim např. nadváha, špatná struktura konzumovaných tuků a olejů a další příčiny. Ty už nebudu podrobně rozepisovat, myslím, že k vysvětlení systému, jak je třeba skutečně řešit jaterní problémy, to stačí. Důležité je, že všechny příčiny můžete sami odstranit, v domácích podmínkách. My vám pomáháme tím, že v našem Regeneračním programu při žaludečních, jaterních a žlučníkových problémech TYPIZOVANĚ řešíme všechny hlavní příčiny.

Individuální přístup k regeneraci

Úspěch při řešení jaterních problémů má každý, kdo SOUČASNĚ ODSTRANÍ VŠECHNY SVÉ PŘÍČINY. Samozřejmě u každého člověka může být soubor příčin trochu jiný. Proto naši klienti podle Regeneračního programu vždy řeší jen ty problémy, které se jich týkají. Pokud má někdo stres, najde v programu metodu, jak ho snížit. Kdo stres nemá, nebude se touto příčinou zabývat. Pokud má někdo nadváhu, regenerační program má dvě varianty, jednu pro normální stravování a druhou pro pohodlné a zdravé hubnutí (3 až 4 kg za měsíc).

Proto má náš program šanci pomoci každému, ať je v jakémkoliv výchozím stavu. Vše dostanete písemně, případně vám pomůžeme. Není třeba mít žádné zvláštní vzdělání či schopnosti. Jen trpělivost a ochotu pro sebe něco udělat. Regenerace totiž trvá vždy několik měsíců.

Důležitá poznámka:

Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vaším stravováním a životním stylem zabývat. Postupně, jak se celkově zlepší váš zdravotní stav, dochází k tomu, že už nepotřebujete tolik léků. Často se jich úplně zbavíte.

Pokud máte jen jaterní problémy (např. cirhózu, ztučnění jater, zánět jater), můžete se s programem seznámit (součástí je také video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při žaludečních, jaterních a žlučníkových problémech podle lékařů přírodní medicíny 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2018, revize 2023

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá od roku 1990. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 60 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.