Homeostáza organismu

 

Homeostáza – základní zákon organismu

Organismus je naprogramován – genetická informace

Lidé se nás často ptají, čím je způsobeno, že se organismus může regenerovat a zbavovat zdravotních problémů. Většinou překvapíme tvrzením, že všechno je v organismu předem naprogramováno a organismus má své vlastní léčebné síly. Jen mu musíme pomoci vytvořit dobré vnitřní podmínky, aby tyto vlastní léčebné síly mohly působit. 

Protože někdy lidé stále nechápou podstatu těchto léčebných sil, chtěli bychom v samostatných článcích tyto zákony regenerace přiblížit. V podstatě se jedná o zákony, podle kterých funguje každý organismus a také řízená regenerace.

Prvním zákonem, který určuje zejména fungování jednotlivých buněk je genetická informace, která je zakódována v jádru každé buňky. Jedná se o určitý program, podle kterého fungují buňky ve všech situacích, do kterých se během svého života dostanou. Buňka má program, jak se zachovat, kdy se na její receptory naváže nějaký hormon (to je vlastně „kurýr“, který doručuje instrukci od jiného orgánu), co dělat při napadení virem, kdy se dělit, kdy se má zničit apod. V genetickém programu je samozřejmě naprogramováno ideální fungování buňky, včetně všech reakci na vnější podněty. Blíže se o genetické informaci dozvíte např. na Wikipedii. Zadávejte klíčová slova gen, lidský genom.

Z historie homeostázy

Dalším důležitým zákonem, který hraje rozhodující roli při regeneraci organismu, je zákon homeostázy. Ten v živých organismech funguje obecně, a to jak na úrovni jednotlivých buněk, tak i na úrovni orgánů či celého organismu. Koncept homeostázy v biologii popsal a publikoval francouzský fyziolog Claude Bernard v roce 1865. Vlastní pojem „homeostáza“ pochází od amerického fyziologa W. B. Cannona (1932). V podstatě jde o to, že každý organismus má v sobě zabudováno množství různých regulačních mechanismů. Jejich pomocí se organismus stále přizpůsobuje změněným podmínkám, do kterých ho dostáváme. A i přes změněné podmínky se stále snaží, aby vnitřní prostředí našeho organismu bylo dle možností neměnné a příznivé pro činnost buněk, tkání, orgánů i celého organismu.

Základem jsou regulační mechanismy

Homeostáza funguje podobně jako regulace vašeho vytápění v bytě. Na regulátoru máte nastavenou optimální teplotu, kterou máte rádi a ve které se cítíte dobře. Vaše topná soustava má automatickou regulaci, která sleduje, aby teplota v místnosti odpovídala vašemu požadavku. Pokud narušíte tyto podmínky např. tím, že v zimě začnete větrat a pustíte do pokoje zimu, regulátor spustí otopnou soustavu, která začne více vytápět, až zase dosáhne správné teploty.

Lidský organismus funguje na podobném principu. Jen těch regulačních mechanismů – jednotlivých prvků homeostázy – má v sobě zabudováno mnohem víc. A všechny tyto regulační mechanismy dohromady zajišťují stálé podmínky v organismu. Organismus tedy v zásadě není nic neměnného, i když se nám tak může zdát. Naopak každou vteřinu se mění a přizpůsobuje okolnostem.

Nyní několik příkladů, kdy sami můžete homeostázu pozorovat.

Teplota okolního prostředí

Tento příklad všichni známe. Pokud se dostaneme do horkého prostředí – např. do přetopené místnosti nebo cestujeme do teplých krajin, všichni víme, že se začínáme potit. Organismus se tímto způsobem ochlazuje – jeho cílem je udržet naši stálou teplotu. Pokud by organismus nereguloval teplotu, podle fyzikálních zákonů by se teplota našeho těla postupně přizpůsobila okolí. To znamená, že pokud bychom byli v poušti, kde je teplota 45 stupňů Celsia, brzy by i naše tělo mělo tuto teplotu. K tomu však právě díky homeostáze nedojde, naše teplota zůstane na úrovni běžných 36,7 stupňů, jen se více potíme. Organismus s tím samozřejmě má dost práce. Toto jen ten nejnázornější příklad homeostázy.

Možná jste se nad tím tak nikdy nezamýšleli, ale když je vám v zimě zima a začnete se třást, je to také snaha organismu zvýšeným pohybem vyrobit více tepla a tak přirozeně udržet stálou teplotu. I tento třesot je jen ukázka homeostázy v praxi.

Nepravidelnost v jídle

Další případ. Běžně jíme 3x až 5x denně, v noci obyčejně nejíme (s výjimkou pracovníků na nočních směnách a notorických jedlíků). A přesto i v noci žijeme, stále dýcháme, srdce bije, všechno nám funguje a máme stálou teplotu. Opět regulační mechanismy organismu, vlastně homeostáza, která tyto stálé podmínky zajišťuje.

Acidobazická rovnováha

Významná je také tzv. acidobazická rovnováha organismu, což je rovnováha mezi kyselinami a zásadami v organismu. Vlastně jde o udržení stálého biochemického prostředí uvnitř organismu. Organismus udržuje např. stále chemické složení krve, v buňkách i v mezibuněčném prostředí jsou udržovány určité koncentrace iontů zejména sodíku, draslíku a vápníku. Stálé chemické prostředí potřebují i jednotlivé buněčné součásti – např. buněčné „elektrárny“ mitochondrie. Stálost tohoto prostředí z hlediska kyselosti nebo zásaditosti (určuje se tzv. pH) je velice důležitá.

Jen tak pro představu, v organismu máme přibližně 3500 druhů různých enzymů. Enzymy ovlivňují většinu reakcí v organismu, od přenosu kyslíku krví po detoxikaci jater. Enzymy jsou velice citlivé na pH tekutiny, ve které působí a také na teplotu. Je například známo, že při teplotě vyšší než 42 stupňů Celsia se enzymy ničí. A protože enzymy ovlivňují v organismu velice mnoho reakcí, je vysoká teplota nad 42 stupňů Celsia pro člověka nebezpečná, a proto při dosažení této teploty člověk umírá.

Další příklady homeostázy z praxe: rozbité koleno se samo zahojí, zlomená kost sama sroste. Organismus se prostě stále snaží zachovat stálé podmínky. A nezávisí to ani na lékařích, ani na Centru řízené regenerace, ani nemusíte číst příručky a učit se to. Je to program organismu. Zákon.

Jak lze využít homeostázu pro ovlivňování organismu?

Diety

Tento zákon se využívá i k umělému ovlivňování organismu. Začnu viditelnými příklady. Typickým příkladem jsou různé diety, lidé se změnou stravy pokouší dosáhnout změnu své postavy. Jsou i opačné případy, kdy se naopak váha přibírá. Např. v Japonsku je národní sport sumo, kde se utkávají obrovští a z našeho pohledu velmi tlustí zápasníci. Tito zápasníci jsou pro tento svůj sport speciálně živeni. Jejich organismus se jen přizpůsobuje vysokým dávkám potravin, které zápasníci sumo pravidelně dostávají. I toto je projev homeostázy.

Změna postavy – nárůst svalové hmoty

Organismus je přizpůsobivý i jinak. Možná jste viděli cestopis z Thajska, kde jsou tzv. dlouhokrké ženy nebo taky „žirafí ženy“. Ve vesnici Ban Huai Seau Tao. V této vesnici je zvyk, postupně mladým dívkám už od 5 let na krk přidávat kovové kroužky a uměle jím tím prodlužovat krk. Dospělé ženy v této vesnici mají enormně dlouhé krky. Když odhlédnu od toho, že je to poměrně divný zvyk, tak je to zase jen známka toho, jak se organismus umí přizpůsobovat podmínkám, kterými na něj působíme. Podobně i kulturisté. U nich nikdo nepochybuje, že velké bicepsy se dají vypěstovat. Jistě znáte příběh Arnolda Schwarzeneggera, také se nenarodil jako mimino s největšími bicepsy a ani to asi neměl v genech. To jsou všechno typické příklady, kdy je patrné, že organismus lze ovlivňovat i zvnějšku. A on se tomu přizpůsobí. Přesně podle zákona homeostázy.

Působení léků

Na méně viditelné úrovni homeostáza působí také – příkladem jsou léky, které způsobují snížení tlaku, snížení tepové frekvence apod. A organismus „poslechne“ tuto tabletku a sníží tlak či tepovou frekvenci. Vývojem léků, které také vlastně podle zákona homeostázy, působí na organismus, se zabývají týmy vědců. Podobně všechny historické „čarodějnice“ a „babky kořenářky“ také svými lektvary – úspěšně či neúspěšně působily na organismus a ten se přizpůsoboval a třeba i vyléčil z různých neduhů.

Vysoká přizpůsobivost organismu

To jsou jen důkazy, že organismus není nic neměnného, naopak hodně a stále se mění a přizpůsobuje. Někdy organismu dá hodně práce udržet rovnováhu. Pokud to po delší dobu nezvládá, vznikne zpravidla zdravotní problém. Ale i opačný postup je možný. Od nemoci ku zdraví. Dnes je například známo, že cukrovka II. typu, která se považuje za nevyléčitelnou nemoc, se může výrazně zlepšit a někdy i vyléčit. A podobně se mohou odstranit i jiné chronické zdravotní problémy. Dosahuje se toho právě změnou podmínek, kterými na organismus působíme. A pokud působíme dobře – což je cílem řízené regenerace – v organismu se postupně zlepšují vnitřní podmínky, buňky lépe fungují. To se pak projeví na úrovni tkání, orgánů i celého organismu. Organismus začíná lépe fungovat a zbavuje se zdravotních problémů.

Využití homeostázy pro řešení zdravotních problémů

Jak lze měnit vnitřní podmínky v organismu?

U chronických zdravotních problémů, které mají více příčin, se musí najednou odstranit všechny tyto příčiny. To znamená, musí se změnit více podmínek najednou. Například se změní struktura výživy, provede se eliminace některých potravin, přidají se doplňky stravy s vybranými živinami ve vyšších dávkách, působí se na střevní mikroflóru, doplní se příslušný druh pohybu apod. Na začátku se například na organismus působí Půstem pro zdraví nebo Zásaditým ozdravným programem. O tom, jak účinná může být jen změna výživy, se dočtete v samostatném článku Síla výživy.

Individuální přístup

U každého zdravotního problému je toto celkové působení jiné. Vše je vždy zahrnuto v našich speciálních regeneračních programech při konkrétních zdravotních problémech. Tím se radikálně změní vnitřní podmínky, ve kterých organismus funguje a on se jim samozřejmě podle zákona homeostázy přizpůsobuje. Přírodní lékaři mají již za léta praxe odzkoušeno, jak na organismus působit, aby se mohl postupně zbavovat např. dny, cukrovky, lupénky, artritidy, neuropatie a dalších jen léky neřešitelných chronických zdravotních problémů. Ale toto působení musí být dlouhodobější, výsledky se nikdy nedostaví ze dne na den. A samozřejmě, protože každý člověk je jiný, nepůsobí vždy přímočaře a na 100 %. Přečtete si prosím článek Rychlost řízené regenerace. Tyto regenerační metody jsou ověřeny praxí – čtěte případně článek Protokoly amerických lékařů přírodní medicíny. Sami poznáte, že tyto regenerační metody mají solidní základ, v jehož základu je zákon homeostázy. To jsou tedy ty tajemné sebeléčebné síly organismu!

Závěrem je třeba říci, že zákon homeostázy funguje v organismu vždy. I když to třeba vůbec nepozorujeme. Je to náš velký pomocník na cestě řízené regenerace.

Pokud máte zájem se ozdravit nebo zbavit se nadváhy pomocí prověřených regeneračních metod lékařů přírodní medicíny, kontaktujte prosím Centrum řízené regenerace s.r.o. na tel. 777 744 247 v pracovní dny od 13.00 do 17.00 nebo nám pošlete mail. Podle vaší konkrétní situace vám nabídneme pro vás nejvhodnější Regenerační program. Využijte kontaktní formulář viz níže.

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017, revize 2023

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví se zabývá již od roku 1990. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil desítky odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a skutečnou podstatou zdravotních problémů.