Individuální postup regenerace

Regenerační program – konkrétní plán pro vaši individuální regeneraci

Proč pomůžeme každému a nemusíme vás vyšetřovat?

Většina našich klientů vyžaduje individuální přístup, a proto nechápe, jak by jim mohl pomoci typizovaný regenerační program, které nabízíme. Tento článek vám vše vysvětlí. Přesvědčím vás, že i když jsou naše regenerační programy typizované, výborně slouží každému, ať je v jakémkoliv výchozím zdravotním stavu.

Naši klienti od nás také často chtějí, abychom je prohlíželi, dělali diagnózy a testy. Ale nic z toho my neděláme. Nepotřebujeme to. Všechno totiž máte už od svých lékařů a my z těchto podkladů vycházíme. Na základě vašich diagnóz vybereme nejvhodnější regenerační program.

Zdůrazňuji, že nejsme lékaři. Jsme poradci v oblasti výživy a životního stylu. To jsou oblasti, kterými se lékaři obvykle nezabývají. Proto si s nimi ani nijak nekonkurujeme. Naopak dle možnosti s lékaři spolupracujeme a doporučujeme našim klientům, aby po dobu regenerace byli i nadále v péči svých lékařů. Váš lékař také může nezávisle posoudit, jak se v průběhu regenerace zlepšil váš zdravotní stav.

Regenerační program je váš “domácí úkol”

Vzhledem k tomu, že radíme v oblasti zdraví výživy a životního stylu, pracujeme s klienty jiným způsobem než lékaři. Většinou můžeme spolupracovat na dálku. Naše rady poskytujeme ve formě písemných regeneračních programů. V nich najdete konkrétní plán, jak zlepšit váš stravovací a životní styl. Poznáte ideální cílové podmínky, které byste měli pro váš organismus vytvořit, aby vám lépe fungoval. Tyto cílové podmínky jsou definovány pro každý zdravotní problém individuálně (obvykle se odstraňuje v průměru 10 až 20 hlavních příčin zdravotních problémů, tj. mění se 10 až 20 podmínek, ve kterých váš organismus doposud fungoval). Zde se vychází ze zkušeností lékařů tzv. západní přírodní medicíny, kteří obdobný způsob používají k léčení svých pacientů (používají tzv. protokoly, což jsou de facto návody ke zlepšení stravovacího a životního stylu).

Regenerační program je pro vás vlastně vodítko, jak změnit vaše stávající stravování a životní podmínky. Je to váš „domácí úkol“, Pokud se vám to povede a v nových podmínkách vydržíte, váš organismus se těmto novým podmínkám přizpůsobí a začne se zbavovat zdravotních problémů. Není složité, jde spíše o systematičnost a trpělivost. Změny v organismu probíhají relativně pomalu. My vám při přestavbě vašeho stravovacího a životního stylu pomáháme (na vaše dotazy odpovídáme mailem a telefonem).

Uvedu několik příkladů lepších podmínek, které našim klientům pomocí regeneračního programu pomáháme vytvořit:

1/ Dosažení správné hladiny vitaminu D v krvi.

Správná hladina vitaminu D je důležitá pro mnoho biochemických pochodů v organismu. Mimo jiné např. pro dobré fungování imunity organismu, pro fungování hormonů. Nízká hladina vitaminu D je jednou z příčin celé řady zdravotních problémů. Např. kostních problémů, roztroušené sklerózy, neuropatie, autoimunitních onemocnění. V našich klimatických podmínkách, kde je poměrně málo slunečního svitu, je dost časté, že lidé mají nízkou hladinu tohoto vitaminu D v krvi. U klientů se zdravotními problémy je dost běžné. Každý klient při zahájení regenerace má individuální hladinu vitaminu D (zjistí se krevním testem).

My klienty v programu naučíme, jak si tuto hladinu vitaminu D sledovat a trvale ji udržet v optimální výši. To znamená, dáváme jim v regeneračním programu typizovaný cíl a postup, jak toho dosáhnout. Odstraňujeme tak jednu z příčin zdravotního problému. Každý klient však při vyrovnávání své hladiny vitaminu D postupuje individuálně a hlídá si sám. Někomu bude trvat 3 měsíce, jinému 5 měsíců, než dosáhne optimální hladiny. Navíc každý klient pro udržení optimální hladiny vitaminu D potřebuje jinou denní dávku doplňkového vitaminu D.

Takže i když se jedná o typizovanou regenerační metodu, vyžaduje vždy individuální přístup a klient vždy postupuje individuálně. Samozřejmě klient, který už má dobrou hladinu vitaminu D a umí si ji udržet v optimální výši, se přímo touto regenerační metodou zabývat nemusí, i když je v programu předepsaná. Prostě už má tuto podmínku pro lepší fungování organismu splněnou. Klient se vždy zabývá jen těmi podmínkami, které jsou u něho narušeny,

2/ Dosažení dobrého spánku

Pokud někdo špatně spí nebo musí na spánek užívat léky s mnoha vedlejšími účinky, pak může svému organismu výrazně pomoci, pokud umí dosáhnout dobrého spánku. Špatný spánek je jednou z příčin mnoha zdravotních problémů – např. všech psychických onemocnění, chronické únavy, neuropatie, autoimunitních onemocnění a mnoha dalších. Proto v našich regeneračních programech učíme, jak konkrétně dosáhnout lepšího spánku (pomocí souboru tzv. spánkových rad). Dále je v programu několik regeneračních metod, které obvykle zlepšují vlastní spánek (mimo jiné i psychologická relaxace, která lépe navozuje stav před usnutím – mozkovou frekvenci v hladině alfa).

Po přečtení regeneračního programu klient sám pozná, které překážky spánku se u něho vyskytují a má i návod, jak je odstranit. Cesta k lepšímu spánku je proto vždy individuální, i když cíl je stejný – tj. typizovaný. Někdo dosáhne lepšího spánku za měsíc, někomu může trvat i třeba 3 měsíce. A opět platí, pokud již dobře spíte, tak se touto podmínkou, i když je v programu popsána, zabývat nemusíte. Vždy řešíte jen ty narušené podmínky, které u vás konkrétně připadají v úvahu.

3/ Odstranění přílišné nadváhy.

Přílišná nadváha zatěžuje organismus, zvyšuje hladinu cholesterolu, je příčinou vysokého cukru, vysokého tlaku a snižuje funkci některých hormonů. Proto všechny naše regenerační programy obsahují i metodu, jak snížit váhu. A to bez trápení, bez hladu a s dostatkem živin. Nepoužíváme žádné diety, ale tzv. redukční plnohodnotnou výživu, která umožňuje hubnutí orientační rychlostí 3 až 4 kg/ měsíce. Funguje každému.

Všechny naše programy mají tuto metodu podrobně rozepsanou. Využije ji ale jen ten, kdo to potřebuje. I zde bude individuální postup, pokud má někdo nadváhu 40 kilo, bude mu dosažení ideální váhy trvat cca 10x déle než někomu, kdo potřebuje snížit váhu jen o 4 kg. Důležité je zdůraznit, že klient – i když má nadváhu – se nemusí touto regenerační metodou zabývat (např. je i se svou vyšší váhou spokojen a hubnout nechce). A neznamená to, že by regenerační program nefungoval. Pokud se tato metoda nevyužije, jen se tím sníží účinnost regeneračního programu (nadváha je většinou jen jednou z možných příčin zdravotního problému). To platí i při odstraňování jiných příčin zdravotních problémů.

Individuální přístup

Výše uvedené konkrétní příklady demonstrují, jak vám regenerační programy pomáhají zlepšit podmínky, ve kterých funguje váš organismus. V každém regeneračním programu jsou vždy typizovaně vyřešeny všechny hlavní příčiny, které způsobují zdravotní problém. Je vždy konkrétně popsáno, jak tyto příčiny odstranit. Prakticky to znamená změnit cca 10 až 20 různých podmínek, ve kterých funguje váš organismus.

Někteří klienti se musí zabývat všemi podmínkami (např. 15), kdo už se své zdraví nějak stará, musí třeba řešit jen 7 podmínek. Každý klient se tedy vždy zabývá jen těmi podmínkami, které nemá v pořádku. My vám na cestě pomáháme. Jde nám o to, abyste pro svůj organismus vytvořili ty nejlepší podmínky. Pokud se vám to podaří a vy v nových podmínkách vytrváte, máte poměrně vysokou šanci, že se svého zdravotního problému zbavíte. Doporučujeme být s námi po celou dobu regenerace v kontaktu. Tím řešíme individuální problémy, které se u klientů mohou vyskytnout. V tom je i sama podstata řízené regenerace. Přehled našich typizovaných programů naleznete na našem eshopu.