Chronický únavový syndrom a jak ho překonáte pomocí regeneračních metod lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že chronické únavy se můžete zbavit. Není to sice hned, ozdravování trvá pár měsíců, ale postup není složitý.  Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny zdravotního problému. Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu nezakyselující plnohodnotné výživy (s dostatečných obsahem všech 46 nezbytných živin), užívat některé doplňky stravy na zkvalitnění výživy a mírně přizpůsobit svůj denní režim. Není složité. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ ZMĚNY zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví. Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého. Zdravotní problém proto postupně odchází.  Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny. Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech  (postupech) lékařů přírodní medicíny zaměřených na  chronickou únavu a z našich  vlastních vědomostí a zkušeností s našimi klienty. Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. 

Hlavní příčiny a příznaky chronické únavy

Chronický únavový syndrom je onemocnění, kterým trpí mnoho lidí na celém světě. Jejich počet se zvyšuje i v České republice, soudě podle množství klientů, kteří obrazně řečeno „klepou na naše dveře“. Mezi hlavní příčiny tohoto zdravotního problému patří špatný spánek, zvýšené pracovní vypětí, stres, špatná výživa, nedostatek fyzické aktivity, poruchy hormonální činnosti, špatné dýchání. Jedná se o komplexní zdravotní problém, který se projevuje napříč celým organismem. Běžné příznaky jsou celková slabost svalů, bolesti svalů, poruchy spánku, bolesti kloubů, nesoustředěnost, zmatenost, deprese, úbytek paměti, bolest hlavy, ale i bolest v krku, zvýšená teplota a další. Jak vidíte spektrum příznaků je široké, což ostatně sami znáte.

Role léků při zvládání chronické únavy

Přírodní medicína se vždy snaží najít skutečné příčiny zdravotních problémů a  hledá cesty, jak se lékům vyhnout a pokud už je berete, tak se jich i postupně zbavit.

Léky pomáhají většinou jen částečně a jen na některé příznaky. Pokud se použije lék na spánek, může se spánek dočasně zlepšit, ale ten nepomůže při bolestech kloubů.  Léky na bolesti zase neřeší ztrátu paměti a nesoustředěnost. Přemíra užívání léků může tyto problémy spíše jen prohloubit, protože – a stačí si přečíst příbalové letáky – léky mají řadu vedlejších účinků. Z pohledu lékařů přírodní medicíny léky mohou tyto problémy jen prohloubit, protože léky většinou působí na některou složku tohoto zdravotního problému, kde částečně pomohou, ale na druhou stranu narušují přirozené sebeléčebné síly organismu. O tom budu mluvit dále.  Chronická únava se zdá být začarovaným kruhem, ze kterého zdánlivě není úniku.

V tomto článku se dozvíte, jak na problém chronické únavy nahlíží lékaři západní přírodní medicíny, kteří jsou v léčbě chronické únavy úspěšní i bez léků, jen za pomocí lékařských regeneračních metod. A to je i postup, který u našich klientů uplatňujeme v Centru řízené regenerace. 

Jak léčí lékaři přírodní medicíny chronický únavový syndrom

Německá přírodní medicína chronický únavový syndrom řeší jako problém, který souvisí také s celkově narušeným metabolismem organismu, ale má i psychické příčiny.  Vše je navzájem propojeno. To se dá i vysvětlit  – např. narušený metabolismus je spojen především se špatnou činností enzymů a hormonů. Ty jsou základem všech metabolických pochodů organismu a jsou přítomny jak v nervové činnosti, tak i ve všech dalších systémech organismu. Budu o tom mluvit podrobněji dále.   

Lékaři západní přírodní medicíny se při regeneraci při chronickém únavovém syndromu  snaží působit na všechny známé příčiny chronické únavy – ať už jsou to příčiny z oblasti psychické (např. zvládání stresu, zkvalitnění spánku), tak i fyzické – zlepšení výživy, odkyselení organismu apod. Používají se k tomu regenerační metody, které se snaží působit na skutečné příčiny chronické únavy. Např. odkyselovací – detoxikační programy, speciální výživové plány – plnohodnotná výživa, megadávky některých důležitých živin, pohyb. Řeší se i špatný spánek a zvládání stresových situací, které bývají základním problémem. Vše je však nutné vyřešit SOUČASNĚ – pak je vysoká šance na úspěch.

Pojďme se podívat na některé regenerační metody a prvky, které se používají.  Např. německá přírodní medicína používá jako základ dvě hlavní regenerační metody. To první je odkyselení – hluboká detoxikace organismu. Druhou metodou je tzv. plnohodnotná výživa, což je speciálně naplánovaná výživa, která zajistí, že buňky dostanou všechny potřebné živiny. Těch je známo 46 a jsou to vlastně základní suroviny, ze kterých buňky vyrábějí všechny látky, které kolují v organismu (hormony, enzymy, imunitní látky atd.).

Překyselení organismu a jak přispívá k chronické únavě

Nejprve si vysvětlíme pojem odkyselení organismu. Jak známo, náš organismus a jeho jednotlivé buňky se za normálních okolností zbavuje svých odpadů pomocí hlavních detoxikačních orgánů, kam patří plíce, střevní trakt, játra, ledviny, pokožka, jazyk. Detoxikace v organismu probíhá vlastně pořád. Ale za určitých okolností, které např. u lidí s chronickým únavovým syndromem nastávají (např. špatná strava, málo pohybu, stresy, povrchové dýchání) dochází k tzv. překyselení organismu. Vlastně se jedná o nedokonalý odvod odpadů buněčného metabolismu. Mezi jednotlivými buňkami – v mezibuněčném prostoru – se ukládají odpadové produkty buněčného metabolismu. Tyto metabolity – lidově se jim říká  toxiny –  znehodnocují mezibuněčné prostředí. Mění jeho pH, toto mezibuněčné prostředí se stává v chemické terminologii kyselým. Mezibuněčný prostor je ale enormně důležitý. Odehrává se tam řada biochemických reakcí, např. zde probíhá komunikace mezi buňkami pomocí hormonů. V kyselém prostředí hormony špatně fungují, což je základ celé řady zdravotních problémů.  Podobně je to i s enzymy, což jsou důležité katalyzátory biochemických reakcí. Bez nich nemůže proběhnout jakákoliv reakce v organismu. Většina lidí zná jen trávicí enzymy, ale je jich mnohem více. Jen pro příklad – přenos kyslíku krví vyžaduje přítomnost asi 30 různých enzymů. A takových enzymů je v celém organismu vice než 3500 a stále se objevují další.  Pokud prostředí v místě působení enzymu není pro enzym příznivé, nedojde k biochemické reakci. A tady je další příčina, proč pacienti s chronickým únavovým syndromem mají celou řadu zdravotních problémů.

Zde jen podtrhuji, že překyselení organismu je stav, kdy celé vnitřní biochemické prostředí organismu není příznivé pro fungování buněk. Potěšitelnou zprávou je, že vnitřní biochemické prostředí organismu se dá poměrně elegantně zlepšit intenzivními detoxikačními praktikami. Německá přírodní medicína používá intenzivní půsty a odkyselovací – zásadité programy. Ty působí kompletně na celý organismus, na každou buňku. Samozřejmě k hlubokému okyselení nestačí jednodenní půst, ale půst v trvání minimálně 7 až 10 dnů. Intenzivní odkyselovací programy např. náš Zásaditý ozdravný program jsou založeny na trochu jiném principu – tj. na konzumaci většího množství tzv. zásadotvorných potravin a zásaditých minerálů, které neutralizují kyseliny v organismu, trvají většinou 14 dnů. I déle.

V případě chronického únavového syndromu není vždy vhodné intenzivní detoxikační programy nasadit. Přistupuje se individuálně.   Lidé zdeptaní, vysílení a často i vyhublí únavou, navíc v trvalém  stresu potřebují především dobře jíst a spát. Zpravidla také nemají náladu držet jakýkoliv půst ani odkyselovací program. Lidé s chronickým únavovým syndromem často svou výživu tzv. flákají, stravují se chaoticky, často se v jejich stravě objevuje i alkohol.  Odkyselení se dá řešit radikálně, ale i mírnější cestou. Pomocí dobře naplánované plnohodnotné výživy, která odkyseluje průběžně. Ale trvá to déle. V řádech měsíců. K tomu je třeba přidat ještě další regenerační prvky, které pomáhají překonat chronickou únavu, případně i nespavost.

Role plnohodnotné výživy při chronické únavě

Většina lidí se stravuje NAHODILE, podle chuti a nálady. Tento přístup ke stravování většinou nezajistí všech 46 nenahraditelných živin, které organismus nutně potřebuje a musí dostat potravou. Skladba potravy z dlouhodobého hlediska je extrémně důležitá, zásoby živin se mohou při dlouhodobě špatně složené stravě prostě vyčerpat. Tady je třeba hledat další příčinu chronického únavového syndromu. Esenciální živiny ovlivňují všechny pochody v organismu, včetně krevního tlaku, cholesterolu, hormonů, enzymů, srdeční činnosti, činnosti střev, nervů, imunity, stavu pokožky, nadváhy a mnoho dalšího. Prakticky všechno. Proto právě na dlouhodobé skladbě naší potravy závisí celé naše zdraví. Dobrou správou je, že pokud radikálně změníme dlouhodobou skladbu naší potravy, organismus na to zareaguje a sám se opraví. Ani chronický únavový syndrom není vrozená vada, prostě jste si svou dlouhodobou stravou narušili metabolismus a je třeba ho opravit. 

K zamyšlení: Jím zdravě? 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
Další příčiny chronické únavy a jejich řešení 

Chronická únava má ještě celou řadu dalších příčin, které je třeba vyřešit. V tuto chvíli nemá moc smysl vypisovat všechny další příčiny (např. nedostatek některých hormonů). Zmíním jen několik. Mým hlavním cílem bylo ukázat, jak postupuje přírodní medicína. Na závěr jsem si ponechal psychickou stránku problému, která je vždycky součástí našeho řešení chronické únavy i nespavosti.  Jde totiž o to, že lékařské regenerační metody působí komplexně na celý organismus a to znamená i na činnost nervů, nadledvinky (bývají vyčerpané),  na mozkovou činnost. Postupným odkyselením, kvalitní plnohodnotnou výživou, se totiž léčí i celá řada psychických nemocí – včetně deprese, neuróz, poruch spánku a schizofrenie. Tento přístup používá i němečtí, američtí a ruští lékaři zaměření na přírodní medicínu. Používají podobné metody a stejný postup pomáhá jak na fyzické, tak i psychické úrovni. Proto je i při léčbě chronického únavového syndromu nezbytné dát do pořádku výživu buněk a celý metabolismus. Pak začnou i lépe fungovat nervy, klienti začnou být i psychicky odolnější a klidnější. Samozřejmě naše klienty v Regeneračním programu vybavíme i několika účinnými technikami ke zvládání stresu. 

Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na pohyb, který napomáhá zvýšenému okysličování tkání, lepší detoxikaci a také vede k lepšímu vyživování buněk. Přiměřený pohyb – zejména aerobní aktivity –  je proto vždy součástí našich regeneračních programů. Každodenní aerobní aktivity podle možností konkrétního klienta jsou při chronické únavě nezbytné. Ovšem je třeba začínat postupně, podle možností klienta.

Všechny výše uvedené regenerační metody a prvky (a celá řada dalších, které jsem nezmínil) se používají v Protokolech (postupech) lékařů západní přírodní medicíny zaměřených na chronickou únavu a nespavost. Protože vyházejí z přirozených pochodů v organismu a působí SOUČASNĚ na HLAVNÍ PŘÍČINY, jsou většinou úspěšné při řešení chronického únavového syndromu, ale i jiných zdravotních problémů. My tyto postupy používáme i v našich komplexních regeneračních programech. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

S vaší chronickou únavou, popřípadě nespavostí vám pomůžeme

Cílem tohoto článku je ukázat, že chronická únava je komplexní  zdravotní problém, který podle lékařů přírodní medicíny má řešení. Ale není na to nějaká “zázračná tabletka”, jak se někdy objevuje v inzerátech. Jedinou cestou je skutečně odstranit všechny překážky, které organismu brání v dobrém fungování.  Příklady našich klientů, kteří už se chronické únavy zbavili, mne přesvědčuje, že řešení existuje, i když může trvat řadu měsíců. Ale pro klienty to nikdy není ztracený čas, protože se zároveň i zlepšuje jejich celkový zdravotní stav. A to je velmi cenné.

Pro řešení chronické únavy máme speciální Regenerační program při chronické únavě a nespavosti. Pokud máte jen tento problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže.

Regenerační program při chronické únavě a nespavosti podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí najdete více informací)

Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám popište v emailu své zdravotní problémy (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Copyright:  Ing. Vladimír POPOV, 2018, revize 2019

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá od roku 1985, od roku 1999 profesionálně. Založil a řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 60 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a skutečnou podstatou zdravotních problémů.