Používání doplňků stravy – významná regenerační metoda při regeneraci organismu

Většina lidí v našich končinách netrpí hlady. Naopak, jí kaloricky bohatě až příliš. Doplňky stravy s obsahem různých živin jsou také široce dostupné. Zdálo by se tedy, že lidé u nás nemohou trpět nedostatkem živin. Opak je pravdou. Nedostatek některých živin je častá příčina zdravotních problémů.  To jsou dlouhodobé zkušenosti většiny lékařů přírodní medicíny v zahraničí, kteří výživu více využívají jako nástroj léčení. Centrum řízené regenerace má informace zejména z Německa a USA. K těmto závěrům jsme došli také i během naší praxe v ČR.  Provádíme analýzy stravovacích zvyklostí u našich klientů a zjišťujeme, že jim často chybí ve stravě jedna nebo i více ze 46 esenciálních živin. (Tyto živiny si tělo neumí vyrobit a musíme mu je dodávat potravou. Z těchto živin prakticky tělo vytváří vše potřebné. Dlouhodobý nedostatek byť jen jediné z nich může způsobovat vážné zdravotní problémy.)

Proto většina lékařů přírodní medicíny při regeneraci organismu klade důraz, aby regenerační výživa obsahovala dostatek všech esenciálních živin. To je totiž nutný a základní předpoklad k tomu, aby se v lidském organismu obnovily všechny biochemické procesy. Esenciální živiny jsou totiž základem všech enzymatických a hormonálních reakcí. Organismus esenciální živiny potřebuje pro obnovu všech buněk, tkání a orgánů.  Ze 46 esenciálních živin vzniká v organismu tisíce různých látek, prakticky všechno.

Proto správně naplánovaná regenerační výživa včetně potřebných doplňků stravy je vždy základem řízené regenerace. V Německu lékaři přírodní medicíny používají tzv. plnohodnotnou výživu v úrovni 100 % doporučených denních dávek živin (DDD), američtí lékaři (naturopaté) ve svých Protokolech používají rovněž plnohodnotnou výživu, kde navíc u některých živin používají mnohem vyšším dávky esenciálních živin, než je 100 % doporučené denní dávky (DDD).

Toto má jistě své opodstatnění. Je třeba si uvědomit, že většina klientů se zdravotními problémy má zásoby některých živin snížené, často úplně vypleněné.  Aby se jim zásoby živin rychle obnovily, potřebují tito klienti konzumovat mnohem bohatší stravu, než měli doposud. A zde právě mnoho lidí nechápe, že si nestačí dát vepřové se zelím a s „šesti“ (tj. strava obohacená o několik knedlíků) a že taky nestačí, když budou jíst více ovoce a zeleniny z vlastní zahrádky. Nejde vůbec jen o množství kalorií, ani o dostatek zeleniny či ovoce. To na obohacení výživy nestačí. Důraz musí být kladen na živiny, které ve stravě chybí (a ty často nejsou ani v ovoci a zelenině).

S kvalitní a na živiny bohatou stravou je dnes obecně problém. Stále více konzumujeme stravu, která je přepracovaná a konzervovaná. Jen pro vaši představu, jsou k dispozici analýzy, které ukazují, jak se změní obsah živin v potravině po jejím přepracování. Tak například většina lidí konzumuje hlavně bílou rýži. Tato rýže na rozdíl od celozrnné obsahuje o 80 % méně vitaminu B1, o 67 % méně vitaminu B3, o 90 % vitaminu B6, o 80 % hořčíku, o 87 % zinku, o 87 % chrómu, o 60 % železa a 50 % kobaltu méně. A neobsahuje téměř žádnou vlákninu. Takže z původní kvalitní potraviny zbyde v podstatě jen nekvalitní substrát se stopami původních živin. Podobně jsou na tom i výrobky z běžné bílé mouky.

Další cesta, jak přicházíme o živiny, souvisí s intenzivní zemědělskou výrobou. To je výdobytek posledního století. Intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda obsahuje méně důležitých stopových prvků, například zinku, mědi, bóru a dalších. Jestliže se na této ochuzené půdě pěstuje např. zelenina a obilí, je v těchto potravinách také úměrně méně těchto stopových prvků.  Sice se dosahuje vyšších hektarových výnosů, ale vyprodukované potraviny mají menší hustotu živin. V roce 2004 informoval americký časopis Journal of the American College of Nutrition o výzkumu týmu vědců, který porovnal obsah 43 druhů ovoce a zeleniny vypěstované v roce 1950 se stejnými vypěstovanými v roce 1999. Byly využity archivní údaje o obsahu živin z amerických databází ministerstva zemědělství.  U zkoumaného ovoce a zeleniny byl například obsah vápníku v roce 1999 o 16 % nižší, u železa o 15 % a u vitaminu C o 20 % než v roce 1950.  Znamená to, že naše babičky a dědečkové měli svou přirozenou zeleninu a ovoce už z podstaty na živiny bohatší, než my. Neobstojí tedy tvrzení, že se můžeme jen tak vrátit ke stravě našich předků.

Dalším problémem je, že se stále více znečisťuje životní prostředí, v našich bytech máme stále více chemikálií a umělých materiálů, narůstá stres. V potravinářství se používá hodně konzervantů, barviv, emulgátorů apod. To vše klade vyšší nároky na organismus, který potřebuje více živin – především vitaminů k tomu, aby se mu podařilo toxiny z organismu vyloučit. I proto německá přírodní medicína doporučuje minimálně jedenkrát za rok absolvovat Půst pro zdraví nebo Zásaditý ozdravný program. Opravdu plnohodnotná výživa se všemi 46 esenciálními živinami + bezpečný a kvalitní, lékařsky prověřený detoxikační program, je účinná obrana proti stále narůstajícím toxinům.

Ve vědeckých kruzích se hovoří o tom, že z běžné stravy nedostáváme tolik živin, kolik bychom potřebovali. Plnohodnotná výživa je spíše výjimkou. Zelenina a ovoce se dlouhodobě skladuje, neprodává se v době sklizně – i to snižuje obsah vitaminů.  Není divu, že je tolik nemocí. Já sám jsem si pokoušel pro sebe namodelovat několik variant optimální výživy, abych z ní dostal všech 46 esenciálních živin ve 100 % doporučených denních dávek. Jen z potravin, které bych byl schopen obstarat a sníst, se mi to nepodařilo!!! 

Naštěstí existuje poměrně velké množství snad i kvalitních doplňků stravy (ne o všech to lze říci!), které obsahují v koncentrované podobě nejrůznější živiny a látky potřebné pro organismus. Už sám fakt (zatím nehodnotím kvalitu doplňků), že se tyto doplňky vyrábějí, je jasná reakce trhu na nízkou kvalitu potravin a snížený obsah živin v potravinách.  Doplňky stravy – za určitých podmínek – mohou rychle doplnit chybějící živiny do organismu. Velká část lékařů přírodní medicíny vedle změny výživy kvalitní doplňky stravy s úspěchem využívá. Například američtí lékaři přírodní medicíny mají odzkoušeno, že při vážných chronických zdravotních problémech (např. typu revmatická artritida, lupénka, alergie, astma, cukrovka, neuropatie a jiných) je kromě změny složení stravy nutné ještě přidávat některé živiny ve zvýšených dávkách. To jako celek pak významně přispívá k jejich léčbě. Bez doplňků stravy je to takřka nemožné.

Doplňky stravy jsou také důležité pro stárnoucí populaci. U té dochází fyziologickým procesem stárnutí ke zpomalení metabolismu a ke zhoršené funkci orgánů. Organismus starších lidí už není schopen produkovat některé látky (např. koenzym Q 10, kyselinu alfa lipoovou, některé hormony, trávicí enzymy apod.) v dostatečném množství. Doplňky stravy s obsahem těchto látek pomáhají uchovat lepší funkčnost organismu a zabraňují stárnutí. Podle mého názoru je právě stárnoucí generace ta, která se bez užívání vhodných doplňků stravy neobejde, samozřejmě pokud nechce rychle chátrat. A obecně každý člověk, který nechce jen přežívat pod hranicí svých možností…

Vzniká otázka, jestli každý doplněk stravy je stejně účinný a stejně dobrý. Objevují se i hlasy, že doplňky stravy nic nepřinášejí nebo, že jsou dokonce škodlivé. Na úvod je třeba říci, že pojem „doplněk stravy“ je obecný termín, který označuje určitou skupinu výrobků, které mají v nějaké míře doplnit stravu, dodat chybějící živiny.  Samotné spojení „doplněk stravy“ nijak nevyjadřuje kvalitu, složení a nic podobného.  Je to podobně obecný termín jako třeba „auto“. Také si pod ním můžete představit nejmodernější luxusní SUV a také třeba starou rachotinu, která je určena k odvozu na vrakoviště. Proto i v doplňcích stravy je třeba hledat rozdíly (a je jich mnoho) a není možné je všechny házet do jednoho pytle. Proto já sám považuji články, které šmahem odsuzují všechny doplňky stravy, jako zaujaté a řekl bych možná i podplacené konkurencí.

Sám se oblastí doplňků stravy zabývám více než 20 let.  Podílel jsem se na vývoji několika desítek výrobků tohoto typu a mohu s klidným svědomím říci, že vidím tzv. do kuchyně. A z této pozice si troufnu tvrdit, že mezi doplňky stravy mohou být velké rozdíly. Některé jsou vynikající, jiné horší. I v této oblasti se vyplatí být zbožíznalcem, vybírat stejně pečlivě jako třeba maso na svíčkovou…

Určitě je rozdíl, jestli např. živiny pocházejí z přírodních organických zdrojů nebo jestli jsou uměle vyrobené. Takže je jistě rozdíl mezi přírodním vitaminem C, který se získá ze sušené tropické třešně Acerola (mimo jiné nejbohatší zdroj přírodního vitaminu C na světě) a uměle vyrobeným vitaminem C. Vše se ještě nedá plně vyrobit uměle. Přírodu, která je pro náš organismus nejpřirozenější, naprosto nelze nahradit.  Například umíme vyrobit uměle vitamin E – alfa tokoferol. Ale v přírodě se vitamin E vyskytuje v 8 různých formách (alfa, beta, gama, delta tokoferoly a alfa, beta, gama, delta tokotrienoly). V doplňcích stravy se zatím používá většinou jen jeden druh –  nejúčinnější alfa tokoferol. Ten má své užitečné vlastnosti, které byly odzkoušeny. Ale například výzkumy potvrzují, že i ostatní formy vitaminu E mají trochu jiné účinky.  Znamená to, že v tomto případě syntetický vitamin E (alfa tokoferol) nebude mít všechny vlastnosti přírodní směsi vitaminů E.  V tom mají uměle vyrobené vitaminy svá omezení. Ale to ještě neznamená, že nefungují, jen nemusí fungovat na 100 %. Tak třeba i umělé vitaminy skupiny B nejlépe fungují ve směsích s přírodními pivovarskými kvasnicemi.   Osobně si myslím, že platí přesně to, čím doplňky stravy jsou. Jsou jen doplňkem a nejlépe budou fungovat ve směsích s běžnými potravinami, kde jsou zastoupeny i přírodní vitaminy. Tak se mohou vzájemně dobře doplňovat. Nelze se tedy úplně spoléhat jen na doplňky stravy.  Co nejrozmanitější, ale kvalitní strava je nutná i nadále.

Co je však velice podstatné, vitaminy – a to i uměle vyrobené – nejsou v rozumných dávkách pro organismus škodlivé.  Organismus vitaminy umí využívat, jsou pro něj nezbytné a přirozené. A potřebuje je mít, i třeba z dobrých doplňků stravy.  Proto mi někdy připadá u klientů až groteskní, že mají obavu z vitaminů, když na druhou stranu konzumují léky ve velkém (5 a více druhů vůbec není výjimka). A tyto léky mají spoustu vedlejších účinků, což u vitaminů (adekvátní dávky) a většiny doplňků stravy není.  Klienti také často nechápou, že právě změněná strava a doplňky stravy mohou výrazně napomoci při zlepšování jejich zdraví. A že je vlastně mohou řady léků postupně i zbavit nebo minimálně výrazně omezit jejich užívání.  Což je vlastně i cílem řízené regenerace. Snižování léků je vždy vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Proto i naše společnost Centrum řízené regenerace používání kvalitních doplňků stravy podporuje v metodikách regeneračních programů doporučujeme vždy adekvátní doplňky stravy. Je to významná regenerační metoda.   A jistě i vy na sobě pocítíte, že vám skutečně plnohodnotná výživa zlepší kvalitu vašeho života. Naši klienti nám hlásí zlepšení kondice, vyšší odolnost proti infekcím, pohodlně a příjemně hubnou, zlepšuje se jim nálada. Mírní se jejich zdravotní problémy. Troufnu si tvrdit, že bez doplňků stravy by regenerace probíhala mnohem pomaleji. A většina klientů chce výsledek pokud možno ihned…

Závěr: Kdo se hlouběji zabývá výživou, dobře ví, že u potravin stále ještě není úplně vše prozkoumáno. Ještě se neví, zda známe již všechny esenciální živiny a nevíme, jak všechny živiny přesně fungují. V organismu probíhají milióny reakcí, které ani největší odborník nebude nikdy znát. Stále se dozvídáme něco nového. Proto já sám nahlížím na potraviny i na doplňky stravy jako na zdroje živin, které je třeba maximálně kombinovat. Používat jak rozmanitou běžnou stravu, tak i dobré doplňky stravy. Tak je možné získat pro organismus maximum. Na doplňky stravy nahlížím stejně jako na jiné potraviny… na sýr, maso nebo rohlíky. Ty také kupuji každý den a neřeším, že do nich musím pár korun investovat. Doplňky stravy jsou také potraviny, jen koncentrované. A často i cenově výhodnější než kdybych stejné živiny měl získávat z běžných potravin. Pomáhají nám žít, ne jen přežívat. Já sám užívám každý den celou řadu doplňků stravy. Je to podle mne nejvýhodnější investice –  do vlastního zdraví.

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. . Publikuje především na internetu. Napsal desítky článků zaměřených na souvislosti mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a vznikem nejrůznějších zdravotních problémů.