Astma –  jak se ho zbavíte pomoci regeneračních metod lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že astmatu se můžete zbavit. Není to sice hned, ozdravování trvá pár měsíců, ale postup není složitý.  Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny zdravotního problému. Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu protizánětlivé a nezakyselující plnohodnotné výživy (s dostatečných obsahem všech 46 nezbytných živin), užívat některé doplňky stravy na zkvalitnění výživy a mírně přizpůsobit svůj denní režim. Není složité. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ ZMĚNY zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví. Zdravotní problémy proto postupně odchází.  Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

K zamyšlení: Může výživa pomáhat řešit zdravotní problémy? Jím zdravě?

Lidé často žijí v přesvědčení, že něco tak obyčejného, jako je výživa, nemůže přeci pomáhat řešit zdravotní problémy. Často k nám  přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě a že jim zdravá výživa stejně nepomohla. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

  Zapamatujte si: Nepomáhá jakákoliv výživa, ale jde hlavně o obsah 46 nenahraditelných živin!!! 
 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky, to je jen jedna – méně důležitá stránka. Vědci zjistili, že výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství. Jedná se o aminokyseliny (např. leucin, valin, tryptofan, fenylalanin apod.), esenciální mastné kyseliny (kyselina linolová, kyselina alfa linolenová), minerály (např. hořčík, vápník, mangan a řada dalších) a vitaminy (A, celá skupina vitaminů B, C,D, K). Každá z těchto živin se v lidském organismu účastní mnoha biochemických reakcí. A to je pravá podstata výživy. Kvůli těmto esenciálním živinám 3x až 5x denně jíme. Dá se říci, že všechny pochody v lidském těle, imunitní látky, hormony, enzymy, všechny kosti a tkáně jako výchozí “stavební ” materiál potřebují právě tyto esenciální živiny.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. Pokud výživa obsahuje v dostatečném množství všech 46 esenciálních živin, jedná se o tzv. plnohodnotnou výživu.
 2. Pokud jakákoliv živina v potravě chybí nebo je obsažena v malém množství nastávají závažné zdravotní problémy. Např. nedostatek železa vyvolává anémii, nedostatek vitaminu C nemoc kurděje, na kterou v minulosti umíralo mnoho námořníků. Nedostatek aminokyselin např. způsobuje psychické poruchy, poruchy funkce jater apod. Mnohostranný význam všech těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 3. Základním problémem všech tzv. zdravých výživ, je to, že i když má obsaženy “zdravé” suroviny, většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Teď mám chuť na banán, večer si dám řízek s bramborem. Zítra na snídani jogurt s ovesnými vločkami. Tento víceméně nahodilý systém stravování, který má 95% obyvatelstva, však nezajišťuje SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 4. Lidé s chronickými zdravotními problémy mají většinou snížené zásoby některých živin. K jejich doplnění nestačí obvykle jen běžná nahodilá výživa. Proto lidem jejich „zdravá výživa“, i když používají relativně zdravé suroviny, při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 5. Naopak systematicky dodržovaný plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah všech 46 esenciálních živin, je významná regenerační metoda. V Německu ji jako léčebnou metodu ve své praxi používají lékaři sdruženi v Německé lékařské společnost pro léčebné půsty a výživu. A mají s ní velice dobré dlouhodobé zkušenosti
 6. My jsme systém plnohodnotné výživy vystudovali v Německu a máme certifikát této lékařské společnosti, že můžeme systém plnohodnotné výživy školit  
 7. Zde si můžete položit základní otázku: Je můj systém výživy, který používám, skutečně dobře propočítán na obsah všech 46 živin? Schválně se podívejte na zdroj, ze kterého čerpáte. Ani to, že se např. stravujete podle zásad ajurvédy, jógy, tradiční čínské medicíny, vašeho lékaře,  či podle nějakého léčitele předem nezaručuje obsah všech 46 živin!!! Toto je naše odpověď pro ty, kteří nevědí, proč si vybrat právě náš systém: Naše plnohodnotné stravovací plány v regeneračních programech se výrazně odlišují od různých dalších stravovacích systémů či zásad právě tím, že jsou odborně propočítány na obsah všech 46 esenciálních živin. S námi tedy skutečně můžete mít plán “zdravé výživy”, který v podstatě jinde nenajdete.  A bez důkladných odborných propočtů plnohodnotnou zdravou výživu mít nelze
 8. Velkou výhodou našeho systému plnohodnotné výživy je to, že nepoužívá žádné přesné jídelníčky (které beztak nikdo není schopen dodržet). Je snadný na užívání a nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
 9. V našich regeneračních programech jsou i další regenerační metody, které zlepšují zdraví. 

Lékaři západní přírodní medicíny mají vysokoškolské medicínské vzdělání. Dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé regenerační metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Pokud se takto odstraní všechny příčiny, organismus začne zase správně fungovat a odchází i chronické  zdravotních problémy.  To je princip úspěchu lékařů přírodní medicíny. Regenerační metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

A proč věřit mně? Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsem završil v Německu a jsem certifikován Německou lékařskou společností pro léčebné půsty a výživu. 

Hlavní příčiny astmatu podle lékařů přírodní medicíny

Astma se považuje za chronický zdravotní problém, který má více příčin. O těchto příčinách se spíše hovoří v obecné rovině – vliv znečištěného prostředí, alergie (potravinová alergie, alergie na pyly, prach a plísně, histaminová intolerance, alergeny v lécích, chemické látky), genetické vlivy, časté onemocnění dýchacích cest. K léčení astmatu se používají většinou léky, působící až na následek špatného stavu průchodu průdušinek a tedy zaměřené na jejich rozšiřování.

Lékaři západní přírodní medicíny se při léčbě jakýchkoliv chronických zdravotních problémů, kam patří i bronchiální astma, snaží zjistit všechny možné příčiny a pak na ně současně působit (především na jejich podstatu) pomocí jednotlivých regeneračních prvků. To je zatím ten nejlepší postup, jaký se dá při odstraňování chronických zdravotních problémů použít. 

Lékaři přírodní medicíny za hlavní příčiny astmatu považují především překyselení organismu, špatné dýchací návyky, nedostatek některých živin, špatný stav střevního traktu, některé zánětlivé potraviny a stres. Pokud se tyto příčiny odstraní, astma může být celkem úspěšně zažehnáno.

Pojďme se teď na astma a jeho příčiny podívat trochu blíže. Medicína – a to jak klasická, tak i přírodní – špatné dýchání a sípání při astmatu vysvětluje podobně. Jedná se o nadměrné smršťování hladkého svalstva bronchiol – průdušinek, které tím zužují dýchací cesty a ztěžují dýchání. Proto klasická medicína při léčbě především používá ve formě aerosolů bronchodilatační léky (léčící příznaky), které relaxují svaly bronchiol a uvolňují dýchání. Přírodní medicína sleduje podstatu onemocnění a k uvolnění svalů průdušinek používá jiné cesty – bez léků. O tom si povíme dále.

Většina článků na téma astma končí konstatováním, že se při záchvatu nadměrně smršťuje hladké svalstvo bronchiol – průdušinek. V článku bychom se chtěli trochu více zabývat tím, proč dochází k poruchám stahování svalstva průdušinek.   Chceme jen ukázat, že toto stahování svalů není ničím záhadným, probíhá podle určitých zákonů. A následně pak pochopíte, proč některé regenerační metody přírodní medicíny mohou astma minimálně výrazně zlepšit a při dodržení určitých pravidel i odstranit.

Jak je řízeno dýchání a co tento proces ovlivňuje a narušuje?

Lze říci, že dýchání je automatický proces, který probíhá nezávisle na naší vůli. Dýcháme stále. Ve dne, v noci. Dýchání je řízeno mozkem a jeho prodlouženou „rukou“ tzv. bloudivým nervem. Tento nerv má mimo jiné na starosti také stahování cév a tlukot srdce, činnost trávicího traktu a další aktivity uvnitř organismu. Pomocí nervů jsou řízeny také všechny svaly v těle.

Dále si ukážeme, jak asi dochází k poruchám činnosti svalů na průdušinkách. Platí, že narušení svalové činnosti může být způsobeno buď narušením nervového přenosu, který ovládá sval nebo přímo poruchami při stahování svalových vláken (fibril). Svaly na průdušinkách se nijak neliší od jiných svalů v těle a platí pro ně tedy stejné zákony.

Nejprve se podívejme na narušení přenosu nervových signálů. K tomu může dojít především na spojení mezi nervovými buňkami nebo na napojení nervu se svalovou buňkou – na tzv. synapsích. Synapse jsou malé prostory mezi buňkami, kam jsou uvolňovány speciální chemické látky tzv. neurotransmitery, které umožňují přenos signálu. Tyto látky pro své působení potřebují relativně stálé chemické prostředí, se stálým pH. V organismu ale nastávají situace, kdy biochemické prostředí je narušeno. Takovou situací je např. překyselení organismu. To je stav, kdy okolí buněk je znečištěno buněčnými odpady, de facto je tam špatné pH. A v tomto špatném pH nervy špatně vedou signály. Takže překyselení může narušit dobrou činnost nervu a to je jedna z příčin, proč může být narušena i dobrá koordinace stahů hladkého svalstva průdušinek.

Druhou příčinou špatného stahování hladkého svalstva na průdušinkách může být nedostatek některých minerálů potřebných pro správné stahování svalových vláken. Zde opět zdůrazňuji, že svaly průdušinek jsou sice maličké, ale fungují obdobně jako svaly velké, např. svaly chodidla. Zde si jistě dovedete představit křeč, kterou chytnete do lýtka. K obdobné křeči může dojít i u svalů průdušinek. Příčiny křečí jsou známé, většinou se jedná o nerovnováhu mezi hlavními minerály, které ovlivňují stahování fibril svalu – zde se zejména jedná o nerovnováhu mezi vápníkem, hořčíkem, sodíkem a draslíkem. Nepochybně i špatně složená strava a hlavně nerovnováha mezi hlavními minerály je jistou příčinou špatného stahování svalů průdušinek.

Výše jsem vám tedy popsal, jak překyselení a nedostatek některých minerálů mohou být příčinami, které s největší pravděpodobností stojí za nadměrným stahováním svalů bronchiol – průdušinek a tím i špatného dýchání.

Regenerační metody, které pomáhají při astmatu

V tuto chvíli Vás tedy už asi nepřekvapí, proč při léčení astmatu mohou být úspěšné právě přírodní regenerační metody. Používají se především tyto základní metody:

1/ Hluboká detoxikace organismu – odkyselení pomocí půstů nebo odkyselovacích programů. (Zde upozorňujeme, že vše má svá pravidla bezpečnosti a úspěšnosti a nelze se postit chaoticky a na základě nedostatečných informací, byť „zaručeně ověřených“! Tím si člověk může skutečně ublížit! Centrum řízené regenerace používá lékařsky ověřenou bezpečnou metodiku půstu – Půst pro zdraví nebo v mírnější variantě odkyselovací program –  Zásaditý ozdravný program.)

2/ Plnohodnotná výživa – zajistí dostatek všech 46 potřebných minerálů, vitaminů, aminokyselin a mastných kyselin pro správnou činnost nervových a svalových buněk i neurotransmiterů. O plnohodnotné výživě – coby vědeckém konceptu zdravé výživy se dozvíte dále v tabulce. 

Tyto regenerační metody k léčení astmatu má přírodní medicína dobře propracovány a jsou součástí oficiálních lékařských metodik k léčbě astmatu. Např. německá Lékařská společnost pro léčebné půsty a výživu AGHE – Artzte Gesselschaft für Heilfasten und Ernährung) používá k léčbě astmatu léčebné půsty.  (Naše společnost klienty učí používat stejný půst pod názvem Půst pro zdraví.) Pomocí této metody dojde k „vyklizení“ mezibuněčného prostoru a změní se pH mezibuněčného prostředí.  Obdobně lze „vyklidit“ mezibuněčný prostor pomocí odkyselovacích programů. (Naše společnost klienty učí používat německý odkyselovací program Zásaditý ozdravný program.) Po odkyselení (detoxikaci) organismus lépe funguje, astmatikům se výrazně ulevuje. Ale  jen půstem regenerace regenerace nikdy nesmí skončit! Následně se používá tzv. plnohodnotná výživa, která zajišťuje, že se organismus znovu rychle nepřekyselí a že v potravě bude dostatek minerálů a vitaminů pro dobrou činnost buněk a potažmo i svalů bronchiol.

Obdobný postup při léčbě bronchiálního astmatu také založený na počáteční detoxikaci a následné kvalitní výživě je také velice dobře prozkoumán v Ruské federaci. Zde lékaři používají jako schválenou lékařskou metodu k léčbě bronchiálního astmatu pod názvem Razgruzočno-dietičeskaja terapija – RDT (v překladu Odlehčovací – dietní terapie) – u nás je spíše známo pod názvem léčebné hladovění.  Tato metodika RDT byla v Ruské federaci (předtím v rámci bývalého Sovětského svazu) důkladně prověřena a testována na tisících pacientů a je Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace uznána jako řádná léčebná metoda k léčení bronchiálního astmatu a mnoha dalších zdravotních problémů. (Opět připomínáme, že vše má svá pravidla bezpečnosti a úspěchu!)

Léčení pomocí hladovění či půstů, kdy se z potravy vlastně vyloučí všechny potraviny, se dá jednoduše vysvětlit. U astmatu se za jednu z příčin uvádí také reakce na některé alergické potraviny. Při půstech a hladovění se na dočasnou dobu vyloučí všechny alergizující potraviny a tím dojde po období hladovění k celkovému zklidnění organismu.  Přírodní medicína po počáteční detoxikaci vždy řeší i následné dobré složení stravy a plnohodnotnost výživy. Vzhledem k tomu, že některé potraviny vyvolávají zánětlivé reakce, jsou v plnohodnotné výživě  zpravidla dočasně eliminovány. I to výrazně pomáhá k regeneraci při astmatu.

Při léčení astmatu lékaři západní přírodní medicíny používají ještě další účinné regenerační metody a prvky, které působí i na další příčiny astmatu. 

Přírodní medicína se snaží vyřešit všechny příčiny astmatu, a to SOUČASNĚ

Většina chronických zdravotních problémů (kam patří i astma) má obvykle více příčin, které působí společně. Správnou cestou, jak tyto chronické zdravotní problémy řešit, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet. Je to jiný přístup než má klasická medicína. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pro řešení astmatu máme speciální Regenerační program pří zánětlivých onemocněních a alergiích podle lékařů přírodní medicíny. Pokud máte jen tento problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. Dále vám pomůžeme.

Regenerační program při zánětlivých onemocněních a alergiích podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí najdete více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017, revize 2020

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.